YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.09.2017 11:30

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Keďže ide o ideovú architektonicko-urbanistickú a krajinársku súťaž, cieľom je nájsť novú koncepciu revitalizácie námestia, ktorá by však rešpektovala pôvodné hodnoty a pôvodný architektonický výraz námestia z 80-tych rokov 20. storočia, predovšetkým kompozíciu a geometrické členenie s plochami zelene a fontánou ako centrálnym prvkom priestoru.

Súťažiaci zároveň musia splniť nároky na udržanie dobrej mikroklímy, udržateľnosť z hľadiska nákladov na údržbu a prirodzene aj predpoklady pre bezpečnosť a bezbariérovosť. Organizátor súťaže očakáva aj predloženie návrhu na formy umiestnenia umeleckých diel, vrátane zamýšľaného pamätníka 17. novembra 1989, ilumináciu, ktorá má podporiť kvality priestoru aj okolitých budov (takmer napospol významných architektonických diel) a revitalizáciu fontány.

Nové Námestie Slobody sa tak má opäť stať atraktívnym priestorom pre pobyt, zhromaždenia, podujatia i peší tranzit. Vo výsledku by mal víťaz vytvoriť schopný koncept, ktorý sa následne bude rozpracovávať do realizačného projektu. 

Čo sa týka súťažných podmienok, jazykom súťaže je slovenčina, akceptovaná je aj čeština. Členom tímu musí byť autorizovaný architekt. Víťaz obdrží cenu 12-tisíc eur, druhý v poradí 8-tisíc, tretí 5-tisíc, možné bude udeliť aj odmeny vo výške maximálne tisíc eur. V prípade víťaza však platí, že okrem prvej ceny môže uzavrieť s organizátormi aj licenčnú zmluvu, keďže organizátor a partner súťaže si vypracovanie projektovej dokumentácie obstará sám, pričom táto licenčná suma má hodnotu 8-tisíc eur (tzn. víťaz získa 20-tisíc eur, čo je na slovenské pomery už slušná suma). Porota má veľmi vysokú odbornú kvalitu, jej členmi sú Igor Marko, Ľubica Vitková, Virgil Droppa ml., Tamara Reháčková, Iľja Skoček, Ingrid Konrad a Jakub Gossányi. Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Ako bolo spomenuté, uzávierka súťaže je v posledný októbrový deň, ale konečný termín prevzatia podkladov, resp. registrácia, je už 5.10.2017. Výsledky budú vyhlásené začiatkom novembra. 

Námestie Slobody má v kontexte mesta úplne zásadnú polohu - prelína sa tu os vedúca od Hlavnej železničnej stanice, pokračujúca cez Štefanovičovu, Námestie Slobody, Kollárovo námestie až do jadra mesta, a zelený pás priestranstiev, ktorý potenciálne končí až na nábreží Dunaja - od Grassalkovičovej záhrady, cez areál Úradu vlády, Námestie Slobody, Medickú záhradu, Ondrejský cintorín, SkyPark až po Námestie M.R.Štefánika v Eurovei.

Súčasný stav priestranstva je katastrofálny nielen sám osebe, ale vzhľadom na vyššie uvedený fakt veľmi negatívne ovplyvňuje aj imidž a tvorbu identity Bratislavy. Preto je viac než potešiteľné, že súťažné podmienky, hoci podľa našich informácii tvrdo vybojované, sú nastavené relatívne dobre a ocenenia, aj keď v porovnaní s civilizovanejšími krajinami malé, sú na slovenské pomery zaujímavé, a to zvlášť pre menšie a začínajúce tímy, ktoré majú skvelé nápady, ale obmedzené kapacity pre vypracovávanie projektových a realizačných dokumentácii.

Hoci ide o nepochybne extrémne náročné zadanie, táto súťaž bez ohľadu na výsledok zásadným spôsobom prispeje do diskusie o bratislavských verejných priestranstvách a teoreticky by mohla byť začiatkom zmeny, v rámci ktorej sa konečne začne dbať na zvyšovanie kvality exteriérových plôch v metropole.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav Námestia Slobody. Fotografia z 19.9.2017
  • Aktuálny stav Námestia Slobody. Fotografia z 19.9.2017

Súvisiace články

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

19.09.2022 09:16:27 Adrian Gubčo

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

22.04.2021 13:02:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Čítať viac

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

22.11.2019 11:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

22.11.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

10.07.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube