Author photoAndrej Sárközi 16.02.2023 17:30

Znečistený downtown: Obyvatelia v okolí Klingerky cítia zápach z pôdy

Výstavba projektov v novom centre Bratislavy výrazne mení panorámu Bratislavy. Nie je to však bez následkov. Novostavby vznikajú na pozemkoch s výraznou enviromentálnou záťažou z minulosti. Táto skutočnosť sa týka aj pokračovania multifunkčného projektu Klingerka II a III od J&T Real Estate, kde podľa najnovších informácií začal prebiehať štátny dozor.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Klingerka II a Klingerka III vznikne na mieste bývalej fabriky Gumon. Zámer je v pokročilom štádiu prípravy. Development úspešne prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie, obdržal záväzné stanoviská a stavebník rozbehol aj prípravné a čistiace práce na pozemku. V decembri roku 2022 bol prekonaný dôležitý míľnik: po druhej etape obdržala rozhodnutie o umiestnení stavby aj tretia etapa. K výstavbe je tak už z administratívneho hľadiska pomerne blízko – developerovi zostáva obdržať len stavebné povolenie (povolenia), čo by nemala byť natoľko zložitá časť povoľovania.

V rámci prípravných a čistiacich prác však nastali komplikácie. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) totiž začala riadny výkon štátneho dozoru pri výstavbe projektu Klingerka 2 a 3. Pre TASR to potvrdil hovorca SIŽP Dávid Vido. Obyvatelia v okolí cítia v ovzduší šíriaci sa zápach zo zeminy, ktorá je skladovaná na hranici s domami. Hovorca developera Daniel Suchý uviedol, že v súčasnosti sa realizujú sanácie environmentálnej záťaže a prijali viacero opatrení, aby čiastočne zmiernili vplyv na obyvateľov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa Vida prijala v súvislosti s výstavbou niekoľko podnetov od obyvateľov. „Naši inšpektori vykonali terénnu obhliadku areálu a začali riadny výkon štátneho dozoru," uviedol Vido. Hovorca spresnil, že dozor pri výstavbe začal koncom novembra minulého roka a aktuálne vyšetrovanie stále nie je ukončené. „Vykonávajú ho dva samostatné odbory, a to odbor inšpekcie odpadového hospodárstva a odbor inšpekcie ochrany ovzdušia," doplnil.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Problematike sa podľa jeho slov intenzívne venujú od začatia výstavby. Priblížil, že rozumejú obyvateľom, ktorí bývajú v dotknutej oblasti. „Musíme uviesť, že ide o dlhodobý problém pri riešení sanácie environmentálnej záťaže po bývalých priemyselných areáloch a chemickej továrni," upozorňuje

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) v tomto stupni realizácie nevenuje stavbe zvýšenú pozornosť, keďže zatiaľ ide o „stavebnú jamu". „Štátny stavebný dohľad na predmetnej stavbe máme v pláne vykonať, ale až v období, kedy skutočne stavba zo zeme vyrastie," podotkol riaditeľ inšpektorátu v Bratislave Eduard Kolek.

Podľa neho je všeobecne známe, že pôda v tejto lokalite je značne znečistená a zdevastovaná, nakoľko v minulosti bola táto časť Bratislavy priemyselnou oblasťou. Šíriaci sa zápach v ovzduší predstavuje podľa stavebnej inšpekcie znečisťovanie životného prostredia, nie je to však výsledok samotného stavebného procesu.

Obyvatelia v podnete žiadali preveriť, či kontaminovaná pôda po bývalej fabrike je spracovávaná a uskladňovaná podľa noriem bezpečnosti. Developer to deklaruje. „S obyvateľmi v okolí sme v kontakte už od prípravy prvej etapy projektu Klingerka," pre TASR to uviedol jeho hovorca Daniel Suchý. Ten zároveň tvrdí, že obyvateľov vopred informovali o začiatku aktuálne sa konajúcej sanácie environmentálnej záťaže. „Odborné odstránenie historického znečistenia pôdy je však nevyhnutné bez ohľadu na našu výstavbu a v konečnom dôsledku prinesie zlepšenie životného prostredia v celej lokalite," doplnil.

Sanačné práce sa budú podľa neho realizovať počas minimálne dvoch rokov. V rámci prípravných prác v území bol zrealizovaný aj podrobný prieskum stavu životného prostredia, ktorý zhodnotil aktuálny rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd. „Sprievodným javom sanačných prác je, bohužiaľ, aj šírenie zápachu, ktorý sa snažíme čo najviac zmierniť," podotkol.

Ako tvrdí, prijali viacero opatrení na zamedzenie prenosu prachu či iných nečistôt. Aplikujú aj absorbent zápachu. „Je však v závislosti od poveternostných podmienok viac alebo menej účinný," spresnil. Realizujú sa aj merania indikátorov zápachu, prekročenie limitu nezaznamenali.

Sanácia územia sa podľa neho koná v súlade s projektom geologickej úlohy a vykonáva ju odborná firma. Zároveň sú pravidelne sledované vybrané zložky životného prostredia. „Na základe nami dostupných informácií nebol počas priebehu sanačných prác zaznamenaný žiaden nedostatok, či zistená iná skutočnosť, ktorá by ukazovala nesúlad realizovanej činnosti s platnou legislatívou," doplnil Suchý.

Zdroj: J&T Real Estate

Po dokončení druhej a tretej etapy Klingerky bude downtown doplnený o niekoľko nových výškových budov. Ich "korunou" bude najvyššia kancelárska veža Klingerka Tower so 141 metrami. Na pretiahnutom pozemku v severojužnom smere vznikne polyfunkčná zástavba s bývaním, občianskou vybavenosťou aj administratívou. Rezidencie budú sústredené v sérii veží a nižších traktov, postupne gradujúcich smerom k Prístavnej. 

Druhá etapa má priniesť šesticu nových objektov. Bude sa tu nachádzať 306 bytových jednotiek a celá etapa bude založená na trojpodlažnej podzemnej garáži. Nachádzať sa tu bude 717 parkovacích miest (z toho 64 bude pre potreby tretej etapy). Strecha garáží by mala byť zazelenená a parkovo upravená – bude totiž tvoriť dvor, pokračujúci do tretej etapy. Súčasťou výstavby Klingerky II bude aj zlepšenie cyklodopravy. Popri Plátenníckej by mala vzniknúť samostatná segregovaná cyklotrasa.

Tretia etapa Klingerky bude rovnako pozostávať zo šestice hlavných stavieb, vrátane najvyššej veže. Súbor bude obsahovať 240 bytov a 1.004 odstavných a parkovacích stojísk. Vo veži bude na 35 podlažiach takmer 31-tisíc metrov štvorcových kancelárií. 

J&T Real Estate termíny dosiaľ naznačil len rámcovo. Sanácia podložia pod projektom bude dokončená v priebehu roka 2024, predpokladom zostáva, že výstavba má priamo nadviazať na ukončenú sanáciu. V informáciách pre investorov však tvrdí, že relizácia projektu by mala začať už v septembri 2023, v dôsledku čoho by mal byť celý development dokončený v roku 2026. Celková investícia má presahovať štvrťmiliardy eur. Architektom projektu je kancelária GFI.

Priemyselná minulosť Bratislavy sa tak ako pri iných projektoch v oblasti opäť pripomína. Obyvatelia okolitých domov si budú musieť počkať ešte vyše roka, kým bude sanácia definitívne ukončená. Po vyčistení plochy získa mesto a nové centrum namiesto zaťaženej plochy veľký a výrazný development. V každom prípade je ale táto situácia zdvihnutým prstom, ktorý musia brať vážne všetci investori, súkromní aj verejní. Nové srdce mesta vzniká z poriadne znečisteného základu. 

 

Doplnenie: Developer medzičasom uviedol, že sú známe výsledky inšpekcie. Tieto potvrdili, že práce sú v súlade s legislatívou a zápach nepredstavuje riziko. Nedošlo tak k porušenu pravidiel pri nakladaní so záťažou. 

 

(TASR, YIM.BA)

Fotografie zo 7.11.2022. Pozrite si prípravu výstavby Klingerky II a III vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube