Author photoAndrej Sárközi 19.04.2023 11:46

Koniec navštevovanej stavby sa blíži: Príprava bytovky na Herlianskej napreduje

Podrozvinutá Herlianska ulica v Ružinove je bližšie k dôležitej transformácii. Vedľa obchodného strediska Helios má vyrásť nový obytný súbor. Jeho zámer povolil v júni minulého roka Magistrát Hlavného mesta, dnes sa development opäť posunul v povoľovacom procese. Lokalita v blízkosti ružinovskej radiály sa tak blíži ku kvalitatívnemu posunu.

Zdroj: Cityprojekt

Zdroj: Cityprojekt

Celá Herlianska ulica si už dlhodobo pýta vylepšenia. Aktuálna podoba aj miera využitia územia totiž nie je prispôsobená súčasným požiadavkám na existenciu kvalitného mestotvorného prostredia. Pomerne frekventovaná ulica sa napája na ďalšie často využívané komunikácie ako Drieňová či Ružinovská, kde sa nachádza aj električková radiála. Herlianska je však z týcho lokalít v najhoršom stave, od cestných komunikácií, verejný priestor, až po lokálne prevádzky a budovy. 

Tu umiestnené prízemné stavby, vrátane obchodného strediska Helios, pripomínajú skôr núdzové vojenské baraky a nie atraktívne priestory, slúžiace pre občiansku vybavenosť. Celá ulica si tak pýta transformáciu, ktorú v menšej miere prinesie projekt developera Prima, spol. s.r.o., nazvaný Polyfunkčný dom Herlianska. Autorom podoby novostavby je slovenský architektonický ateliér Cityprojekt.

Objekt vyrastie na mieste jestvujúcej prízemnej budovy občianskej vybavenosti najbližšie ku areálu Ministerstva vnútra SR. Zatiaľ tak neprinesie odstránenie Heliosu. V tomto kontexte je nutné podotknúť, že development na mieste obchodného strediska Helios v minulosti dostal záporné záväzné stanovisko. Voči plánom na výstavbu sa navyše vyskytol aj odpor lokálnej verejnosti.

Galéria

  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView

V prípade tohto projektu situácia nie je taká dramatická. Zámer získal v júni minulého roka súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta, čo znamená, že plánovaný dom je v súlade s funkčnou reguláciou územia. Development aktuálne postupuje v povoľovacom procese, mestská časť Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, vydal k nemu nedávno územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Podľa záväzného stanoviska mal objekt disponovať šiestimi nadzemnými podlažiami s posledným ustúpeným a jedným podzemným podlažím. To sa už na základe územného rozhodnutia zmenilo, v dokumentácii je uvedený objekt popísaný s piatimi nadzemnými podlažami, vrátane posledného ustúpeného. Objekt je navrhnutý s mixom funkcií, teda občianskou vybavenosťou, prenajímateľnými priestormi a bytmi. Parter developmentu a časť druhého nadzemného podlažia sú navrhnuté s pôvodnou funkciou občianskej vybavenosti a službami. 

Prvotne sa malo v objekte nachádzať 20 bytových jednotiek a 8 ďalších priestorov, ktoré mali plniť funkciu bývania. Okrem odobratia jedného nadzemného podlažia sa po novom mení aj počet nehnuteľností. Developer tu počíta s 20 bytmi, 10 apartmánmi a 8 obchodnými prenajímateľnými priestormi. 

Prevádzky na prízemí majú navrhnutý samostatný vstup priamo z ulice alebo spevnených plôch. Na druhom nadzemnom podlaží sú riešené okrem bytových priestorov aj štyri prenajímateľné priestory, na zvyšných podlažiach sa budú nachádzať byty. Na treťom a štvrtom podlaží budú ich dispozície identické, na poslednom piatom sa budú nachádzať štyri veľkometrážne nehnuteľnosti. Z nich bude prístupná pobytová strecha s relaxačnými plochami a intenzívnou zeleňou. 

Všetky byty budú obsahovať aj nadštandardné balkóny alebo loggie. V rámci loggií majú byť na každom podlaží navrhnuté predeľovacie steny formou ťahavej zelene, ktorá bude umiestnená vo vysokých kvetináčoch a formou laniek sa bude ťahať po celej výške podlažia. 

 

Miesto nového polyfunkčného domu na Herlianskej, vľavo v susedstve Helios. Zdroj: Google Maps

 

V podzemnom podlaží bude umiestnená garáž, s pôvodným vjazdom z Herlianskej ulice cez obslužnú komunikáciu. V rámci projektu je celkovo navrhnutých 70 parkovacích miest, z toho sa 57 nachádza v podzemí a 13 má byť umiestnených na teréne na pozemku investora. Celý podzemný objekt je navrhnutý spôsobom, že jeho stropná konštrukcia bude zasypaná a všetky dažďové vody budú tak vsakovať do tohto násypu cez drenážnu dlažbu. 

Lokalita nutne potrebuje úpravu verejných priestorov. Pri Polyfunknčom dome Herlianska sa ulica našťastie dočká aj čistočnej revitalizácie okolia. Parter pred budovou bude vymedzený spevnenými plochami chodníkov, rozdelený bude na dve rozdielne časti. Navrhnutá je tu výsadba 13 vzrastlých stromov a rastlín, ktoré budú tvoriť clonu od ulice a priľahlých budov. Pribudne tu aj mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, toalety pre psov či stojany na bicykle. Zo severnej strany parkoviska budú vysadené dva listnaté stromy. 

Pre zamedzenie voľného pohybu chodcov na rampu do garáže je navrhnutý vyvýšený záhon, osadený okrasnými trávami, prípadne inou vhodnou zeleňou. V rámci stavby sa rozšíri aj jestvujúca pozemná komunikácia, ktorá bude zabezpečovať prístup k obytnému domu a susedným administratívnym objektom. Navrhnuté sú chodníky na strane parkoviska o šírke 2,5 metra. 

S ohľadom na postup povoľovania by sa výstavba mohla teoreticky začať ešte tento rok. Dokončená by tam mohla byť na prelome rokov 2025 a 2026. 

V budúcnosti by sa k aktuálnemu polyfunkčnému domu od architektov z Cityprojektu hodila ďalšia zástavba - namä na mieste Heliosu, ktorý je vhodné nahradiť rezidenčným blokom s aktívnym parterom a miestom pre pôvodné prevádzky. Nemôžno opomenúť ani nutnú modernizáciu Ružinovskej radiály. Ako sme informovali v marci tohto roka, mesto získalo dlhoočakávané územné rozhodnutie a modernizácia radiály sa posúva vpred. Napriek tomu, oproti pôvodným predpokladom výrazne mešká. 

Ak sa k novému polyfunkčnému domu pridá vhodná dostavba, pričom zanikne súčasná podoba obchodného strediska Helios, od Herlianskej ulice možno očakávať posun k 21. storočiu. Lokalita môže tvoriť atraktívne ohnisko života sídliska Štrkovec. Tento scenár však bude závisieť od viacerých faktorov - od schopnosti investorov pripraviť vyhovujúci projekt po reakciu miestnej komunity. Realitou nebude skôr ako pred koncom tohto desaťročia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube