YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.04.2020 11:44

Jégého Alej V je už vo výstavbe

V Ružinove sa rozbehli práce na realizácii ďalšieho projektu. Prvá etapa obytného súboru Jégého Alej prinesie výstavbu trojice domov, práce sa najprv zamerajú na dva nižšie doskové domy. Druhá etapa je stále v povoľovacom konaní, aj v tomto ohľade však nastal postup.

Zdroj: FINEP

Zdroj: FINEP

Aktivita sa na pozemku spustila v uplynulých mesiacoch, okamžite potom, ako právoplatnosť nadobudlo stavebné povolenie vydané na konci minulého roka. Momentálne prebieha výkop stavebnej jamy, po ktorom bude nasledovať zakladanie. Práce sa budú sústrediť na dva nižšie doskové domy, ktoré celý súbor uzavrú voči okoliu, vrátane predošlých etáp Jégého Aleje.

Developer FINEP tak konečne rozbehol development, ktorý získal územné rozhodnutie už v roku 2007, zastavila ho však kríza. Dnes, tesne po spustení výstavby, prichádza ďalšia kríza, v tomto prípade sa už však pravdepodobne realizácia nezastaví. Predaj sa totiž spustil na konci minulého roka a doteraz sa podarilo predať už asi 40% jednotiek z tých, ktoré boli v ponuke.

FINEP dal do predaja 168 bytov a apartmánov z celkového počtu 184, pričom voľných je dnes ešte 98. S ohľadom na to, že išlo najprv o ponuku pre VIP klientov a len neskôr sa spustil aj riadny predaj, ide o relatívne dobré čísla. Aktuálny vývoj situácii neprospieva, developer však má základ pre ďalší postup.

Prvá dvojica domov bude mať osem nadzemných podlaží a výlučne rezidenčnú funkciu. Nádvorie bude vyvýšené naúroveň druhého nadzemného podlažia a bude parkovo upravené. V podzemí vzniknú parkovacie kapacity, ktoré budú inak lokalizované aj v samostatnom parkovacom dome (celkový počet parkovacích miest bude 376). Vybavenosť má vzniknúť až v ďalších etapách projektu.

Jednou z nich je aj výšková budova s 26 nadzemnými podlažiami, kde má vzniknúť  84 bytov a 41 apartmánov s retailom v parteri. Vybavenosti tu v skutočnosti bude len minimum, FINEP sa spolieha na ďalšie časti projektu a (najmä) na existujúce zariadenia v okolí, predovšetkým nákupné centrum Central. Dom už má taktiež k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a je pripravený na výstavbu.

Jégého Alej V má architektúru od kancelárie A69 Architekti, ktorá patrí k veľmi kvalitným ateliérom, v tomto však bolo limitom existujúce územné rozhodnutie. Pozícia architektov tak bola veľmi komplikovaná. Je nepochybné, že v dnešnej situácii by už takýto návrh nevznikol, ide však o jedno z neblahých dedičstiev predkrízového obdobia.

Výstavba prvej dvojice domov, ak nenastanú výraznejšie meškania, by mohla byť ukončená na konci roka 2022. Dátumy realizácie výškovej budovy zatiaľ známe nie sú, s ohľadom na koronakrízu však asi nastane odsun oproti pôvodným plánom.

 

Zdroj: FINEP

 

Okrem prvej etapy developer pomaly postupuje aj v príprave druhej etapy. Tá je ešte stále v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), Ministerstvo životného prostredia však už vydalo rozhodnutie, že projekt sa nebude posudzovať, teda neprebehne „veľká EIA“. Rozhodnutie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Ministerstvo životného prostredia kvôli zmierneniu vplyvov projektu nežiadalo veľmi veľa, v podstate sa od FINEPu očakáva len zriadenie parkovania pre bicykle a výsadba 50 ks vzrastlých stromov v rámci náhradnej výsadby (ale nie na pozemku, ale po celom meste). Na iné pripomienky, ktoré voči zámeru podali miestni obyvatelia, ale aj mestská časť, sa v podstate neprihliadalo, a to aj preto, lebo boli zaslané po termíne.

V druhej etape tak vznikne jedna úplne nová budova (D) – veža s 34 nadzemnými podlažiami a 118 metrami, kde má vzniknúť 182 rezidenčných jednotiek. Na 3.-6. nadzemnom podlaží bude 24 apartmánov, na 7.-28. budú štandardné byty, na 29.-31. budú byty s vysokými stropmi, kde bude možné umiestniť mezzanín. Na 32. až 34 podlaží budú najluxusnejšie 5-izbové byty, pričom ten najväčší na 34. podlaží bude mať aj prístup na terasu. Bytov má byť celkovo 158.

Druhou časťou druhej etapy bude rekonštrukcia a nadstavba historického objektu pradiarne bývalej cvernovky (E). Budova bude mať taktiež predovšetkým rezidenčnú funkciu, hoci väčšina jednotiek bude vedená ako apartmány. Ako byty budú označené priestory v novej dvojpodlažnej nadstavbe, ktorá vznikne nad štyrmi existujúcimi podlažiami. Celkovo by tu malo byť 7 bytov a 66 apartmánov. Keďže budova je chránená ako Národná kultúrna pamiatka, vizuál bol konzultovaný s pamiatkarmi.

Čo sa týka vybavenosti, tá by mala vzniknúť na prízemí oboch objektov. Vo výškovej budove sa očakáva vznik kaviarne s galériou a jedného obchodného priestoru, ako aj kancelárií na druhom podlaží, kým v rekonštruovanej pamiatke by to malo byť 15 jednotiek, vrátane reštaurácie, fitness centra a asi dvoch kancelárií. Budova bude mať aj jedno podzemné podlažie s parkingom, rovnako ako susedný objekt D. Celkovo by malo pre potreby domov D a E slúžiť 257 parkovacích miest, na teréne by ich malo vzniknúť 14.

Aj v prípade druhej etapy je novostavba veže navrhovaná kanceláriou A69 Architekti, rekonštrukcia však bude v réžii slovenskej kancelárie Beňuška Topinka Architekti.

Developer bude po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska EIA žiadať ostavebné povolenie. Spustenie výstavby výškovej budovy očakáva na začiatku roka 2022 a dokončenie na začiatku roka 2024. Rekonštrukcia Cvernovky by mala prebehnúť o niečo skôr, práce by sa mali spustiť v lete 2021 a dokončené by mali byť koncom leta 2023. Celkové investičné náklady by mali dosiahnuť 25 miliónov eur.

 

Budúca podoba Cvernovky - "Ružového hradu". Zdroj: Beňuška Topinka Architekti

 

Jégého Alej V prinesie do pomerne husto zastavanej lokality ďalšie masívne hmoty a výrazné zvýšenie záťaže, napriek tomu, že limity územia už vyťažili predošlé etapy Jégého Alejí. Urbanistický blok, v ktorom sa projekty nachádzajú, vymedzený ulicami Jégého alej, Záhradnícka, Miletičova a Trnavská cesta, bol pritom ešte na začiatku tohto storočia takmer bez zástavby a ideálny pre vzorovú prestavbu.

To by však bola potrebná kvalitná vízia spojená s logickým stanovením mierky, kompozície verejných priestranstiev, určenia miesta pre prípadné dominanty a rámcovým nastavením funkčného zloženia územia tak, aby bola vybavenosť automatickou súčasťou parteru jednotlivých objektov. Mohla tu vzniknúť ideálna mestská štvrť s hustou blokovou zástavbou, ale aj zelenými ulicami či vnútroblokmi, namiesto toho je tu zóna vyznačujúca sa prehustením a nízkou kvalitou architektúry.

Nezabránil tomu ani Územný plán (ani starý, ani nový), ktorý sám nijakým spôsobom nedefinuje kvalitu územia a ani si ho nemožno zamieňať s cieľom urbanistického vývoja. Územný plán je len súhrnom limitov, kvalitná mestská štruktúra však vzniká postupným tvorivým procesom v úzkej komunikácii verejnej a súkromnej sféry, ale aj budúcich užívateľov a externých odborníkov. Nič na adekvátnej úrovni v tomto prípade nenastalo.

Ide o ďalší z priestorov, ktorý musí ostať do budúcnosti výkričnikom: takto sa to robiť nemá. Nové urbanistické schémy by už mali vznikať úplne iným spôsobom, rovnako ako územné plány, ktoré by mali byť dostatočne flexibilné na to, aby umožňovali formovať kvalitné prostredie v diskusii relevantných aktérov. Inak bude vznikať formálne dobré, v praxi však zlé mesto, kde nebude úroveň života ani zďaleka taká vysoká, ako mohla byť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: FINEP
  • Zdroj: FINEP
  • Zdroj: FINEP
  • Zdroj: FINEP
  • Zdroj: Beňuška Topinka Architekti

Súvisiace články

Danubius One je pred dosiahnutím plnej výšky, Jégého Alej sa začne čoskoro otvárať

24.06.2022 17:28:30 Adrian Gubčo

Blízke okolie Trnavského mýta získava ďalšiu výškovú dominantu. Už čoskoro by mala plnú výšku dosiahnuť veža Danubius One, súčasť projektu Jégého Alej V od developera FINEP. Blízko k dokončeniu sú prvé, nižšie časti rozsiahleho developmentu, ktorý zahustí túto postindustriálnu lokalitu. To však nie je všetko – developer ešte plánuje ďalšiu vežu, ktorá bude jednou z najvyšších v Bratislave.

Čítať viac

Danubius One prerastá okolie

24.01.2022 13:39:47 Adrian Gubčo

Jégého Alej V od developera FINEP je dnes jedným z väčších rezidenčných projektov, ktoré vznikajú v bratislavskom vnútornom meste. V prvej etape vzniká prvá trojica bytoviek, ktorá bude neskôr doplnená o ďalšiu novostavbu a zrekonštruovaný objekt bývalej Cvernovky, prezývanej aj Ružový hrad. V lokalite blízko Trnavského mýta rastie prvá z dvojice veží, ktoré tu vytvoria ďalšie bratislavské hniezdo výškových budov.

Čítať viac

Jégého Alej V začína získavať definitívnu podobu, rastie aj výšková budova

28.06.2021 17:25:32 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Jégého Alej V od developera FINEP rýchlo napreduje. Miestami sa už začína odhaľovať definitívna podoba fasády, ktorá má čiastočne asociovať priemyselnú minulosť lokality. Nad úroveň terénu sa už prediera aj budova Danubius One – prvá z dvojice veží, ktoré v rámci developmentu vzniknú. Bratislava tak získava ďalšiu výškovú budovu.

Čítať viac

Jégého Alej V sa rozširuje o vežu Danubius One, prvé budovy dosiahli štádium hrubej stavby

12.01.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Masívny development Jégého Alej V od developera FINEP rýchlo mení okolie niekdajšej továrne Danubius. Východne od historickej pamiatky už vyrástla dvojica bytových domov, ktorá vytvára základ akéhosi bloku, čoskoro k nim pribudne aj prvá z dvojice plánovaných výškových budov. Developer sa pri jej pomenovaní inšpiroval historickým názvom fabriky.

Čítať viac

Ludwigov Mlyn a Jégého Alej V rastú a menia okolie Trnavského mýta

29.09.2020 08:30:00 Adrian Gubčo

Trnavské mýto v posledných rokoch posilňuje svoj centrálny význam. V budúcnosti pôjde o jeden z uzlových dopravných, ale aj spoločenských bodov na mape Bratislavy. Už teraz na to aktívne reagujú developeri – aktuálne realizované projekty, ktoré, každý iným spôsobom, odrážajú potenciál a ambície lokality, ktorá najradikálnejšími zmenami ešte len prejde.

Čítať viac

Jégého Alej V má stavebné povolenie

13.12.2019 16:11:48 Adrian Gubčo

Výstavba dlho pripravovaného a kontroverzného projektu Jégého Alej V, oficiálne známeho ako Nová Cvernovka – Century Residence, sa čoskoro rozbehne. Informáciu o podpise stavebného povolenia oznámil na sociálnej sieti starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren, aktuálne je toto povolenie zverejnené aj na úradnej tabuli.

Čítať viac

Jégého Alej V spúšťa predaj bytov v prvej etape

25.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Projekt Jégého Alej V, oficiálne známy aj ako Nová Cvernovka – Century Residence, spúšťa predaj bytov v prvej dvojici domov prvej etapy. Kontroverzný projekt z dielne developera FINEP je súčasťou prestavby okolia Cvernovky – „Ružového hradu“, v rámci ktorej vznikne niekoľko nových budov, vrátane dvojice veží, a prebehne rekonštrukcia a nadstavba industriálnej pamiatky.

Čítať viac

Nová Cvernovka – Century Residence odhaľuje ďalšiu etapu, pri Trnavskom mýte bude ďalšia veža

24.10.2019 11:15:00 Adrian Gubčo

Zámer prestavby niekdajších Závodov MDŽ, alebo Cvernovky na Trnavskej ceste, odhaľuje detaily k druhej etape. Prvá časť bola predstavená už pred časom a momentálne čaká na vydanie posledných povolení, aby sa mohlo pristúpiť k výstavbe. Developerom projektu, po ktorom pribudne v blízkosti Trnavského mýta rezidenčný areál s jednou z najvyšších veží v meste, je FINEP.

Čítať viac

Nová Cvernovka – Century Residence pôjde čoskoro do výstavby

09.08.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Development v okolí Cvernovky – „Ružového hradu“ – je veľmi blízko k spusteniu realizácie. Developer FINEP je na ceste k zisku stavebného povolenia na celý rozsiahly projekt, ktorý bude rozdelený na dve etapy. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Čítať viac

Budúcnosť Cvernovky na Trnavskej ceste sa odhaľuje

31.05.2019 09:55:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť výraznej industriálnej pamiatky, Cvernovky na Trnavskej ceste, je známa. V priebehu včerajšej prezentácie jej pripravovanú podobu odhalil architekt Peter Topinka z kancelárie Beňuška Topinka Architekti. Developerom projektu je FINEP.

Čítať viac

Prvá vizualizácia developmentu pri Cvernovke na Trnavskej ceste

13.09.2018 14:15:00 Adrian Gubčo

Zverejnená bola prvá oficiálna vizualizácia projektu, ktorý vyrastie okolo Cvernovky na Trnavskej ceste - "Ružového hradu". Developerom projektu je FINEP.

Čítať viac

Budúcnosť Cvernovky na Trnavskej ceste sa začína odhaľovať

05.06.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je známe, že Cvernovka na Trnavskej ceste, známa ako "Ružový hrad", má ožiť, pričom projekt na tomto mieste zrealizuje developer FINEP. Po niekoľkoročných prípravách sa teraz prvé informácie objavujú v rámci procesu EIA.

Čítať viac

FINEP zvyšuje aktivitu a predstavuje projekty Endlicher House a Na lúke

18.09.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer českého pôvodu FINEP je v Bratislave známy viacerými kontroverznými projektami - patria k nim napríklad obytné súbory Jégého Alej I-IV, no najmä výšková budova na Šancovej ulici, známa pod názvom Première. Teraz boli odhalené plány na ďalšie projekty - k Première pripojená budova Endlicher House a v Dúbravke projekt Na lúke. Okrem toho, čoraz viac sa hovorí o ďalšom pokračovaní Jégého Aleje v blízkosti Cvernovky - "Ružového hradu".

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube