Author photoAndrej Sárközi 05.02.2023 12:12

Premena Trnávky pokračuje. Starú halu nahradí nový garni hotel

V roku 2022 im plány nevyšli, dnes to skúšajú opäť. Na Beckovskej bola ešte vlani naplánovaná ubytovňa, ktorú však magistrát zmietol zo stola. Dnes už zámer investor zmenil a v lokalite má vzniknúť Garni hotel Beckovská od známej architektonickej kancelárie. Vízia prichádza s prísľubom skvalitnenia podoby aj pešej dostupnosti územia.

Zdroj: Morocz_Tacovsky

Zdroj: Morocz_Tacovsky

Novostavba od investora Beckovská s.r.o. má vzniknúť v lokalite Trnávka na severovýchodnom konci ulice Beckovská. Nahradiť má objekt bývalej tlačiarenskej výroby, ktorý je v súčasnosti určený na asanáciu. Ulica sa nachádza v tesnej blízkosti Ivanskej cesty, ktorá vybudovaním nového objektu získa lepšie pešie spojenie.

Spoločnosť mala v pláne vybudovať na tomto mieste novú stavbu pod názvom Ubytovňa Beckovská už v minulom roku. Hlavné mesto však projekt stoplo, keďže podľa neho stavba nebola v súlade s Územným plánom hlavného mesta Bratislavy. Development nesplnil reguláciu funkčného využitia plôch, stanovenú v záväznej časti územného plánu - nedostatočne spĺňal požiadavku na zriadenie občianskej vybavenosti. Hlavné mesto taktiež nesúhlasilo s navrhovaným riešením piatich povrchových stojísk ako kolmých na Beckovskú ulicu s prejazdom cez chodník.

Dnes však prešiel projekt redizajnom a funkčnou zmenou. Navrhnutý tu je Garni hotel Beckovská. Magistrát hlavného mesta vydal na tento zámer súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti ešte v decembri 2022. Zverejnené bolo len prede niekoľkými dňami.

Projektová dokumentácia rieši objekt nebytovej budovy s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami. Na prízemí sú navrhnuté vstupné priestory, technické zázemie, práčovňa, jedáleň a hotelové izby s predzáhradkami. Druhé až štvrté nadzemné podlažie tvoria hotelové izby, prístupné zo spoločnej chodby, navrhnuté sú v štandarde dvoj- až trojlôžkových izieb s vlastným sociálnym zázemím. Na druhom až štvrtom podlaží sú súčasťou väčšiny izieb balkóny. Celkovo sa tu bude nachádzať 72 ubytovacích jednotiek. Stavba sa bude nachádzať na území o rozlohe 1.994 metrov štvorcových a zastavaná plocha bude 810 metrov štvorcových. 

V podzemí bude situovaná garáž, kde nájde miesto 43 vozidiel a dopravný prístup do nej bude zabezpečený priamo z priľahlej miestnej cesty na Beckovskej ulici. Z dokumentu vyplýva, že si prilepšia aj chodci. Navrhnuté je tu nové pešie prepojenie ulíc Beckovská – Ivanská cesta na pozemku stavby a chodník ako súčasť miestnej cesty Beckovská.

Investor musí po vybudovaní nového nebytového objektu odovzdať do majetku mesta chodník na ulici Beckovská. Stavba musí rovnako vhodne dopĺňať charakteristický obraz a proporcie územia, nemôže narúšať estetickú a prevádzkovú kvalitu územia, ale musí ju zlepšiť. Pri vjazdoch a výjazdoch na komunikáciu musí byť dodržaná niveleta chodníka, garáž musí byť vybavená technickou infraštruktúrou na podporu e-mobility. Mesto taktiež odporúča výsadbu sprievodnej izolačnej zelene.

Dátum realizácie je ešte priskoro odhadnúť. V ideálnych podmienkach však prebehne medzi rokmi 2024 a 2026.

 

Popri projekte vznikne nový chodník, spájajúci ho s Ivanskou cestou. Zdroj: Morocz_Tacovsky

 

Tento investičný zámer môže byť dôkazom toho, že aj relatívne menší projekt môže priniesť zlepšenia aj z pohľadu okolia - najmä v prípade podmienok pre peších. Architektom a projektantom je známa architektonická kancelária Morocz_Tacovsky, ktorá má za sebou mnoho skúseností a viacero vydarených realizácií. Doteraz známe vizualizácie prezentujú racionálnu architektúru, ktorá je však v tejto časti Trnávky akceptovateľná. Ide totiž o prechodné územie, kde sa drobná zástavba rodinných domov mení na kombináciu väčších ubytovacích, administratívnych, vzdelávacích a rezidenčných objektov. 

Projekt tak nadviaže na iné plánované či uvažované developmenty v tesnej blízkosti. Po vypuknutí pandémie koronavírusu COVID-19 sa napríklad objavila vízia prestavby hotela Avion na polyfunkčný objekt s bývaním či apartmánmi. Investor IMOBA FIN, a.s., neskôr návrh vzal späť, napriek tomu to ukazuje, že doterajšiemu charakteru zóny bude možno čoskoro koniec. Rezidenčnú funkciu chce posilniť aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý tu uvažuje nad výstavbou nájomných bytov

Ešte väčšími zmenami prechádza východná časť Trnávky. Dokončená už je prvá etapa jedného z najväčších rezidenčných projektov v metropole – Ovocných sadov od J&T Real Estate. Vo vysokom štádiu realizácie je aj druhá etapa. Projekt je situovaný v neveľmi príťažlivej lokalite neďaleko Ivanskej cesty, diaľnice D1 a Letiska M. R. Štefánika. Ide o sídliskový projekt, prináša však veľkú zmenu charakteru územia. Premena okolia bude v budúcnosti pravdepodobne pokračovať. K dokončeniu sa napokon blíži aj druhý rezidenčný projekt, Moruše od VI Group. 

Beckovská ulica má v súčasnosti, na rozdiel od lokality Ovocných sadov či Moruší, predsa len určitú identitu, danú prítomnosťou štvrte rodinných domov. Ide teda o pokojnejšie prostredie, čo môže byť pre ubytovacie zariadenie len plusom. Rovnako by to však bolo výhodou aj pre bývanie - čo je z pohľadu investora a z dlhodobého hľadiska pravdepodobne oveľa výhodnejšia forma riešenia projektu, ako ubytovanie. Či sa však stane z projektu nakoniec jedného dňa bytovka, je otázkou do do budúcna. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Morocz_Tacovsky
  • Zdroj: Morocz_Tacovsky
  • Zdroj: Morocz_Tacovsky

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube