Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.11.2018 15:30

Restless Cities: Lessons from Central Europe

Pred týždňom bola slávnostne pokrstená publikácia Restless Cities: Lessons from Central Europe, mapujúca súčasné výrazné transformačné procesy v štyroch významných mestách strednej Európy: v Prahe, Brne, Budapešti a samozrejme v Bratislave. Cieľom knižky je okrem tradičného pohľadu na príklady dobrej praxe poukázať aj na politické aspekty, ktoré viedli k daným riešeniam.

Article Big

Autor: Illah van Oijen

Kniha je tvorená príspevkami organizátorov, účastníkov a prizvaných expertov tréningového programu, zameraného na pochopenie politických aspektov mestského rozvoja. Rok trvajúci program prebehol pod záštitou pražskej pobočky Nadácie Heinricha Bölla, pričom účastníci každé zo spomínaných miest navštívilli a pozorovali diskutované témy v praxi.

V každom z miest sa odborníci zameriavali na rozličné témy, ktoré hýbali danou metropolou. V Prahe to je meniaci sa charakter participácie, ktorá sa viac stáva verejnou konzultáciou o budúcnosti mestského priestoru a života, čo vedie k demokratizácii mestského plánovania (pod gesciou IPR). V Brne to je klesajúca dostupnosť bývania, reakcia verejnej správy a aspekty budovania dostupného bývania. Budapešť je špecifická výraznou politickou kontrolou zo strany vládneho politického subjektu, odborníci tak pozorovali rozličné prístupy, aké volia aktéri v nepriaznivých podmienkach. Nakoniec Bratislava je momentálne špecifická predovšetkým mimoriadnym rozvojom, ktorý je však takmer bez kontroly mesta, účastníci programu sa tak zoznámili so stakeholdermi v metropole Slovenska a ich aktivitami, smerujúcimi k zmene situácie.

Keďže publikácia je určená predovšetkým ľuďom, ktorí sa reálne pohybujú v plánovacej praxi – úradníkom, miestnym politikom alebo aktivistom – autori okrem popisu situácie hľadali aj spôsoby, ako nedostatky, s ktorými sa zoznámili, riešiť. V bratislavskom prípade ide jednoznačne o absenciu vízie pri rozvoji mesta, čo si vyžaduje vhodnú reakciu.

 

Krst publikácie v priestoroch Goetheho inštitútu. Autor: Illah van Oijen

 

Domáci aktéri účastníkov programu zoznámili s najvýznamnejšími projektami v centrálnej Bratislave (nový downtown - prečítajte si o problémoch tohto územia tu) a poukázali na fakt, že súkromné spoločnosti majú kontrolu nad väčšinou kľúčových pozemkov v meste. Zároveň sa však investori potýkajú s problémami, keďže mesto bez jasnej stratégie rozvoja a potrebných kapacít nie je schopné pomôcť pri vzájomnej koordinácii projektov ani tvorbe kvalitného obsahu.

To je problém predovšetkým pre menších developerov, ktorí sú aj z týchto dôvodov viac aktívni v komunikácii s inými zložkami – nezávislými expertmi a aktivistami, ktorí takmer výlučne pôsobia mimo verejného sektoru. Ak sa aj podarí do spolupráce zahrnúť samosprávu, ide zvyčajne o iniciatívu jedného nadšeného človeka, nie o systematickú a systémovú podporu.

Príkladom takejto spolupráce súkromných partnerov a neziskového sektoru, ako aj transformujúcej sa úlohy niektorých aktivistov, ktorí sa musia sami stať „developermi“, je predovšetkým príbeh Novej Cvernovky, kedy vzniklo vďaka nadšeniu a osobnej podpore vedenia samosprávneho kraja a viacerých spoločností kreatívne a kultúrne centrum s komunitným presahom v relatívne periférnej polohe. Ďalším príkladom iniciatívy aktivistov, do ktorej sa podarilo postupne zainteresovať súkromných partnerov, je Dobrý trh, organizovaný o.z. Punkt, okolo ktorého vznikla široká platforma občanov, aktivistov i developerov.  

Záverom štúdia bratislavskej situácie je poznanie, že skutočnú zmenu nemožno priniesť len drobnými, bottom-up iniciatívami, ale pokusom o výmenu riadiacej zložky – teda vedenia mesta, a vybudovaním potrebných odborných kapacít. V tejto súvislosti je prezentovaná publikácia Plán Bratislava – Návod pre lepšie mesto, ktorej autori si okrem iného kladú aj takúto ambíciu (v čase uzávierky knihy ešte neboli známe výsledky volieb).

 

V čase uzávierky knihy ešte neboli známe výsledky volieb, zmena situácie v Bratislave však môže zvýšiť jej aktuálnosť. Autor: Illah van Oijen

 

Kniha Restless Cities: Lessons from Central Europe obsahuje viacero podobných záverov a konkrétnych odporúčaní, vrátane veľmi jasných návodov, ako postupovať v určitých situáciách, do ktorých sa aktéri pri plánovaní môžu dostať. Publikácia je tak skutočne užitočná a každému, kto sa chce aktívne zapojiť do transformácie komunity, či už na lokálnej alebo celomestskej úrovni, ju možno odporučiť.

Pre hlbšie pochopenie procesov a kontextu jednotlivých miest by do budúcnosti bolo ešte užitočné priložiť aj komplexnejšie zoznamy použitej literatúry a odborných článkov, o ktoré sa autori opierali. Samotné texty sú však kvalitné a čítavé, veľkou výhodou je aj pútavá grafická úprava. Mnohé popisované situácie sú pre ľudí z tejto časti Európy veľmi zrozumiteľné a je pravdepodobné, že sa s nimi pravidelne stretávajú. Vďaka tomu sú získané skúsenosti a poznatky prenosné a aplikovateľné.

Kniha tak môže veľmi dobre plniť svoj účel – teda prispieť ku skvalitneniu a demokratizácii mestského plánovania a zlepšiť kompetenciu všetkých aktérov, zvlášť politických. Výsledkom budú riešenia, ktoré budú citlivejšie, príjemnejšie a výraznejšie zvýšia kvalitu života v mestách a obciach stredoeurópskeho regiónu.

 

Pubikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Úlohy pre (staro)nového primátora, časť 1.: Strategický rozvoj mesta

05.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Už o niekoľko dní budú Komunálne voľby, ktorých výsledok môže zásadne ovplyvniť podobu rozvoja Bratislavy v najbližšom období. Pre primátora (primátorku), ktorý z nich vzíde, ale aj zastupiteľský zbor, vyplýva viacero zásadných úloh, ktoré predstavím v troch článkoch.

Čítať viac

Úlohy pre (staro)nového primátora, časť 3.: Downtown, nábrežie a nové centrum Bratislavy

09.11.2018 19:00:00 Adrian Gubčo

Už o niekoľko dní budú Komunálne voľby, ktorých výsledok môže zásadne ovplyvniť podobu rozvoja Bratislavy v najbližšom období. Pre primátora (primátorku), ktorý z nich vzíde, ale aj zastupiteľský zbor, vyplýva viacero zásadných úloh, ktoré predstavujem v troch článkoch. Toto je tretí, prvý nájdete tu, druhý tu.

Čítať viac

Aký bol Street Festival WhatCity? na Mickiewičke?

20.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Včera prebehol pouličný festival WhatCity na Mickiewiczovej ulici. Organizátorom z o.z. Punkt a ITB Development sa podarilo na jeden deň zatvoriť ulicu a premeniť ju na miesto stretávania sa, zábavy, ale aj diskusie o lepšej budúcnosti bratislavských verejných priestranstiev.

Čítať viac

Plán Bratislava

19.04.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Už v prebehu dneška bude predstavená kniha Plán Bratislava, ktorá poskytuje návod pre lepšie mesto a je založená na tvrdej dvojročnej práci mnohých popredných odborníkov a odborníčok mnohých disciplín. Ide o jeden z najkomplexnejších materiálov podobného charakteru, aké v Bratislave kedy vznikli.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube