Author photoAdrian Gubčo 21.09.2022 18:48

Zo zanedbaného brownfieldu mestská štvrť. YIT predstavilo podobu projektu na Hraničnej

Na Mlynských Nivách sa začína schyľovať k ďalšej transformácii bývalej výrobnej a skladovej zóny. Developer YIT Slovakia už pred časom oznámil, že v susedstve Hraničnej ulice pripravuje nový projekt s bývaním a občianskou vybavenosťou. Teraz odhaľuje jeho podobu, pripomínajúc, že ide len o prvú etapu rozsiahlejšej premeny funkcie a charakteru územia.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Informácie o nových plánoch developera sa objavili v prvej polovici roka, kedy YIT potvrdilo, že si v júni 2021 prenajalo pozemky pri Hraničnej od ich vlastníka, spoločnosti Asset. Developer do tohto priestoru vstúpil (v lokalite je aktívny už dlhšie – buduje tu obytný súbor Nuppu) s cieľom premeny výrobno-skladového areálu a výstavby nového rezidenčného projektu. Postupuje tak v súlade s predpokladanou prestavbou celej zóny Mlynské Nivy – Východ, kde sa v horizonte najbližších rokov až desaťročí očakáva rozsiahly development.

V máji, kedy sa o projekte prvýkrát hovorilo, ešte konkrétne kontúry neboli známe. „Jedná sa o typický „brownfield“ – v súčasnosti logistický a skladový areál na Hraničnej 16,“ hovoril vtedy Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. „Naším cieľom je konverzia tohto dlhodobo zanedbávaného areálu v prospech funkcie kvalitného a udržateľného bývania vrátane potrebnej občianskej vybavenosti a zelene.“ Plocha by sa tak svojim charakterom priblížila Nuppu, ale aj zástavbe na druhej strane Hraničnej, kde sú štandardné bytové domy. Východne od nich sa už nachádza rodinná zástavba Prievozu.

Medzičasom však developer spolu s architektmi – kanceláriou Compass, ktorá pre YIT „kreslí“ jeho vlajkový projekt Zwirn – pripravil štúdiu prvej etapy zámeru. Zverejnená bola pred niekoľkými dňami v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako sa píše v dokumentácii, do lokality je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou potrebné vniesť koncepčne plánované riešenie, akým je predkladaná navrhovaná činnosť. V konkrétnom vyjadrení to znamená – dvojicu objektov bytového domu a hotela, ktoré spolu vytvárajú na juh otvorený mestský blok.

Dvojica nových budov so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným svojou hmotou nadviažu na existujúcu rezidenčnú zástavbu. Objekt A, teda bytový dom, bude pozostávať z troch sekcií (vchodov), umiestnený bude bližšie k Hraničnej a obsahovať bude 92 bytov – z toho má byť podľa dnešných predpokladov 10 jednoizbových, 51 dvojizbových, 22 trojizbových a 9 štvorizbových. Objekt B bude taktiež trojsekciový, naplánovaných tu je 72 ubytovacích jednotiek so 144 lôžkami. Spoločne budú budovy obsahovať aj 11 obchodných priestorov.

Budúci obyvatelia a návštevníci súboru budú mať k dispozícii 179 parkovacích miest, z toho 158 v suteréne a 21 na teréne, ktoré budú verejne dostupné. Dané riešenie umožňuje uvoľniť vnútroblok pre pobytové funkcie a rozvoj komunitných vzťahov. Súčasťou „zelených“ opatrení je plánovaná realizácia jednosmerného cyklopruhu popri projekte, ktorý sa má v budúcnosti napojiť na pripravovanú cyklotrasu po ulici Mlynské nivy.

Architektúra projektu je pomerne je pomerne jednoduchá. Vonkajší výraz domov má kombinovať jednoduchú bielu farbu fasády s pravidelným gridom okien (čo znamená, že sa nikto nebude snažiť „oživovať“ fasádu oknami v rozličných polohách alebo zmenou ich veľkosti). Akcentom budú najmä vystupujúce balkóny. Hotel bude obsahovať francúzske okná. Pozitívom je, že budovy budú v jednotnej nivelete oproti okoliu, nebudú tak kvôli umiestneniu podzemných garáží nijako vyvýšené.

Developer avizuje začiatok výstavby najskôr v roku 2025. To by predpokladalo dokončenie projektu približne o dva roky neskôr, v roku 2027. Aktuálne odhadované náklady sú približne 20 miliónov eur.

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

Aktuálne predstavený zámer sa nachádza na necelom hektári z celkovo 3,5 ha, ktoré plánuje YIT prebudovať. V susedstve Hraničnej tak môže vzniknúť relatívne veľký projekt, ktorý prinesie do lokality citeľnú zmenu. „Prinášať nový život do miest chápeme ako jedno z našich dôležitých poslaní. Práve transformáciu tzv. brownfieldov a ich znovuoživenie pokladáme za istú formu pozitívnej „recyklácie“ týchto chátrajúcich území. Odstraňovanie brownfieldov by mala byť jedna z priorít trvalo udržateľného rozvoja moderných miest, a to oveľa väčšou než neustále rozširovanie ich predmestí a prímestských satelitov,“ konštatuje Milan Murcko.

Problémom – tak ako v mnohých iných lokalitách, ktoré sú zrelé na prestavbu – je ale Územný plán, ktorý tu zatiaľ neumožňuje rozsiahlejšiu výstavbu bytových domov. YIT Slovakia sa netají úvahami o potrebe prestavby ďalších plôch. „Posledné roky priniesli veľké zmeny na trhu a ukázali, že v Bratislave stále chýbajú časti, ktoré by obsahovali najmä funkciu bývania. Radi by sme preto aj toto územie pretransformovali na živú mestskú štvrť, podarí sa to však len so zmenou územného plánu,“ konštatuje Murcko.

V stanovisku k zámeru developer hovorí aj o „postupnom znovuoživení a konverzii celého tohto územia“. Celým územím je nepochybne myslená celá zóna Mlynské Nivy – Východ, zahŕňajúca plochy medzi Bajkalskou, Prievozskou, Hraničnou a diaľnicou D1. Do budúcna môže ísť o prechodnú zónu medzi expandujúcim centrom Bratislavy a jej rezidenčnými štvrťami.

Kedy ale naozaj dôjde na aktualizáciu plánu, nie je známe. Developer síce naznačuje, že je ochotný odkázať niekoľko bytov mestu vo forme nájomného bývania, ale ani to nemusí stačiť. Preto je potrebné na plánovanie, povoľovanie a nebodaj výstavbu ďalších etáp tohto developmentu čakať ešte roky.

Svetielkom nádeje je azda nová legislatíva, predovšetkým nový Zákon o územnom plánovaní – tento dáva samosprávam do rúk nové nástroje, ako ovplyvňovať rozvoj niektorých území. „Sme radi, že nový zákon o územnom plánovaní tiež otvára dvere flexibilnejšiemu posúdeniu a následnej zmene charakteru a funkcií vybraných území v Bratislave, ktoré trpia nedostatkom kvalitného bývania,“ uzatvára Milan Murcko. Z týchto slov cítiť opatrnú nádej, že o niekoľko nastanú výraznejšie zlepšenia a dôjde na rýchlejšie aktualizácie. Snáď to podobne bude vidieť aj Magistrát a mestské časti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Aktuálny stav lokality. Zdroj: Google Maps

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube