Author photoMartina Gregová 24.03.2024 20:00

Takto sa robia cyklotrasy. Slovenské mesto chce ukázať, ako dostať ľudí z áut

Mnohé slovenské mestá avizujú, že chcú podporovať cyklodopravu a vytvoriť zdravšie, čistejšie, bezpečnejšie a príťažlivejšie prostredie. O vybudovaní rozsiahlej siete cyklotrás naprieč celým mestom sa hovorí už roky aj v Banskej Bystrici. Rok 2024 má konečne priniesť nové úseky, ktoré budú slúžiť ako motovácia, aby ľudia nechali autá doma. Výstavbu však brzdia výrazné komplikácie.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

S budovaním kvalitnej siete cyklotrás má problém nejedno slovenské mesto. Ide totiž o komplexnú problematiku, ktorá často naráža nielen na nedostatočné finančné prostriedky, ale aj na odpor zo strany niektorých obyvateľov či neschopnosť transformovať existujúcu dopravnú infraštruktúru.  

Zároveň však mnohé z miest tvrdia, že podpora cyklistickej dopravy je jednou z ich kľúčových priorít. Kvalitná cyklistická sieť by totiž prispela nielen k vytvoreniu zdravšieho mestského prostredia, ale tiež k redukcii dopravných zápch, ktoré zasahujú aj menšie sídla. Rovnako na tom je Banská Bystrica, kde predstavitelia mesta o zámeroch vybudovať kvalitnú sieť pre cyklistov hovoria už niekoľko rokov.  

Potvrdzuje to aj aktuálne vedenie mesta. „Ide o jednu z top priorít, snažíme sa o zrovnoprávnenie a vyvážený rozvoj všetkých foriem dopravy. Cyklistická doprava tvorí alternatívu k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave. Zámerom samosprávy je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na jej území tak, aby Banskobystričania a Banskobystričanky mohli bicykel bezpečne a pohodlne využívať na dennej báze,” tvrdí Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

Galéria

  • Zdroj: Mesto Banská Bystrica
  • Zdroj: Mesto Banská Bystrica
  • Zdroj: Mesto Banská Bystrica
  • Autor: Jozef Fabo
  • Autor: Jozef Fabo

Podľa jeho slov mesto aktuálne získalo povolenie na výstavbu viacerých úsekov cyklistických trás na dvoch najväčších banskobystrických sídliskách, a to na Fončorde a v Sásovej. Ich realizáciu plánuje financovať z mimorozpočtových zdrojov, a to v celkovej výške viac ako 3 milióny eur. „Mesto Banská Bystrica aktívne vyhľadáva alternatívne zdroje financovania investícií, podporujúcich udržateľné formy dopravy. Okrem iných, pripravujeme projekty aj pre výzvy z Programu Slovensko 2021-2027,” približuje plánované financovanie jednotlivých projektov Strelec.  

Okrem výstavby samotnej cyklistickej siete mesto plánuje túto formu dopravy podporiť aj osadením vhodných prvkov mobiliáru vrátane stojanov na bicykle. Zároveň na viacerých, menej frekventovaných úsekoch už dnes dochádza k spájaniu chodníkov pre chodcov a cyklistov. Frekventovanejšie chodníky zas podľa Strelca postupne prechádzajú rekonštrukciami, čím mesto zároveň podporuje pešiu dopravu.  

Medzi najaktuálnejšie projekty patrí výstavba cyklistickej trasy Sitnianska-Tatranská, ktorú mesto plánuje spustiť na jeseň tohto roka. Tento rok sa plánuje tiež vybudovanie cyklotrasy vnútorného okruhu v Sásovej, ktorá bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Termíny výstavby ostatných plánovaných úsekov sú momentálne viazané na schválenie ďalších nenávratných finančných príspevkov.  

„Vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta a prepojením centra s jeho mestskými časťami (mala by mať viac ako 16 kilometrov) očakávame, aj na základe prieskumov, zvýšenie podielu využívania cyklodopravy. Mala by odľahčiť centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie,” tvrdí M. Strelec.  

Rovnako ako pri väčšine projektov podobného rozsahu, aj pri podpore cyklistickej dopravy v Banskej Bystrici sa objavujú rôzne reakcie obyvateľov. Podľa Strelca ide však zväčša o pozitívne názory ľudí, ktorí by uvítali čo najviac cyklotrás v meste i jeho okolí a dokončenie ucelených úsekov cyklotrás.  

S rovnako pozitívnymi ohlasmi sa mesto stretlo aj pri nedávnej výstavbe cyklomosta, ktorý je pomyselnou bránou do Banskej Bystrice od Zvolena. Mnohých obyvateľov zaujalo jeho architektonické a konštrukčné riešenie, ktoré podľa mnohých odborníkov patrí v Európe k unikátom. Medzi zaujímavosti tejto stavby patrí aj jej netradičné nočné osvetlenie. Namiesto klasických stĺpov je zabudované priamo v zábradlí, v ktorom je umiestených takmer 600 kusov LED svietidiel.  

Výstavba cyklistickej siete v Banskej Bystrica podľa Martina Strelca napreduje pomalým tempom predovšetkým kvôli komplikovaným majetko-právnym vzťahom, potrebnému výkupu pozemkov a rozmanitosti a členitosti terénu. Dôležité sú aj technické parametre a výškové pomery vyplývajúce z geografického umiestnenia Banskej Bystrice.  

Aj keď je príprava výstavby cyklistickej infraštruktúry v jednom z najväčších slovenských miest pomerne zdĺhavá, úspech viacerých zámerov tohto typu svedčí o tom, že obdobné projekty majú naďalej politickú podporu. „Samozrejme, stretávame sa aj s odlišnými ohlasmi obyvateľov, ktorí by v meste uprednostnili iné projekty, ako je výstavba cyklotrás. Cyklodoprava však dnes predstavuje rýchly spôsob prepravy. Má potenciál v presunoch na krátke vzdialenosti aj v našom meste. Chceme takto motivovať čo najviac obyvateľov, aby na prepravu využívali bicykel namiesto motorovej dopravy,” uzatvára Strelec.  

Nespochybniteľným lídrom v rozvoji cyklodopravy na Slovensku zostáva Trnava, ktorá realizuje jednotlivé úseky už roky, vďaka čomu sa tu tvorí ucelená cyklistická sieť. V priebehu tohto mesiaca sa začína realizácia ďalšieho veľkého projektu cyklotrasy na Ulici J. Bottu a Š. Moyzesa za 2,24 miliónov eur. Pomerne úspešné sú aj Malacky. Bratislava má veľké ambície taktiež, v príprave a realizácii však zatiaľ zaostáva.

Kontroverzie okolo úseku na Rázusovom a Vajanského nábreží navyše ohrozujú popularitu aj realizovateľnosť ďalších zásahov. Nmiesto pokroku by tak mohol byť ďalší rozvoj cyklodopravy ohrozený legislatívnymi krokmi. Do plánovania chce totiž vstúpiť štát, ktorý zmenami v legislatíve obmedzil právomoci samospráv v oblasti dopravnej politiky. 

 

(Mesto Banská Bystrica, bystricoviny.sk, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube