Author photoAndrej Sárközi 13.01.2023 11:20

Chudobnejší rok. Rača predstavila rozpočet, sľubný rozvoj musí pridusiť

Vláda urobila za predchádzajúce mesiace samosprávam väčšie škody ako dva roky pandémie COVID-19. Toto tvrdenie primátora Batislavy Matúša Valla sa pretriasa na verejnosti čoraz častejšie. Navyše aj bez toho platí, že mestské časti nedisponujú masívnymi finančnými zdrojmi a nemôžu investovať do veľkých projektov. Rača už zverejnila, ako naloží s tohtoročným rozpočtom.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača, Michal Drotován / Lucia Marušicová

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača, Michal Drotován / Lucia Marušicová

Niektoré mestské časti, ako aj samotné Hlavné mesto, začali rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Ide napríklad o Ružinov alebo Petržalku, ktoré ešte presne nevedia, ako budú hospodáriť. A je to pre známy fakt – rozpočty ovplyvnila energetická kríza, ale aj vyšší daňový bonus na dieťa v rámci novely Zákona o daní z príjmov, ktorý bude zaplatený z peňazí samospráv. Podľa primátora Matúša Valla majú mestá a obce znížené príjmy až o 544 miliónov eur a vláda nedokáže kompenzovať ani pätinu z tejto sumy. 

Ako uviedol pre YIM.BA ešte na prelome rokov starosta Rače Michal Drotován, pripravované zmeny vo financovaní samospráv mestskú časť ovplyvnili veľmi výrazne. Mestská časť musela zoškrtať projekty na roky 2023 a presunúť ich realizáciu na neskôr. „V minulých rokoch mestská časť Bratislava-Rača z ušetrených bežných príjmov z daní riešila aj investičné projekty ako opravy verejných priestorov alebo športovísk. To už teraz nebude možné, nakoľko je veľký problém vykryť aj bežné výdavky,” prezradil pre našu redakciu Michal Drotován.

Z dostupného dokumentu je zrejmé, že celkové príjmy mestskej časti na rok 2023 sú vo výške 15.449.029 eur, pričom v roku 2022 to bolo takmer 25 miliónov. Michal Drotován nedávno zverejnil stanovisko, v ktorom vysvetľuje, ako sa bude s rozpočtom v tomto roku narábať. 

V roku 2023 pôjde viac ako polovica financií, až 65,09%, na školy a škôlky. Na všetky ostatné činnosti tak zostáva 34,91%. V rozpočte sú financie vyčlenené aj na správu budov – dve zdravotné strediská, Nemecký kultúrny dom, dve budovy úradu, Kultúrne stredisko Žarnovická, ubytovňa, Kultúrne stredisko Impulz, Koloničova kúria, hasičská zbrojnica, Krasňanská beseda, Dopravná 57 a podobne. Na tieto účely pôjde ďalších 11,16%. Vyčlenené peniaze idú aj na údržbu, verejnú zeleň, mobiliár, detské ihriská alebo stredisko čistoty. Konkrétne ide o 5,27%. Na opravu chodníkov a komunikácii je vyčlenených 1,97% z rozpočtu a na všetky ostatné činnosti mestskej časti zostáva 16,51%. 

Rača má v rozpočte na rok 2023 vyčlenených 3,5% na sociálne služby – denný stacionár, jasle, denne centrá, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky viacdetným rodinám alebo sociálne príspevky. Na služby občanom pôjde 2,25%, kultúra bude mestskú časť stáť 0,67% a Rači tak zostáva už len niečo vyše 10% z rozpočtu. 

„Zo zvyšných 10,09% (teda 1/10 rozpočtu) sa financuje napríklad - náklady na administratívu (hlavná položka mzdy), plat starostu, vicestarostu, kontrolóra, miestne zastupiteľstvo, šport, marketing, Račiansky výber, odpadové hospodárstvo (napr. veľkokapacitné kontajnery, čistenie nelegálnych skládok), civilná ochrana, hasiči, správa nájomných bytov či územné plánovanie,” uvádza v poslednom bode Michal Drotován. Základná škola Plickova. Zdroj: Michal Drotován / Pantograph


V rozpočte mestskej časti Rača na rok 2023 tvoria príjmy dane z príjmu fyzických osôb 22,22%, pri dani z nehnuteľností je to 11,82%. Transfery zo štátu na školy, stacionár, opatrovateľskú službu, voľby či granty sú vo výške 18%, poplatok za rozvoj je 3,21% a podiel z poplatku na odpady 0,79%. Ostatné poplatky ako daň za psa, parkovacie miesta, zabratie verejného priestranstva či predajné automaty sú vo výške 0,57%. Nasledujú platby za obed, materské školy či knižnicu, jasle a podobne, ktoré dopĺňajú rozpočet o 8,95%. Príjmy z prenájmov sú 1,85% a 9,14% z tohtoročného rozpočtu tvoria eurofondy projektov ZŠ Plickova a Park Strelkova, ktoré by sa mali dokončiť. Z fondu rozvoja Rače bude financovaných 16,99% a plánovaný úver na Materskú školu Kadnárova má tvoriť 6,43%. 

Starosta Rače taktiež uviedol, že veľkú časť dane z nehnuteľností platia firmy. „Na Pántoch má logistické haly spoločnosť CONTERA, ktorá platí daň z nehnuteľnosti vo výške približne 10.000 2-izbových bytov,” ozrejmuje starosta a dopĺňa: „Keď sa zvyšuje nezdaniteľná čiastka z dane FO či daňový bonus, o rovnakú sumu sú nižšie príjmy samospráv. Ak sa zvyšuje nezamestnanosť, znižujú sa príjmy samospráv.” Na záver Michal Drotován vysvetlil, že samosprávy musia platiť DPH v plnej výške 20%. „Takže napríklad z projektu ZŠ Plickova odvádzame štátu na DPH približne 1,6 mil. €,” uzavrel.

Na rozdiel od Petržalky alebo Ružinova, mestská časť Rača už vie, ako bude hospodáriť. Oproti minulým rokom však pôjde o ťažšie časy, rozvoj mestskej časti sa zasekne a plánované rekonštrukcie či rozvojové zámery sú v nedohľadne. Kompenzovanie straty, ktorá je vo výške viac ako pol miliardy eur, nezalepí ani vládou ponúknutá takmer pätina z tejto veľkej diery v rozpočte. 

Rača tak mohla v roku 2023 pokračovať v dobre urobenej práci z minulých rokov. Po rekonštrukcii vznikne na slovenské pomery supermoderná Základná škola Plickova, zrevitalizuje sa centrálna časť Rendezu - námestíčka na Dopravnej v časti Východné a zlepšením či citeľným zvýšením úrovne prejde aj Park na Strelkovej. Všetky tieto projekty sú však rozbehnuté už roky a v roku 2022 sa na nich intenzívne pracovali. Ak má Rača či iné mestské časti pokračovať v rozbehnutom trende rekonštrukcií a rozvoja, zasiahnuť musí opäť predovšetkým vláda. A nepôjde len o drobné, ktoré by mala ponúknuť.

Bez ohľadu na to, či sa podarí súčasnej vláde dovládnuť alebo nie, samosprávy si zasluhujú najprv ospravedlnenie za zlé rozhodnutie bývalého kabinetu a následnú výraznejšiu, resp. plnú finančnú kompenzáciu. Tieto kroky by sa mali udiať aj po predčasných voľbách. Kritika nastavenia zo strany mestských častí je oprávnená a konštruktívna, keďže už tak chudobné samosprávy budú v roku 2023 ešte viac živoriť. Ostáva len na politikoch, či nielen Bratislave pomôžu vyhrabať sa z hlbokej diery, do ktorej ju nedávno zhodili. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube