Author photoAdrian Gubčo 17.06.2020 08:46

Green Park prišiel o územné rozhodnutie

Vízia výstavby masívneho polyfunkčného komplexu Green Park so štvoricou bytoviek, masívnym bizniscentrom a takmer stometrovou vežou priamo na hranici Sadu Janka Kráľa, sa stáva minulosťou. Ministerstvo dopravy a výstavby dalo za pravdu mestu a mestskej časti, ktoré sa ohradili proti vydaniu územného rozhodnutia zo strany Okresného úradu. Projekt sa tak musí prepracovať. O novinke informoval Denník E.

Zdroj: Expoline

Zdroj: Expoline

Okresný úrad vydal územné rozhodnutie na konci minulého roka za netradičných okolností. Ešte v roku 2016 požiadalo bývalé vedenie mestskej časti Petržalka o to, aby bol zodpovedným stavebným úradom Okresný úrad, čím zbavil Petržalku právomoci o projekte rozhodovať. Nové vedenie chcelo toto rozhodnutie vziať späť, nebolo mu však vyhovené a Okresný úrad pokračoval v konaní. Rozhodnutie o umiestnení stavby ktoré vydal k 1. októbru 2019.

V tom čase však ešte nebolo ukončené ani konanie na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy – Hlavné mesto nevydalo k projektu záväzné stanovisko, ktoré overuje súlad zámeru s Územným plánom. Platí úzus, že vydanie záväzného stanoviska predchádza územnému konaniu, v tomto prípade sa tak nestalo – a z dobrého dôvodu, keďže mesto opakovane prízvukovalo, že Green Park podľa jeho názoru v súlade s Územným plánom nie je.

Magistrát aj mestská časť Petržalka sa odvolali na odvolací orgán, teda ministerstvo. Petržalka aj Hlavné mesto pripomenuli hneď niekoľko pochybení Okresného úradu, ktoré vyvolávajú o jeho postupe pochybnosti. Podľa mestskej časti jej úrad ani neoznámil, že jej odníma kompetencie stavebného úradu, nepreveril dostatočne údaje o stavbe, poprel vlastné odôvodnenie kroku, prečo kompetencie odňal, keď nenariadil ani miestne šetrenie, nerešpektoval stanoviská odborných orgánov a nepreveril ani dostatočne súlad s Územným plánom. Hlavné mesto malo podobné výhrady a upozornilo na niekoľko ďalších problémov.

Ministerstvo sa stotožnilo s námietkami, smerujúcimi k pochybnému konaniu Okresného úradu a pripomenulo, že povinnosť doložiť záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie bola stanovená už v rámci záverečného stanoviska EIA. Na základe toho rozhodlo o zrušení rozhodnutia Okresného úradu. Správny orgán (OÚ) musí teraz nanovo vec prejednať a rozhodnúť, pričom má opraviť nedostatky, vytýkané v konaní.

S ohľadom na fakt, že Hlavné mesto žiada projekt zosúladiť s Územným plánom, to znamená zásadné prekreslenie celého zámeru. Green Park v danej podobe sa tak stáva minulosťou a je viac než pravdepodobné, že stometrová výšková budova na tomto mieste nevznikne. Investor, spoločnosť RV Development 3 blízka podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi st., sa k situácii pre Denník N nevyjadril.

 

Zdroj: Expoline

 

Ministerstvo dopravy a výstavby rozhodlo v tomto prípade správne. Nerešpektovanie záväzného stanoviska Hlavného mesta je jedna vec, keďže toto môže teoreticky vydať aj mestská časť, atrahovanie kompetencií Stavebného úradu v Petržalke je však už vážnejší problém. Petržalka namietala účelovosť rozhodnutia, a presne tak celá situácia pôsobila. Územné konanie sa teraz začína odznova.

Čo sa týka investora, rozhodnutie Ministerstva je úder, hoci nie vyslovene kvôli jeho realitným plánom. Už dlhšie sa totiž v kuloároch bratislavského developmentu hovorí o tom, že Ivan Kmotrík sa chce zbaviť niektorých projektov, vrátane Green Parku a kancelárskeho komplexu Office Prístavná 1, ktorý už má vydané stavebné povolenie. Informáciu mi potvrdilo viacero bratislavských developerov. Nutnosť prekreslenia zámeru znamená, že sa výrazne zníži predajná cena, hoci niektorí developeri tvrdili, že by aj tak nechceli Green Park v pôvodnej podobe realizovať.

Pôvodný zámer, obsahujúci šesticu objektov, osadených na spoločnej platforme, a obsahujúci 134 bytov, 228 apartmánov, približne 19,9-tisíc metrov štvorcových kancelárií a viac ako 3-tisíc metrov štvorcových retailu, spolu s 1.138 parkovacími miestami, je tak minulosťou. O výstavbu na tomto mieste bude každopádne záujem, keďže poloha priamo pri najväčšom bratislavskom mestskom parku, na nábreží, s výhľadom na Bratislavský hrad a v dotyku s centrom mesta dostupnom električkou či cyklotrasou, je asi najlepšia v meste.

Preto očakávam, že napriek nutným zmenám bude o pozemok medzi ostatnými developermi záujem. Logický by mohol byť predovšetkým zo strany JTRE, ktoré na východnej strane estakády Artmedia pripravuje komplexný urbanistický zámer Nové Lido, možnosť akvizície však určite osloví aj iných investorov. Pozemok je v každom prípade ideálny pre solídnu rezidenčnú zástavbu. Na druhej strane, využiteľnejší by bol v prípade zmeny Územného plánu v prospech bývania, keďže ide o plochu občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu.

Asi len snom, patriacim do ideálneho sveta, patrí využitie priestoru v podobe verejnej vybavenosti – novej kultúrnej sály, nad ktorou Hlavné mesto uvažuje ako o náhrade za zničené PKO. Magistrát už potvrdil, že sa zaoberá jeho umiestnením, pričom sa zvažuje susedné Tyršovo nábrežie. To považujem za problematické, keďže ide o záplavové pásmo a veľká voľná plocha by bola možno využiteľná skôr na open air podujatia, ako by mala byť zastavaná veľkou budovou.

Pozemok po bývalom štadióne čaká v každom prípade skôr či neskôr zástavba. Dobrou správou je, že sa vďaka aktuálnemu postupu otvára cesta k tomu, aby územie skôr vhodne doplnila, namiesto toho, aby z neho prehnaným spôsobom ťažila. Budúce centrum mesta, ktoré čaká expanzia na pravý breh Dunaja, tak bude o čosi kvalitnejšie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline
  • Zdroj: Expoline

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube