Author photoAndrej Sárközi 27.10.2022 10:40

Bratislava posilňuje boj s klimatickými zmenami. Pomôcť majú nové manuály

Klimatické zmeny zasahujú celú planétu, naše hlavné mesto nevynímajúc. V slovenskej metropole sa však nedajú vysádzať stromy na každom kúsku zeme a preto je nutné uvažovať nad alternatívnymi riešeniami. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) tak vytvoril manuály pre vegetačné ostrovčeky, strechy a steny.

Zelený ostrovček na Dostojevského rade. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zelený ostrovček na Dostojevského rade. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Tohtoročné leto sa zaradilo medzi najteplejšie v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Uvádza sa na stránke MIB-u. V Bratislave vznikli teplené ostrovy, kde teplota prekračovala 40 stupňov Celzia a celé mesto trpelo horúčavami. Znížiť teplotu v meste najlepšie dokážu koruny stromov – podľa viacerých štúdií aj o tri stupne.

Na miestach, kde je terén či oblasť neprispôsobivá pre výsadbu, sú teda potrebné iné riešenia. Alternatívou sú zelené fasády, strechy či vegetačné ostrovčeky uprostred premávky. Metropolitný inštitút Bratislavy tak pripravil tri nové usmernenia, ktoré majú docieliť správnu výsadbu zelene na fasádach a strechách budov, a tiež na ostrovčekoch uprostred ciest.

„Je dôležité, aby sa už pri samotnom vysádzaní zelene dodržali určite pravidlá. Často dnes vidíme, že zeleň sa musí odstraňovať,  keďže vytvára fyzickú bariéru v priestore alebo negatívne ovplyvňuje dopravnú bezpečnosť. Týmto chybám sa musí mesto do budúcna vyhýbať,“ uviedol riaditeľ sekcie verejných priestorov na Metropolitnom inštitúte v Bratislave, Roman Žitňanský. 

Bratislava však už má s takýmto druhom výsadby skúsenosti. Popínavá zeleň je významnou súčasťou Staromestskej ulice, kde sa pavinič na opornom múre pod Židovskou v týchto dňoch sfarbuje do červena. Zelenú stenu vysadilo mesto vlani na plot vedľa električkovej zastávky na Americkom námestí. Zeleň tiež rastie vedľa zastávok pod Mostom SNP. Hlavné mesto rovnako plánuje vysadiť popínavé rastliny na múre pri Rusovskej ceste v rámci úseku Kopčianska – Záporožská.

 

Príklad monumentálneho uplatnenia popínavých rastlín na betónových konštrukciách dopravnej infraštruktúry. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

V posledných mesiacoch začalo Hlavné mesto vysádzať a upravovať bratislavské dopravné ostrovčeky v cestnej premávke. Mení ich na plochy plné kvetov. „Mestu sa od minulého roka podarilo premeniť vyše 20 asfaltových ostrovčekov na vegetačné plochy. Stalo sa tak napríklad na Karadžičovej ulici, Eisnerovej ulici, Brnianskej ulici, vedľa Hodžovho námestia a najnovší zelený ostrovček pribudol na Trnavskom mýte smerom na Krížnu,” informoval Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Do konca roka vytvorí Hlavné mesto podobné zelené ostrovčeky aj na križovatkách Nám. 1. mája a Kolárovho námestia, Nám. 1. mája a Vysokej ulice a väčší zelený ostrovček vznikne aj na križovatke Košickej a Miletičovej ulice (hoci tento skôr či neskôr zanikne pri realizácii električkovej trate na Košickej). 

Cieľom nových zverejnených manuálov je, aby na vytypovaných miestach prebehla výsadba zelene v súlade s predpismi a aby v budúcnosti neprerástla do bezpečnostnej hrozby alebo pohybovej bariéry.

Dokument o vegetačných ostrovčekoch informuje o spôsobe zakladania týchto štruktúr v meste, ako aj o ich minimálnej šírke či celkovej transformácii betónovej plochy na zelenú. Táto vegetácia môže mať podobu pravidelne koseného trávnika, rozchodníkov alebo pôdopokryvných trvaliek a lián. Rovnako sa môžu vysádzať dreviny či trávobylinné záhony. Dokument sa zároveň dotýka aj dôležitých detailov, ako je umiestňovanie dopravného značenia a signalizácie v ostrovčekoch.

Vegetačné strechy sú ďalším dokumentom, ktorý rozšíril sieť manuálov MIB-u. Odporúčania sa zameriavajú na ochranné pôsobenie a ekonomické funkcie, spôsoby výsadby a formy vegetácie vzhľadom na podmienky či typ zelenej strechy, ale aj na jej údržbu. Manuál tiež rozlišuje extenzívne, polointenzívne a intenzívne strechy. Sústredí sa aj na pobytové strechy, ktoré sú určené pre pohyb a pobyt osôb a zväčša sú bežne prístupné. 

Okrem vegetačných ostrovčekov a striech vytvoril MIB manuál aj pre vegetačné steny. Dokument poukazuje na vhodné príklady ovíjavých rastlín na samostatne stojacich konštrukciách, trelážach, pergolách alebo nad opornými konštrukciami. Ako príklad uplatnenia popínavých rastlín na betónových konštrukciách dopravnej infraštruktúry poukazuje MIB na už zmieňovanú Staromestskú ulicu, kde visia popínavé rastliny na múroch či premostení s hradbami.

Plató Staromestská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Táto ulica by v budúcnosti mala úplne zmeniť svoj vizuál vďaka Plató Staromestská. Premostenie akejsi mestskej diaľnice v samotnom historickom jadre Bratislavy by nepochybne vylepšilo imidž i funkčnosť verejného priestoru v meste. Projekt s dĺžkou 218 metrov a šírkou 20 metrov by spájal okolie Rudnayovho námestia prakticky až s Baxovou vežou. Rovnako nadviaže na uličný priestor Židovskej a vytvorí nové prepojenie k hradbám.

Vysadenie množstva rastlín a stromov na tomto premostení by malo podľa mesta zásadným spôsobom pomôcť Bratislave v boji s klimatickými zmenami. Metropole by premostenie zároveň zalepilo ranu po najradikálnejšej urbanistickej deštrukcii v meste – zbúraniu Podhradia (aj) kvôli Mostu SNP. Premosteniu Staromestskej sa budeme bližšie venovať v samostatnom článku. 

Bratislava tak s klimatickou krízou bojuje – aktuálne zverejnené manuály sú toho dôkazom. Súčasťou snáh sú aj odvážnejšie zámery, napríklad v podobe projektu Plató Staromestská. Tento, ale aj ostatné projekty mesta či nové manuály MIB-u, môžu Bratislave v dlhodobejšom horizonte pomôcť k ochladzovaniu metropoly. Táto kombinácia adaptačných a mitigačných opatrení prichádza v najvyššom čase a môže mať vplyv na zvýšenie klimatickej bezpečnosti aj pohody v uliciach mesta. Samé osebe však stačiť nebudú. Bratislava bude mať ešte ďaleko od toho, aby bola skutočne klimaticky priateľským mestom. 

 

Pozrite si úpravy verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube