Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.07.2021 13:33

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Article Big

Ako uvádza oficiálny web iniciatívy za nové ihrisko, doterajší stav školského dvora bol žalostný. „Je tam jedna smutná šmykľavka, hojdačky už boli dávno zdemontované. Preliezky by ste márne hľadali. Prváčikovia tam ani nesmú ísť. ...vlastne už ani tá šmykľavka tam nie je,“ konštatujú smutne autori webu. Chýba tu aj kvalitná bežecká dráha, zeleň alebo adekvátne sedenie. Počas teplých dní tu nie je možné skryť sa pred horúčavou a priestor takisto nezohľadňuje potrebu školy preniesť vyučovanie aj do exteriéru. Areál už dávno nespĺňa nároky na kvalitu, aj napriek prítomnosti novšieho multifunkčného ihriska.

Lepšia kvalita školského dvora je problémom aj pre lokalitu ako takú. Hoci sa okolitá štvrť Blumentál, resp. čiastočne nazývaná aj „Radiohood“, vyznačuje vysokou kvalitou zástavby, dostatkom služieb a prítomnosťou viacerých parkov, komplexnejšie športoviská tu chýbajú. Park na Račianskom mýte len čaká na rekonštrukciu a doplnenie vybavenia, kým ostatné zelené priestranstvá sú skôr určené na prechádzky a oddych. Aktivácia a otvorenie školského dvora na Vazovovej by mohli situáciu zmeniť.

Advertising

Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 oslovilo architektonickú kanceláriu 2021, ktorá pripravila koncept postupného rozvoja a premeny školského dvora. Jadrom areálu bude aj naďalej multifunkčné ihrisko, ktoré sa ale zlepší a jeho súčasťou bude aj work-outové ihrisko. Zrealizovaný bude nový bežecký okruh, popri ktorom bude vybudovaná nová tribúna. Zriadená bude aj exteriérová trieda, pred slnkom chránená konštrukciou z drevených lamiel. Menšie deti z prvého stupňa získajú kvalitnejšie ihrisko.

K ďalším zmenám má patriť vybudovanie nových povrchov, nové vstupy a oplotenie, debarierizácia, doplnenie stromov, lúka pre vsakovanie vody, zregulovanie parkovania či doplnenie osvetlenia a picej fontánky. Celkovo tak ide o radikálne zlepšenie pôvodného stavu. V prvej fáze sa vytvorí mäkký dopadový povrch pre bežecký okruh a doskočisko, zmodernizujú sa hracie zostavy a upravia zelené plochy. Jej realizácia sa už spustila, pričom sú viditeľné práce na okruhu. Pôvodná šmykľavka bola odstránená.

Projekt je realizovaný za pomoci grantu zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, určeného na podporu investícií do športovej infraštruktúry. Združeniu sa podarilo získať 68,2-tisíc eur. Ďalšie prostriedky poskytla mestská časť Staré Mesto, rodičia a priatelia školy sa zároveň zbierajú vo forme verejnej zbierky.

Realizácia prvej etapy by mohla byť dokončená snáď už v priebehu niekoľkých týždňov. Harmonogram však nie je presne známy, rovnako ako odhad, kedy by sa mohli naštartovať a dokončiť ďalšie etapy premeny školského dvora.

 

Zdroj: 2021

 

Ak sa podarí projekt zrealizovať v plnej miere, pre školu aj pre štvrť pôjde o dôležité zlepšenie. Základná škola získa kvalitný priestor pre rozvoj pohybovej kultúry a exteriérových aktivít žiakov, kým široká verejnosť bude mať k dispozícii miesto pre športovanie. Absenciu športovísk v lokalite konštatujú vo svojej štúdii aj architekti z 2021. Dopyt je pritom nepochybne vysoký, keďže ide o jednu z najhustejšie zastavaných častí Bratislavy.

Pre verejnosť vzniknú v areáli okrem nových športovísk aj nové vstupy zo Slovanskej, Vazovovej (odkiaľ bude hlavný peší ťah) či Fazuľovej a pribudne osvetlenie pre športovanie po zotmení. Otvorí sa tak pomerne veľký verejný priestor v lokalite, ktorá má v tomto smere ešte rezervy. Hoci v poslednom období sa v tejto časti mesta zrealizovali viaceré zlepšenia a miestna komunita má k dispozícii napríklad nový park na Belopotockého či upravenú časť Blumentálskej (obnova ďalšej časti je v realizácii), niektoré miesta by zaslúžili ďalšie zlepšenia – napríklad Mýtna, zaťažená parkovaním, alebo nárožie Mýtnej s Vazovovou, kde je zbytočne veľký dopravný priestor.

Banner Metropolis

Sama škola na Vazovovej, resp. školy (Gymnázium Jána Papánka) ide príkladom, keďže okrem nového školského dvora sa jej podarilo za malý grant vo výške 2,5-tisíc eur upraviť zelený priestor na námestíčku medzi vstupmi do jednotlivých inštitúcií. Dlhodobo zanedbaná zeleň sa jednoduchým zásahom zmenila na príjemný doplnok priestoru. Gymnázium taktiež pracuje na zlepšení kvality svojho exteriérového športoviska a zbiera peniaze na výmenu multifunkčného ihriska.

Úprava školských dvorov a ich otváranie verejnosti je ideálny spôsob, ako rozširovať rozsah verejného priestoru, vytvárať nové miesto pre športovanie a plnohodnotné trávenie voľného času a rozvíjať kvalitu života. Úspešné príklady kultivovaných dvorov, napríklad na Metodovej či Novohradskej, ukazujú potenciál ich rekonštrukcií. Ide zároveň o ideálne miesto, kam možno investovať peniaze napríklad z poplatku za rozvoj – benefituje z nich totiž mládež aj lokálne komunity, ktoré tu neskôr športujú. Samotné školy sa v súčasnosti majú meniť do väčšej miery na centrá komunít, a toto je jeden zo spôsobov.

Školský dvor na Vazovovej, a snáď nielen ten, by tak mohla čakať lepšia budúcnosť. Paradoxne, zdroje na ich rozvoj a skvalitňovanie sú. Kľúčová je ochota samospráv a šikovnosť miestnych iniciatív pri presviedčaní zriaďovateľov, že vložiť peniaze do obnov školských areálov má veľký zmysel. Na rozdiel od mnohých iných projektov, pomáha sa nielen súčasným, ale aj budúcim generáciám.  

 

Fotografie z 21.7.2021. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: 2021
  • Zdroj: 2021
  • Zdroj: 2021
  • Zdroj: 2021
  • Zdroj: 2021

Súvisiace články

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Nová podoba bloku B "Šturáku", najväčšieho internátu na Slovensku - a aj jedného z najviac zanedbaných.

New look of B block of "Šturák" student hall of residence. It is the biggest hall of residence in Slovakia, as well as one of the most rundown.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #housing #students #sturak #comeniusuniversity #reconstruction #architecture #modernarchitecture
Prvá etapa Vydrice ide definitívne do výstavby.

First stage of Vydrica is finally approved and the construction will start soon.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #work #office #staremesto #vydrica #construction #urbanism #architecture #contemporaryarchitecture

@vydrica.ba @compassarchitekti @markoandplacemakers
Teraz - potom. Školský dvor na Vazovovej konečne prechádza obnovou.

Now - After. School grounds on Vazovova st. is finally in reconstruction.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #reconstruction #publicspace #school #education #sport #architecture #design #staremesto #vazka #vazovova

@2021architekti
Prvá fáza projektu Rozeta v Ružinove je takmer dokončená. 

First stage of Rozeta development in Ružinov is almost completed.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #ruzinov #Ružinov #rozeta #architecture #contemporaryarchitecture

@yitslovakia
Rakyta je pracovný názov nového developmentu,  rámci ktorého vznikne východne od Devínskej Novej Vsi veľká nová obytná štvrť.

Rakyta is new development located east from Devínska Nová Ves. In the future it will be a large residential neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #devinska #devinskanovaves #dnv #rakyta #architecture #contemporaryarchitecture

@sadovskyarchitects
Predstava budúcnosti Nového Lida - rozšírenia centra Bratislavy aj na petržalský breh.

Conceptual drawing of Nové Lido - an extension of Bratislava city center to the right bank of Danube.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #urbandevelopment #urbanism #city #downtown #novelido #petrzalka #petržalka #danube #slovakia #thisisbratislava

@jtre_sk @compassarchitekti @markoandplacemakers
Pozrieť viac

YouTube