Author photoAdrian Gubčo 15.10.2018 13:00

Obnova staromestských ulíc, október 2018

Pred príchodom chladnejších mesiacov (ale aj veľmi horúceho novembra) vrcholia práce sa obnovách ulíc v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Čiastočne dokončená je už spodná časť Hlbokej cesty, pracuje sa na Svoradovej ulici, obnova vozovky sa realizuje na Kozej.

Na Hlbokej ceste dôjde k celkovej obnove ulice v úseku medzi ulicou Fraňa Kráľa a Slovenskou akadémiou vied. Zatiaľ je zrealizovaný chodník na severnej strane ulice, ktorý bol predmetom kritiky aktivistov zaoberajúcich sa pešou a cyklistickou dopravou, keďže je mimoriadne úzky. Riešenie bolo dané snahou o zachovanie parkovacích miest v lokalite. Pomerne úzky bude aj chodník na južnej strane ulice, kde sa taktiež realizuje parkovanie popri chodníku, tentoraz je však aspoň pozdĺžne. Rekonštrukcia by mala byť ukončená výmenou povrchu vozovky.

Na Svoradovej ulici v úseku od schodov zo Škarniclovej po Pilárikovu sa taktiež vymení povrch chodníkov za dlažbu, ako aj obnoví vozovka. Dlažba sa aktuálne pokladá na južnej strane ulice.

Čiastočná obnova, týkajúca sa rekonštrukcie vozovky, sa realizuje na neďalekej Kozej ulici. Na rozdiel od Svoradovej, Kozia patrí do zóny, ktorou sa zaoberal Manuál pre Panenskú a okolie, ktorý definoval spôsob revitalizácie verejných priestranstiev v oblasti. Mestská časť prisľúbila, že v prípade ďalších krokov bude už prihliadať na tento Manuál, čo vyvoláva veľký predpoklad, že Kozia by sa mohla stať vzorovou rekonštrukciou nielen pre štvrť v okolí Panenskej, ale aj celé Staré Mesto.

Dané ulice však nepredstavujú jediné čerstvo dokončené rekonštrukcie. Mestská časť obnovila aj odľahlejšie ulice Senická a čiastočne Západný rad, Na Kalvárii a Gorazdova. Okrem toho, ďalšie aktivity sa pripravujú: mala by sa obnoviť vozovka vo veľmi zlom stave na Björnsonovej ulici v úseku od Povrazníckej po Belopotockého, ako aj s výmenou povrchu chodníka na južnej strane Gorkého ulice a čiastočne na Komenského námestí, kde bude asfalt nahradený dlažbou ako na severnej strane, čo môže súvisieť s dokončovaním projektu Gorkého 4. Najväčší projekt sa však chystá na Blumentálskej ulici.

Už v týchto dňoch by sa mala spustiť jej celková rekonštrukcia, zatiaľ na severnej strane, v úseku medzi Májkovou a Vazovovou. Mestská časť plánuje vydláždiť chodníky, redukovať asfaltové plochy v prospech zelene a vybudovať segregované cyklopruhy. Táto rekonštrukcia by mala prebiehať až do januára, predpokladá sa, že následne sa začne s druhou etapou rekonštrukcie na druhej strane ulice. Na tieto zásahy by v budúcnosti mohli nadviazať aktivity miestnych komunít, usilujúcich sa o revitalizáciu verejných priestranstiev na Floriánskom námestí (viac čoskoro).

Staré Mesto danými rekonštrukciami postupne mení svoju tvár. Počet zrekonštruovaných a vydláždených ulíc je pomerne veľký a napriek relevantným výhradám (absencia prídlažby, sporné situácie pri niektorých riešeniach detailov či lacný výber dlažby) možno konštatovať, že došlo k zlepšeniu ich úrovne. Jasné vymedzenie parkovania a priestoru pre peších zlepší kvalitu pohybu po ulici a bezpečnosť, bezbariérové riešenia umožnia komfortnejšiu mobilitu pre ľudí so sťaženým pohybom či s kočíkmi, dláždenie uľahčí údržbu v budúcnosti, nové vozovky vedú k tichšej doprave po daných uliciach.

Aktivitu Starého Mesta treba v tomto ohľade pochváliť, hoci je veľkou smolou, že mestská časť si nedala už dávnejšie vypracovať manuál pre rekonštruovanie ulíc na vysokej kvalitatívnej úrovni, keď už bolo jasné, že Bratislava - hlavné mesto SR také niečo nespraví.

 

Fotografie zo 14.10.2018.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Hlboká cesta, vyústenie nadchodu ponad križovatku Pražskej, Šancovej a Štefánikovej.
 • Hlboká cesta, chodník pred Ministerstvom zahraničných vecí.
 • Hlboká cesta, chodník pred Ministerstvom zahraničných vecí. Chodník popri plote je veľmi úzky.
 • Rekonštrukcia chodníka na druhej strane Hlbokej cesty.
 • Kozia ulica, výmena povrchu vozovky.
 • Kozia ulica, výmena povrchu vozovky. Obnova bude dokončená do piatka.
 • Svoradova ulica, vyústenie schodiska zo Škarniclovej.
 • Vozovka na Svoradovej sa bude obnovovať pravdepodobne taktiež.
 • Pokladanie dlažby na Svoradovej.
 • Už dokončená časť chodníka na Svoradovej ulici.
 • Vyústenie nového chodníka do Pilárikovej ulice.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube