Author photoAndrej Sárközi 30.11.2022 17:50

Nové riešenie pre lepšiu dostupnosť bývania: Bratislava testuje inovatívny prístup zo zahraničia

Magistrát Hlavného mesta spúšťa novú službu – Mestskú nájomnú agentúru (MNA). Tá má zlepšiť dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení. Nájomné agentúry sú zabehnuté v rôznych krajinách Európy, Bratislava ju spúšťa ako prvá samospráva na Slovensku.

Projekt nájomného bývania na Terchovskej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Projekt nájomného bývania na Terchovskej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Hlavné mesto pri rozširovaní kapacity mestských nájomných bytov a zvyšovaní dostupnosti bývania vychádza zo strategického materiálu Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030. Mesto už dlhodobo komunikuje, že jeho ambíciou je systematicky zlepšovať situáciu v oblasti nájomného bývania.

Ako uviedla námestníčka primátora Bratislavy, Lenka Antalová Plavuchová, mesto má v rámci nájomného bývania úspešne spustený projekt Housing first (Bývanie ako prvé), ktorý je zameraný na ukončovanie bezdomovectva. „Vidíme, že po získaní bývania dochádza k stabilizovaniu ekonomickej, sociálnej aj zdravotnej situácie klientov. Teraz spúšťame ďalší nástroj – Mestskú nájomnú agentúru, ktorá sa bude zameriavať na podporu osôb znevýhodnených na trhu s nehnuteľnosťami,” uviedla Lenka Antalová Plavuchová. 

Ambícia zlepšovať stav nájomného bývanie v Bratislave je zo strany Magistrátu mimoriadne hlasno komunikovaná. Predstavených bolo niekoľko projektov na nájomné bývanie a cez výstavbu sa má rozšíriť aj mestský bytový fond. „...Paralelne s tým chceme vybudovať aj portfólio bytov určených na prenájom pre diskriminované a zraniteľnejšie skupiny osôb,“ doplnila námestníčka primátora. 

Galéria

  • Nájomné bývanie na Terchovskej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Nájomné bývanie na Muchovom námestí. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zrekonštruovaný internát v areáli Elektrovodu v Záhorskej Bystrici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Nájomné bývanie v Janíkovom dvore. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zrušený projekt nájomného bývania pre seniorov na Parkovej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mestská nájomná agentúra má fungovať ako platforma pre majiteľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať ich ohrozeným obyvateľom, ktorí sa ani napriek práci a pravidelnému príjmu nevedia dostať k nájomnému bývaniu v rámci bežnej ponuky. Zároveň má fungovať ako „spojka" medzi prenajímateľom a nájomcom a plniť funkciu garanta nájomnej zmluvy. 

Taktiež na seba zoberie potenciálne riziká spojené s prenájmom a starostlivosťou o byt. Nájomné by malo byť podľa odhadov nižšie o 20 až 30 percent oproti komerčným nájmom. Pomôže tak napríklad rodičom samoživiteľom, rodinám s vyšším počtom detí, ale aj ľuďom s nízkym príjmom či jednotlivcom, pre ktorých je komerčné nájomné problém.

„Mestská nájomná agentúra na seba preberie potenciálne riziká spojené s prenájmom a starostlivosťou o byt, prenajímatelia získajú istotu stabilného príjmu za byt a motiváciou pre nich v neposlednom rade môže byť aj spoločensky zodpovedný rozmer,” uviedlo v tlačovej správe Hlavné mesto.

Nová služba odštartuje pilotnú fázu svojho pôsobenia začiatkom roka 2023. Jej fungovanie je možné aj vďaka súkromnému sektoru. MNA otvára tento projekt v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou. Člen jej predstavenstva, Juraj Barta, na margo vznikajúceho pilotného projektu uviedol: „Dôstojné bývanie je nevyhnutnou podmienkou získania a udržania zamestnania, šance na bezpečné štúdium a rozvoj, ako aj finančného zdravia. Preto sme spolu so SIH založili Dostupný domov a kúpime v najbližších rokov na Slovensku približne 400 bytov, v ktorých nájde nový domov tisícka ľudí.” Do projektu sa zapojila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá podporí fungovanie služby sumou 25-tisíc eur na ročné personálne náklady agentúry. 

Projekt vznikne aj vďaka finančným príspevkom od Nadácie poisťovne Kooperativa. Jej generálny riaditeľ Vladimír Bakeš uviedol, že hoci sú momentálne na začiatku tejto sociálnej služby, verí, že v ňom každý mesiac pribudnú ďalšie a ďalšie rodiny. „Nadácia poisťovne Kooperativa svojim finančným príspevkom vo výške 40-tisíc eur prispeje rodinám na pravidelnú platbu nájomného. Zároveň bude zriadený fond, ako pomocný nástroj na udržanie si bývania v krízových situáciách, ktoré môžu viesť ku krátkodobej finančnej tiesni. Z neho budú poskytované aj finančné príspevky na lieky, školské potreby, krúžky, atď.,“ povedal Vladimír Bakeš. 

Na začiatok bude projekt spolupracovať najmä s mestskými pobytovými zariadeniami, predovšetkým s mestskou ubytovňou Fortuna v Dúbravke. Aktuálne prebieha proces výberu prvých klientov z tejto ubytovne. Pri výbere sa v rámci pilotnej fázy zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti, celková miera potreby a schopnosť platiť nájom. V druhom polroku budúceho roka by chcela agentúra ponuku otvoriť aj pre verejnosť, teda všetkým prenajímateľom.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Magistrátu, v priebehu roka 2023 plánuje MNA zabývať minimálne desať domácností. Pilotná fáza sa bude priebežne vyhodnocovať s cieľom službu následne rozšíriť a zapojiť do nej formou výzvy aj prenajímateľov z radov verejnosti, aby sa služba mohla otvoriť pre väčšie množstvo žiadateľov. 

Vznik Mestskej nájomnej agentúry je chvályhodným krokom. Bratislava je v jej testovaní na Slovensku pionierom a ak sa osvedčí, mestu môže pomôcť pri zabezpečovaní náhradného bývania pre najohrozenejšie skupiny. V každom prípade ale ide o beh na dlhú trať. Už v minulosti sa ukázalo, že nie všetky plány vyjdú na prvý pokus. Magistrátu nemožno odporieť snahu, pokiaľ však chce dramaticky zlepšiť situáciu v oblasti dostupnosti bývania, potrebné sú iné kroky. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube