YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.11.2022 12:42

Tragické dedičstvo minulosti: Downtown vzniká na troskách vojny

V priebehu minulého týždňa sa opäť pripomenulo, že následky Druhej svetovej vojny sú v Bratislave ešte stále citeľné. Najviac sa to týka priestoru nového centra mesta – downtownu, kde je rozvoj spojený s odstraňovaním dedičstva minulosti. Tým nie sú myslené len staršie objekty, ale aj znečistenie či dokonca nevybuchnutá munícia.

Zdroj: Portum Towers

Zdroj: Portum Towers

V priebehu uplynulého piatka vyvolal záujem pohyb bezpečnostných zložiek v priestore, kde sa pripravuje výstavba polyfunkčného projektu Portum. Na nároží Košickej a Landererovej by sa mali v dohľadnej dobe spustiť práce na budovaní dvojice výškových budov a nižších blokov, ktoré dotvoria prostredie nového centra mesta. Počas pyrotechnického prieskumu bola objavená nevybuchnutá munícia z Druhej svetovej vojny.

Jej nález nie je až taký prekvapivý. Portum vznikne na mieste, kde sa do vojny nachádzala rafinéria Apollo – z vojenského hľadiska strategický podnik, ktorý pomáhal pohonnými látkami zásobovať nemecké vojenské úsilie. V priebehu júna 1944 preto Spojenci podnikli bombardovanie, ktorého cieľom bola rafinéria a ďalšie významné miesta v meste. Podľa archívnych informácií na Bratislavu vtedy dopadlo 370 ton zápalných bômb. Výsledkom bolo výrazné poškodenie podniku, ktorý nebol už do konca vojny schopný naplno obnoviť výrobné kapacity, ako aj rozsiahle environmentálne škody, keďže zasiahnuté boli aj zásobníky nafty.

Po vojne sa obnovila prevádzka väčšiny okolitých podnikov, časť plochy však ostala nezastavaná. Meniť sa to začína v podstate až v súčasnosti. Aj preto sa nálezy objavili až teraz. Ako uvádza developer Portum Towers, vzhľadom na charakter a miesto nálezu nebolo potrebné evakuovať ľudí zo žiadnej z budov v okolí a vďaka profesionálnemu zásahu polície a pyrotechnikov bola munícia zneškodnená na mieste v rekordne krátkom čase a odvezená na likvidáciu. Polícii sa zároveň podarilo zvládnuť aj situáciu v okolí.

Objavená munícia bola objavená za pomoci moderných detekčných technológií. „Išlo o nález dvoch kusov mínometného delostreleckého granátu,“ hovorí Ján Fehér, výkonný riaditeľ spoločnosti Detonics. Firma oblasť skúmala aj za pomoci vrtných sond. „Táto neinvazívna technológia dokáže odhaliť prítomnosť nevybuchnutej munície aj v mnohonásobne väčších hĺbkach a menších kalibroch ako iné metódy.“

Developer tvrdí, že nálezom zaskočený nebol. „Vzhľadom na históriu oblasti a okolitú zástavbu sme k projektu Portum od začiatku pristupovali s najprísnejšími bezpečnostnými opatreniami,“ upozorňuje Petr Teplý, konateľ spoločnosti Portum Towers, s.r.o. „V rámci inžinierskej činnosti budeme teraz pokračovať v podrobnom monitorovaní celej oblasti a postupne podnikneme kroky k začatiu výstavby obytného komplexu.“

Keďže projekt už má stavebné povolenie, developer už pripravuje spustenie predpredaja a skôr či neskôr aj výstavby. Odhalenie finálnej podoby zámeru aj bytov sa predpokladá do dvoch mesiacov.

Galéria

  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Zdroj: Portum Towers
  • Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: J&T Real Estate

Portum nie je jediný projekt, ktorý má skúsenosti so zneškodňovaním munície. Táto sa našla aj v rámci stavebných prác na neďalekom projekte Metropolis. V lete 2021 tu bola objavená nevybuchnutá letecká bomba, či si vyžiadalo evakuáciu okolitých budov. V roku 2014 zas mal prieskum dna Dunaja spomaliť rekonštrukciu Starého mosta, keďže vznikli obavy, že aj tu sa môžu nachádzať bomby. Tieto sa napokon nepotvrdili.

Okrem munície je výraznou komplikáciou znečistenie, ktoré vzniklo priesakom ropných látok zo zásobníkov do podložia. V podstate všetky projekty boli spojené s odstraňovaním ropy (a iných látok). Asi najkomplexnejšie čistenie bolo spojené s výstavbou Mosta Apollo a súvisiacou prestavbou Košickej ulice, týkalo sa však aj súkromných developmentov, vrátane Panorama Towers, Sky Parku, Twin City, Nivy Centra či Eurovey. Aktuálne prebieha odstraňovanie environmentálnej záťaže v priestore, kde sa kedysi nachádzala fabrika Gumon. Tu sa k rope pridáva odpad z prevádzky tohto chemického podniku. Vzniknúť tu má druhá a tretia etapa Klingerky od J&T Real Estate.

Developer strávi čistením pozemku – sanáciou - pomerne dlhú dobu. „Samotný proces sanácie zaberie viac ako dva roky a v úvodnej fáze ide predovšetkým o montáž zariadenia staveniska, osadenie dopravného značenia, čistenie pozemku od náletových drevín a komunálneho odpadu, drobné búracie práce a realizáciu oplotenia od Pláteníckej ulice,“ povedal v priebehu leta, pri začiatku prác, Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. „Následne sa bude realizovať podzemná tesniaca stena a začneme s odstraňovaním environmentálnej záťaže a odvozom nebezpečného odpadu mimo priestoru staveniska na špecializované skládky a biodegradačné plochy.“

Výstavba projektu sa môže začať až potom, čo vychádza na leto 2024. Záťaž je tak významnou komplikáciou. Určitou náplasťou je aspoň fakt, že Územný plán reflektuje tento problém umožnením rozsiahlejšej zástavby vďaka vyššiemu indexu podlažných plôch oproti štandardnej situácii. Ide o potrebný nástroj, týkajúci sa vo všeobecnosti transformácie brownfieldov.

 

Odstraňovanie zvyškov Gumonu, fotografia zo 7.11.2022. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Následky vojny sú tak v Bratislave stále citeľné. Okrem nevybuchnutej munície sa to týka aj záťaže, ktorá môže mať teoreticky veľký vplyv na zdravie obyvateľstva. Ropné látky totiž prenikajú aj do podzemných vôd a znečisťujú tak podložie pod významnou časťou mesta. Nová výstavba pomáha odstraňovať ich zdroj a do budúcna znížiť ďalšie ohrozovanie ľudí. Problémom ostáva, že investori sú viazaní len na svoje pozemky, pod cestami sa tak už sanácia nerealizuje. Stále však ide o pokrok.

Odstránenie všetkých následkov vojny bude trvať ešte dlho – ak sa to vôbec niekedy podarí. Po napravení niektorých škôd, napríklad v podobe deštrukcie náhodne zasiahnutých budov, očividne nie je ani vôľa. Obnova Landererovho paláca na Šafárikovom námestí bola predmetom úvah, teraz sa však zdá, že v záujme ochrany zelene sa odložili na neurčito (a možno navždy). Na Obchodnej, medzi Drevenou a Poštovou, je doteraz nezastavaný priestor na mieste pôvodnej zástavby (ak nerátame nedôstojný jednopodlažný objekt služieb). A na mieste jednej z najväčších tehlových budov mesta, sýpky Ludwigovho mlyna na Krížnej, sú dnes nepríťažlivé administratívne objekty.

Aspoň v downtowne prebieha veľká transformácia, ktorá mení kedysi hospodársky dôležitú, no znečistenú štvrť na nové centrum mesta. Nie všetko sa podarilo, výhody však bez diskusie prevažujú nad negatívami – navyše, mnoho z nich sa dá v čase napraviť. Viac ako osem desaťročí po vojne bude areál rafinérie Apollo opäť živou súčasťou Bratislavy. V tomto prípade už snáď bude písať omnoho šťastnejší príbeh.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Rast downtownu bude pokračovať. Portum odhaľuje definitívnu podobu

29.12.2022 13:37:09 Adrian Gubčo

V roku 2023 by mal pokračovať stavebný rozvoj v priestore nového komerčného centra Bratislavy – v bratislavskom downtowne. Okrem už rozostavaných projektov sa predpokladá aj štart realizácie nových. K očakávaným developmentom patrí mohutný polyfunkčný komplex Portum, ktorého súčasťou je dvojica výškových budov. Známe sú pravdepodobne finálne vizualizácie zámeru.

Čítať viac

Masívne zlepšenie panorámy Bratislavy. K výstavbe sa priblížila najvyššia veža Klingerky

21.12.2022 16:56:39 Adrian Gubčo

Veľká výstavba výškových budov zmenila v uplynulých rokoch panorámu Bratislavy. Nie však len k lepšiemu. Kombinácia podobne vysokých veží v lokalite bratislavského downtownu viedla ku vzniku masívnej steny, ktorá nepôsobí pri diaľkových pohľadoch tak príťažlivo. Zmeniť by to však mali nadchádzajúce projekty.

Čítať viac

Downtown sa zahustí. Kľúčová súčasť nového centra je krôčik od výstavby

14.12.2022 17:25:24 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate sa postupne blíži k ukončeniu výstavby veľkého projektu Eurovea II. Významná spoločnosť preto hľadí ďalej k ďalším veľkým schémam. Najbližšie k realite je dnes pokračovanie polyfunkčného projektu Klingerka, ktoré napreduje v povoľovacom konaní. V dohľadnej dobe mu už nebude nič brániť k výstavbe.

Čítať viac

Downtown dostane nové veže. Dlhoočakávané Portum môže ísť do výstavby

20.10.2022 19:27:05 Adrian Gubčo

Najbližšie roky sa v novom komerčnom centre Bratislavy budú niesť vo výstavbe nových výškových budov. Už čoskoro by sa mohla rozbehnúť realizácia ďalšieho výrazného projektu: Portum na nároží Landererovej, Košickej a Chalúpkovej získal stavebné povolenie. Developer sľubuje vznik luxusného bývania v najštíhlejších vežiach bratislavského downtownu.

Čítať viac

Ďalšie veže pre downtown postupujú: Klingerka 2 a 3 vstupuje do územného konania

30.09.2022 17:56:09 Adrian Gubčo

Panoráma nového centra Bratislavy je z veľkej časti tvorená sériou veží, ktoré dokopy vytvárajú „Hradbu 115“ – budovy totiž majú podobné výšky, ktoré sa približujú k hranici 115 metrov. Výnimkou je so 168 metrami omnoho vyššia Eurovea Tower od J&T Real Estate. Ten istý developer sa približuje k ďalšej diverzifikácii veduty downtownu – pokročil totiž v príprave pokračovania Klingerky 2 a 3.

Čítať viac

Najštíhlejšie veže bratislavského downtownu čakajú na posledné povolenie

28.07.2022 12:05:00 Adrian Gubčo

Nedávny štart prípravných prác na druhej a tretej etape Klingerky priniesol nárast záujmu aj o ďalší blízky pozemok: naproti Klingerke, na nároží Chalupkovej, Košickej a Landererovej už roky pustne priestor, kde je naplánovaný polyfunkčný súbor Portum. Jeho súčasťou má byť dvojica veží, ktoré môžu patriť k najštíhlejším v novom centre Bratislavy. Kedy sa spustí aktivita aj tu?

Čítať viac

Príprava na výstavbu pokračovania Klingerky začína

22.07.2022 18:03:27 Adrian Gubčo

Len nedávno bol definitívne dokončený polyfunkčný komplex Klingerka, tvorený nižšou administratívnou a vyššou rezidenčnou vežou. Developer J&T Real Estate však už v tejto chvíli aktívne pripravuje ďalšie pokračovanie výstavby v susedstve „jednotky“. Druhá a tretia etapa prinesie ďalšie stovky bytov a jednu z najvyšších budov v Bratislave, ešte predtým je ale potrebné vyčistiť priestor so zvyškami chemického závodu Gumon.

Čítať viac

Portum sa blíži k výstavbe

28.10.2021 11:45:13 Adrian Gubčo

V poslednom období sa v bratislavskom downtowne rozbehla výstavba ďalšej série výškových budov. Štvrtú rezidenčnú vežu pridáva Sky Park od Penta Real Estate, stavebné práce sa spustili na Metropolise od Mint Investments a čoraz výraznejšia začína byť Eurovea Tower od J&T Real Estate. K týmto vežiam by sa mali čoskoro pridať dve ďalšie: pred spustením výstavby by mal byť projekt Portum od firmy Portum Towers s účasťou slovenského a českého kapitálu.

Čítať viac

Klingerka II a III sa posúva v povoľovaní

30.08.2021 17:15:28 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate v týchto týždňoch a mesiacoch dokončuje výstavbu polyfunkčného komplexu Klingerka, popritom však napreduje aj v príprave na výstavbu jej pokračovania. Klingerka II a III, ktorá vyplní plochu po bývalej fabrike Gumon, získala od Magistrátu kladné záväzné stanoviská. V optimistickom prípade by mohol ísť development do realizácie už na začiatku roka 2023.

Čítať viac

Developeri projektu Portum: Bratislavský downtown je niečo unikátne

25.03.2021 11:00:00 Adrian Gubčo

Do Bratislavy vstúpil z Česka nový developer – a rovno do jedného z výrazných projektov v novom centre mesta, Portum. Spoločnosť TopEstates má za sebou v Prahe a Brne niekoľko zaujímavých realizácií a jej riadiaci partneri, Dušan Dvořák a Petr Teplý, sa netaja pri svojej bratislavskej prvotine veľkými ambíciami.

Čítať viac

Portum hlási vstup nového investora a predstavuje aktualizovanú podobu

10.02.2021 12:12:00 Adrian Gubčo

V blízkej dobe by sa mohol začať meniť ďalší exponovaný pozemok v bratislavskom downtowne. Zámer Portum na nároží Landererovej a Chalupkovej ulice dostal dôležitú posilu – do projektu vstúpil český developer TopEstates, zameriavajúci sa na prémiové developmenty. Výstavba by sa mala spustiť v priebehu tohto roka.

Čítať viac

Portum žiada o stavebné povolenie

25.11.2020 16:26:14 Adrian Gubčo

Okolo jedného z veľkých projektov v bratislavskom downtowne – zámeru Portum pripravovaného spoločnosťou TK Estate – je už dlhšie ticho. Súbor dvojice výškových budov a viacerých nižších objektov získal na začiatku roka 2020 územné rozhodnutie, odvtedy však neboli predstavené ďalšie informácie o postupe. Mení sa to až teraz, pričom sa teoreticky črtá skorý štart výstavby.

Čítať viac

Detaily Klingerky II a III sú známe, vznikne druhá najvyššia budova v Bratislave

08.10.2020 16:35:12 Adrian Gubčo

Kým prvá etapa Klingerky rastie a čoskoro dosiahne plnú výšku a bude aj dokončená, druhá a tretia etapa vyvolávala mnoho otáznikov. Teraz sa však predstavujú definitívne detaily tohto projektu: zverejnená bola dokumentácia zámeru v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorej Bratislava získa svoju druhú najvyššiu budovu.

Čítať viac

Pokračovanie Klingerky sa odhaľuje

24.07.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate konečne ukázal, ako si predstavuje podobu jedného z najväčších nezastavaných pozemkom v bratislavskom downtowne. Pokračovanie projektu Klingerka v priestore medzi Košickou, Mlynskými nivami, Pláteníckou a Prístavnou prinesie do lokality nové bývanie, kancelárie i obchody, spojené s novými verejnými priestranstvami.

Čítať viac

Portum má územné rozhodnutie

27.01.2020 17:13:36 Adrian Gubčo

Bratislavský downtown by mohol už čoskoro získať ďalšiu dvojicu veží. Spoločnosť TK Estate získala územné rozhodnutie pre projekt Portum Towers, ktorý počíta s polyfunkčnými výškovými budovami a rozsiahlymi verejnými priestranstvami na nároží Landererovej a Košickej ulice. Realizácia by sa mala údajne spustiť už na jeseň tohto roka.

Čítať viac

Portum je bližšie k realite, developer žiada o územné rozhodnutie

06.09.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Projekt Portum patrí k radu zámerov výškových budov v rozvíjajúcom sa komerčnom centre Bratislavy. Dvojica veží má dotvoriť nárožie Košickej a Landererovej ulice, teda miesto, ktoré bude v budúcnosti obklopené podobne vysokými stavbami. Developer aktuálne žiada o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Čítať viac

Portum napreduje v príprave

02.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Projekt dvojice výškových budov Portum, ktorý by mal vyrásť v atraktívnej polohe v novom komerčnom centre Bratislavy – v downtowne – postupuje v príprave. Zámer ma zverejnené záverečné stanovisko k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie, môže teda postupovať v ďalších fázach povoľovania.

Čítať viac

Nové vizualizácie projektu Portum

30.03.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Známe sú nové vizualizácie polyfunkčného projektu Portum, ktorý doplní vznikajúci downtown v štvrti Nivy. Dvojica veží dosiahne výšku 115 a 97 metrov.

Čítať viac

Ďalšie veže pre bratislavský downtown - Polyfunkčné centrum Portum

24.10.2017 12:20:00 Adrian Gubčo

Navrhovateľ TK Estate, za ktorým stoja investori z rodiny Trajterovcov, predstavil svoj zámer výstavby na nároží Košickej a Landererovej ulice v podobe dvojice výškových budov pod názvom Portum.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube