YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 26.11.2019 16:30

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Podľa portálu iMHD.sk, Hlavné mesto ako investor stavby požiadalo o predčasné užívanie prvej etapy už 2.9.2019 a druhej etapy 28.10.2019. Na základe miestneho zisťovania 7. novembra však bolo rozhodnuté, že trať ešte nie je schopná prevádzky a nebola ani preskúšaná a celkom dokončená. BSK tvrdí, že sa snaží, aby kolaudácia prebehla čo najskôr, k tomu však musia prebehnúť jazdné skúšky. Napriek dvom zverejneným termínom tieto ešte neprebehli, nie je známy ani ďalší termín.

Hlavné mesto tak opäť mešká s dokončením prvej etapy modernizácie radiály aj napriek tomu, že pôvodný termín sa už posúval. Pôvodne mala byť trať medzi Jurigovým námestím a obratiskom Karlova Ves dokončená už 27. septembra 2019, neskôr sa termín posunul na 17. novembra, s tým, že po 31. októbri má zhotoviteľ, spoločnosť Metrostav, platiť penále z omeškania. Ani to nepomohlo a na radiále treba vykonať ešte pomerne veľké množstvo práce.

Podľa iMHD.sk k týmto prácam patrí dokončenie zazelenania električkového zvršku, vyrovnanie povrchu medzi traťou a vozovkou, obnovenie podchodu na Borskej ulici, dokončenie schodiska na zastávke Nad lúčkami, inštalovanie výťahov na zastávke Karlova Ves alebo dobudovanie obratiska, kde ešte nebola dokončená cesta ani prestupná zastávka medzi električkami a autobusmi. Okrem toho je potrebné dokončiť viacero zastávok, kde ešte chýba časť vybavenia, napríklad elektronické tabule alebo automaty na lístky.

Všetky tieto absentujúce prvky bránia riadnej prevádzke trate, aj keď technicky by už malo byť možné pustiť sem električky. Hlavné mesto zatiaľ termín spustenia prevádzky neupresnilo, hoci inak tvrdí, že prvá etapa je už takmer dokončená. Primátor Matúš Vallo sa v príspevku pre televíziu Markíza vyjadril, že spustenie trate očakáva každým dňom. Niektoré z vyššie zmienených prác by sa mali v tejto chvíli práve realizovať (napríklad dokončenie obratiska).

V realizácii je aj druhá etapa modernizácie v úseku od obratiska v Karlovej Vsi po zastávku Damborského v Dúbravke, kde má vzniknúť ďalšia prestupná zastávka. Hlavné mesto nateraz nedokladuje z tejto časti trate meškanie, dátum dokončenia projektu je 21. december 2019. Pred koncom roka by tak mala byť obnovená premávka električiek v západnej Bratislave.

 

Zastávka MiÚ Karlova Ves s novým dizajnom označníka. Zdroj: Matej Michlík / DPB

 

Neustále odsúvanie termínu dokončenia prvej etapy modernizácie radiály sa stáva čoraz väčšou komplikáciou a záťažou pre Hlavné mesto a jeho obyvateľov. Na stavebné práce je naviazaná prevádzka náhradnej autobusovej dopravy, ktorá stojí nemalé prostriedky, ako aj dopravné obmedzenia v západnej časti mesta. Okrem toho, bez spustenia prevádzky trate v Karlovej Vsi nie je možné rozbehnúť rekonštrukciu časti električkovej trate v Rači, keďže Dopravný podnik nemá dostatok obojsmerných električiek pre zabezpečenie výpravy.

Čiastočným riešením má byť pokuta, ktorú má Metrostav uhradiť, s tým, že tieto prostriedky pôjdu práve na zabezpečenie náhradnej dopravy. Z hľadiska miestnych obyvateľov to však situáciu zásadne nemení.

Pozitívom ostáva, že napriek komplikáciám pri výstavbe je kvalita prác na dobrej úrovni. Nové zastávky majú relatívne vysoký štandard a aj inštalovaný mobiliár je moderný a estetický. Na Karlovesko-dúbravskej radiále budú (sú) prvýkrát v Bratislave inštalované označníky zastávok s novým dizajnom, ktorý je ďaleko aktuálnejší ako pri tradičných označníkoch červenej farby. Hlavné mesto na poslednom Mestskom zastupiteľstve prijalo zmenu rozpočtu, ktorá umožní masívnejšie inštalovanie týchto označníkov naprieč mestom.

Na finálne hodnotenie trate si počkám až po jej dokončení a spustení prevádzky. Podľa všetkého by však napriek nemalým problémom pri realizácii mala priniesť citeľné zvýšenie komfortu dopravy v tejto časti mesta.

 

Zastávka Karlova Ves s novým mobiliárom. Výťahy ešte nainštalované nie sú. Zdroj: Matej Michlík / DPB

 

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály má priniesť komplexnú obnovu trate v úseku od tunela na nábreží po zastávku Damborského, teda približne 6,8 kilometrov obojsmerne. Na radiále bude dvanásť zastávok, vrátane dvoch prestupných (Damborského a Molecova). Po dokončení sa má zvýšiť traťová rýchlosť, celková dĺžka cesty z Dúbravky do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty.

Súčasťou modernizácie je debarierizácia zastávok, zazelenanie medzizastávkových úsekov v Karlovej Vsi, doplnenie mobiliáru vrátane elektronických tabúľ, alebo vybudovanie riadených priechodov s primknutými cyklopriechodmi. Spoľahlivosť dopravy sa zvýši prestavbou obratiska v Karlovej Vsi, kde sa budú môcť obracať aj električky z Dúbravky, a zriadením absolútnej preferencie električiek. Rýchlosť bude zvýšená vďaka zlúčeniu zastávok Jurigovo námestie a Segnerova.

Dokončenie celej modernizácie sa očakáva až v priebehu budúceho roka, kedy sa má spustiť obnova úseku trate medzi tunelom a zastávkou Molecova. Jej súčasťou bude aj jeden z kľúčových prvkov modernizácie, vybudovanie terminálu na Molecovej, ktorý má zásadne skvalitniť dochádzanie z Dlhých Dielov vďaka uľahčeniu prestupovania, kedy nebude potrebné prechádzať cez cestu. Práce budú prebiehať v lete 2020.

Celkové náklady dosahujú viac ako 65 miliónov eur, projekt je hradený z prostriedkov Hlavného mesta a eurofondov. Zhotoviteľom je konzorcium „DK Radiála“, kde majú účasť spoločnosti TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Ide o dosiaľ najvýraznejšiu modernizáciu električkovej trate v nedávnej histórii Bratislavy, zároveň je však len o prvou z viacerých pripravovaných. V najbližších rokoch by sa mala spustiť aj realizácia modernizácie RužinovskejVajnorskej radiály, o niečo neskôr Račianskej. Tak ako v prípade Karlovesko-dúbravskej, aj tieto projekty budú hradené z eurofondov.

Spoločne s pripravovanými projektami nových električkových tratí – predovšetkým druhej etapy výstavby Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály, ako aj spojkou medzi Šafárikovym námestím a Miletičovou cez Pribinovu a Košickú – ide o súčasť obnovenej snahy Bratislavy zásadne skvalitniť úroveň električkovej dopravy. Ako prezrádza názov petržalského projektu, električkové trate spoločne so železnicou majú tvoriť nosný, teda chrbticový systém verejnej dopravy v Hlavnom meste.

Metropola sa týmito projektami začína vyrovnávať s investičným dlhom, ktorý sa za desaťročia od zmeny režimu postupne kumuloval. Bez masívneho skvalitnenia električkovej dopravy sa predsavzatie zlepšiť podiel verejnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce stáva nereálnym. Výstavba električkových tratí tak bude dominujúcim prvkom verejných investícií počas celej nadchádzajcej dekády.

 

Viac fotografií priebehu výstavby nájdete vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube