Author photoAdrian Gubčo 29.09.2023 12:21

Výnimočná súťaž pozná výsledky. Úrad vlády získa novú budovu na špičkovej úrovni

Úrad vlády Slovenskej republiky sa borí s nedostatkom priestorových kapacít a moderných priestorov pre svojich zamestnancov. Na začiatku tohto roka preto vyhlásil dobre nastavenú súťaž, ktorá zaujala mimoriadne množstvo architektov. To sa odrazilo v kvalite víťazného návrhu, ktorý nastavuje úplne novú úroveň úradnej budovy. Výsledky odhalil portál Archinfo.sk.

Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo

Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo

Úrad vlády SR má už dlhšie problémy s nedostatočnými priestormi a v nevyhovujúcom stave. Najznámejšou budovou je Letný arcibiskupský palác, významná baroková pamiatka, ktorá bola na administratívne účely adaptovaná počas druhej svetovej vojny. V 70-tych rokoch pribudol neskoromodernistický pavilón, kde dnes prebiehajú vládne rokovania. V súčasnosti už ale nárokom úradu tieto priestory nepostačujú. Zamestnanci sídlia v komerčných budovách.

Inštitúcia preto rozhodla o nutnosti vybudovania novej administratívnej budovy. Umiestnená má byť v severozápadnej časti areálu na Námestí slobody – na ploche, kde sú dnes jednoduché úžitkové stavby, patriace pod sekciu dopravy. Cieľom je obmedzenie záberu zelene z historickej Lippayovej záhrady. Nároky na nový objekt sú vysoké, čo sa týka potrebných funkcií aj celkovej úrovne stavby.

Potrebné je vybudovať objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami a tromi podzemnými, kde bude pracovať 500 ľudí. Súčasťou budovy bude aj sídlo Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC). V nadzemnej časti objektu sa predpokladá vznik vstupného foyer s možnosťou usporiadania tlačoviek, veľkej zasadačky pre 50 ľudí, zamestnaneckej jedálne pre približne 700 ľudí aj zázemia pre vodičov či údržbu. V podzemnej časti má vzniknúť parkovanie pre približne 170 automobilov alebo autodielňa.

Galéria

  • Pohľad zo záhrady. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Pohľad z Čajkovského. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Pohľad zo záhrady. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Zasadačka NBAC. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Štandardná zasadačka. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Vnútorné átrium. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo
  • Model. Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo

V podzemnej časti sa zároveň predpokladá vznik dočasného krytu pre zamestnancov v prípade mimoriadnych udalostí, na treťom podzemnom podlaží zas má byť umiestnené chránené pracovisko v odolnom úkryte, kde sa približne 45 osôb bude môcť ukrývať až päť dní. Bude tu aj rokovacia miestnosť, kde sa bude dať rokovať o utajovaných skutočnostiach. Mimoriadne bezpečnostné opatrenia platia aj v prípade pracoviska NBAC, ktoré bude mať samostatnú prevádzku.

Úrad vlády SR sa preto rozhodol pre obstaranie návrhu tým najlepším spôsobom – vo forme vyhlásenia architektonicko-urbanistickej súťaže. Išlo o projektovú dvojetapovú súťaž s pomerne dobre nastavenými podmienkami a kvalitnou porotou. Do prvej etapy sa tak prihlásilo až 55 kolektívov, pričom postúpila šestica z nich. Koncepty následne rozpracovali do väčšej podrobnosti, vrátane vyhotovenia fyzického modelu.

Porota napokon rozhodla o víťazstve pre architektov Milana Kiačeka a Matúša Kiačeka. Ako približuje portál Archinfo.sk, porotu návrh presvedčil „svojou jednoznačnou čitateľnosťou a vhodným reagovaním na zložitý kontext prostredia.“ Vyvážené bolo urbanistické riešenie aj kvality vnútorného priestoru návrhu, čo podľa hodnotenia expertov dáva predzvesť hodnotnému pracovnému prostrediu. Naostatok je návrh citlivý k zástavbe aj zeleni záhrady.

Víťazný návrh tak má byť „ideálnou reflexiou požadovanej funkcie“. Budova má inštitucionálny výraz, k prostrediu pristupuje umiernenie a jej členenie na „pavilóny“, ustupujúce smerom k Štefánikovej, umožňuje odľahčiť celkovú hmotu objektu. Vertikálne členenie fasády reflektuje modularitu interiérového usporiadania a napomáha k zrozumiteľnosti mierky budovy.

Porota ďalej konštatuje, že vnútorná organizácia budovy je jednoduchá a variabilná. „Symetrický nástup do objektu vhodne oddeľuje ostatné prevádzky z bezpečnostného hľadiska,“ komentuje porota. „Chýba však lepšie členenie komunikačných trás medzi podzemnými a vstupným podlaží, z hľadiska kontroly pohybu osôb. Tento nedostatok je však možné odstrániť pri spodrobňovaní riešenia“. Pozitívne sa vyjadruje k pracovným priestorom, ktoré vytvoria atraktívne a vysoko variabilné prostredie pre prácu.

Nová budova by mala spĺňať nároky na energetickú udržateľnosť a súčasné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia. Vyhýba sa okázalým riešeniam, z ekonomickej stránky by tak mala byť racionálna – čo je s ohľadom na zdroj financovania rozumné rozhodnutie a zvyšuje šancu na realizáciu.

Porota uzatvára, že autori návrhu najlepšie pochopili podstatu funkčnej hierarchie objektov v areáli Úradu vlády. „Nie je úlohou nového objektu konkurovať významu existujúcej architektúry, ale byť jej doplnením. Ponúkať kvalitu s dávkou pokory,“ vysvetľuje. „Výsledný návrh je výborným a vyváženým príkladom ako môže byť zhmotnená nová architektúra v historickom prostredí a pritom byť neokázalou a vnímavou k svojmu okoliu.“

Ukončený je tak približne rok trvajúci proces, ktorý je pre Úrad vlády SR premiérou vo využívaní novej formy verejného obstarávania s väčším dôrazom na kvalitu ako len na cenu. Víťazný návrh teraz čaká dopracovanie v zmysle odporúčaní poroty a vyhlasovateľa. Nasledovať budú jednotlivé projektové stupne, ktoré vyústia v realizáciu. Tá v tomto momente špecifikovaná nie je.

 

Zdroj: Úrad vlády SR / Archinfo

 

Súťaž na návrh novej budovy Úradu vlády SR odhaľuje potenciál architektonických súťaží. Nielen víťazný koncept ukázal možnosť vybudovania solídnej administratívnej budovy, ktorá kombinuje splnenie funkčných požiadaviek, zvýšenie komfortu a kultúry pracovného prostredia pre zamestnancov a zamestnankyne dôležitej inštitúcie a v neposlednom rade aj reprezentatívnosť. Úrad vlády SR by mal sídliť v kvalitných priestoroch, keďže je nositeľom určitých štátnych ideí.

Nový objekt, hoci racionálny, rozhodne nebude žiadnou hanbou. Dobre dotvorí celý areál, ktorý navyše prejde onedlho mimoriadne potrebnou revitalizáciou. Už o niekoľko rokov tak vznikne mimoriadne kultivovaný priestor, ktorý môže prispieť k zvýšeniu kvality práce celého Úradu vlády SR – napokon, aj úroveň pracoviska je pre niektorých ľudí faktorom, podľa ktorého sa rozhodujú pre prácu na danom mieste. Úrad vlády SR potrebuje prilákať talentovaných úradníkov, ktorí budú následne tvoriť dôležité stratégie pre rozvoj celého štátu.

Skúsenosť so súťažou by mohla vytvoriť pozitívny precedens pri riešení podobných zadaní. Hoci sa v posledných rokoch situácia zásadne zlepšila, ešte stále nemožno povedať, že by sa po architektonickej súťaži siahlo vždy, keď treba obstarať návrh nového projektu. Platí to najmä v prípade štátu, ktorý mal v tomto smere v minulosti resty.

Do budúcna ho v oblasti rozvoja vlastných budov čakajú významné úlohy. Fyzický stav mnohých objektov v správe štátu (vrátane ministerstiev) je nedostatočný, niektoré úrady by si zaslúžili úplne nové budovy. Ich umiestnenie v komerčných objektoch nemusí byť najvýhodnejšie a nevypovedá to dobre ani o štáte ako takom.

Potrebné tak bude postaviť nové budovy, prípadne obnoviť existujúce. Odteraz by sa to už nikdy nemalo zaobísť bez dobre nastavenej a adekvátne honorovanej súťaže s kvalitne vyskladanou porotou. Ide nielen o civilizovaný, ale aj ekonomicky racionálny a transparentný spôsob, ako obstarávať nové projekty – a to je pri verejnej správe morálna a do veľkej miery aj zákonná povinnosť.

Slovensko môže byť lepšou, kultúrnejšou a kultivovanejšou krajinou. Vysoký dôraz na kvalitu architektúry, vstupu do verejného priestoru a vhodného procesu, ktorý k zisku projektov povedie, je spôsobom, ako to dosiahnuť. V konečnom dôsledku z toho budú benefitovať všetci.

 

Všetky návrhy nájdete na Archinfo.sk.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube