Author photoSimona Schreinerová 03.11.2023 13:24

Pozitívna budúcnosť zastaraného priestoru. Petržalka chce nové Nobelovo námestie, vyhlási súťaž

Nobelovo námestie je jedným z mála miest v Petržalke, ktoré možno aspoň s privretými očami označiť za námestie. Napriek tomu potrebuje novú víziu. Mestská časť má záujem vytvoriť verejný priestor, ktorý bude ešte príjemnejší, preto zapojila aj verejnosť. Budúcnosť projektu sa začne čoskoro rysovať. 

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Silný hlas verejnosti

Nobelovo námestie má potenciál byť omnoho príjemnejším verejným priestorom. Plocha vznikla v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a postupne sa zazeleňovala. V roku 2004 prešla rekonštrukciou, keď bolo námestie vydláždené a stalo sa súčasťou Petržalského korza. V roku 2020 boli vysadené japonské sakury.

Aj napriek slabej architektonickej úrovni väčšiny okolitých budov je Nobelovo námestie aj dnes pomerne aktívne. Vďačí za to najmä množstvu bytov v okolí, základnej škole, obchodnému domu a blízkej vybavenosti. Potenciál pre jeho oživenie predstavuje aj neďaleká stredná škola a polyfunkčný komplex Einpark od Corwinu, kde sa nachádzajú byty aj kancelárie.

Mestská časť chce má ambíciu spraviť z námestia atraktívne miesto, vhodné pre všetky skupiny obyvateľov. V duchu svojej tradícia zapojila do prípravy procesu revitalizácie verejnosť. Správa zo zapojenia verejnosti do plánovania naznačuje možnú budúcnosť lokality. Založená je na sérii štruktúrovaných rozhovorov s 15 miestnymi obyvateľmi a ďalšími stakeholdermi.

Zapojená bolo samozrejme aj širšie publikum. Dotazník priniesol prieskum názorov na námestie a umožnil spoznať preferencie miestnych obyvateľov a obyvateliek v oblasti jeho budúceho využitia. Spolu ho vyplnilo 642 ľudí prostredníctvom online formulára, ale aj osobne, priamo na mieste.

Výstupy zo zapojenia verejnosti priniesli niekoľko kľúčových zistení. Priestor Nobelovho námestia by mal byť prepojený s okolitými priestormi tak, aby sa stal súčasťou siete petržalských verejných priestorov, no zároveň si vybudoval jedinečnú tvár a identitu. Zároveň by sa mal riešiť tak, aby sa stal inkluzívnym a otvoreným, prístupným a dostupným pre všetkých, vrátane seniorov či zraniteľných a zanedbávaných cieľových skupín občanov. Námestie by malo byť vhodné aj pre aktivity i kultúru s rozsahom a charakterom vhodným pre námestie komunitného charakteru.

Ku kľúčovým výstupom patrí aj potreba udržania a rozvíjania zeleného charakteru priestoru so vzrastlými stromami a s výraznou prítomnosťou vody v priestore. Riešenie by malo reagovať na zmeny klímy a pracovať s mikroklímou námestia tak, aby sa stalo ostrovom chladu a čistého vzduchu v rámci zástavby. Dosiahnuť sa to dá napríklad realizáciou zelených striech, výsadbou zelene či zadržiavaním vody v území.

Revitalizácia by mala podľa ľudí priniesť aj posilnenie prepojenia námestia v rámci širších vzťahov smerom na Petržalské korzo, na okolité obytné domy s terasami, verejné inštitúcie a ďalšie dostupné verejné priestory alebo dôležité destinácie a smery. Riešiť sa má mobilita, predovšetkým pre peších a cyklistov, bezbariérovo a v logických líniách pohybu.

Z vyplnených dotazníkov vyplynulo, že väčšina respondentov si želá, aby malo námestie oddychový a relaxačný charakter a zachovalo si silný zelený charakter. Kultúrne alebo športové aktivity sú pre respondentov dôležité až v druhom rade. Čo sa týka preferovaných prvkov, vyhráva priestor na prechádzky a posedenie, viac zelene a vodný element, menej dlažby a viac tieňa a kvetinové, bylinkové či trávnaté záhony.

 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

 

Súťaž na spadnutie

Respondenti sa vyjadrili aj k tomu, čo by na námestí nechceli. Na prvom mieste je živá hudba, nasledujú služby pojazdného stravovania a prvú trojku neželaných aktivít uzatvorili susedské burzy a trhy. V správe sa tiež uvádza, že pre rozšírenie kompetencie miestneho úradu v lokalite prebieha aktuálne proces prevzatia námestia zo správy Hlavného mesta SR Bratislava do správy MČ Petržalka. Táto zmena sa už udiala.

„Mestskej Časti Bratislava – Petržalka boli zverené pozemky na území Nobelovho námestia uznesením mestského zastupiteľstva č. 1147/2022 zo dňa 24.2.2022 za účelom jeho revitalizácie. Významná väčšina pozemkov v lokalite Nobelovho námestia je v správe mestskej časti. S ďalšími majiteľmi tunajších pozemkov a budov mestská časť komunikuje,“ uviedla hovorkyňa MČ Mária Halašková.

Týmto krokom by mala získať Petržalka lepšie možnosti pre plánovanú revitalizáciu. Výsledný návrh, ktorý bude rešpektovať aj názor verejnosti, vzíde zo súťaže, ktorá by sa mohla spustiť ešte tento rok. „V súčasnosti sme tesne pred prerokovaním súťažného zadania s vlastníkmi pozemkov a objektov v riešenom území alebo v jeho tesnej blízkosti. Zadanie je výsledkom rozsiahleho verejného participatívneho procesu a overovacej štúdie, spracovanej v rámci interných kapacít mestskej časti,“ konštatuje Halašková.

Zadanie ešte prejde prerokovaním a aktualizáciou, následne MČ zorganizuje úvodné zasadnutie poroty, ktorá tiež môže k zadaniu podať pripomienky. „Až následne predloží zadanie na overenie Slovenskej komore architektov. Zámerom mestskej časti je súťaž vyhlásiť ešte v decembri 2023.“

Po vyhlásení výsledkov súťaže pristúpi mestská časť k rokovaniam s víťazom súťaže za účelom podpisu zmluvy a spustenia prípravy projektovej dokumentácie. „Revitalizácia námestia bude realizovaná po etapách postupne, s ohľadom na potreby mestskej časti a jej finančné možnosti,“ uzatvára hovorkyňa.

 

Uvažovaná podoba Námestia republiky. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Revitalizácia čaká aj ďalšie petržalské námestie

V Petržalke sa plánuje aj revitalizácia Námestia republiky. Minulý rok bol predstavený víťaz urbanisticko–krajinársko-architektonickej súťaže - ateliér Gro architekti. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s Hlavným mestom a s mestskou časťou Bratislava – Petržalka. Budúca revitalizácia sa neuskutoční naraz, ale bude rozdelená do viacerých etáp počas viacerých rokov. 

Prioritne sa upraví centrum námestia, kde pribudne pódium, menší objekt pre kaviareň s verejnými toaletami a technickým zázemím pre spoločenské akcie. V ďalších fázach projektu sa zrevitalizujú zelené plochy a okolie Chorvátskeho ramena, ako aj obľúbený skate park.

Participatívne procesy a architektonické súťaže prinášajú v prevažnej väčšine kvalitnejšie návrhy oproti priamym zadaniam, resp. prostým obstarávaniam zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Postup, ktorý má byť zvolený aj pri obnove Nobelovho námestia, je určite správnou cestou. Ak sa zopakuje podobný scenár ako pri Námestí republiky, „Nobelko" sa môže zmeniť na skutočne atraktívne miesto, ktoré bude srdcom života lokálnej komunity. 

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestorov vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube