Author photoAndrej Sárközi 14.11.2022 15:00

Doba asfaltová končí. Bratislava chce vydláždiť všetky zastávky

Bratislava získava sériu dokumentov technického charakteru, ktoré definujú, ako by mal vyzerať verejný priestor. Hlavné mesto už vytvorilo pravidlá pre lavičky, cyklostojany, reklamu, odpadkové koše, povrchy chodníkov, zeleň v meste a mnoho ďalších. Aktuálne sa k nim pridáva nový manuál, ktorý zjednotí povrchy nástupíšť MHD.

Obnovená zastávka Mladá Garda, fotografia z 11.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Obnovená zastávka Mladá Garda, fotografia z 11.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Dokumenty sú súčasťou série princípov a štandardov, ktoré postupne rozširujú bratislavský Manuál verejných priestorov. Autorom je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Najnovší materiál sa venuje miestam, ktoré denne využívajú tisícky obyvateľov hlavného mesta – nástupištiam mestskej hromadnej dopravy. V metropole ich je viac ako 1.300, sú neoddeliteľnou súčasťou verejnej dopravy a výrazne ovplyvňujú jej atraktivitu. 

Cestujúca verejnosť bola dlhé roky svedkom zanedbaných zastávok či okolitého verejného priestoru. Miesta nástupíšť MHD, ktoré sú využívané nielen domácimi, ale aj mimobratislavskými návštevníkmi, mali ošarpané prístrešky, na vyčkávacích plochách sa vyskytovali diery v asfalte a znečistené bolo aj okolie. Najmä ale odrádzali ľudí od intenzívnejšieho využívania verejnej dopravy. Donedávna to platilo v podstate o celom meste. Sčasti sa to však začína meniť.

Podľa Romana Žitňanského, riaditeľa Sekcie verejných priestorov MIB, manuál vzniká v čase veľkej obnovy zastávok MHD v Bratislave. Vidieť tak už prvé zmeny, ktoré vedú k lepším verejným priestorom. „Napríklad nedávno zrekonštruované električkové zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž či Stanica Vinohrady na Račianskej ulici sú jedny z prvých, kde sa uplatnili viaceré princípy z našich manuálov. Ukážkovou modernizáciou prešla aj autobusová zastávka na Šafárikovom námestí,” poznamenal pre MIB Roman Žitňanský. 

Galéria

  • Obnovená zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Obnovená zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Obnovená zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Obnovená zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Dnes už dokončená obnova zastávky Mladá Garda, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Dnes už dokončená obnova zastávky Mladá Garda, fotografia z 11.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Dnes už dokončená obnova zastávky Mladá Garda, fotografia z 11.6.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Tieto nástupištia sa vydláždili novou dlažbou, pribudli prístrešky, smetné koše, nové označníky a celý vizuál sa zmenil citeľne k lepšiemu. Udialo sa aj to nejpodstatnejšie – zastávky sa vizuálne zjednotili a nepôsobia rušivo. „Som presvedčený, že ľudia, ktorí sa na zastávkach združujú, si zaslúžia vyšší kvalitatívny a estetický štandard,“ dodal riaditeľ Sekcie verejných priestorov MIB. 

Novovzniknutý dokument plánuje vo veľkom využívať najmä Dopravný podnik Bratislavy (DPB). „Na vzniku tohto dokumentu spolupracovali aj naši kolegovia z DPB a mnohé štandardy už využívame v praxi pri Programe obnovy a doplnenia prístreškov v celom meste,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. 

Ako informoval Metropolitný inštitút Bratislavy, v minulosti sa nezvyklo pristupovať k vzhľadu nástupíšť koncepčne. Mnohé majú rôzny typ povrchov či odlišné varovné a signálne pásy pre slabozrakých. Najnovší dokument však nastavuje pravidlá pre ich jednotnejší vzhľad. 

Podľa MIBu sa má dláždiť čo najviac zastávok a priestory pre cestujúcich z asfaltu by sa mali postupne z ulíc mesta vytratiť. Dôležitým prvkom majú byť aj hmatateľné povrchy – teda varovné a signálne pásy pre lepšiu orientáciu cestujúcich so zrakovým znevýhodnením. „Aby boli tieto prvky čo najefektívnejšie, autobusové či električkové nástupištia ich budú mať umiestnené rozdielne,” uviedol MIB. 

Obnovená zastávka Stanica Vinohrady, fotografia z 18.9.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA


Materiál sa snaží pokryť maximum situácií, platiacich o vyčkávacích priestoroch v meste. „V manuáli sú zahrnuté rôzne modelové situácie, keďže niekde sa nástupište nachádza na chodníku, inde na samostatnom ostrovčeku. Pre všetky tieto situácie existujú konkrétne pravidlá, aby sa nástupišťa vytvárali koncepčne,” píše Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Dokument rovnako definuje aj materiály povrchov nástupíšť MHD podľa zonácie mesta a venuje sa vlastnostiam, charakteristikám či možnostiam použitia jednotlivých materiálov a prvkov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Spomenutá zonácia mesta sa zaoberá jednotlivými časťami metropoly a definuje, z ktorých materiálov majú byť povrchy zhotovené. Všeobecné princípy zase obsahujú základné podmienky navrhovania povrchov nástupíšť. Zámerom dokumentu je tiež zadefinovanie postupu pri čiastočnej rekonštrukcii zastávky, výmene, či doplnení prvkov.

Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD sa zameriavajú aj na modelové situácie, ktoré graficky a textovo zobrazujú najčastejšie sa vyskytujúce priestorové situácie v meste. Zobrazené sú aj návrhy pre jednotlivé stavebné typy zastávok a špecifické situácie riešené nezávisle od toho, v ktorej zóne sa nachádzajú.

Vo výsledku tak má platiť, že zastávky budú dláždené v celom meste, bez ohľadu na to, či sa v zmysle princípov a štandardov dláždenia chodníkov nachádzajú v zóne bez dlažby. Špecifická bude centrálna mestská oblasť, kde sa bude dláždiť kameňom namiesto betónom. Individuálne riešenie sa požaduje v prírodných oblastiach, odporúča sa aj v prípade uzlových či významných verejných priestorov. Ak nie je možné dláždenie, požaduje sa aspoň osadenie kociek pod obvodom prístrešku. Dokument odkazuje na ďalšie materiály, ktoré ho ďalej rozvinú, napríklad na Princípy a štandardy električkových tratí.

Aktuálny manuál zároveň obsahovo dopĺňa už vlani vydaný dokument, ktorý rieši samotné zastávky MHD a prístrešky z hľadiska tvaru, veľkosti či vhodného umiestnenia. Určuje základné štandardy dizajnu zastávok, prvkov ich vybavenia či princípy ich umiestňovania. Dôraz kladie na umiestňovanie prístreškov a jeho ambíciou je taktiež zadefinovať kritériá kvality dizajnu pri zohľadnení potrieb širokého spektra užívateľov. 

Metropolitný inštitút Bratislavy od svojho vzniku dokončil už 18 princípov a štandardov na rôzne prvky vo verejnom priestore a ďalšie sa chystajú. Mnohé zlepšujú verejný priestor už v súčasnosti. Čoraz početnejšie úpravy chodníkov, parkov, ulíc a najnovšie aj zastávok sa vyznačujú spoločnými znakmi, prezrádzajúcimi koncepčný charakter aktivít. Docieli sa tým jednotný vzhľad ulíc bez reklamného smogu či bariér. Bratislava bude opäť o čosi príťažlivejšia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube