Author photoAdrian Gubčo 25.03.2022 17:11

V Podunajských Biskupiciach by mohol vzniknúť Park pri Pošte

Okrajová mestská časť Podunajské Biskupice nie je známa prítomnosťou kvalitných verejných priestranstiev. Týka sa to pôvodnej časti tejto bývalej predmestskej obce, ale aj novšej, teda modernistického sídliska. Už čoskoro by sa to ale mohlo zmeniť, keďže sa práve na sídlisku plánuje úprava veľkého zatrávneného priestoru pri Pošte 214. Vzniknúť by tu mohlo spoločenské centrum Podunajských Biskupíc.

Zdroj: Between

Zdroj: Between

Súčasná tvár Podunajských Biskupíc je tvorená kombináciou pôvodnej vidieckej zástavby a modernistickej štruktúry, ktorej centrálnou osou je Kazanská ulica. Pôvodná koncepcia sídliska Dolné Hony z roku 1975 predpokladala, že v blízkosti križovatky Kazanskej ulice s Uzbeckou vznikne centrum štvrte s rozsiahlou občianskou vybavenosťou (dokonca nazvané „celomestské centrum“). V praxi sa však postavila len pomerne veľká pošta a mohutné bytové domy, ktoré mali toto centrum vymedzovať.

V porevolučnom období tak namiesto veľkého centra ostala vedľa pošty smerom k Uzbeckej veľká trávnatá plocha a smerom k bytovkám detské ihrisko, „park“ a malé zatrávnené návršie. Popri Kazanskej sa vybudovali polyfunkčné bytové domy, pri Základnej škole Podzáhradná baseballové ihrisko, ohraničené porevolučnými bytovkami. Dom od kancelárie Alexy&Alexy z roku 2002 bol dokonca nominovaný na Cenu za architektúru (CEZAAR). Ako komentujú architekti, „...v beztvarej periférii vytvoril malý ostrov s črtami mestskej štruktúry.“

Nanešťastie však okolité prostredie ostáva aj napriek stavebným intervenciám naďalej beztvaré. Trávnik v susedstve sa využíva len na venčenie psov, stavanie mája a výnimočne na organizáciu kultúrnych podujatí či umiestnenie kolotočov. Chodníky v okolí sú rozbité, detské ihrisko zastaralé a okolie baseballového ihriska sa zlepšuje len vďaka iniciatíve samotných športovcov (sídli tu najúspešnejší slovenský baseballový klub Apollo Bratislava). Sotva tak možno hovoriť o spoločenskom centre Podunajských Biskupíc.

Preto je celkom správne, že sa rozbiehajú aktivity, zamerané na premenu tohto priestoru. Mestská časť Podunajské Biskupice nadviazala spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu STU, kde sú od roku 2020 aktívne tzv. Bellušove ateliéry – podnikateľské centrum, ktoré má vytvoriť lepšie podmienky pre zapájanie študentov do praxe prácou na reálnych zadaniach v kooperácii so skúsenými architektmi. V apríli 2021 boli medzi miestnymi zastupiteľmi prerokované tri návrhy možného riešenia priestoru, pričom vybraný bol koncept tímu v zložení Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Vladimír Hain, Natália Marková a Tomáš Danko. Architekti boli následne oslovení k spracovaniu projektovej dokumentácie.

Koncepcia Parku pri Pošte, ako sa zámer nazýva, počíta so vznikom dvojice hlavných priestorov. Najvýraznejšou zmenou prejde trávnaté priestranstvo, kde sa navrhuje centrálny komunitný priestor. Ten bude mať podobu dvojúrovňového kruhu, slúžiaceho ako ústredný stretávací priestor s charakterom amfiteátra. Po jeho obvode budú pobytové schody, rampy a vegatácia, vymedzený bude oceľovou pergolou. Vnútro sa bude môcť využívať pre koncerty, majálesy, trhy, výstavy, športové podujatia, v lete sa tu bude dať umiestniť vodná plocha, ihrisko, v zime zas klzisko. Pôjde tak o multifunkčný a vysoko variabilný priestor, ktorého kapacita bude medzi 500 až 2-tisíc ľudí. Pri kruhu smerom k Uzbeckej by mala vzniknúť nová výsadba (57 stromov) a presunúť sa sem majú zastávky MHD.

Druhým hlavným priestorom bude lineárny park, ktorý vznikne úpravou súčasnej parkovej plochy s detským ihriskom. Po novom by malo byť toto integrované do zelene pomocou vložených hracích prvkov, aktívna časť parku by zároveň mala prechádzať do novovysadeného hájiku, osadeného do štrkodrvy. Vďaka výsadbe 55 nových stromov má byť pobyt atraktívnejší vďaka príjemnému tieňu. Architekti preriešili aj priestor pred baseballovým ihriskom. Navrhuje sa realizácia tribúny s integrovanou kaviarňou, predajom lístkov a adekvátnou rozptylovou plochou terasy.

Navrhovaná etapizácia realizácie projektu ráta s vybudovaním kruhového priestranstva v prvej etape, lineárneho parku v druhej a v tretej etape s hypotetickou prestavbou pošty a výstavbou polyfunkčného objektu pri Uzbeckej ulici. Pošta totiž predstavuje vynikajúci potenciál pre vznik bloku s vybavenosťou (a poštou) v parteri a bytmi na vyšších podlažiach.

V akom stave je príprava projektu, nie je známe. Mestská časť nanešťastie túto informáciu neposkytla, hoci sa zámer vyvíja a údajne smeruje k výstavbe. Tento rok to však s najvyššou pravdepodobnosťou nebude – rozpočet Podunajských Biskupíc s realizáciou Parku pri Pošte neráta. Predpokladaný rozpočet je 2,15 miliónov eur. Do budúcna by však mala byť perspektíva jeho vzniku otvorená.

 

Dnes zanedbaný priestor sa podľa architektov z FAD STU premení na miesto pre relax pod korunami stromov. Zdroj: Between

 

Návrh tímu, v ktorom sú skúsení autori verejných priestranstiev (Katarína Fejo sa napríklad podieľala na tvorbe Parku Jama v Novom Meste), dobre zhodnocuje dnes len striedmo využívané územie. Architekti nadväzujú na súčasné trendy v udržateľnosti, zameriavajú sa tak na ochladzovanie územia, udržanie alebo vsakovanie dažďovej vody vďaka priepustným povrchom a dažďovým záhradám, alebo využívanie ekologických materiálov (zatrávňovacie dlaždice, tráva, mlat, štrkodrva). Výsadba 130 nových stromov sa má zaradiť do iniciatívy Hlavného mesta 10.000 stromov.

Pre Podunajské Biskupice, zvlášť pre sídlisko, by bol vznik takéhoto kvalitného priestoru novinkou. V súčasnosti tu prakticky neexistujú miesta, ktoré by obyvateľom sídliska pomáhali vytvárať si priaznivejší vzťah k lokalite a tvorili modernejšiu identitu Biskupíc. Absentujú výraznejšie kultúrne zariadenia, jediné námestie je v pôvodnej obci a „patrí“ skôr tradičnej komunite, a dávno zanikol aj miestny futbalový klub. Vytvorením kvalitného parku by skutočne mohlo vzniknúť miesto pre stretávanie sa lokálnej komunity – dokonca akési centrum. Navyše, v budúcnosti môže byť v blízkosti uvažovanej električkovej trate na Kazanskej.

Dalo by sa namietnuť, že samospráva nezvolila klasickú architektonickú súťaž, za daných podmienok je však oslovenie Bellušových ateliérov veľkým pokrokom. Ešte donedávna vznikali úpravy verejných priestorov priamym zadaním pre spriaznených architektov, čo sa na ich tvári odrážalo – príkladom za všetky je trhovisko na Hronskej, ktoré pôsobí skôr ako núdzový tábor pre utečencov. Veľkým pokrokom nie je ani projekt Zelené srdce Biskupíc, v rámci ktorého sa má upraviť centrálny zelený pás v pôvodnej obci.

Nepochybne sa zámer stretne aj s kritikou. Určite sa ozvú psíčkari, ktorí sú dnes najčastejšími užívateľmi veľkého trávnika s voľným výbehom psov. Takisto sa pravdepodobne vyskytnú negatívne postoje, súvisiace s úpravami zelene. Naostatok, vízia architektov ráta aj s určitými stavebnými intervenciami, či už pri Uzbeckej alebo v prípade pošty. Výhrady sú pochopiteľné, treba ale pripomenúť, že benefitovať bude omnoho väčší počet ľudí. Týka sa to aj novej výstavby, pre ktorú je nadstavba veľkého objektu alebo plocha, ktorej polovicu tvorí parkovisko, ideálna.

Podunajské Biskupice by tak mohli získať projekt, ktorý zásadne zlepší kvalitu bývania. Mestská časť, kde dnes žije približne 22-tisíc ľudí, je v bratislavskom kontexte prehliadaná a má zlú povesť. Návštevník, neznalý pomerov, by mohol mať pocit, že to je aj celkom oprávnené. Park pri Pošte to ale môže zmeniť a dodať štvrti reálne aj pocitovo úroveň, porovnateľnú s inými časťami metropoly. Aj Biskupice, napriek svojej aktuálnej odľahlosti, môžu byť dobrým miestom pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube