Author photoRED 07.06.2022 16:42

Schátraný devínsky amfiteáter získal upravený vzhľad

Spustnutý a ošarpaný amfiteáter pod starobylým hradom Devín získal novú podobu. Kozmetický zásah však nanešťastie nie je predzvesťou komplexnej rekonštrukcie. Tej bráni súdny spor, čo vedie mesto k obmedzeným zásahom v snahe o zlepšenie výzoru objektu v susedstve turisticky populárnej atrakcie.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

„Stav amfiteátra nie je možné riešiť komplexne vzhľadom na prebiehajúci súdny spor Hlavného mesta SR so švédskou spoločnosťou, ktorá ho v roku 1990 získala do bezplatného prenájmu na 99 rokov,“ objasnil príčinu iba obmedzenej úpravy Július Buday, hovorca Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá sa problému rozhodla ujať.

Okrem času sa na zúfalom vzhľade bývalého amfiteátra podpísali aj nekultúrni ľudia, ktorí ho pomaľovali grafitmi. Provizórnym riešením sa stalo prekrytie objektu plachtou kopírujúcou originálnu siluetu amfiteátra a ošetrenie jeho spodnej časti antigrafitovým náterom. „Vizuál novej plachty vznikol v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy,“ spresnil Buday.

Popri meste je účastníkom sporu švédska spoločnosť Seafly, a.s. so sídlom v Štokholme. Z dostupných informácií vyplýva, že po roku 1989 získalo amfiteáter do svojej správy Múzeum mesta Bratislavy, ktoré jej ponúklo kontroverzný prenájom na jedno storočie. Prešlo však 32 rokov a renovácia, ku ktorej ju zmluva o nájme a rekonštrukcii nebytových priestorov z roku 1990 zaväzovala, sa nezrealizovala. Súdne konanie o uložení povinnosti poskytnúť súčinnosť vo veci rekonštrukcie amfiteátra a o platnosť zmluvy o nájme, ktorú v roku 1991 spochybnilo a vyhlásilo za nezákonnú bratislavské Mestské zastupiteľstvo, nie je ani v roku 2022 ukončené. Kým sa tak nestane, nemožno v predmetnej záležitosti konať.

Pôvodným názvom tejto funkcionalistickej stavby, ktorej strecha slúžila ako javisko bývalého amfiteátra, bolo Letné divadlo. Na jeho scéne odzneli známe slovenské opery ako napríklad Krútňava či Svätopluk od Eugena Suchoňa. Tamojšie priestory poskytovali aj zázemie, ako boli šatne pre účinkujúcich alebo reštaurácia – pohostinstvo, ktoré vítalo návštevníkov zo širokého okolia. Vrchol svojej slávy zažil amfiteáter v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Vinníkmi jeho následného úpadku sa stali studená vojna a poloha neďaleko rakúskej hranice.

Budova amfiteátra, postavená v roku 1938 pod masívnym bralom nad sútokom Moravy a Dunaja, je jedným z prvých vizuálne zreteľných bodov, ktoré návštevníci prichádzajúci do Bratislavy loďami po prúde Dunaja zbadajú. Jej stav im však celkový dojem z panorámy kazí. Okrem lodných pasažierov popri ňom prechádzajú aj turisti, pohybujúci sa obojsmerne po promenáde Slovanského nábrežia.

Je nepopierateľné, že ide o jeden z najatraktívnejších turistických cieľov na Slovensku. „V BTB robíme každý rok prieskum medzi turistami. Pýtame sa ich, čo sa im najviac v našom hlavnom meste páči. Práve hrad Devín sa vždy dostáva medzi tri top-adresy, ktoré zahraniční, ale aj slovenskí turisti v Bratislave navštevujú. Aj preto sme nemohli dlhšie zatvárať oči pred jazvou tohto miesta,“ hovorí predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo. Aktuálna "obnova" však prináša azda len vizuálne zlepšenie.

Hoci devínsky amfiteáter nezaznamenal nikdy takú masovú návštevnosť ako jeho kapacitne väčší košický náprotivok, pre obyvateľov podunajskej metropoly fungoval dlho ako centrum spoločenského života a kultúrny symbol. Zlý stav objektu je predmetom záujmu architektov, ktorí prezentujú vlastné štúdie rekonštrukcie tejto výraznej súčasti dunajskej promenády v Devíne. 

Aká ale bude definitívna podoba amfiteátra, kedy ju nadobudne a či sa jeho využitie ako reštaurácie, manažérskej školy i kultúrneho stánku, zakotvené v pôvodnej zmluve, ale aj ďalšie ciele, ktoré si v roku 2017 bývalé vedenie mesta vytýčilo (vrátiť sem život, ľudí a kultúru, odstrániť náletovú zeleň, obnoviť javisko a hľadisko), fakticky aj naplnia, ostáva naďalej hudbou nejasnej budúcnosti.

 

Zdroj: SITA/TASR

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vízia obnovy amfiteátra z pera kancelárie Beionde. Zdroj: Beionde
  • Vízia obnovy amfiteátra z pera kancelárie Beionde. Zdroj: Beionde
  • Vízia obnovy amfiteátra z pera kancelárie Beionde. Zdroj: Beionde

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube