YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.09.2022 17:56

Ďalšie veže pre downtown postupujú: Klingerka 2 a 3 vstupuje do územného konania

Panoráma nového centra Bratislavy je z veľkej časti tvorená sériou veží, ktoré dokopy vytvárajú „Hradbu 115“ – budovy totiž majú podobné výšky, ktoré sa približujú k hranici 115 metrov. Výnimkou je so 168 metrami omnoho vyššia Eurovea Tower od J&T Real Estate. Ten istý developer sa približuje k ďalšej diverzifikácii veduty downtownu – pokročil totiž v príprave pokračovania Klingerky 2 a 3.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

JTRE tak napreduje v príprave mohutného developmentu, ktorý nadviaže na nedávno dokončenú prvú etapu. Klingerka 1, pozostávajúca z desaťpodlažnej administratívnej budovy a 35-podlažnej bytovky so 115 metrami (čo z nej aktuálne robí najvyššiu rezidenčnú vežu na Slovensku), je výraznou súčasťou tejto časti Bratislavy. Nanešťastie, nie je to len výškou, ale aj celkovým výrazom, ktorý si nezískal veľa fanúšikov. Klingerka 1 pôsobí neproporčne a jej farebné riešenie je, jemne povedané, kontroverzné.

Investor ešte pred časom získal aj susedný pozemok, vymedzený Košickou, Mlynskými nivami, Plátenníckou a Prístavnou. V minulosti sa tu nachádzal areál chemickej továrne Gumon, ktorý bol už dávnejšie z väčšej časti asanovaný. Zachovaná bola len neveľmi atraktívna administratívna budova, orientovaná do Mlynských nív. Spôsob, akým JTRE využije tento exponovaný priestor, preto vyvolával očakávania a do istej miery aj obavy.

Development bol prvýkrát predstavený v lete 2020. Odhalený bol súbor polyfunkčných bytových domov, ktorých výška postupne graduje smerom ku križovatke Prístavnej s Košickou. Tu má vzniknúť dominanta celého komplexu, 141 metrov vysoká administratívna veža. Vznikla by tak druhá najvyššia budova Bratislavy, ktorá by obohatila jej panorámu a navyše aj čiastočne prekryla prvú etapu Klingerky. Všetko nasvedčuje tomu, že sa developer poučil so svojich chýb a priniesol návrh ďaleko mestotvornejšieho projektu, ktorý lepšie nadviaže na život v okolí.

JTRE rozdelilo zámer na dvojicu etáp, predelených uličkou v pokračovaní Valchárskej. Projekt prešiel úspešne posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) a ešte v roku 2021 získali obe etapy kladné záväzné stanoviská Hlavného mesta (tu a tu). V priebehu tohto leta nastala ďalšia časť prípravy na výstavbu: na pozemku sa začala sanácia podložia, čo je v tomto prípade náročná úloha – prevádzka Gumonu totiž priniesla rozsiahle pôdne znečistenie. Sanačné práce, počas ktorých zanikne aj administratívna budova, budú trvať približne do leta 2024.

Medzičasom by mal projekt získať všetky súvisiace povolenia, aby sa mohlo hladko pokračovať vo výstavbe. Príprava skutočne nespí – aktuálne tak Klingerka 2 i 3 vstúpili do územného konania. „Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre Klingerku 2 aj 3 sme podali už minulý rok a v týchto dňoch stavebný úrad oznámil začatie konania pre Klingerku 2 a v najbližšom čase očakávame aj začatie konania pre Klingerku 3,“ potvrdzuje Daniel Suchý, hovorca JTRE. Development je tak opäť o krôčik bližšie k realite.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Ako vyplýva z dokumentácie, v rámci druhej etapy vznikne šesť stavieb, ktoré budú spolu vytvárať funkčný mix, zodpovedajúci danej časti mesta. Stavba 01 tak bude tvorená 16-podlažným objektom s dvojpodlažným parterom so službami a bytmi na vyšších podlažiach. Stavba 02 popri Košickej bude mať maximálne osem podlaží, tri sekcie a opäť bude polyfunkčná – dve podlažia bude tvoriť parter s vybavenosťou, vyššie bude trvalé bývanie. Stavba 03 bude 19-podlažný polyfunkčný bytový dom s vybavenosťou v dvojpodlažnom parteri popri Košickej. Stavby 04-06 budú umiestnené pozdĺž Plátenníckej ulice a budú nižšie a s monofunkčnejším charakterom – vo všetkých bude vybavenosť, v Stavbe 05 má vzniknúť detské centrum.

V tretej etape je taktiež naplánovaných šesť stavieb. Stavba 01 bude tvorená osempodlažným dvojsekciovým domom popri Košickej s bytovou a administratívnou časťou. V dvojpodlažnom parteri budú obchody a služby. Stavba 02 je navrhnutá ako 27-podlažná veža s prevažujúcou rezidenčnou funkciou. Stavba 03 je riešená ako ubytovacie zariadenie, umiestnené popri Plátenníckej ulici. Budova bude mať sedem nadzemných podlaží. Stavba 04 bude opäť pri Valchárskej, bude mať päť podlaží a nachádzať sa tu bude občianska vybavenosť. Stavba 05 bude tvorená zmieňovanou administratívnou vežou s 35 podlažiami, pričom kancelárie budú na 4. až 33. podlaží. Stavba 06 je pavilón, prekrývajúci vjazdy do podzemných garáží.

Celkovo tak vznikne obrovský projekt s veľkorysými bilanciami. Nachádzať by sa tu malo približne 600 bytov a možno až 31-tisíc metrov štvorcových kancelárií. Keďže parter je v celom projekte riešený ako aktívny, vznikne tu aj nemalý objem obchodov a prevádzok rozličných služieb. Vnútroblok Klingerky 2 aj 3 bude parkovo upravený a využívaný ako pobytový priestor. Popri západnej fasáde komplexu by zas mala premávať električka, smerujúca z Pribinovej smerom do Ružinova. V podzemí bude 1,7-tisíc parkovacích miest.

V kontexte súčasnej situácie je pozoruhodný rozsah kancelárskych plôch. Developer postupne rozvíja v neďalekom Eurovea City nové schémy, ktoré v krátkom čase prinesú desiatky tisíc metrov administratívy. Svoje zámery pripravujú aj ďalšie firmy. Ďalšie kancelárie v druhej najvyššej veži mesta tak bude náročné zaplniť. Možno aj preto sa vyskytli špekulácie o možnej zmene funkcie. JTRE ich však nateraz vylúčilo. „Predmetom žiadosti o územné rozhodnutie je administratívna veža, v súlade so Záväzným stanoviskom magistrátu k investičnej činnosti,“ konštatuje D. Suchý.

V tejto chvíli sa tak postupuje podľa pôvodného plánu. Ďalšia časť Klingerky vymedzí východnú časť nového centra mesta a nepochybne sa výrazne podpíše na panoráme Bratislavy. Definitívna podoba architektúry ešte pravdepodobne zverejnená nebola. Náznaky z doteraz prezentovaných vizualizácii však prinášajú nádej, že fiasko v podobe prvej etapy sa nezopakuje. Autorom architektúry je v oboch prípadoch kancelária GFI.

Realizácia Klingerky 2 a 3 by sa mohla spustiť v roku 2024, okamžite po vyčistení podložia a dokončení stavebnej jamy. Ak sa postaví celá naraz, dobudovaná bude pravdepodobne v priebehu roka 2027.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Masívne zlepšenie panorámy Bratislavy. K výstavbe sa priblížila najvyššia veža Klingerky

21.12.2022 16:56:39 Adrian Gubčo

Veľká výstavba výškových budov zmenila v uplynulých rokoch panorámu Bratislavy. Nie však len k lepšiemu. Kombinácia podobne vysokých veží v lokalite bratislavského downtownu viedla ku vzniku masívnej steny, ktorá nepôsobí pri diaľkových pohľadoch tak príťažlivo. Zmeniť by to však mali nadchádzajúce projekty.

Čítať viac

Downtown sa zahustí. Kľúčová súčasť nového centra je krôčik od výstavby

14.12.2022 17:25:24 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate sa postupne blíži k ukončeniu výstavby veľkého projektu Eurovea II. Významná spoločnosť preto hľadí ďalej k ďalším veľkým schémam. Najbližšie k realite je dnes pokračovanie polyfunkčného projektu Klingerka, ktoré napreduje v povoľovacom konaní. V dohľadnej dobe mu už nebude nič brániť k výstavbe.

Čítať viac

Tragické dedičstvo minulosti: Downtown vzniká na troskách vojny

14.11.2022 12:42:29 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa sa opäť pripomenulo, že následky Druhej svetovej vojny sú v Bratislave ešte stále citeľné. Najviac sa to týka priestoru nového centra mesta – downtownu, kde je rozvoj spojený s odstraňovaním dedičstva minulosti. Tým nie sú myslené len staršie objekty, ale aj znečistenie či dokonca nevybuchnutá munícia.

Čítať viac

Príprava na výstavbu pokračovania Klingerky začína

22.07.2022 18:03:27 Adrian Gubčo

Len nedávno bol definitívne dokončený polyfunkčný komplex Klingerka, tvorený nižšou administratívnou a vyššou rezidenčnou vežou. Developer J&T Real Estate však už v tejto chvíli aktívne pripravuje ďalšie pokračovanie výstavby v susedstve „jednotky“. Druhá a tretia etapa prinesie ďalšie stovky bytov a jednu z najvyšších budov v Bratislave, ešte predtým je ale potrebné vyčistiť priestor so zvyškami chemického závodu Gumon.

Čítať viac

Klingerka II a III sa posúva v povoľovaní

30.08.2021 17:15:28 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate v týchto týždňoch a mesiacoch dokončuje výstavbu polyfunkčného komplexu Klingerka, popritom však napreduje aj v príprave na výstavbu jej pokračovania. Klingerka II a III, ktorá vyplní plochu po bývalej fabrike Gumon, získala od Magistrátu kladné záväzné stanoviská. V optimistickom prípade by mohol ísť development do realizácie už na začiatku roka 2023.

Čítať viac

Detaily Klingerky II a III sú známe, vznikne druhá najvyššia budova v Bratislave

08.10.2020 16:35:12 Adrian Gubčo

Kým prvá etapa Klingerky rastie a čoskoro dosiahne plnú výšku a bude aj dokončená, druhá a tretia etapa vyvolávala mnoho otáznikov. Teraz sa však predstavujú definitívne detaily tohto projektu: zverejnená bola dokumentácia zámeru v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorej Bratislava získa svoju druhú najvyššiu budovu.

Čítať viac

Pokračovanie Klingerky sa odhaľuje

24.07.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate konečne ukázal, ako si predstavuje podobu jedného z najväčších nezastavaných pozemkom v bratislavskom downtowne. Pokračovanie projektu Klingerka v priestore medzi Košickou, Mlynskými nivami, Pláteníckou a Prístavnou prinesie do lokality nové bývanie, kancelárie i obchody, spojené s novými verejnými priestranstvami.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube