YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.11.2021 18:15

Na Bezručovej sa obnoví poliklinika, má ísť o zariadenie medzinárodného formátu

Dvojica objektov na Bezručovej 3 a Bezručovej 5 je v mysliach obyvateľov Bratislavy, a zvlášť Starého Mesta, dlhodobo zapísaná ako sídlo nemocnice. Platí to aj napriek tomu, že jej prevádzka bola ukončená už v roku 2005. Vzácne objekty následne dlhšie chátrali. Meniť sa to začalo až v roku 2016, kedy sa spustila rekonštrukcia. Tá sa do istej miery zavŕši v marci 2022, kedy sa tu opätovne otvorí nová poliklinika.

Projekt novej polikliniky s lakonickým názvom Poliklinika Bezručova predstavili v rámci dnešnej tlačovej konferencie predstavitelia nového zdravotníckeho zariadenia, ak aj zástupcovia medicínskych organizácií, Bratislavského samosprávneho kraja, mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a architektonickej kancelárie Petrek Architects, ktorá vznik polikliniky zastrešuje. V priebehu niekoľkých mesiacov by sa mala rozbehnúť prevádzka v prvých klinikách a postupne budú pribúdať ďalšie. Iniciátori vzniku zariadenia si od neho sľubujú výrazné zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave i na Slovensku.

Poliklinika pritom vznikla na mieste, ktoré je so zdravotníctvom dlhodobo spojené. Objekty vznikli v rokoch 1932-1939 pôvodne pre účely poisťovne, neskôr tu však bola umiestnená nemocnica. Ku koncu svojej existencie už bola pomerne zastaralá. Súčasný štandard má byť radikálne vyšší.

„Pripravovaná Poliklinika Bezručova bude moderným zdravotníckym zariadením s prvotriednymi lekármi a sestrami, najmodernejším prístrojovým vybavením a inovatívnym konceptom manažovania zdravotnej starostlivosti formou medicínskych centier,“ hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., internista, gastroenterológ a odborný garant Polikliniky Bezručova. „Poliklinika bude poskytovať kvalitnú základnú, ale aj nadštandardnú starostlivosť, širšie spektrum odborných výkonov aj kratšie čakacie lehoty na odborné vyšetrenia.“

V priebehu budúceho roka sa má v objekte otvoriť osem medicínskych centier. Na prízemí vznikne v marci 2022 centrum všeobecného lekárstva a gynekologické centrum, doplnené o lekáreň. Na druhom nadzemnom podlaží bude umiestnené veľké gastroenterologické centrum, neurologické centrum, reumatologické centrum a umiestnené tu budú aj administratívne priestory so správou polikliniky. Napokon, na treťom podlaží bude dermatologické centrum, internistické centrum a urologické centrum, pričom toto podlažie bude sprístupnené neskôr – postupne sa bude otvárať od júna 2022. Do budúcna je ambíciou získať aj priestory na prvom podzemnom podlaží s diagnostickým centrom a jednodňovou starostlivosťou.

Jednotlivé ambulancie a medicínske centrá budú vybavené novým moderným príslušenstvom, podľa prof. Hlavatého však má byť základom kvality špičkové odborné obsadenie jednotlivých postov. „V poliklinike bude pôsobiť 28 lekárov, štyridsať sestier aj štrnásť koordinátorov zdravotnej starostlivosti, ktorých úlohou bude manažovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu sa dostanú pacienti k presným termínom bez zdĺhavého čakania,“ približuje prof. Hlavatý. Čakacie lehoty by sa mali výrazne skrátiť, aby už nedochádzalo k súčasným situáciám – do mesiaca dostane termín len tretina pacientov.

Kapacita zariadenia by tak mala po plnom vybavení dosiahnuť 500 pacientov denne, čo je 120-tisíc ročne. Dostupná má byť všetkým skupinám, vrátane seniorov, pri nadštandardných službách by mali byť zľavy na úrovni 75%. Obnova lôžkovej časti nie je plánovaná, čo je dané nemožnosťou skombinovať súčasné technické požiadavky na zabezpečenie starostlivosti na lôžku s architektúrou budovy, ktorá je chránená ako národná kultúrna pamiatka.

Pamiatkový status a vysoká architektonická úroveň originálnej stavby bola aspoň zohľadnená pri návrhu nových priestorov. Architekti ich plánujú moderné, ale nie príliš výrazné, aby dizajnovou dominantou ostal priestor funkcionalistickej haly s obnovenými či nanovo vytvorenými pôvodnými prvkami. Netreba tak očakávať dizajnovú či architektonickú exhibíciu.

Víziou profesora Hlavatého je vytvoriť zariadenie celoslovenského, až medzinárodného formátu, ktoré bude kombinovať špičkovú kvalitu zdravotnej starostlivosti s moderným, no atraktívnym prostredím funkcionalistickej pamiatky. Poliklinika Bezručova tak vhodne doplní ponuku zdravotníckych zariadení v centre Bratislavy. Nadviaže pritom na dlhodobú tradíciu známej nemocnice, ktorá je spojená so životmi mnohých obyvateľov mesta.

Hoci sa zdalo, že daná funkcia je vo výraznejšej miere na Bezručovej navždy preč, v tomto projekte sa obnovila – a to očividne na vysokej úrovni a s veľkými ambíciami.

 

Veľkolepá hala bude ústredným bodom novej polikliniky, ktorá obsadí väčšinu priestorov na všetkých podlažiach

 

Poliklinika Bezručova vznikla v priestoroch objektu na Bezručovej 5, jedného z dvojice objektov, tvoriacich celý mestský blok. Ako prvá (1932-1936) bola postavená Bezručova 3, určená pre Zemskú úradovňu pre poistenie robotníkov. Po nej (1937-139) nasledovala mohutnejšia Okresná sociálna poisťovňa. Architektmi boli známi medzivojnoví autori Alois Balán a Jiří Grossmann, pričom dobová kritika nešetrila chválou. Budovy sú považované za jedno z najlepších diel súdobého funkcionalizmu na Slovensku, za čo si v roku 1989 vyslúžili zaradenie medzi NKP. Na nemocnicu s pôrodnicou sa premenili v povojnovom období. 

Ako bolo zmieňované, v roku 2005 prestala „Bezručka“ slúžiť ako nemocnica a ako „nadbytočný majetok“ bola odpredaná. Pôvodné plány rátali so vznikom hotela, v pokrízovom období však došlo k prehodnoteniu zámeru. Z komplexu sa mal nakoniec stať polyfunkčný súbor s bývaním, kanceláriami a občianskou vybavenosťou. Po petícii verejnosti bol investor, spoločnosť Bezručova Invest, nútený v objekte zachovať aj určitý rozsah zdravotníckej funkcie. Rekonštrukcia a prestavba (časť Bezručovej 3 bola asanovaná a postavená nanovo, čo si vyslúžilo kritiku časti odbornej verejnosti) prebehla v rokoch 2016-2019.

Na Bezručovej 5 sa mali nachádzať predovšetkým kancelárie a občianska vybavenosť – v čase dokončovania sa vedelo o umiestnení reštaurácie, zdravotnícku funkciu mala zastupovať klinika estetickej chirurgie a teoreticky ďalšie ambulancie. Developer hodlal prenájom priestorov výraznejšie rozbehnúť na začiatku roka 2020, teda presne v čase, kedy sa spustila pandémia koronavírusu COVID-19. V tej istej dobe sa objavila možnosť zriadiť tu veľké gastroentrologické centrum pod vedením prof. Hlavatého. Jednotlivým stranám sa nakoniec podarilo dohodnúť na obsadení významnej časti pôvodne uvažovaných administratívnych priestorov. Na Bezručovej 5 ostáva aj niekoľko bytov v časti nad halou a budúcou poliklinikou. 

Neostáva nič iné ako konštatovať, že projekt už takmer nemohol dopadnúť lepšie. Poliklinika Bezručova nie je žiadnym figovým listom, v rámci ktorého má byť klinika estetickej chirurgie náhradou za zdravotnícku funkciu. Samozrejme, možno mať výhrady k tomu, že ide o súkromné zariadenie. S ohľadom na pomery v slovenskom zdravotníctve je ale aj to výhra. Profesor Hlavatý upozorňuje, že do novej kliniky príde pracovať aj viacero slovenských expertov zo zahraničia s bohatými medzinárodnými skúsenosťami, takže je tu aj toto pozitívum.

Lokalita tak dostane plnohodnotné doplnenie občianskej vybavenosti. Potvrdí sa tým veľmi vysoký status Dunajskej štvrte, ktorá je jednou z najkrajších a možno aj najlepších častí Bratislavy pre život. Kompaktná, adekvátne zelená, architektonický príťažlivá, dopravne vynikajúco dostupná a ešte lepšie vybavená, oblasť predstavuje etalón toho, ako by malo vyzerať mesto krátkych vzdialeností. Veľkú obavu preto nemusí predstavovať ani nedostatok parkovacích miest, keďže v blízkosti budovy sa nachádzajú linky verejnej dopravy (a parkovacie miesta v uliciach či nákupnom centre Eurovea). Prospeli by azda väčšie parkovacie kapacity pre cyklistov a vhodný režim na uliciach (pre zdravších návštevníkov), rovnako ako zamedzenie parkovania tesne pred budovou na dobu dlhšiu ako 5 minút (teda aby tu bola K+R zóna).

Nová poliklinika sa zaradí medzi významné súkromné investície, zamerané do zdravotníctva. Postupne sa k dokončeniu blíži nová veľká nemocnica Svet zdravia v Boroch, kým verejné projekty očividne spia. Ešte stále sa nerozbehla sľubovaná veľká rekonštrukcia Nemocnice Ružinov, nehovoriac o výstavbe Nemocnice Rázsochy. V tomto smere dokonca upozorňujú akademici aj lekári, že pokiaľ nedôjde k urýchlenej výstavbe, nebude kde učiť nových medikov. Ministerstvo zdravotníctva SR odpovedá, že na príprave Rázsoch pracuje a zlepšenie prinesie nová reforma zdravotníctva.

V každom prípade, úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave, s ohľadom na to, že ide o metropolu krajiny Európskej únie, ostáva krajne nedostatočná. Veľmi negatívne sa to odráža na kvalite života obyvateľov, schopnosti udržať talenty a na celkovej konkurencieschopnosti mesta. Poliklinika Bezručova tak ostáva síce relatívne malým, no predsa len citeľným zlepšením.

 

Fotografie z polikliniky z 11.11.2021. Pozrite si ďalšie fotografie z rekonštrukcie Bezručovej vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Hlavný vstup, vizuálny jazyk rešpektuje pôvodnú architektúru
  • Hlavná hala
  • Hlavná hala
  • Pohľad do jednej z ambulancií - gastroenterologické centrum
  • Pohľad do jednej z ambulancií - gastroenterologické centrum
  • Zdroj: Bezručova Invest
  • Centrum všeobecného lekárstva. Zdroj: Poliklinika Bezručova
  • Urologické centrum. Zdroj: Poliklinika Bezručova
  • Lekáreň. Zdroj: Poliklinika Bezručova
  • Lekáreň. Zdroj: Poliklinika Bezručova

Súvisiace články

Poliklinika na Bezručovej sa otvára

08.03.2022 10:29:42 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch sa do centra Bratislavy vrátilo zdravotnícke zariadenie v podobe polikliniky na Bezručovej. Potom, ako bola pôvodná nemocnica v jedinečnom funkcionalistickom komplexe v roku 2005 zatvorená a budova schátrala, sa zdalo, že so zdravotníckou funkciou je koniec. Nakoniec je však všetko inak. Nové moderné zariadenie má vysoké ambície.

Čítať viac

Výhľady z Bezručova Residence

26.09.2019 15:50:00 Adrian Gubčo

Bezručova Residence patrí k momentálne najluxusnejším dokončovaným projektom v Bratislave. Rekonštrukcia a nadstavba komplexu niekdajšej poisťovne a neskôr nemocnice disponuje viacerými bytmi s mimoriadne atraktívnymi výhľadmi, z ktorých niektoré patria k najzaujímavejším v metropole.

Čítať viac

Bezručova Residence je takmer dokončená, pozrite sa dovnútra

13.09.2019 14:05:00 Adrian Gubčo

V prestížnej Dunajskej štvrti v Starom meste sa dokončuje realizácia projektu Bezručova Residence. Rekonštrukcia a dostavba bývalého sídla poisťovne a neskôr nemocnice patrí k najluxusnejším aj najdiskutovanejším developmentom v Bratislave. Vzácna funkcionalistická pamiatka však každopádne už čoskoro privíta nových obyvateľov a návštevníkov.

Čítať viac

Bezručova Residence nadobúda finálnu podobu

08.04.2019 15:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Bezručova Residence, ktorý mení starší objekt nemocnice na nadštandardné bývanie, kancelárie a občiansku vybavenosť, nadobúda konečný výzor. Pôvodné domy predstavujú vzácny príklad špičkovej medzivojnovej modernistickej architektúry, ktorej vracia nový projekt opäť život a zmysluplné využitie.

Čítať viac

Bezručova Residence napreduje, začína sa meniť aj okolie

14.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt premeny niekdajšej nemocnice a sporiteľne na Bezručovej ulici 3 a 5 sa dostáva do finále. Hlavná fasáda Bezručovej 5 je už takmer dokončená, práce sú ukončené aj na prestavbe Lomonosovovej ulice. Začínajú tak byť viditeľné niektoré problematické aspekty projektu, ktoré z neho v minulosti urobili terč verejnej kritiky.

Čítať viac

Construction update: Bezručova Residence, 13.9.2018

21.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Komplex Okresnej sociálnej poisťovne a neskôr nemocnice na Bezručovej ulici získava pôvodnú tvár. Developer Bezručova Invest pokročil s prestavbou dvoch objektov, tvoriacich projekt, natoľko, že si môžeme opäť vychutnať funkcionalistickú krásu a eleganciu jednej z najvýznamnejších pamiatok v tomto smere v Bratislave.

Čítať viac

Construction update: Bezručova Residence, 03.07.2018

12.07.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia a dostavba niekdajšej nemocnice a Okresnej a sociálnej poisťovne na Bezručovej ulici sa dostáva do štádia, keď sa už začína odhaľovať finálny výzor objektu. Po dokončení tu budú jedny z najluxusnejších bytov v Bratislave.

Čítať viac

Construction update: Bezručova, 21.04.2018

01.05.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najluxusnejších bratislavských projektov, Bezručova Residence od spoločnosti Bezručova Invest, patriacej do portfólia aktivít podnikateľa Juraja Širokého, sa blíži k dokončeniu hrubej stavby. Už čoskoro tak bude pre laika neviditeľné, prečo projekt spôsobil v nedávnej minulosti kontroverzie.

Čítať viac

Construction update: Bezručova Residence, 25.1.2018

26.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia a dostavba projektu Bezručova Residence od spoločnosti Bezručova Invest napreduje. Postupne sa už dobudováva aj časť niekdajšieho komplexu, ktorá bola asanovaná, čo minulý rok vyvolalo búrku nevôle.

Čítať viac

Matej Ceconík: Hodnotné časti sme nebúrali, v Starom Meste nemáme konkurenciu

06.02.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

V centrálnej časti mesta pokračuje premena niekdajšej nemocnice a poisťovne na Bezručovej ulici na nadštandardný polyfunkčný komplex Bezručova Residence. Rekonštrukcia dlhodobo zanedbanej budovy však vyvolala aj kontroverzie, keď developer, spoločnosť Bezručova Invest, zrovnala so zemou časť jednej z dvojice vzácnych funkcionalistických budov, ktoré tvoria celý komplex. O projekte a rozličných aspektoch jeho výstavby som sa zhováral s Matejom Ceconíkom, výkonným riaditeľom Bezručova Invest.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube