YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.02.2020 15:00

Na Humenskom námestí v Petržalke môže pribudnúť polyfunkčný objekt, mestská časť sa stavia proti

Na Humenskom námestí v mestskej časti Petržalka by mohol byť vybudovaný menší polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a občianskou vybavenosťou. Napriek triezvej mierke a doplneniu vybavenosti sa zámer stretol s odporom časti verejnosti, na ktorý nadviazali aj poslanci v miestnom zastupiteľstve. Projekt však má k dispozícii kladné záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta.

Zdroj: PLAN-ING SK

Zdroj: PLAN-ING SK

Nová budova by mala vyrásť na severnej strane tzv. Humenského námestia, nesúrodej plochy v južnej časti Petržalky, v ktorého strede sa dnes nachádza parkovisko, obklopené zeleňou a menším parčíkom. Zo západu ho vymedzuje Základná škola Turnianska, zo severu administratívna budova, z východu a juhu sídlisková zástavba. Objekt by mal zabrať dnes prázdnu trávnatú plochu, tvoriacu len menšiu časť zelených plôch v území.

Daný priestor je z hľadiska Územného plánu definovaný ako stabilizovaný s bývaním (kód 101), prípadne s občianskou vybavenosťou lokálneho významu. V tomto smere tu preto investor PLAN-ING SK navrhol menší, štvorpodlažný dom s priestormi pre obchody, komunitným priestorom, kanceláriami a 27 bytmi. Parkovanie je riešené v podzemí v počte 26 miest, ďaších 28 má byť na teréne. Sedem parkovacích miest bude určených ako náhradných pre lokálnych obyvateľov za zabraté parkovacie miesta. Dnes existujúca aleja stromov zo západnej časti riešeného pozemku ostane zachovaná. Architektom projektu je Vladimír Zigo z AZ Ateliéru.

Takto navrhnutý zámer je v súlade s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, pretože kapacity občianskej vybavenosti v urbanistickom bloku už vyčerpávajú okolité budovy, napríklad škola. Takisto stabilizované územie neznamená, že sa už nebude v území stavať, nová zástavba však musí prostredie skvalitniť. Preto Magistrát vydal kladné záväzné stanovisko, pretože sa zhoduje s tvrdením investora, že ďalšia vybavenosť v novostavbe prispeje k vyššej úrovni územia. Od developera žiada realizáciu vodozádržných opatrení, zlepšenie blízkych verejných priestranstiev a odporúča verejnú prezentáciu spojenú s hľadaním optimálnej náplne parteru.

Napriek tomu, že mierka, architektúra aj funkcie v rámci projektu sú mimoriadne citlivé, časť miestnych rezidentov sa proti zámeru stavia, a to kategoricky. V texte petície, za ktorou stoja obyvatelia, sa píše, že s ohľadom na zníženie štandardu bývania kvôli výstavbe Slnečníc, hluku z D2, železnice a Panónskej cesty odmietajú akúkoľvek ďalšiu zástavbu. Nový projekt údajne zničí obľúbený rekreačný priestor a výstavba ohrozí deti na susednej základnej škole. Preto žiadajú zachovanie dnešného parku a parkoviska bezo zmeny.

Podľa občanov by malo Hlavné mesto prehodnotiť svoje stanovisko, keďže bolo podľa nich vydané v nesúlade s Územným plánom. Občanov podporilo petržalské Miestne zastupiteľstvo, ktoré kritizovalo fakt, že Hlavné mesto vydalo stanovisko predtým, ako sa k nemu vyjadrili miestni poslanci. Od starostu žiadajú neudelenie územného rozhodnutia, kým obyvatelia chcú dať v prípade zamietavej reakcie Magistrátu podnet na prokuratúru.

Ten zatiaľ tvrdí, že si za svojim rozhodnutím stojí, podnet však preverí. Vecou sa, okrem iných, zaoberá aj nový stavebný ombudsman Jaroslav Pavlovič, ktorý je skúseným expertom na územné plánovanie. Projekt bude určite ešte témou, a to nielen odbornou, ale aj politickou.

 

Nový projekt zaberie len minimum zelených plôch, neobmedzí výhľady ani svetelné podmienky a prinesie nové funkcie. Napriek tomu je problémom. Zdroj: PLAN-ING SK

 

Napriek tvrdeniam odporcov výstavby, už len zbežná analýza dostupných dokumentov dáva tušiť, ako situácia dopadne. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy rozhodol správne a v súlade so zaužívanými postupmi. Bez ohľadu na nesúhlas petičníkov, projekt je právne v poriadku a neexistuje dôvod, prečo by nemal byť povolený. Ďalší postup v povoľovaní bude nepochybne spätý s obštrukciami, vo výsledku sú však zbytočné.

Nakoniec tak ide len o ďalší príklad NIMBY aktivizmu, ktorý je zvlášť v Petržalke rozšírený. Kategorické odmietanie projektu spojené s absurdnými argumentmi (bezpečnosť detí počas výstavby, zaberanie „zelene“, hluk z diaľnice či železnice) svedčí o tom, že odpor je založený na vode a viac vypovedá o konzervatívnosti petičného výboru ako o nekvalite zámeru. Že sa s petičníkmi zhodla aj významná časť zastupiteľstva taktiež nie je prekvapením, keďže miestne zastupiteľstvá sú v mnohých prípadoch – a Petržalka nie je výnimkou – naplnené skôr amatérmi utiekajúcimi sa k populizmu.

Exemplárnym príkladom je minuloročná diskusia k riešeniu tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda k urbanistickej štúdii transformácie územia okolo budúcej línie Petržalskej električkovej radiály, kde bola v minulosti ponechaná stavebná uzávera. Ide o miesto, kde by mohlo vzniknúť spoločenské jadro Petržalky s dosiaľ chýbajúcou vybavenosťou, kvalitnými verejnými priestranstvami a novými typológiami bývania, čo by prispelo k zvýšeniu kvality života. Aj to však odmietla nielen časť verejnosti, ale aj poslancov, pričom od mesta žiadajú splnenie protichodných a nerealistických požiadaviek.

Od bežných občanov nie je nutné vyžadovať odbornosť v téme územného rozvoja či urbanizmu. Zastupitelia, ktorí ich reprezentujú, by však už mali do verejnej debaty vstupovať s uvedomením si zodpovednosti, ktorú nesú. Aktuálne témy, ako dom na Humenskom námestí, rozvojová os, ale aj mnoho iných, však ukazuje, že o zodpovednosti nemá mnoho zastupiteľov ani tušenia. Výsledkom sú nielen nezmyselné uznesenia, ale následne aj frustrácia a hnev obyvateľov, ktorí si myslia, že sú porušované ich práva či požiadavky – aj keď v skutočnosti nie sú.

V prípade aktuálneho projektu je namieste aktívna debata a istá forma participácie. Tá však nemá mať podobu akéhosi plebiscitu o budúcnosti územia, ale skôr hľadania optimálnych možností, ako priniesť okoliu maximálne benefity – napríklad doplnením potrebnej funkcie, vytvorením priestoru pre spoločenské aktivity a podobne. Súčasťou však musí byť aj vysvetlenie, prečo je projekt povolený, že nejde o nič negatívne a ako treba dotvárať mestské prostredie.

Vzdelávanie v tomto smere by však nemalo byť určené len pre obyvateľov, ale aj poslancov. Zatiaľ veľmi výrazne dokazujú, že ho potrebujú.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: PLAN-ING SK
  • Zdroj: PLAN-ING SK
  • Zdroj: PLAN-ING SK
  • Zdroj: PLAN-ING SK
  • Zdroj: PLAN-ING SK
  • Situácia. Zdroj: PLAN-ING SK

Súvisiace články

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube