Author photoMartina Gregová 29.11.2023 19:00

Monumentálny projekt pre stredoslovenskú metropolu. Banská Bystrica chce premeniť kľúčové námestie, získala kvalitný návrh

Banská Bystrica je príťažlivé mesto, niektoré významné verejné priestory sú však výrazne zanedbané. Príkladom je Námestie slobodby, ktoré leží v blízkosti slávneho pamätníka a múzea Slovenského národného povstania (SNP). V najbližších rokoch by sa to ale mohlo zmeniť, pričom môže ísť o mimoriadne atraktívnu a kvalitnú premenu. 

1.miesto. Zdroj: Between

1.miesto. Zdroj: Between

Námestie slobody patrí medzi najznámejšie verejné priestranstvá v Banskej Bystrici. Podľa pôvodných plánov sa pri jeho výstavbe predpokladalo, že sa stane novým centrom mesta. Z tohto dôvodu bolo v druhej polovici 20. storočia v okolí námestia postupne vybudovaných niekoľko pomerne významných budov, ako je Hotel Lux, Dom kultúry či budova, v ktorej dnes sídli VÚB banka. Západnú časť námestia navyše ohraničuje aj pamätník SNP, ktorý patrí medzi najväčšie slovenské architektonické skvosty.

O obnovu tejto pre mesto významnej lokality sa samospráva snaží dlhšiu dobu. Už začiatkom roka 2021 sa obyvatelia mesta mohli vyjadriť k budúcnosti námestia vo verejnom dotazníku. V tej dobe ho vyplnilo celkovo 3.166 ľudí. Medzi hlavné požiadavky občanov podľa magistrátu patrila výsadba zelene, vybudovanie novej cyklotrasy, úprava a zefektívnenie pešej siete aj rekonštrukcia priľahlých autobusových zastávok.

Prvá urbansticko-architektonická súťaž, ktorá mala problematické územie vyriešiť, bola vyhlásená ešte v roku 2021. Po jej neúspechu bol o dva roky neskôr vyhlásený urbanisticko-architektonicko-krajinársky súťažný dialóg. Jeho cieľom bolo vyriešenie najväčších priestorových a funkčných problémov a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi, končiacej pri pamätníku SNP. Celkovo sa do súťažného dialógu prihlásilo 12 autorských kolektívov, do druhej etapy súťaže postúpili štyri z nich.

 

Prvé miesto. Zdroj: Between

 

Nová podoba Námestia slobody napokon vznikne podľa návrhu od štúdia Between, ktoré nedávno zvíťazilo aj v súťaži na obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač a dávnejšie na obnovu pešej zóny v Trenčíne. Odborná porota v tomto prípade vyzdvihla najmä komplexnosť návrhu a jasnú hierarchiu diferencovaných, na seba nadväzujúcich priestorov. „Návrh pridáva námestiu komornú atmosféru, ale zároveň zostáva tento priestor dostatočne veľký – ohraničený hranou átria Domu kultúry a hranou budúcej ulice (s novonavrhovanou budovou) pred VÚB,” hodnotí porota.

Hlavnou ideou víťazného návrhu bola podľa autorov reorganizácia jednotlivých častí územia, a to s ohľadom na okolité budovy a ich aktuálnu funkciu. Zatiaľ čo aktívne priestory sa po novom budú nachádzať v blízkosti Domu kultúry aj v predpriestore základnej a strednej školy, pokojné a parkové plochy boli v návrhu umiestnené v okolí bytových domov aj v blízkosti pamätníka SNP.

Hlavná kompozičná os námestia je podporená sériou mikropriestorov rôzneho charakteru. Priestor pod pamätníkom bol zas doplnený o nový pavilón, ktorý do oblasti prinesie chýbajúcu občiansku vybavenosť. Dôležitou súčasťou návrhu je aj výsadba stromov a výrazná redukcia spevnených plôch. V rámci námestia bola navyše doplnená nová vodná plocha, ktorá sa stáva jedným z ústredných bodov novej podoby tohto verejného priestoru.

 

Druhé miesto. Zdroj: LOCVS

 

Na druhom mieste sa umiestnil projekt od štúdia LOCVS. Ten podľa odbornej poroty preukázal najväčší posun z fázy konceptu do fázy výsledného návrhu, reagoval na požiadavky súťaže a zapracoval komentáre a usmernenia komisie do podoby komplexného finálneho návrhu s čitateľnou hierarchiou priestorov.

Na treťom mieste sa umiestnila vízia od štúdií Tři.Čtrnáct + Atelier RAW z Českej republiky. „Tím prezentuje návrh založený na kontraste mestského priestoru – námestia a mestskej krajinnej “džungle” s obmedzeným prístupom a využitím,” uviedla na margo tohto návrhu porota. Veľkým plusom je podľa expertov aj jeho silná environmentálna hodnota a tiež fakt, že navrhované priestory sú vo veľkej miere riešené ako bezbariérové.

 

Tretie miesto. Zdroj: Tři.Čtrnáct + Atelier RAW

 

Námestie slobody v Banskej Bystrici je už roky dôležitou súčasťou verejného priestoru mesta. Aj napriek tomu sa mu až donedávna nevenovala prílišná pozornosť. Urbanisticko-architektonicko-krajinársky súťažný dialóg priniesol niekoľko hodnotných možností riešenia a odborných pohľadov, ktoré snáď čoskoro povedú k novej podobe námestia.

Spokojná je aj porota. „Všetky navrhované riešenia jasne funkčne a priestorovo zadefinovali jednotlivé časti celého riešeného územia. Veľmi jednoznačne jednotlivé návrhy vymedzili budúce Námestie slobody ako hlavný zhromažďovací priestor v predpolí Domu kultúry a VÚB banky. Všetky návrhy sa podobným spôsobom venovali riešeniu redukcie dopravy v území etapovite, s utlmovaním osobnej a s preferenciou verejnej hromadnej dopravy, s dôrazom na bezpečnosť a pohyb chodcov a kultivovanie a vizuálne zadefinovanie priestorov zastávok. Kolektívy sa na vysokej úrovni vysporiadali s riešením modro-zelenej infraštruktúry,” opísala hlavné prínosy súťaže vo svojom zhrnutí.

Revitalizácia prispeje k zvýšeniu atraktivity centra Banskej Bystrice. Mesto čakajú významné investície - budovanie novej nemocnice, predĺženie rýchlostnej cesty R1 a zo súkromných projektov prestavba areálu Slovenky. Ak by sa k nim pridala aj obnova námestia, kvalita života sa môže citeľne zvýšiť. 

 

(JOSEPHINE, Bystricoviny, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 2. miesto. Zdroj: LOCVS
  • 2. miesto. Zdroj: LOCVS
  • 3. miesto. Zdroj: Tři.Čtrnáct + Atelier RAW
  • 3. miesto. Zdroj: Tři.Čtrnáct + Atelier RAW

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube