Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 17.09.2018 08:30

Rekonštrukcie staromestských ulíc, september 2018.

Aj v septembri pokračujú obnovy na viacerých uliciach v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Dotvorená bola časť Klemensovej ulice medzi Gajovou a Grösslingovou, rekonštruuje sa časť Beskydskej medzi Šancovou a Čajakovou a spodná časť Hlbokej cesty.

Article Big

Dokončená obnova Klemensovej nadviazala na rekonštrukciu, ktorá prebehla v prechádzajúcich týždňoch a kedy bol obnovený úsek medzi Jakubovým námestím a Gajovou. Ulica sa transformovala na jednosmernú, čím sa získal priestor pre nové parkovacie miesta, chodníky boli vydláždené a boli zriadené bezbariérové prechody a slonie uši. Nedostatkom je, že nebola zriadená obojsmerná premávka pre cyklistov, čo skomplikovalo cyklistickú dopravu na spojnici centra mesta a nábrežia.

Beskydská ulica prechádza obnovou pravdepodobne v réžii developera FINEP, ktorý tu realizuje projekt Première (update čoskoro). Rekonštrukcia však dodržiava základné princípy obnov v Starom Meste, teda napríklad materialitu chodníkov, vznikli aj plochy pre výsadbu stromov. Lokalita medzi Šancovou ulicou z južnej strany a železničnou traťou zo severnej patrí k relatívne pekným, no zanedbaným častiam mesta. Podobné rekonštrukcie by mohli zlepšiť jej úroveň aj status.

Poslednou obnovou, aj keď už o niečo viac kritizovanou, je obnova časti Hlbokej cesty v dotyku s areálom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Lokalita bola charakteristická pomerne divokým parkovaním zamestnancov, pričom chodcom bol popri Ministerstve ponechaný len veľmi úzky chodník. To platí aj o druhej strane ulice. Nová rekonštrukcia tento stav prakticky nijako nevylepší, objavili sa dokonca kritiky, že daná šírka chodníka nie je v súlade s normami. Pôvodné legálne parkovacie miesta zostávajú zachované, rekonštrukcia snáď prinesie aspoň elimináciu parkovania na chodníku. Elegantná Hlboká cesta v srdci jednej z najprestížnejších lokalít v Bratislave by si však zaslúžila veľkorysejšie riešenie.

Nie je zatiaľ presne známe, či sa v dohľadnej dobe spustí ešte iná rekonštrukcia, hoci sa očakávalo, že minimálne jedna obnova ulice by sa mala udiať v zóne okolo Panenskej ulice - pravdepodobne malo ísť o Koziu ulicu. Táto obnova je dôležitá ako testovanie nového Manuálu verejných priestranstiev, ktorý mestská časť v spolupráci s partnermi z neziskového sektora pre túto oblasť pripravila. Ak sa ukáže výrazne vyššia kvalita ulice oproti iným, dáva to nádej na pozitívny precedens a postupné rozšírenie do iných lokalít Starého Mesta.

Galéria

  • Klemensova, novozrekošntruovaný úsek.
  • Staré Mesto sa pochválilo, že v záujme ochrany starého stromu sa rozhodlo rozšíriť priestor pre korene. V danom mieste je chodník rozšírený.
  • Na prechodoch sa nachádzajú slonie uši, ulica bola vydláždená. Je škoda, že sa dané riešenie (dlažba) nerealizovalo aj na Grösslingovej, kde sa nedávno menil povrch vozovky.
  • Beskydská ulica.
  • Beskydská ulica.
  • Vstup na Hlbokú cestu, pohľad z Križkovej. V priestore vyústenia nadchodu nad križovatkou Šancová / Pražská je chodník dostatočne široký.
  • Chodník priamo pri areáli Ministerstva bude veľmi úzky, parkovanie ostáva zachované.
  • Chodník priamo pri areáli Ministerstva bude veľmi úzky, parkovanie ostáva zachované.
  • Prvá časť Hlbokej cesty bola zrekonštruovaná už v roku 2015.

Súvisiace články

Ďalšie obnovené ulice v Starom Meste

21.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa dokončila obnova ďalších ulíc, resp. ich častí, a ďalšie napredujú. Ukončená je rekonštrukcia Lermontovovej medzi Štefánikovou a Fraňa Kráľa, ako aj aj časť Klemensovej medzi Jakubovým námestím a Gajovou.

Čítať viac

Ďalšie obnovy ulíc v Starom Meste

24.05.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto napreduje v obnovách viacerých ulíc. Aktuálne práce prebiehajú na Justičnej, Heydukovej alebo časti Tobruckej. Okrem rekonštrukcie vozovky sa mení aj povrch chodníkov.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube