Author photoSimona Schreinerová 20.10.2023 10:30

Moderná zóna namiesto starých skladov. City Site pri Slovnafte smeruje k výstavbe

Na Slovnaftskej ulici v blízkosti rafinérie Slovnaft sa už istý čas plánuje výstavba komerčného areálu. Zanedbané územie sa premení na polyfunkčný komplex, ktorý do lokality prinesie sklady, administratívne a retailové priestory. Nejde o jediný obdobný projekt v danej lokalite.

Zdroj: CONTERA Management SK

Zdroj: CONTERA Management SK

Nový business areál má vyrásť v mestskej časti Ružinov, v blízkosti rafinérie Slovnaft. Pozemok je ohraničený Slovnaftskou ulicou zo severu, z východnej strany kanálom Malého Dunaja, z južnej rafinériou Slovnaft a zo západnej strany prístupovou komunikáciou pre Slovnaft a záhradkárskou oblasťou. Tento priestor plánuje prebudovať spoločnosť CONTERA Management SK, špecializujúca sa na skladové a komerčné zóny.

City Site Bratislava, ako znie oficiálny názov projektu, má priniesť premenu existujúceho areálu s rozlohou 33.366 m2. Dnes sa tu nachádza viacero starších halových a administratívnych objektov, pričom niektoré z nich sú využívané na skladové a administratívne účely. V rámci zámeru má byť väčšina budov zasanovaná, hoci dva polyfunkčné objekty v blízkosti vstupu do areálu budú zachované. Obe už prešli celkovou rekonštrukciou, ktoré zvýšili ich štandard aj architektonickú úroveň.

Developer predložil zámer navrhovanej činnosti pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) koncom roka 2022. Na základe dokumentácie vznikne v areáli súbor šiestich objektov, k dvom zachovaným stavbám pribudnú štyri nové tzv. city boxy. Nové objekty sú v dokumentácii označené ako A,B,C,D. Jestvujúce objekty sú označené ako AB I a AB II, rekonštrukciou prešiel naposledy objekt AB II. Nové stavby majú byť umiestnené po obvode areálu.

Galéria

  • Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Zdroj: CONTERA Management SK
  • Zdroj: CONTERA Management SK
  • Zdroj: CONTERA Management SK
  • Zdroj: CONTERA Management SK
  • Zdroj: CONTERA Management SK
  • Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Situácia. Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Koordinačná situácia. Zdroj: CONTERA Management SK / EIA

Navrhované polyfunkčné objekty majú mať jedno nadzemné podlažie s dvojpodlažným vstavkom. Hlavný nosný systém boxov bude tvorený troj- alebo štvorpoľovým priečnym rámom z prefabrikovaných stĺpov a nosníkov. Steny komunikačných jadier vo vstavkoch sa predpokladajú ako samonosné a čiastočne pripojené k susediacim stĺpom. Každý z objektov bude tvoriť jeden dilatačný celok. 

Plánovaná hrubá podlažná plocha objektov bude celkovo 12.310 m2, existujúca má 5.954 m2. Prevažnú plochu v city boxoch bude tvoriť skladová časť, okrem nej ale budú obsahovať aj retailové a administratívne priestory, prevažne v dvojpodlažnom vstavku. Ten bude orientovaný smerom dovnútra územia a bude vytvárať ucelené prostredie s nižšou mierkou. Existujúce objekty poslúžia ako priestor pre retail (napríklad rozličné showroomy) a administratívu. Developer tu uvažuje aj s priestormi pre vedu a výskum.

Súčasťou business areálu má byť i park, slúžiaci na oddych a relax klientov a návštevníkov. V rámci zelených riešení developer uvažuje o zelených strechách a zelených fasádach na skladových budovách. Okrem toho plánuje využiť aj solárnu energiu prostredníctvom fotovoltaických panelov či zachytávanie dažďovej vody. Prínosom projektu má byť aj vybudovanie novej modernej ČOV, ktorá nahradí jestvujúcu technologicky zastaralú.

Pre vybudovanie tohto zámeru je navrhnutých 278 parkovacích stojísk, z toho 13 miest bude určených pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou areálu je 10 zachovávaných parkovacích stojísk, celkovo tak bude k dispozícii až 288 miest.

Hlavným dôvodom, prečo sa má projekt realizovať v tejto lokalite, je vysoký potenciál pozemkov, umožňujúci revitalizáciu územia a jeho začlenenie do štruktúry mesta. O spracovanie dokumentácie sa postarala kancelária Zeit Architects v zložení Tomáš Jopek, Vladislav Tvarožek, Tomáš Novák a Jakub Budaj.

Nový areál sa dočkal ukončenia procesu EIA, aj keď o niekoľko mesiacov neskôr, ako developer pôvodne očakával. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, avšak z pripomienok doručených k zámeru vyplýva, že dotknuté inštitúcie ani verejnosť nemajú voči projektu výhrady.

City Site Bratislava by mohol pomerne hladko pokračovať k ďalším povoľovacím procesom. Projekt disponuje aj súhlasným záväzným stanoviskom Magistrátu. So začiatkom prevádzky developer počítal v druhom kvartáli roku 2025, vzhľadom na okolnosti sa ale dá očakávať aspoň polročné oneskorenie. Predpokladané investičné náklady boli v zámere odhadované na 30 miliónov eur. 

 

Zdroj: Zeit Studios / EIA

 

Okolie rafinérie sa môže v dohľadnej dobe výraznejšie zmeniť, a to práve v dôsledku vzniku nových logistických centier. V pláne je napríklad výstavba logisticko-retailového parku CTPark Bratislava City od developera Immolease v lokalite Čierny les. Podľa návrhu projekčnej kancelárie JFcon tu vznikne štvorica hál a retailové boxy s obchodno-výstavnými priestormi.

Na rozdiel od logistiky sa na západnom okraji Páleniska buduje obytný súbor Nový Ružinov od CZ Slovakia, ktorý vzniká už od roku 2015. V roku 2017 boli dokončené prvé bytovky v prvej etape, v roku 2020 sa začala aj realizácia druhej etapy, tvorená päticou bodových „viladomov“ a dvojicou sedempodlažných doskových polyfunkčných domov. Celá etapa sa už blíži k dokončeniu. K nasťahovaniu by mali byť pripravené na začiatku roka 2024, dokončený je aj verejný priestor. Architektom projektu je kancelária Compass Architekti.

Logistické a skladové areály sa pripravujú aj v iných častiach mesta. Vo Vrakuni v blízkosti bratislavského letiska pribudne logistické centrum IV. kvadrant od Atriosu, ktorý prinesie objekty skladov a administratívne priestory. Pod tlakom verejnosti ale muselo byť prepracované dopravné napojenie. Logistické centrum sa napojí na novú miestnu obslužnú komunikáciu. Následne sa pripojí na plánované pokračovanie Galvaniho, teda preložku cesty II/572 popri Pharose, ktorá je napojením na D1 a D4. Doprava z logistického centra sa tak úplne vyhne vyťaženým komunikáciám Hradská, Ráztočná a Vrakunská.

V rámci areálu Pharos vznikne aj Obchodná zóna GLP developera GLP Bratislava. Architektmi projektu sú A3 Architekti. Spoločnosť tu plánuje vybudovať logistické centrá, doplnené o nákupné strediská. Retailovo-skladové priestory vznikli aj v Boroch, viaceré projekty sa pripravujú v Petržalke alebo Rači

K fungovaniu mesta patrí funkcia logistiky i retailu, bez ktorej je jeho chod nemožný. Doba našťastie pokročila aj v tomto smere - spravidla tak nejde len o obyčajné haly v najlacnejšej možnej forme, ale o objekty, ktorých súčasťou sú ekologické prvky a zelené plochy. Výnimkou by nemal byť ani City Site Bratislava, kde sú naplánované zelené riešenia a v rámci areálu oddychové plochy so zapracovaním nových ekologických štandardov. Zanedbaný a nedostatočne využívaný areál sa tak premení na moderný priestor, ktorý lepšie dotvorí špecifickú lokalitu. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube