Author photoAndrej Sárközi 10.03.2023 15:52

Budúca dominanta Zátišia sa zmení, rozvíjajúca sa štvrť dostane nové byty

Kedysi sa tu nachádzali len zanedbané areály s vysokou koncentráciou ľudí bez domova. Časť Nového Mesta, známa ako Zátišie, sa ale mení. Vzniknúť tu má vlajkový projekt spoločnosti Atrios – Polyfunkčný komplex Zátišie. Veľký zámer aktuálne ohlásil významné zmeny.

Zdroj: Atrios

Zdroj: Atrios

Lokalita sa nachádza v strategickej polohe, priamo v dotyku s jazerom Kuchajda, električkovou traťou na Vajnorskej ulici, križovatkou s Tomášikovou ulicou a v neveľkej vzdialenosti je aj Ľudová štvrť a železničná trať. Podstatnú časť územia je tvorená obytnou, prevažne nízkopodlažnou zástavbou a v blízkosti hlavných ulíc sú umiestnené väčšie bytovky. 

Mnohí obyvatelia Bratislavy, resp. danej lokality, si môžu pamatať najmä nevzhľadné a zanedbané garáže, ktoré často využívali ľudia bez domova. Pred pár rokmi tieto stavby miestna samospráva odstránila s cieľom vyhnať túto skupinu ľudí z územia. Úroveň miesta však zostala rovnaká, čo do budúcnosti môže napraviť práve development od spoločnosti Atrios. 

Projekt je vo vývoji už od roku 2017 a prešiel intenzívnym pripomienkovaním zo strany Hlavného mesta. Súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti získal od Hlavného mesta v lete roku 2021, územné rozhodnutie z konca roka 2021 zo strany stavebného úradu však nateraz nie je právoplatné je taktiež právoplatné. Magistrát totiž podmienil zisk územného rozhodnutia pre projekt vydaním územného rozhodnutia aj pre inú súvisiacu stavbu – prvú časť predĺženia Tomášikovej ulice, výhľadového prepojenia Vajnorskej a Račianskej ulice. 

Galéria

  • Zdroj: Atrios
  • Zdroj: Atrios
  • Druhá etapa projektu. Zdroj: Atrios
  • Staršie vizualizácie prvej etapy. Zdroj: Atrios
  • Staršie vizualizácie prvej etapy. Zdroj: Atrios
  • Staršie vizualizácie prvej etapy. Zdroj: Atrios
  • Staršie vizualizácie prvej etapy. Zdroj: Atrios

Najnovšou informáciou je ohlásená zmena funkcie developmentu, predovšetkým dominantnej kancelárskej veže, ktorá bude po novom rezidenčná. Hlavné mesto na tento zámer aktuálne vydalo súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Zmena sa konkrétne týka aj zmeny stavebníka, okrem administratívnej veže navyše prejde zmenami aj objekt podzemnej garáže a komunikácie či spevnené plochy. Investorom je najnovšie firma Zátišie 1 s.r.o. so sídlom v Trnave, pričom jej stopercentným vlastníkom je Zátišie Development, kde figuruje so 60 percentným podielom aj pôvodná firma Atrios real estate s.r.o. so sídlom na Vajnorskej v Bratislave.

Súbor mal pôvodne poskytovať priestory administratíve, hotelovým službám a obchodu, pričom prevádzkovo a stavebno-technicky ich má prepojiť dvojpodlažná podzemná časť. Po novom sa k ohláseným funkciám pridáva aj bývanie. 

Naplánované sú tu teda tri objekty, okrem veže aj šesťpodlažná administratívna budova, nachádzajúca sa bližšie k Vajnorskej ulici. Obsahovať bude 4,7-tisíc metrov štvorcových kancelárií a 490 metrov štvorcových retailu. Počet zamestnancov sa odhaduje na 270 a vybudovaných bude 110 parkovacích miest. Naplánovaný je tu aj hotel, pozostávajúci z osempodlažnej hmoty od Vajnorskej a štvorpodlažného „ramena“, ktorý vymedzí blok a bude otvorený do nového nádvoria. Hotel by mal disponovať 193 izbami, 765 metrov štvorcových retailu a 121 parkovacími miestami.

Dominantný sedemnásťpodlažný objekt s pôvodnou výškou 63 metrov mal na prvom nadzemnom (NP) podlaží obsahovať vstupnú halu s lobby barom a dve samostatné obchodné prevádzky. Od 2. po 16. nadzemné podlažie sa mali nachádzať konferenčné miestnosti a rôzne typy kancelárii (samostatné, veľkoplošné, otvorené) a ich príslušenstvo. Na 17. NP bol navrhnutý schodiskový priestor s možnosťou výstupu na strechu. Veža mala mať päťuholníkový pôdorys s rozmermi maximálne 30 x 39 metrov.

Zdroj: Atrios


Najnovšie bude budova postavená s rozmermi 28,4 x 38 metra a znížená na 57 metrov, s hornou hranou rámovej konštrukcie bude na maximálnej výškovej úrovni 60 metrov. Navrhovaná je tu zmiešaná funkcia bývania a občianskej vybavenosti. Na prízemí sa budú nachádzať dve samostatné vstupné haly pre funkciu bývania a administratívy, naprojektované tu sú aj kancelárie a tri obchodné priestory. Dve obchodné prevádzky budú s mezanínom, s presahom na druhé nadzemné podlažie a s výstupom na balkón orientovaným do námestia. Administratívne priestory sa nachádzajú na 3. až 7. a taktiež na 17. nadzemnom podlaží. Od 8. až po 16. NP je navrhnutých 99 bytov s exteriérovými pobytovými priestormi, riešenými formou loggií.

Súčasťou objektu sú aj spoločné a komunikačné priestory a technické zázemie. Centrálne umiestnené vertikálne komunikačné jadro obsahuje dve schodiská v nožnicovom usporiadaní a tri výťahy, obsluhujúce všetky nadzemné aj podzemné podlažia. Prestrešenie polyfunkčného objektu sa navrhuje plochou strechou s vegetačnou úpravou.

Zmenami prejde aj podzemná garáž. Jej pôdorys do tvaru L a rozmery 126 x 96 metra ostávajú pôvodné, počíta sa však so znížením počtu parkovacích miest. Na dvoch podzemných podlažiach boli naplánované stojiská pre 442 automobilov. V súčasnej projektovej dokumentácii sú navrhnuté parkovacie státia pre 405 automobilov. V garáži na prvom podzemnom podlaží sa ešte navrhujú tri priestory pre parkovanie bicyklov. 

Investičný zámer pôvodne vyžadoval výjazd na Vajnorskú ulicu možný len s pravostranným odbočením. Najnovšie sa možnosť výjazdu pre vozidlá do Vajnorskej ulice ruší, pričom výjazd bude možný pre vozidlá iba do predĺženia Tomášikovej ulice. Ku komunikácii tiež developer naplánoval parkovacie státia s kolmým a pozdĺžnym radením, ktoré zostávajú zachované. Cesta bude od Vajnorskej ulice po koniec drop-off zóny hotela jednosmerná, zvyšná časť bude obojsmerná. V mieste redukcie komunikácie z obojsmernej na jednosmernú je podľa zmien navrhnuté otočisko vozidiel. Na teréne je navrhnutý nárast parkovacích miest na 35 stojísk s kolmým, pozdĺžnym a šikmým radením. Cieľom developera je tak racionalizácia priestoru medzi hotelom a železničnou traťou, vytvorenie možnosti pre výsadbu stromov medzi parkovacími státiami, zvýšenie podielu zelene a tým skvalitnenie tohto priestoru.

V tomto prípade sa povolenia týkajú len prvej etapy, druhá etapa nateraz v takomto štádiu rozpracovaná nie je. Odhadovné náklady ešte v minulosti predstavovali 45 miliónov eur, pre druhú etapu sa počítalo s ďalšími 15 miliónmi eur. 

Atrios patrí k developerom, priamo prepojeným s architektonickou kanceláriou. V Bratislave však dosiaľ väčšie projekty priamo nerealizoval, jeho dosiaľ najvýraznejším dokončeným developmentom je Rezidencia na Kolibe, vybudovaná v spolupráci s rakúskym investorom UBM. Zámer na Zátiší je tak zďaleka najväčším projektom spoločnosti.

Polyfunkčný komplex by mal byť aj po úpravách príkladom pozitívneho zámeru, ktorý dobre doplní lokalitu, v ktorej sa nachádza. Výšková budova sa ešte o málo znížila, a tak s určitosťou nebude pôsobiť rušivo. Naostatok, v okolí sa už nachádza veža Lakeside Office Park a výhľadovo ďalšie budovy východne od železničnej trate. Do prostredia zapadne aj urbanisticky, keďže sa v súlade s urbanistickými odporučeniami bude nachádzať priamo v dotyku s významným krížením. 

Vlajkový projekt spoločnosti tak môže čoskoro doplniť Nové Mesto. Bude atraktívnou súčasťou lokality v okolí Kuchajdy, ktorá rýchlo smeruje k premene na jednu z najmodernejších častí celej Bratislavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube