Author photoAndrej Sárközi 10.02.2023 16:15

Nové nákupné centrum a sklady. Komerčná zóna pri letisku pokročila v povoľovaní

Pharos Park začal vznikať na začiatku minulej dekády ako veľká komerčná zóna. Ani po vyše desatich rokoch však nie sú zaplnené všetky prázdne pozemky v tejto lokalite. Nemusí to tak byť nadlho. Spoločnosť GLP tu naplánovala logistické centrá a nákupné strediská, ktorých realizácia sa postupne približuje.

Zdroj: GLP / EIA

Zdroj: GLP / EIA

Pharos Park ťaží najmä z blízkosti diaľnice a populárneho areálu Avion – Ikea. Ako prvý retailový objekt tu bol v roku 2015 otvorený Bauhaus, nasledoval Decathlon či Sconto a o štyri roky neskôr pribudla menšia predajňa Segum. Zatiaľ poslednou ohlásenou investíciou je predajňa stavebnín DEK. K týmto obchodným jednotkám treba prirátať aj skladový areál DPD a DHL. Zatiaľ ale nejde o veľkorysú zónu, ako sa o nej uvažovalo v roku 2008, keď sa usporiadala urbanistická súťaž na jej celkové riešenie.

Investor, patriaci do portfólia aktivít podnikateľa Juraja Širokého, v spolupráci s firmou CZ Slovakia, nakoniec pristúpil k odpredaju celého projektu. Pharos teraz rozvíja medzinárodný developer logistických a skladových priestorov, spoločnosť GLP. Tá tu namiesto pôvodne zamýšľaného multifunkčného zábavného centra naplánovala logistické centrá, doplnené o nákupné strediská. V auguste roku 2022 bola na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložená zmena navrhovanej činnosti a začiatkom februára tohto roka sa realizácia posunula o krok vpred. Obchodné centrum v Pharose dostalo od Ministerstva životného prostredia zelenú a nebude sa posudzovať

Vznikne tak trojica logistických hál a dvojica retailových boxov. Haly sa budú nachádzať na východnej strane hlavnej osi Pharosu (teda Ulice Pri letisku). Hala D bude obsahovať 24-tisíc metrov štvorcových úžitkových plôch, z toho 1.659 metrov štvorcových bude určených pre administratívu a zázemie. Hala E bude obsahovať necelých 26-tisíc metrov štvorcových úžitkových plôch, z toho bude 1,6-tisíc patriť administratíve. Posledná logistická hala F bude mať úžitkovú plochu 16,5-tisíc metrov štvorcových, z toho 1,1-tisíc je vyčlenených pre administratívu. Nový developer predpokladá, že sa tu bude skladovať stavebný materiál, biela technika a elektronika, kancelárske potreby, počítače a ich komponenty, spotrebný tovar alebo potraviny. Na strechách by mali byť umiestnené fotovoltaické panely.

Galéria

  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA

Retailové objektu budú mať charakter stop-shopu – rozsiahlych nízkych objektov s nákupnou galériou, určených pre zákazníkov s autami. Platí to najmä v prípade objektu C, umiestneného v severnej časti Pharosu naproti budúcim halám D a E. Pôjde o jednopodlažnú stavbu s dvojpodlažným vstavkom a úžitkovou plochou o rozlohe 19,2-tisíc metrov štvorcových, z čoho administratíva a zázemie využijú takmer 9,5-tisíc metrov štvorcových plochy. Parkovanie v celkovom počte 200 stojísk bude na teréne, orientované k diaľnici D1. Druhý retailový objekt bude menší, situovaný v susedstve Segum-u. Úžitková plocha bude 4,5-tisíc metrov štvorcových, z toho administratíva a zázemie bude na 2,3-tisíc metrov štvorcových. K dispozícii bude 50 parkovacích stojísk.

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že projekt má klásť dôraz na riešenia s vyššou mierou udržateľnosti. Okrem zmienených panelov to má byť energetická úspora, vsakovanie vody a viac zelene. Tá je prítomná vo vysokej miere aj na vizualizáciách, ktoré zobrazujú objekty umiestnené medzi zelenými a upravenými verejnými priestormi, vrátane menších parčíkov pre návštevníkov a zamestnancov. Vzniknúť by tu mala aj cyklotrasa, spájajúca lokalitu so sídliskom Ružinov, alebo pump-track. Miestna kolónia sysľov má byť premiestnená do inej lokality.

Celkovú úroveň tejto zóny by mohla zlepšiť skutočnosť, že spoločnosť GLP sa spojila s architektmi z kancelárie A3 Architekti (blízkym spoločnosti Atrios Real Estate). Z architektonického hľadiska tak môže ísť - na tento typ výstavby - o pomerne solídny počin. Daná kancelária je v danom segmente už pomerne skúsená. 

 

Zdroj: GLP / EIA

 

Zlepšenie môžu napokon priniesť aj opatrenia, ktoré musia byť podľa Ministerstva životného prostredia splnené na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti. Žiada sa napríklad navrhnúť vhodné protihlukové opatrenia na juhovýchodnom okraji záhradkárskej osady pri Ivanskej ceste a čiastočne i na okraji rodinných domov na rovnakej ulici. Musia sa zrealizovať sadovnícke úpravy projektu a v mestskej časti Ružinov má prebehnúť výsadba 25 kusov vzrastlých drevín na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta. Developer má taktiež navrhnúť vegetačné fasády a popínavú zeleň na prístreškoch či zelené strechy. 

V ďalšej fáze prípravy musí zabezpečiť súlad s Územným plánom mesta Bratislava alebo zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Samotná realizácia nie je v existujúcej dokumentácii časovo špecifikovaná. Jej štart však možno predpokladať najskôr v priebehu roka 2024. 

Okolie bratislavského letiska tak prejde ďalšími výraznými zmenami. Kombinácia retailových centier a logistických skladov bude pripomínať obdobné lokality v susedstve letísk aj v iných mestách a krajinách. Pre mesto ide o dôležité funkcie, dá sa však diskutovať o tom, v akej blízkosti rezidenčných zón sú takéto štvrte vhodné a žiadúce. Pharos sa nachádza vzdušnou čiarou len niekoľko stoviek metrov od ružinovského sídliska.

Obyvatelia sa budú musieť zmieriť s tým, že najbližšie roky a desaťročia sa budú zo svojich okien pozerať na sklady a retailové boxy namiesto príjemných mestských zón - ibažeby sa začala riešiť budúcnosť letiska. Práve s ním a jeho problematickou polohou totiž tento development súvisí. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube