Author photoAdrian Gubčo 26.11.2019 16:30

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Podľa portálu iMHD.sk, Hlavné mesto ako investor stavby požiadalo o predčasné užívanie prvej etapy už 2.9.2019 a druhej etapy 28.10.2019. Na základe miestneho zisťovania 7. novembra však bolo rozhodnuté, že trať ešte nie je schopná prevádzky a nebola ani preskúšaná a celkom dokončená. BSK tvrdí, že sa snaží, aby kolaudácia prebehla čo najskôr, k tomu však musia prebehnúť jazdné skúšky. Napriek dvom zverejneným termínom tieto ešte neprebehli, nie je známy ani ďalší termín.

Hlavné mesto tak opäť mešká s dokončením prvej etapy modernizácie radiály aj napriek tomu, že pôvodný termín sa už posúval. Pôvodne mala byť trať medzi Jurigovým námestím a obratiskom Karlova Ves dokončená už 27. septembra 2019, neskôr sa termín posunul na 17. novembra, s tým, že po 31. októbri má zhotoviteľ, spoločnosť Metrostav, platiť penále z omeškania. Ani to nepomohlo a na radiále treba vykonať ešte pomerne veľké množstvo práce.

Podľa iMHD.sk k týmto prácam patrí dokončenie zazelenania električkového zvršku, vyrovnanie povrchu medzi traťou a vozovkou, obnovenie podchodu na Borskej ulici, dokončenie schodiska na zastávke Nad lúčkami, inštalovanie výťahov na zastávke Karlova Ves alebo dobudovanie obratiska, kde ešte nebola dokončená cesta ani prestupná zastávka medzi električkami a autobusmi. Okrem toho je potrebné dokončiť viacero zastávok, kde ešte chýba časť vybavenia, napríklad elektronické tabule alebo automaty na lístky.

Všetky tieto absentujúce prvky bránia riadnej prevádzke trate, aj keď technicky by už malo byť možné pustiť sem električky. Hlavné mesto zatiaľ termín spustenia prevádzky neupresnilo, hoci inak tvrdí, že prvá etapa je už takmer dokončená. Primátor Matúš Vallo sa v príspevku pre televíziu Markíza vyjadril, že spustenie trate očakáva každým dňom. Niektoré z vyššie zmienených prác by sa mali v tejto chvíli práve realizovať (napríklad dokončenie obratiska).

V realizácii je aj druhá etapa modernizácie v úseku od obratiska v Karlovej Vsi po zastávku Damborského v Dúbravke, kde má vzniknúť ďalšia prestupná zastávka. Hlavné mesto nateraz nedokladuje z tejto časti trate meškanie, dátum dokončenia projektu je 21. december 2019. Pred koncom roka by tak mala byť obnovená premávka električiek v západnej Bratislave.

 

Zastávka MiÚ Karlova Ves s novým dizajnom označníka. Zdroj: Matej Michlík / DPB

 

Neustále odsúvanie termínu dokončenia prvej etapy modernizácie radiály sa stáva čoraz väčšou komplikáciou a záťažou pre Hlavné mesto a jeho obyvateľov. Na stavebné práce je naviazaná prevádzka náhradnej autobusovej dopravy, ktorá stojí nemalé prostriedky, ako aj dopravné obmedzenia v západnej časti mesta. Okrem toho, bez spustenia prevádzky trate v Karlovej Vsi nie je možné rozbehnúť rekonštrukciu časti električkovej trate v Rači, keďže Dopravný podnik nemá dostatok obojsmerných električiek pre zabezpečenie výpravy.

Čiastočným riešením má byť pokuta, ktorú má Metrostav uhradiť, s tým, že tieto prostriedky pôjdu práve na zabezpečenie náhradnej dopravy. Z hľadiska miestnych obyvateľov to však situáciu zásadne nemení.

Pozitívom ostáva, že napriek komplikáciám pri výstavbe je kvalita prác na dobrej úrovni. Nové zastávky majú relatívne vysoký štandard a aj inštalovaný mobiliár je moderný a estetický. Na Karlovesko-dúbravskej radiále budú (sú) prvýkrát v Bratislave inštalované označníky zastávok s novým dizajnom, ktorý je ďaleko aktuálnejší ako pri tradičných označníkoch červenej farby. Hlavné mesto na poslednom Mestskom zastupiteľstve prijalo zmenu rozpočtu, ktorá umožní masívnejšie inštalovanie týchto označníkov naprieč mestom.

Na finálne hodnotenie trate si počkám až po jej dokončení a spustení prevádzky. Podľa všetkého by však napriek nemalým problémom pri realizácii mala priniesť citeľné zvýšenie komfortu dopravy v tejto časti mesta.

 

Zastávka Karlova Ves s novým mobiliárom. Výťahy ešte nainštalované nie sú. Zdroj: Matej Michlík / DPB

 

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály má priniesť komplexnú obnovu trate v úseku od tunela na nábreží po zastávku Damborského, teda približne 6,8 kilometrov obojsmerne. Na radiále bude dvanásť zastávok, vrátane dvoch prestupných (Damborského a Molecova). Po dokončení sa má zvýšiť traťová rýchlosť, celková dĺžka cesty z Dúbravky do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty.

Súčasťou modernizácie je debarierizácia zastávok, zazelenanie medzizastávkových úsekov v Karlovej Vsi, doplnenie mobiliáru vrátane elektronických tabúľ, alebo vybudovanie riadených priechodov s primknutými cyklopriechodmi. Spoľahlivosť dopravy sa zvýši prestavbou obratiska v Karlovej Vsi, kde sa budú môcť obracať aj električky z Dúbravky, a zriadením absolútnej preferencie električiek. Rýchlosť bude zvýšená vďaka zlúčeniu zastávok Jurigovo námestie a Segnerova.

Dokončenie celej modernizácie sa očakáva až v priebehu budúceho roka, kedy sa má spustiť obnova úseku trate medzi tunelom a zastávkou Molecova. Jej súčasťou bude aj jeden z kľúčových prvkov modernizácie, vybudovanie terminálu na Molecovej, ktorý má zásadne skvalitniť dochádzanie z Dlhých Dielov vďaka uľahčeniu prestupovania, kedy nebude potrebné prechádzať cez cestu. Práce budú prebiehať v lete 2020.

Celkové náklady dosahujú viac ako 65 miliónov eur, projekt je hradený z prostriedkov Hlavného mesta a eurofondov. Zhotoviteľom je konzorcium „DK Radiála“, kde majú účasť spoločnosti TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Ide o dosiaľ najvýraznejšiu modernizáciu električkovej trate v nedávnej histórii Bratislavy, zároveň je však len o prvou z viacerých pripravovaných. V najbližších rokoch by sa mala spustiť aj realizácia modernizácie RužinovskejVajnorskej radiály, o niečo neskôr Račianskej. Tak ako v prípade Karlovesko-dúbravskej, aj tieto projekty budú hradené z eurofondov.

Spoločne s pripravovanými projektami nových električkových tratí – predovšetkým druhej etapy výstavby Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály, ako aj spojkou medzi Šafárikovym námestím a Miletičovou cez Pribinovu a Košickú – ide o súčasť obnovenej snahy Bratislavy zásadne skvalitniť úroveň električkovej dopravy. Ako prezrádza názov petržalského projektu, električkové trate spoločne so železnicou majú tvoriť nosný, teda chrbticový systém verejnej dopravy v Hlavnom meste.

Metropola sa týmito projektami začína vyrovnávať s investičným dlhom, ktorý sa za desaťročia od zmeny režimu postupne kumuloval. Bez masívneho skvalitnenia električkovej dopravy sa predsavzatie zlepšiť podiel verejnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce stáva nereálnym. Výstavba električkových tratí tak bude dominujúcim prvkom verejných investícií počas celej nadchádzajcej dekády.

 

Viac fotografií priebehu výstavby nájdete vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube