Author photoAndrej Sárközi 30.12.2022 14:22

Odstrašujúca Slovnaftská sa zlepší. Projekt City Site prinesie revitalizáciu zanedbaného areálu

Na veľkom pozemku na Slovnaftskej ulici sa majú už o pol roka začať stavebné práce na budovaní nového business areálu. Územie pri rafinérii Slovnaft sa zmení z aktuálne nedostatočne využívanej a zanedbanej lokality na moderný logistický komplex a dotvorí miesto o nové skladové, retailové i administratívne priestory.

Zdroj: Zeit Studios / EIA

Zdroj: Zeit Studios / EIA

Spoločnosť Contera Management SK, patriaca pod českého developera priemyselných a logistických areálov Contera, plánuje vybudovanie Business Parku na Slovnaftskej ulici v mestskej časti Ružinov. Plánovaný development nesie oficiálny názov City Site - Bratislava. Zo severnej strany areál o veľkosti 33-tisíc metrov štvorcových ohraničuje už spomínaná Slovnaftská ulica, z južnej strany je to rafinéria Slovnaft, z východu kanál Malého Dunaja a zo západu prístupová komunikácia do areálu Slovnaftu a záhradkárska oblasť. Investor je v území prítomný už niekoľko rokov. 

Developer aktuálne zverejnil zámer navrhovanej činnosti pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Na pozemku sa momentálne nachádza súbor starších objektov, niektoré z nich sú využívané nájomcami prevažne na skladové a administratívne účely, iné zase svoje využitie nemajú. V blízkosti vstupu sa nachádzajú dve polyfunkčné budovy, z ktorých je jedna vhodná na rekonštrukciu a druhá po rekonštrukcii. Contera chce obe tieto budovy zachovať, ostatné objekty však budú asanované. 

Na základe dokumentácie tu vznikne súbor, ktorý bude pozostávať zo zachovaných dvoch administratívnych budov a štyroch nových skladových objektov, tzv. city boxov. Tie budú umiestnené po obvode zastavaného územia. Naplánovaná hrubá podlažná plocha bude mať 12.310 metrov štvorcových oproti doterajším 5.954 metrov štvorcovým. V city boxoch sa budú nachádať, okrem primárnej skladovej časti, aj retailové a administratívne priestory, prevažne v dvojpodlažnom vstavku. Ten bude orientovaný smerom dovnútra územia a bude vytvárať ucelené prostredie s príjemnou mierkou. Novonavrhované objekty sú v zámere označené ako o A, B, C, D a majú jedno nadzemné podlažie. Existujúce dve budovy majú označenie AB I a AB II, práve druhá menovaná prešla nedávno rekonštrukciou. 

Galéria

  • Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Situácia. Zdroj: CONTERA Management SK / EIA
  • Koordinačná situácia. Zdroj: CONTERA Management SK / EIA

Súčasťou business areálu bude aj park slúžiaci na oddych a relax klientov či návštevníkov. V rámci zelených riešení uvažuje developer o zelených strechách a zelených fasádách na skladových budovách. Rovnako plánuje maximálne využiť solárnu energiu pomocou fotovoltických panelov, ale aj zachytávať dažďovú vodu. V areáli sa budú nachádzať stojany pre bicykle a elektrokolobežky, vrátane nabíjacích staníc pre elektromobily. Súčasťou zámeru je tiež vybudovanie novej modernej čističky odpadových vôd ako náhrada za jestvujúcu a technologicky zastaranú. 

Pre vybudovanie tohto zámeru je navrhnutých 278 parkovacích stojísk, z toho 13 miest bude určených pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou areálu je tiež 10 už zachovávaných parkovacích stojísk, celkovo tak bude k dispozícii až 288 miest. 

O spracovanie dokumentácie sa postarala kancelária Zeit Architects v zložení Tomáš Jopek, Vladislav Tvarožek, Tomáš Novák a Jakub Budaj. Hlavný nosný systém boxov bude tvorený troj alebo štvorpoľovým priečnym rámom z prefabrikovaných stĺpov a nosníkov. Steny komunikačných jadier vo vstavkoch sa predpokladajú ako samonosné a čiastočne pripojené k susediacim stĺpom. Každý z objektov bude tvoriť jeden dilatačný celok. 

Ako vyplýva zo zámeru, začiatok výstavby je naplánovaný na šiesty mesiac roku 2023, výstavba by mala byť ukončená o dva roky neskôr. So začiatkom prevádzky developer počíta v druhom kvartáli roku 2025. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 30 miliónov eur.

 

Zdroj: Zeit Studios / EIA

 

Do štruktúry mesta a územia v okolí rafinérie Slovnaft sa tak začlení nový areál. Nebude však jediným. V tejto časti Bratislavy plánuje výstavbu veľkého logistického areálu, ktorý nesie názov CTPark Bratislava City, developer Immolease. Ten, na základe návrhu od projekčnej kancelárie JFcon, tu navrhuje vybudovať logisticko-retailový park, pozostávajúci zo štvorice hál, zriadia sa aj retailové boxy s obchodno-výstavnými priestormi. Neďaleko, na západnom okraji Domových rolí a Páleniska, však rastie aj obytný súbor Nový Ružinov, v príprave je aj development Sedmokrásky alebo Vlčie Maky

K iným pripravovaným logisticko-skladovým a retailovým komplexom v Bratislave patrí IV. kvadrant vo Vrakuni, nové priestory v rámci areálu Pharos alebo skladová zóna StorageX v Petržalke. Retailovo-skladové priestory vznikli aj v Boroch, ďalšie sa pripravujú v Neste. Metropola sa tak čiastočne rozširuje aj o túto funkciu. Ide o dôležitú súčasť fungovania mesta a musí v ňom mať svoje miesto. Pozitívom je, že sa vývoj posúva od prostých hál k lepšie zasadeným objektom, rátajúcim so zeleňou a ekologickými riešeniami. 

To platí aj o komplexe City Site - Bratislava. Pozitívom zámeru je nielen vytvorenie nových pracovných miest počas prevádzky areálu alebo dopravná dostupnosť. Zámer má tiež potenciál vytvoriť upravené polyfunkčné územie so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami so zapracovaním nových ekologických štandardov. Realizáciou teda príde k zmysluplnejšiemu využitiu územia oproti aktuálnemu stavu. Zanikne ďalší nevyužívaný pozemok, namiesto ktorého vznikne plnohodnotná náhrada.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube