Author photoAndrej Sárközi 06.10.2022 14:12

Odpor verejnosti nepomohol. Na Herliansku prichádza výstavba

Herlianska v Ružinove získa nový polyfunkčný dom. Vedľa obchodného strediska Helios vyrastie nový obytný súbor, ktorý doplní momentálne zanedbanú ulicu v dôležitej časti Ružinova. Prestavba Heliosu v minulosti získala od mesta záporné záväzné stanovisko a čelila odporu verejnosti. Aktuálna výstavba v jeho tesnej blízkosti ale môže len pomôcť.

Zdroj: Cityprojekt

Zdroj: Cityprojekt

Plánovaný projekt sa tiež nachádza v blízkosti ružinovskej radiály a vyrastie na mieste jestvujúcej prízemnej budovy občianskej vybavenosti. Celá ulica si už dlhodobo pýta vylepšenia, aktuálny vzhľad i funkcie totiž nie sú prispôsobené súčasným požiadavkám. Nový development tak môže územiu jednoznačne pomôcť. Za projektom stojí spoločnosť Prima, spol. s.r.o., autorom jeho podoby je slovenský architektonický ateliér Cityprojekt.

Zámer získal od Hlavného mesta súhlasné záväzné stanovisko, čo znamená, že plánovaný dom je v súlade s funkčnou reguláciou územia. Novostavba polyfunkčného objektu bude obsahovať jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží, z toho najvyššie bude ustúpené. V objekte by sa malo nachádzať 20 bytov a 8 ďalších priestorov, ktoré budú plniť funkciu bývania. Suterén investor vyriešil hromadnou podzemnou garážou, technickými a skladovými miestnosťami. Investičný zámer počíta so zabezpečením 70 parkovacích stojísk, z čoho bude 57 v podzemnej garáži a 13 na teréne. 

Vstupné a komunikačné priestory do objektu sú navrhnuté na prízemí a bytové jednotky sú spolu s apartmánmi situované na druhom až piatom podlaží. Východná časť druhého podlažia bude tvorená administratívnymi priestormi. Spomenuté ustúpené podlažie sa bude skladať zo štyroch pobytových terás a dvch hmôt s komunikačnými a skladovými priestormi. Tie sú súčasťou štyroch bytov, navrhnutých na piatom podlaží. 

V rámci stavby sa rozšíri aj jestvujúca pozemná komunikácia, ktorá bude zabezpečovať prístup k obytnému domu a susedným administratívnym objektom. Navrhnuté sú aj chodníky na strane parkoviska o šírke 2,5 metra a súčasťou sú tiež prvky cyklodopravy – vonkajšie stojany. Vnútorné priestory na prízemí zas budú slúžiť pre bicykle. 

Objekt je súčasťou rozvoľnenej zástavby menšej funkčnej plochy. Na jej severnej a východnej časti je sústredená zástavba solitérov a v juhozápadnej časti sa nachádza verejná zeleň lokálneho centra. Miera intenzity využitia územia preto nie je rovnomerná na celom území dotknutej funkčnej plochy.

 

Miesto nového polyfunkčného domu na Harlianskej. Zdroj: Google StreetView

Aj napriek súladu investičného zámeru s Územným plánom Magistrát odporučil návrh prepracovať v zmysle svojich požiadaviek a pripomienok. Mesto požaduje súbory miestností, ktoré nespĺňajú technické požiadavky na byty a ktoré sú v dokumentácii označené názvom „apartmán”, pomenovať iným slovom. Krátkodobé stojiská, ktoré developer navrhol pre zamestancov a návštevníkov, požaduje mesto zmeniť na verejne prístupné. 

Magistrát zverejnil pripomienky aj k riešeniu technického vybavenia – žiada doplniť hydrogeologický posudok a nedostatky vidí aj v koordinačnej situácii projektu, ktorú považuje za neprehľadnú. Z hľadiska ochrany životného prostredia žiada ako súčasť parteru doriešiť odpadové hospodárstvo. K ďalším pripomienkam mesta patrí napríklad požiadavka zrealizovať ploché strechy projektu ako vegetačné a v ďalšom stupni projektovej dokumentácie chce doplniť sadové úpravy kombináciou nízkej a vysokej zelene. 

V celom dotknutom území v súčasnosti prevláda šeď. Prízemné stavby v susedstve, vrátane obchodného strediska Helios, pripomínajú skôr núdzové vojenské baraky a nie priestory, slúžiace pre občiansku vybavenosť obyvateľov hlavného mesta Slovenska. Development na mieste obchodného strediska Helios dostal už v minulosti záporné záväzné stanovisko. Voči plánom na výstavbu sa navyše vyskytol odpor lokálnej verejnosti.

V budúcnosti by sa k aktuálnemu polyfunkčnému domu od architektov z Cityprojektu hodila ďalšia zástavba a nemôžno opomenúť ani nutnú modernizáciu Ružinovskej radiály. Ako sme informovali v článku z marca tohto roku, skvalitňovanie hlavného nosného systému MHD sa v bratislavskom Ružinove oneskorí. Dokumentáciu, ktorú mal Dopravaprojekt ako zhotoviteľ dokončiť ešte v auguste roku 2021, posunul na december tohto roku. Okrem posunutia vyhotovenia dokumentácie sa preložil aj predpokladaný dátum realizácie – začať sa má až v marci 2024. S dokončením modernizácie počíta Hlavné mesto až v októbri roku 2025. 

Ak sa k novému polyfunkčnému domu od investora Prima spol. s.r.o. pridá vhodná dostavba a ruina obchodného strediska Helios zanikne, možno očakávať od Herlianskej ulice posun k 21. storočiu. Spoločne so zmodernizovanou ružinovskou radiálou môžu tvoriť jednu z atraktívnych častí Bratislavy. Bohužiaľ, tento scenár nebude reálny skôr ako v druhej polovici tohto desaťročia. 

 

Článok bol doplnený o vizualizácie projektu. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Cityprojekt
  • Súčasný stav lokality. Zdroj: Google Maps

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube