Author photoMartina Gregová 09.11.2023 18:30

Zelená oáza namiesto čiernej diery. Súťaž ukázala atraktívnu premenu zdevastovaného areálu

Špecifickým typom brownfieldu sú popri nevyužívaných priemyselných alebo dopravných areáloch bývalé vojenské priestory - kasárne. Nie sú spojené s takou environmentálnou záťažou, často ale disponujú geniom loci, ktoré môže byť vhodné zachovať. Cestou k tomu je samozrejme kvalitná súťaž.

1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

Koncom minulého roka české mesto Prostějov vyhlásilo urbanisticko-krajinársku projektovú súťaž návrhov, ktorej cieľom bola revitalizácia lokality bývalých jazdeckých kasární. Založené boli už koncom v roku 1891 a pôvodne sídlili na Námestí Tomáša Garrigua Masaryka. Súčasťou komplexu bolo pôvodne celkovo 13 budov. Po demolácii v roku 2016 ostala zachovaná len jedna z nich. Lokalita sa tak stala pustým bodom v rámci mestskej zástavby.

To sa rozhodli zmeniť zastupitelia mesta vypísaním súťaže v decembri 2022, ktorej výsledky mali ukázať možné riešenia, vhodné pre danú lokalitu. Pred jej vyhlásením mesto pripravilo pre obyvateľov krátky dotazník, ktorý sa zameriaval na existujúce problémy územia aj na priania ohľadom budúcnosti areálu.

Dotazník vyplnilo približne 1,1-tisíc respondentov. Vzhľadom na jeho výsledky boli stanovené požadované funkčné celky nového verejného priestoru. Vzniknúť mal park pre všetky vekové kategórie, ktorého súčasťou budú kľudové zóny aj časti určené na aktívny odpočinok. Park by mal v budúcnosti slúžiť najmä obyvateľom neďalekých bytových domov, keďže oblasť dlhodobo postráda kvalitný verejný priestor.  

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 2. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 2. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 2. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 3. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov
  • 3. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

Do súťaže sa napokon zapojilo 8 autorských kolektívov. Prvú cenu získal tím na čele s Romanou Michalkovou. Odbornú porotu projekt zaujal najmä svojim dlhodobo ekonomicky udržateľným aspektom.  

Ústredným bodom návrhu je v tomto prípade celistvý funkčný park, ktorého súčasťou je práca s terénom aj nová výsadba. Navrhnutá bola sieť peších chodníkov, ktorá rešpektuje miesta aktuálnych vstupov do územia aj zaužívané trasy chodcov. Na park následne nadviažu aj viaceré multifunkčné ihriská. Tie vytvoria akýsi medzipriestor medzi plánovanou zástavbou a zelenou plochou. 

Víťazný návrh zachováva budovu bývalej jazdiarne a revitalizuje ju. Po novom sa v jej priestoroch má nachádzať kultúrny dom a malá kaviareň. Autori návrhu sa rovnako rozhodli zachovať aj časť betónovej steny, ktorá v súčasnosti oddeľuje areál od okolitej zástavby. Na základe projektu bude doplnená o viaceré priehľady do novej botanickej záhrady, vďaka čomu sa spojí čiastočné zachovanie pamäte miesta a vizuálne sprístupnenie areálu. 

 

1. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od ateliéru GAIA. Hlavným cieľom bolo v tomto prípade najmä zrušenie existujúcich priestorových bariér a úplne sprístupnenie lokality všetkým obyvateľom mesta. Okrem toho v návrhu dochádza k eliminácii automobilovej dopravy a jej presunu od hraníc parku až za plánovanú výstavbu bytových domov. Park sa vďaka tomu stane nielen pokojnejším, ale aj bezpečnejším verejným priestorom. Dôležitou súčasťou parku mala byť novonavrhnutá vodná plocha, ktorá by slúžila na zachytávanie dažďovej vody a zároveň dopĺňala predpriestor nového komunitného centra.

Čo sa týka vegetácie, tá smerom do stredu parku postupne ustupuje, čím umožní ľahšie využívanie trávnatej plochy na oddych či rôzne športové aktivity. Súčasťou riešenia je aj séria stromoradí, ktoré lemujú pešie a cyklistické ťahy, navrhnuté na rozmedzí parku a plánovanej výstavby nových bytových domov. Podľa odbornej poroty tento návrh nespĺňa najmä ekonomické kritériá, keďže mnohé jeho ústredné prvky sa javia byť príliš ekonomicky náročné.  

 

2. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

 

Tretie miesto v súťaži obsadil autorský kolektív na čele s Tomášom Pilařom. Na základe jeho návrhu by v parku pribudlo nové voľnočasové centrum, komunitná záhrada, ihriská, parkour aj centrálna otvorená trávnatá plocha, určená na odpočinok. Súčasťou tohto návrhu bolo aj podzemné parkovisko, ktoré malo slúžiť obyvateľom okolitých domov.  

 

3. miesto. Zdroj: Mesto Prostějov

 

Revitalizácia areálu bývalých jazdeckých kasární a jeho premena na nový verejný priestor znamená pre obyvateľov Prostějova významný míľnik. Víťazný návrh do riešenej lokality prinesie chýbajúcu zeleň aj nové, prevažne oddychové a športové funkcie. Novonavrhnutý park je súčasťou širšieho plánu mesta, ktorý zahŕňa aj výstavbu nových bytových domov. Zachovanie hlavnej budovy bývalých jazdeckých kasární a jej premena na nové kultúrne a komunitné centrum je zas dôležitým bodom v rámci zachovania genia loci miesta.

Urbanisticko-krajinárska súťaž tak opäť priniesla mnohé zaujímavé pohľady na riešenie lokality, ktorá má svoje ekvivalenty v nejednom meste aj na Slovensku. Bývalé kasárne sa tiež označujú za brownfieldy a predstavujú potenciál pre revitalizáciu. K tej je potrebné pristúpiť so všetkou vážnosťou - a aj zo smutného miesta, akým staré kasárne nezriedka bývajú, sa môže stať oáza mesta. 

 

(Mesto Prostějov, ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube