Author photoAdrian Gubčo 06.06.2023 16:22

Problém nábrežia čaká na riešenie. Čo bude s Hrobom neznámeho vojaka?

Bratislava dlhé roky čakala na vytvorenie pietneho a protokolárneho miesta v podobe Hrobu neznámeho vojaka. Čakanie sa skončilo v priebehu minulého roka, no spojené je s nedostatkami – umiestnené je na nevhodnom mieste. Bývalé vedenie mestskej časti medzičasom nahradilo nové. Prinesie to zmeny?

Autori: Nino Belovič / YIM.BA, Adrian Gubčo / YIM.BA

Autori: Nino Belovič / YIM.BA, Adrian Gubčo / YIM.BA

Hrob neznámeho vojaka je štandardne považovaný za jedno z najvýznamnejších protokolárnych miest v každom štáte. Býva miestom konania dôležitých pripomienok a podujatí a nezriedka aj miestom zahraničných návštev, ktoré vzdávajú hold padlým hrdinom, ktorí položili svoj život v boji za slobodu. Verejné priestory, kde sú hroby neznámych vojakov umiestnené, patria spravidla k najreprezentatívnejším v meste.

Slovenská metropola preto dlho hľadala miesto, kde by protokolárne miesto umiestnila. Dlho sa predpokladalo, že vznikne na mieste parčíka v susedstve Úradu vlády SR - v priestore, ktorému dnes dominuje socha komunistu Mareka Čulena. Parčík je zanedbaný a potrebuje výraznejšiu revitalizáciu. Umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka práve tu by tak malo všestranné výhody – bolo by vo vládnej štvrti, v susedstve niekdajšieho vojenského zhromaždiska (na Námestí slobody), prinieslo obnovu priestoru a nahradenie sochy komunistu prospešným dielom.

Staré Mesto, ktoré malo rozhodnúť o ideálnej lokalite, však parčík odmietlo. Argumentom mala byť „nízka dôstojnosť priestoru“, pričom problémom mal byť dopravný ruch z neďalekých zastávok verejnej dopravy. Po ďalších konzultáciách s mestom či Metropolitným inštitútom sa našla nová lokalita na Rázusovom nábreží. Hrob neznámeho vojaka bol dokončený a slávnostne odhalený na konci minulého roka.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Parčík pri Úrade vlády SR. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Veľmi rýchlo sa ukázalo, že ide o katastrofálnu polohu pre toto protokolárne miesto. V susedstve Hrobu neznámeho vojaka sa nachádza mimoriadne rušná nábrežná cesta, v ktorej susedstve sú zastávky MHD – takže argument o nevhodnosti parčíku pri Úrade vlády sa ukazuje ako nezmyselný. Priestor je úzky a konanie akéhokoľvek protokolárneho aktu spôsobuje obmedzenie nábrežia, čo zasahuje aj chodcov, ktorí sa tu pohybujú vo zvýšenom počte. Naostatok, mnohí ľudia očividne nepochopili umelecké stvárnenie Hrobu neznámeho vojaka a zamieňajú si ho za preliezku.

Niekdajšie vedenie mestskej časti, ktoré umiestnenie protokolárneho miesta práve na tomto mieste tvrdohlavo pretláčalo, bolo medzičasom vymenené. Nové vedenie tak má príležitosť nájsť vhodnejšie riešenie pre protokolárne miesto – ideálne jeho presunom.

Ako sa však ukazuje, tak skoro sa to nestane. „S umiestnením protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží súhlasil v čase plánovania realizácie magistrát aj mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Tento návrh schválila v októbri 2021 aj Vláda Slovenskej republiky,“ pripomína Veronika Gubková, hovorkyňa starostu Starého Mesta Mateja Vagača. „Mestská časť aktuálne o presune protokolárneho miesta neuvažuje,“ dodáva.

Samospráva si je údajne vedomá problémov, vidí ale aj benefity. „Vnímame, že umiestnenie protokolárneho miesta na Rázusovom nábreží má svoje výhody aj nevýhody - určite sú citeľné priestorové a dopravné obmedzenia najmä pri väčších akciách za prítomnosti verejných činiteľov,“ konštatuje Gubková. „Odkaz, ktorý Hrob neznámeho vojaka komunikuje, by si podľa aktuálneho vedenia mestskej časti zaslúžil veľkorysejšie, monumentálnejšie miesto. Na druhej strane je myšlienka pamätníka bezprostredne prítomná vo verejnom priestore pre naozaj široké a rôznorodé publikum, ktoré naň popri prechádzke nábrežím neplánovane narazí.“

Staré Mesto ale predsa dve zmeny pripravuje. Podľa mestskej časti súčasné vlajkové stožiare príliš menia charakter nábrežia, ovplyvňujú výhľad a komplikácie môžu nastať pri protipovodňovej ochrane. Preto by pevné stožiare rada vymenila za skladací variant, ktorý by sa používal iba pri protokolárnych akciách, dôležitých výročiach a sviatkoch. Pri jednom z kľúčových miest pre reprezentáciu krajiny by tak neviala štátna vlajka.

Druhou úpravou bude aplikovanie finálneho náteru. „Zásadné prevádzkové problémy po uvedení diela do verejného priestoru sa neobjavili. Mestská časť riešila len veľmi málo podnetov znečistenia pamätníka,“ dopĺňa V. Gubková.

Bratislava tak má svoj Hrob neznámeho vojaka – na zlom mieste, zle priestorovo riešený a v podobe, ktorá vyvoláva diskusie. Keďže z pohľadu mnohých stačí fakt, že vôbec existuje, bude jeho fungovanie aj naďalej spojené s problémami. Ide o premrhanú príležitosť na komplexné a kvalitné riešenie.

 

Parčík pri Úrade vlády SR bol pôvodne považovaný za vhodné miesto pre umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Kým na nábreží sa budú aj naďalej konať akcie v stiesnených podmienkach, blokujúce chodcov a kvôli dopravnej záťaži narúšané hlukom, parčík pri Úrade vlády SR bude chátrať pod dohľadom Mareka Čulena. „Aktuálne revitalizáciu tohto parčíka mestská časť neplánuje, v súčasnosti začíname s rozsiahlou revitalizáciou Grassalkovichovej záhrady, prebieha väčšia výsadba na Hviezdoslavovom námestí a pripravujeme projekt na vodozádržné opatrenia na Jakubovom námestí,“ priznáva hovorkyňa starostu.

Hoci sú obnova Grassalkovichovej záhrady či údržba zelene inde v mestskej časti dôležité, prítomnosť odpudivého parku v dôležitej reprezentačnej štvrti mesta je hanbou. Problém pritom mohol byť dávno vyriešený, keďže vznik pamätného miesta aj revitalizáciu okolia by financoval štát.

Jediným zdrojom optimizmu môže byť fakt, že skôr či neskôr bude musieť Hrob neznámeho vojaka v súčasnej polohe zaniknúť. Ľavobrežné nábrežie Dunaja je jeden z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejší verejný priestor mesta. Postupne sa už začínajú objavovať signály, že si to uvedomujú viacerí aktéri. Rokmi tak bude rásť tlak na komplexnú obnovu celého verejného priestoru od Karloveskej zátoky po Starý most.

Je len ťažko predstaviteľné, že akýkoľvek architekt, ktorý bude formovať ideálnu podobu nábrežia, zachová Hrob neznámeho vojaka na svojom mieste. Išlo by o nelogické rozhodnutie, keďže v súčasnosti znižuje kvalitu verejného priestoru. Nábrežie namiesto toho potrebuje jasnú koncepciu umiestňovania jednotlivých umeleckých prvkov, keďže postupným osádzaním sôch a pamätníkov sa začína meniť na akúsi prehliadku rozličných umeleckých prístupov – a bohužiaľ, nie len na vysokej úrovni.

V takom prípade treba protokolárnemu miestu hľadať nové umiestnenie. To najlepšie je aj naďalej k dispozícii.

 

Fotografie z 30.11.2022. Pozrite si úpravy verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube