Author photoAdrian Gubčo 22.09.2017 11:30

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Keďže ide o ideovú architektonicko-urbanistickú a krajinársku súťaž, cieľom je nájsť novú koncepciu revitalizácie námestia, ktorá by však rešpektovala pôvodné hodnoty a pôvodný architektonický výraz námestia z 80-tych rokov 20. storočia, predovšetkým kompozíciu a geometrické členenie s plochami zelene a fontánou ako centrálnym prvkom priestoru.

Súťažiaci zároveň musia splniť nároky na udržanie dobrej mikroklímy, udržateľnosť z hľadiska nákladov na údržbu a prirodzene aj predpoklady pre bezpečnosť a bezbariérovosť. Organizátor súťaže očakáva aj predloženie návrhu na formy umiestnenia umeleckých diel, vrátane zamýšľaného pamätníka 17. novembra 1989, ilumináciu, ktorá má podporiť kvality priestoru aj okolitých budov (takmer napospol významných architektonických diel) a revitalizáciu fontány.

Nové Námestie Slobody sa tak má opäť stať atraktívnym priestorom pre pobyt, zhromaždenia, podujatia i peší tranzit. Vo výsledku by mal víťaz vytvoriť schopný koncept, ktorý sa následne bude rozpracovávať do realizačného projektu. 

Čo sa týka súťažných podmienok, jazykom súťaže je slovenčina, akceptovaná je aj čeština. Členom tímu musí byť autorizovaný architekt. Víťaz obdrží cenu 12-tisíc eur, druhý v poradí 8-tisíc, tretí 5-tisíc, možné bude udeliť aj odmeny vo výške maximálne tisíc eur. V prípade víťaza však platí, že okrem prvej ceny môže uzavrieť s organizátormi aj licenčnú zmluvu, keďže organizátor a partner súťaže si vypracovanie projektovej dokumentácie obstará sám, pričom táto licenčná suma má hodnotu 8-tisíc eur (tzn. víťaz získa 20-tisíc eur, čo je na slovenské pomery už slušná suma). Porota má veľmi vysokú odbornú kvalitu, jej členmi sú Igor Marko, Ľubica Vitková, Virgil Droppa ml., Tamara Reháčková, Iľja Skoček, Ingrid Konrad a Jakub Gossányi. Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Ako bolo spomenuté, uzávierka súťaže je v posledný októbrový deň, ale konečný termín prevzatia podkladov, resp. registrácia, je už 5.10.2017. Výsledky budú vyhlásené začiatkom novembra. 

Námestie Slobody má v kontexte mesta úplne zásadnú polohu - prelína sa tu os vedúca od Hlavnej železničnej stanice, pokračujúca cez Štefanovičovu, Námestie Slobody, Kollárovo námestie až do jadra mesta, a zelený pás priestranstiev, ktorý potenciálne končí až na nábreží Dunaja - od Grassalkovičovej záhrady, cez areál Úradu vlády, Námestie Slobody, Medickú záhradu, Ondrejský cintorín, SkyPark až po Námestie M.R.Štefánika v Eurovei.

Súčasný stav priestranstva je katastrofálny nielen sám osebe, ale vzhľadom na vyššie uvedený fakt veľmi negatívne ovplyvňuje aj imidž a tvorbu identity Bratislavy. Preto je viac než potešiteľné, že súťažné podmienky, hoci podľa našich informácii tvrdo vybojované, sú nastavené relatívne dobre a ocenenia, aj keď v porovnaní s civilizovanejšími krajinami malé, sú na slovenské pomery zaujímavé, a to zvlášť pre menšie a začínajúce tímy, ktoré majú skvelé nápady, ale obmedzené kapacity pre vypracovávanie projektových a realizačných dokumentácii.

Hoci ide o nepochybne extrémne náročné zadanie, táto súťaž bez ohľadu na výsledok zásadným spôsobom prispeje do diskusie o bratislavských verejných priestranstvách a teoreticky by mohla byť začiatkom zmeny, v rámci ktorej sa konečne začne dbať na zvyšovanie kvality exteriérových plôch v metropole.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav Námestia Slobody. Fotografia z 19.9.2017
  • Aktuálny stav Námestia Slobody. Fotografia z 19.9.2017

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube