YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.04.2020 10:44

Grafobal Group Development v problémoch?

Grafobal Group Development nepatrí k najväčším bratislavským developerom, napriek tomu pripravuje v Hlavnom meste viacero veľkých zámerov, vrátane veľmi kontroverzných projektov.  Z kuloárov však v poslednej dobe prenikajú správy, že investor sa spolu s blízkymi firmami údajne snaží niektoré developmenty predať.

Zdroj: Expoline

Zdroj: Expoline

Podľa viacerých od seba nezávislých zdrojov sa Grafobal Group, za ktorým stojí vplyvný podnikateľ Ivan Kmotrík st., skutočne snaží zbaviť niektorých menej ziskových aktivít, ako aj developerských projektov. Zasiahnuť by to malo predovšetkým dva zámery – kancelársky komplex Office Prístavná 1, ktorý je už v stavebnom konaní, a veľký development Green Park v priestore medzi Sadom Janka Kráľa, Tyršovým nábrežím a električkovou estakádou vedúcou na Starý most.

V oboch prípadoch ide o schémy v lukratívnych lokalitách, ktorých hodnota bude v budúcnosti bez ohľadu na následky koronavírusu rásť. Najmä Green Park má vzniknúť na jednom z najlepších nezastavaných pozemkov v meste a potenciálni budúci rezidenti budú mať k dispozícii vynikajúcu dostupnosť do centra, k zeleni, k športovým možnostiam a k bohatej občianskej vybavenosti. Snaha developera zbaviť sa takejto schémy tak vyvoláva dojem, že situácia vo firme nemusí byť najlepšia.

Samotný Grafobal Group Development správy o predaji v tejto chvíli nepotvrdil. „Projekt Prístavná 1 Offices, ako aj projekt Green Park sú vo fáze vydaného územného rozhodnutia, projekt Prístavná 1 čaká na posledné stavebné povolenie. Na oboch projektoch pracujeme ďalej,“ hovorí Ivana Tittelová, mediálna zástupkyňa Grafobal Group Development. Na druhej strane, myšlienku predaja spoločnosť celkom neodmieta.

„Všeobecne platí, že predaj je otázka ponuky,“ otvorene konštatuje I. Tittelová. „V minulosti o projekty prejavilo záujem hneď niekoľko spoločností, ale ich ponuky pre nás neboli zaujímavé. Ak príde niečo zaujímavé, nebránime sa o tom uvažovať. Uvedené platí pre všetky naše projekty.“ Informáciu o tom, že o možnom predaji sa diskutovalo aj v minulosti, potvrdzuje aj viacero zdrojov z developerského prostredia.

Tieto diskusie však prebiehali ešte v čase pred vyhláseném obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Tie materskú firmu Grafobal Group Development, Grafobal Group, zasiahli veľmi výrazne. Kľúčovým predmetom podnikania je totiž výroba obalových materiálov, pričom veľká časť odberateľov je zo zahraničia. Grafobalu sa tak výrazne narušili exporty na európske trhy.

Do toho ešte vstupuje situácia v developerských aktivitách podnikateľa, súvisiaca s výstavbou Národného futbalového štadióna. Na tú Ivan Kmotrík žiada dotáciu od Ministerstva školstva vo výške takmer 100 miliónov eur, čo bude predmetom schvaľovania zo strany nového vedenia rezortu. Ten sa však údajne k dotácii stavia – zvlášť v aktuálnej situácii – odmietavo. Naostatok treba pripomenúť, že I. Kmotrík je médiámi označovaný za človeka blízkeho bývalej vláde, voči ktorej má súčasná vyhranený postoj.

Ozývajú sa hlasy, že štát by nemal udeliť ani pôvodne schválenú dotáciu vo výške 75 miliónov eur. Ak naozaj nastane takáto situácia, je predaj niektorých developmentov, vrátane Green Parku, v podstate veľmi logickým krokom.

 

Office Prístavná 1. Zdroj: RV Development 2

 

Aký je stav možného predaja jednotlivých projektov, nie je známe, keďže podľa výpisov z katastra patria pozemky pre oba zámery stále firmám blízkym Grafobalu. Zmena vlastníkov by v prípade Office Prístavná 1 pravdepodobne veľa neznamenala, keďže projekt je už vo vysokom štádiu povoľovania a funkčne a v podstate aj architektonicky je v poriadku. Green Park by však pravdepodobne čakali významnejšie zmeny.

Predstavenie projektu v roku 2016 vyvolalo zmiešané reakcie, v nemalej časti verejnosti vyvolal plánovaný development v dotyku s nábrežím a historickým Sadom Janka Kráľa odpor. Dôvodom bola mierka zámeru, najmä výšková dominanta komplexu v podobe 99 metrov vysokej veže, osadenej priamo na južnej strane dunajskej hrádze.

Už v posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa objavilo veľké množstvo pripomienok, po udelení záverečného stanoviska na konci roka 2018 sa malo pokračovať v územnom konaní na úrovni petržalského stavebného úradu. To sa však podľa zistení Denníka N nestalo, keďže ešte v roku 2016 požiadalo bývalé vedenie mestskej časti o to, aby bol zodpovedným stavebným úradom Okresný úrad, čím zbavil Petržalku právomoci o projekte rozhodovať.

Petržalka neúspešne žiadala o späťvzatie rozhodnutia o prenose právomocí, do zložitej situácie ešte vstúpilo Hlavné mesto, ktoré pripomenulo, že pre projekt nevydalo záväzné stanovisko, v ktorom by posúdilo súlad zámeru s Územným plánom. Nie je tajomstvom, že tak aktuálne vedenie Petržalky, ako aj Hlavného mesta sa k projektu v tejto podobe stavajú odmietavo.

Okresný úrad napriek tomu vydal územné rozhodnutie, ktoré hodlá mestská časť prešetriť. Nový prípadný vlastník by mal vo vlastnom záujme pravdepodobne celý projekt prekresliť, keďže je veľmi pravdepodobné, že v opačnom prípade sa bude povoľovanie Green Parku ešte dlhšie naťahovať. Do schvaľovaní projektov sa totiž oveľa aktívnejšie zapája aj Magistrát.

Dôkazom toho je opakované odmietnutie iného plánu Grafobal Group Development, resp. blízkej firmy RV Development 1 v podobe Polyfunkčného komplexu Vajnorská. Proti projektu v danej podobe sa postavilo už bývalé vedenie Hlavného mesta, aktuálne vedenie, ktoré sa vyznačuje kritickým postojom k developmentu, ho odmietlo už dvakrát.

Developer sa pokúsil získať súhlas mesta klasifikovaním časti bytov najprv ako „skladov“, v druhom prípade tu navrhol sociálne zariadenie pre seniorov či vysokoškolský internát, hoci v blízkosti sa nanachádza žiadna škola alebo univerzita. Magistrát tieto plány s ohľadom na charakter lokality odmietol. Pre RV Development 1, resp. Grafobal Group Development, to znamená ďalších neúspech, čo ďalej prispieva k horšiemu výhľadu spoločnosti.

 

Polyfunkčný objekt Vajnorská. Zdroj: RV Development 1

 

Grafobal Group Development patrí k nepopulárnym developerom, čo je spôsobené kontroverznými projektmi, štandardne len veľmi priemernou až nízkou úrovňou architektúry a absenciou otvorenej komunikácie, ktorá sa už u iných etablovaných firiem stala štandardom. Ani pri vlajkovej lodi spoločnosti, komplexe Národného futbalového štadióna, sa nepodario prekonať tieň a dodať developmentu vyššiu, všeobecne oceňovanú kvalitu.

Postupný útlm aktivít Grafobalu v developmente by tak pravdepodobne potešil mnohých. Posledná zásadná kríza v tomto sektore prispela k jeho vyčisteniu od špekulantských firiem alebo podnikateľov, ktorí zbohatli v úplne inom sektore a zisky investovali do realitných projektov. Iné spoločnosti sa zas sprofesionalizovali a dnes už vo zvýšenej miere sledujú trendy, v rámci ktorých intenzívnejšie pracujú s verejnými priestranstvami, zeleňou, či so susedskými komunitami. Grafobal Group Development takouto premenou neprešiel.

Ak by dopad súčasnej situácie viedol k podobným zmenám v developerskom prostredí, firma by mala začať pracovať na zvýšení kvality svojich projektov aj prezentácie. Stále jej ostáva niekoľko zámerov – v Záhorskej Bystrici projekt Bývanie Záhorská, v Rači teoreticky obytný súbor Račany Rosso, pokračovanie úspešného developmentu Račany Bianco. Okrem toho je spoločne s J&T Real Estate Grafobal Group Deveopment partnerom v chystanej premene Pasienkov na polyfunkčnú mestskú štvrť.

Z týchto projektov je len prvý v princípe v poriadku, ostatné zámery sú však (alebo vysoko pravdepodobne budú) konfliktné. Ich povoľovanie je ešte stále len na začiatku, čo znamená, že komunita aj verejná správa bude mať široký priestor pre ovplyvňovanie procesu. Najlepším riešením sa ukazuje byť príprava skutočne kvalitných a vopred odkomunikovaných vízií, čím sa môže verejný tlak značne oslabiť.

Na to je však potrebný zásadný prelom v prístupe k developmentu a dodržiavaniu pravej podstaty tohto slova. Či je toho Grafobal Group Development schopný, je otázne. Už čoskoro to však môže byť kľúčová otázka, ktorá rozhodne o ďalšej budúcnosti spoločnosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Green Park. Zdroj: Expoline
  • Green Park. Zdroj: Expoline
  • Green Park. Zdroj: Expoline
  • Office Prístavná 1. Zdroj: RV Development 2
  • Polyfunkčný objekt Vajnorská. Zdroj: RV Development 1

Súvisiace články

O krok bližšie k modernej štvrti. Prístavná 1 má plnú výšku a smeruje k dokončeniu

19.03.2023 13:12:30 Andrej Sárközi

Polyfunkčný komplex v transformujúcej sa západnej časti zóny Mlynské Nivy mal byť pôvodne len všednou kancelárskou budovou. Plány developera Grafobal Group Development však zhatila pandémia koronavírusu. Investor sa tak rozhodol pre zmenu funkčného riešenia budovy, ktorej výstavbu odštartoval v roku 2021. Dnes projekt výrazne napreduje a stáva sa výraznou súčasťou tejto časti mesta. 

Čítať viac

Úspech kontroverzného developera. Prístavná 1 rastie a stáva sa centrom rozvíjajúcej sa štvrte

07.12.2022 17:13:05 Andrej Sárközi

Mlynské Nivy pokračujú vo svojej výraznej premene. Okrem výškových developmentov v downtowne či polyfunkčných súborov v susedstve rovnomennej ulice vzniká v lokalite aj projekt Prístavná 1, ktorý prešiel dlhým vývojom. K výstavbe sa dopracoval až ku koncu roka 2021 a v súčasnosti už naberá na podlažnosti.

Čítať viac

Výstavba Prístavnej 1 sa rozbieha, opäť sa mení aj jej funkcia

16.03.2022 13:44:31 Adrian Gubčo

Prístavná 1 od developera Grafobal Group Development mala byť pôvodne pomerne všednou kancelárskou budovou v štvrti, ktorej dominuje administratívna funkcia. V tomto smere prešiel investor celým povoľovacím procesom a pristúpil k odstráneniu pôvodnej zástavby. Medzičasom sa však trh zmenil. Výsledkom je opakovaná zmena funkčného riešenia projektu, ktorého výstavba sa v týchto týždňoch naplno rozbieha.

Čítať viac

Green Park čaká na nové povolenia

25.02.2022 17:41:09 Adrian Gubčo

Zámer Green Park, za ktorým stojí spoločnosť Grafobal Group Development, patrí k najočakávanejším projektom v Bratislave. Priamo na pravobrežnom nábreží Dunaja má vzniknúť mohutný polyfunkčný komplex s kanceláriami, obchodmi, ale predovšetkým bývaním. Súčasťou zámeru je aj stometrová výšková budova. Bariérou k zisku povolení bol kontroverzný postup úradov a súvisiace spory. Blíži sa v tomto smere prelom?

Čítať viac

Polyfunkčný komplex Vajnorská získal zelenú od mesta

17.02.2022 18:18:22 Adrian Gubčo

Zámer Polyfunkčného komplexu Vajnorská patrí ku kontroverzným bratislavským projektom. Známym sa stal nielen svojou mimoriadnou hmotou, ale aj snahou developera – spoločnosti RV Develoment 1 blízkej Grafobal Group Development, teda firme pod kontrolou Ivana Kmotríka st. – zadeklarovať niektoré byty ako sklady. Teraz však projekt po úpravách získal od Hlavného mesta zelenú.

Čítať viac

Green Park je na krajskom súde, jeho budúca podoba ostáva nejasná

20.04.2021 17:07:51 Adrian Gubčo

Plánovaný projekt Green Park v dotyku s petržalským nábrežím Dunaja aj Sadom Janka Kráľa je dnes jedným z najkontroverznejších zámerov v Bratislave. To je dané nielen jeho veľkým rozsahom vo vzácnej mestskej polohe, ale aj okolnosťami jeho povoľovania či developerom. O možnom budúcom vzhľade projektu sa bude nakoniec rozhodovať na krajskom súde.

Čítať viac

Office Prístavná 1 prejde zmenou, budú v nej byty

08.04.2021 14:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálna situácia v Bratislave nie je pre výstavbu kancelárií taká priaznivá, čo sa najviac odráža na zámeroch v menej exponovaných lokalitách. Na druhej strane, predaju bytov sa darí takmer v každom prípade. Aj preto má zmysel meniť kancelárie na byty – a presne o to sa snaží spoločnosť Grafobal Group Development v prípade zámeru Office Prístavná 1.

Čítať viac

Green Park prišiel o územné rozhodnutie

17.06.2020 08:46:59 Adrian Gubčo

Vízia výstavby masívneho polyfunkčného komplexu Green Park so štvoricou bytoviek, masívnym bizniscentrom a takmer stometrovou vežou priamo na hranici Sadu Janka Kráľa, sa stáva minulosťou. Ministerstvo dopravy a výstavby dalo za pravdu mestu a mestskej časti, ktoré sa ohradili proti vydaniu územného rozhodnutia zo strany Okresného úradu. Projekt sa tak musí prepracovať. O novinke informoval Denník E.

Čítať viac

Bude Vajnorská zónou štartovacích bytov?

14.11.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí k najdlhším uliciam v Bratislave, vďaka čomu ju ohraničujú rozličné typy zástavby. Kým v úseku od Trnavského mýta po Tomášikovu ulicu, resp. po podjadz popod železničnú trať, ide o mestskú triedu s polyfunkčnou zástavbou, ďalej má okolie ulice industriálny charakter. A práve v tomto území sa plánuje výstavba projektov s dostupnými bytmi.

Čítať viac

Green Park má územné rozhodnutie napriek nesúhlasu mestskej časti aj Hlavného mesta

13.11.2019 10:42:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších projektov v Bratislave sa zásadne posúva – Okresný úrad totiž vydal územné rozhodnutie pre projekt Green Park v Petržalke. Tento krok však vyvoláva pochybnosti, keďže tak mestská časť Petržalka, ani Hlavné mesto s projektom nesúhlasia. O posune v príprave informoval Denník E.

Čítať viac

Office Prístavná 1 sa blíži k výstavbe

12.08.2019 08:55:00 Adrian Gubčo

Už čoskoro by sa mohla spustiť výstavba ďalšieho projektu v postupne sa meniacej časti Mlynské Nivy – Západ. Na mieste niekdajšej tlačiarne sa už nejakú dobu pripravuje výstavba administratívneho objektu, ktorý má k dispozícii územné rozhodnutie. Teraz developer spúšťa aj oficiálnu webstránku a predstavuje nové vizualizácie budovy.

Čítať viac

Polyfunkčný objekt Vajnorská prešiel posudzovaním EIA

11.01.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt polyfunkčného domu na Vajnorskej ulici, v prostredí charakteristickom skôr skladmi a menšími administratívnymi budovami, pomaly napreduje v povoľovaní. Zámer spoločnosti RV Development 1 obdržal záverečné stanovisko v hodnotení EIA, ktoré je predpokladom pre ďalšie kroky v povoľovaní.

Čítať viac

Green Park bližšie k výstavbe

19.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z mimoriadne očakávaných, ale aj mimoriadne kontroverzných bratislavských projektov, Green Park, sa postupne blíži k výstavbe. Platnosť nadobudlo záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia, ktoré posúdilo dopady na životné prostredie a odporučillo realizáciu optimálneho variantu.

Čítať viac

Office Prístavná 1 napreduje, odhalené sú ďalšie vizualizácie

05.12.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Office Prístavná 1 patrí k radu kancelárskych komplexov, ktoré prispievajú k postupnej transformácii zóny Mlynské Nivy na polyfunkčnú štvrť s prevahou administratívy. Projekt má v tejto chvíli už vydané územné rozhodnutie, čo môže znamenať relatívne skorý začiatok výstavby.

Čítať viac

Green Park bude vyzerať inak

25.10.2017 13:45:00 Adrian Gubčo

Pamätáte sa na projekt Green Park, ktorý pred vyše rokom predložila spoločnosť RV Development 3, s.r.o., blízka podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi st., na posudzovanie EIA? Vzhľadom na rozsah projektu v susedstve vzácneho Sadu Janka Kráľa, zámer vyvolal búrku nevôle a prešiel masívnym pripomienkovaním. Developer teraz predložil upravený variant.

Čítať viac

Nový projekt: Office Prístavná 1

26.04.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Postupne sa transformujúca oblasť Mlynských Nív, ktorá si aj napriek početným investíciám stále uchováva svoj postindustriálny charakter, sa dočká ďalšej zmeny - na mieste niekdajšej nevzhľadnej tlačiarne a skladísk na nároží Prístavnej a Plynárenskej ulice vznikne administratívny objekt pod názvom Office Prístavná 1.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube