Author photoSimona Schreinerová 21.05.2024 13:44

Najvyššie veže Nového Mesta sa posúvajú. Lake Station získal zásadné rozhodnutie a blíži sa k výstavbe

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie trvá nezriedka veľmi dlho. Niektoré projekty sa v tejto fáze zdržia mesiace či dokonca roky. Multifunkčný komplex Lake Station v Novom Meste od Intrade Asset Managment však zvládol tento proces mimoriadne rýchlo. Išlo o zmenu navrhovanej činnosti, v rámci ktorej má na mieste bývalého brownfieldu vzniknúť mohutný a viditeľný projekt.

Zdroj: RED_architects / EIA

Zdroj: RED_architects / EIA

Už takmer pätnásť rokov sa hovorí o prebudovaní bývalého areálu Automatizácie železničnej dopravy severovýchodne od Železničnej stanice Nové Mesto. Prvotné úvahy o prestavbe počítali s masívnymi novými hmotami s polyfunkčným charakterom. Zámer Multifunkčný komplex Za stanicou z roku 2010 obsahoval administratívnu vežu, bytové domy a menšie nákupné centrum.

V nedávnom období sa však projekt výrazne prepracoval a dnes je známy pod názvom Lake Station. Nový koncept ráta s komplexným využitím územia vrátane bývania, obchodu a služieb, prechodného ubytovania a parkovania. Dominantou budú dve výškové veže so stovkami bytov, doplnené o nadzemnú časť s obchodmi a prechodným ubytovaním.

Projekt Lake Station má ambíciu dramaticky zmeniť charakter celej lokality a prispieť k modernizácii okolia železničnej stanice. V súčasnosti má za sebou posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Pôvodný projekt prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) ešte v roku 2011. Keďže ale prišlo medzičasom k zmenám, musel sa posudzovať opäť. V marci tohto roka bolo na Ministerstvo životného prostredia SR doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, teda nová dokumentácia EIA. V tom čase už mal Lake Station aj súhlasné záväzné stanovisko mesta.

Galéria

  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA
  • Zdroj: RED_architects / EIA

Po približne dvoch mesiacoch získal staronový development rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní. To znamená, že po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môže pristúpiť k povoľovacím procesom. Oznámenie o zmene sa spravidla posudzuje kratšie ako celkom nový zámer. Napriek to mu ide v tomto prípade o naozaj rýchly proces.

Nepochybne k tomu prispel aj fakt, že obnovený projekt nenarazil na odpor časti verejnosti, ako tomu býva v prípade mnohých bratislavských zámerov. Zásadné výhrady nemali ani dotknuté orgány.

Podľa novej dokumentácie vzniknú dve hlavné stavebné časti, označené A a B. V porovnaní s pôvodnou dokumentáciou sa bude meniť iba časť A. Objekty v časti A budú mať spoločné tri podzemné podlažia rozložené pod celým areálom. Prvé podzemné podlažie (PP) má byť zapustené pod úrovňou ulice. Čiastočne bude vstupovať do parteru ulice a počíta sa aj s integrovanými zariadeniami pre obchod, služby a pasážou, prepájajúcou výškové polyfunkčné objekty areálu.

Na podnoži vzniknú dve identické výškové budovy, ktoré sú navrhované ako hotel s integrovaným bývaním. Obe veže budú mať 28 nadzemných podlaží (NP) a jedno ustúpené podlažie. Celková výška domov po atiku bude 103,7 metrov. Najvyššie podlažia majú slúžiť pre účely bývania a posledné pre technológiu. Zelené strechy veží budú určené pre umiestnenie technologických zariadení a nebudú verejne prístupné.

Vzniknúť by malo asi 160 bytov a 640 nebytových priestorov. Byty budú umiestnené na 21.-28. podlaží, búdu 1- až 4-izbové a na každom podlaží ich bude desať. Veže budú disponovať samostatnými oddelenými vstupmi pre obytnú a nebytovú časť z úrovne prvého PP. 

Okrem integrovanej občianskej vybavenosti, ktorá bude zahŕňať rôzne služby, voľnočasové a relaxačné priestory pre potreby klientov zariadenia prechodného ubytovania, bude súčasťou podnože aj parkovacia plocha s kapacitou 563 miest. Strecha podnože bude plochá a zazelenená, preto investor hovorí o vytvorení oddychových priestorov pre návštevníkov a rezidentov, ako aj o ekologickom prvku, ktorý dodá zámeru vyššiu kvalitu. Verejnosť sa na ňu dostane eskalátorom z lobby. 

Druhá časť projektu, časť B, zostáva nezmenená a bude pozostávať z viacúrovňového parkovacieho domu so 153 miestami. Dopravné napojenie využije jestvujúcu dopravnú sieť s odbočkou z Vajnorskej ulice na ulicu Za stanicou. Pre peších je dôležité, že sa navrhuje prepojenie ulice Za stanicou a Tomášikovej ulice v podobe predĺženého podchodu pod železničnými koľajami. Vstup do podchodu bude juhovýchodne od veží, kým hlavný vjazd do garáže severozápadne, v blízkosti železničnej vlečky.

Celý projekt vrátane veží by mal mať súčasný architektonický výraz. Jednotlivé funkčné časti budov majú byť vizuálne odlíšené. Čisté línie polyfunkčných objektov s priebežnými presklenými stenami budú dominovať exteriéru, pričom po celom obvode budov sa budú tiahnuť priebežné balkóny ponúkajúce výhľady na Kuchajdu a Malé Karpaty. Presklené plochy sa objavia aj v parteri, a to v časti lobby vstupných hál orientovaných do ulice Za stanicou. Architektúru spracovali RED_architects.

Investor dúfa v získanie stavebného povolenia v lete tohto roka a začiatok výstavby očakáva v prvom kvartáli 2025. Predpokladaná dĺžka výstavby sú tri roky. Náklady sa v rámci posudzovania EIA odhadujú na 56 miliónov eur. 

 

Zdroj: RED_architects / EIA

 

Veže v projekte Lake Station by nemali zostať v lokalite osamotené. Na prázdnej ploche medzi kancelárskym komplexom Lakeside Park 02, električkovou traťou a Tomášikovou ulicou plánujú spoločnosti Cresco Real Estate a Wood&Company postaviť dve výškové budovy od renomovanej kancelárie Bogle Architects. Podľa ôvodných úvah mala mať vyššia z nich viac ako 105 metrov a ponúknuť hotelové bývanie v kombinácii s klasickými bytmi. Magistrátu sa však takáto hmota nepozdávala, preto zámeru vydala negatívne stanovisko. Výškové budovy tu však vzniknú takmer určite. 

Na severozápadnej strane Vajnorskej zas chystá svoj vlajkový development s názvom Parq Zátišie spoločnosť Atrios. Jeho súčasťou bude 64 metrov vysoká veža, ktorá mala mať pôvodne administratívnu funkciu. V konečnom návrhu sa firma zamerala na byty a podiel kancelárií znížila. Architektúru spracoval developer vo vlastnej réžii. 

O čosi ďalej na Vajnorskej, pri križovatke s Odborárskou, zas plánuje stavať Penta Real Estate. Masívny zámer počíta s kombináciou bývania a kancelárií, pričom vyššie objekty majú vzniknúť v oboch častiach. Akcent sa však bude nachádzať práve v administratívnej sekcii bližše k Vajnorskej. Architektúru spracúva kancelária Bevk Perović Arhitekti. 

Zdá sa, že downtown nebude jedinou lokalitou s väčším počtom výškových budov. Podobná štvrť, hoci o nižšími budovami, sa formuje v blízkosti Kuchajdy v Novom Meste. Tak ako v novom centre, aj tu bude dôležité zabezpečiť, aby bola výstavba veľkých projektov nasledovaná aj adekvátnym rozvojom verejnej dopravy, kvalitných priestranstiev a vybavenosti. V opačnom prípade môže tento rozvoj spočiatku priniesť viac komplikácií ako úžitku. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube