Author photoMartina Gregová 17.05.2023 18:20

Obrovský park európskeho významu. Praha získa jedinečné zelené územie, Bratislava ju môže prekonať

Praha dostane nový obrovský park. Na sútoku Vltavy a Berounky má vzniknúť areál s priliehavým názvom Soutok, ktorý nebude plniť len rekreačnú funkciu. Vďaka prepracovanému víťaznému návrhu podporí aj rozvoj udržateľnej dopravy, biodiverzity aj protipovodňových opatrení. Do istej miery ide o veľký vzor pre Bratislavu, kde sa pripravuje podobný zámer. 

Zdroj: EMF

Zdroj: EMF

Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha (IPR) spolu s mestom Praha vyhlásili v auguste minulého roka medzinárodnú krajinársko-urbanistickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo získať novú podobu Prímestského parku Soutok. 

Riešené územie je v súčasnosti rozdelené medzi päť mestských častí Prahy a mesto Černošice. Vzhľadom na to, že mu celé roky chýbala jasná koncepcia ďalšieho rozvoja, hrozilo, že bude postupne znehodnotené. „Územie je z veľkej časti tvorené záplavovou oblasťou bez možnosti bežnej zástavby, urbanisti v ňom však vidia príležitosť pre revitalizáciu riečnej nivy, rozvoj prímestskej rekreácie, udržateľného poľnohospodárstva a krajinných zásahov, ktoré zmiernia dopady klimatických zmien,” tvrdí Petr Hlaváček, námestník pražského primátora pre oblasť územného rozvoja.  

IPR ešte pred vyhlásením súťaže vypracovalo dva projekty. Jeden z nich slúžil k lepšiemu pochopeniu danej lokality, na základe druhého bola vypísaná architektonická súťaž. Podľa predbežných odhadov bude mať nový prímestský park rozlohu viac ako 1,3-tisíc hektárov, čo ho automaticky zaradí medzi najväčšie parky svojho druhu v Európe.  

Galéria

  • Zdroj: EMF
  • Zdroj: EMF
  • Zdroj: EMF
  • Zdroj: EMF
  • Zdroj: EMF
  • Zdroj: EMF

Výsledky medzinárodnej súťaže boli vyhlásené koncom apríla. Za najlepší návrh bol označený koncept od architektonických štúdií EMF, NORMA a PARETO. Aj zloženie víťazného tímu je medzinárodné. Ide totiž o spojenie španielskeho, českého a francúzskeho tímu. Celkovo sa do súťaže zapojilo trinásť kolektívov z deviatich rôznych krajín. 

Víťazný návrh stanovil štyri základné ciele, ktorými chce pomôcť lokalite v rozvoji a zvýšiť tak jej využiteľnosť. Ide o ochranu a zveľaďovanie prírody a krajiny riešeného územia, zmiernenie povodní a ich sociálno-ekonomických dopadov, zaručenie prístupu verejnosti k pobytovým a kultúrnym aktivitám aj o podporu zelenej ekonomiky. „Návrh zohľadňuje všetky aspekty, ktoré je potrebné zahrnúť do takto dlhodobého a zložitého projektu nadregionálneho významu. Okrem profesionálnych kvalít ponúka víťazný tím aj prezieravý a funkčný súbor desiatich pokynov, ako vybudovať nový park v spolupráci s prírodou, ľuďmi, mestami a zainteresovanými stranami," opisuje predseda poroty Michael Schwarze-Rodrian. 

Podľa IPR víťazný projekt oživuje zabudnutú krajinu, doplňuje je o nové urbanistické riešenia aj o potrebné protipovoďnové opatrenia. Jeho hlavnou súčasťou je aj vybudovanie takzvanej Via Berounky. Táto vyše 52 kilometrov dlhá oblasť by sa podľa slov autorov návrhu mala stať centrom kultúry, trávenia voľného času aj udržateľnej dopravy. Sieť nových cyklotrás podporí zdravší a udržateľnejší životný štýl a navyše bude prepájať obývané územia so železničnými a autobusovými stanicami, čo do veľkej miery podporí využívanie verejnej dopravy. Via Berounka navyše nadviaže aj na okolité kultúrne pamiatky, čím rozhodne zvýši ich návštevnosť.  

V rámci obnovy riečnej krajiny architekti navrhujú úpravy brehov riek, vytvorenie divokých aj odpočinkových lúk či biokoridorov na podporu miestnej fauny a flóry. Okrem toho naznačujú možné využívanie rieky na splavovanie či vytvorenie niekoľkých parkov a mostov, ktoré budú v určitých intervaloch prepájať oba brehy rieky. 

Keďže je až 85% riešeného územia v súkromnom vlastníctve, mesto bude v nasledujúcich mesiacoch rokovať so zainteresovanými stranami o ďalšom postupe. „Výsledky súťaže predstavíme verejnosti vrátane vlastníkov pozemkov a ďalších dôležitých aktérov v území prostredníctvom participácie. V pláne sú stretnutia s miestnymi obyvateľmi a prezentácie priamo v dotknutých mestských častiach. Výstupy z participácie budú slúžiť ako podklad pre dopracovanie finálnej podoby návrhu,” tvrdí Onřej Boháč, riaditeľ IPR. 

Park Soutok je jeden z najväčších projektov svojho druhu v Európe. O jeho výnimočnosti svedčí, okrem iného, aj medzinárodný záujem, ktorý sa prejavil v zložení účastníkov súťaže. Víťazný návrh skúma riešené územie naozaj komplexne, s prihliadnutím na jeho jedinečné danosti. V neposlednom rade architekti vo svojom projekte dostatočne obšírne opisujú nasledujúci postup, ktorý bude vzhľadom na charakter pozemkov rozhodne náročný. Pred vyhlasovateľmi súťaže, rovnako ako aj pred samotnými architektmi, je tak ešte dlhá cesta, ktorá ale vo finále vyústi do výnimočného prímestského parku na brehu dvoch riek.

Postup pri tvorbe parku Soutok je zároveň veľkou školou pre Bratislavu, ktorá by teoreticky mohla zájsť ešte o čosi ďalej. V slovenskej metropole sa totiž pripravuje realizácia Bratislavského Dunajského Parku, teda navzájom prepojenej série zelených území popri veľtoku. Doteraz sa tu zachovali pôvodné lužné lesy s reliktami pôvodnej riečnej krajiny s ramenami, plážami a brehmi. Iniciatíva vodákov, ochranárov a najnovšie aj mesta si kladie za cieľ zlepšiť ochranu územia pri súčasnom prezentovaní prírodných krás pred verejnosťou. 

Bratislavský Dunajský Park môže byť unikát celoeurópskeho významu. Tak k nemu treba aj pristupovať. Vysokú úroveň, ktorú nasadila Praha pri príprave Soutoku, treba prekonať. Bratislava by tak mohla získať jedinečný prírodný park, vrazený priamo do centra metropoly. 

 

(IPR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube