Author photoAdrian Gubčo 22.05.2023 20:44

Športová lokalita nezanikne. Odhalený Sport House dotvorí Pasienky

V posledných rokoch často počuť obavy, že športový charakter Pasienkov čoskoro zanikne. Má ísť o dôsledok developmentu, ktorý sa tu pripravuje. Ak sa tu však začne stavať nová štvrť, pôvodný duch sa do veľkej miery zachová – aktuálne projekty totiž obsahujú významnú športovú zložku.

Zdroj: A3 Architekti, Koneval Architekti

Zdroj: A3 Architekti, Koneval Architekti

Pasienky boli pôvodné rozľahlým územím polí, lúk a (neprekvapivo) pasienkov východne od Bratislavy. Okrem poľnohospodárov boli v prvej polovici 20. užívateľmi územia najmä vojaci, ktorí mali neďaleko cvičiská a kasárne. Zlom nastal po roku 1938, kedy bola Petržalka odstúpená Nemecku a spolu s ňou aj veľká časť športovej infraštruktúry Bratislavy. Mesto sa rozhodlo vybudovať športoviská v novej lokalite – na Tehelnom poli a Pasienkoch.

Za obdobia socializmu vzniklo na Pasienkoch „rozsiahle športové mesto“, k čomu dopomohol vznik atletického štadióna, krytej plavárne, niekoľkých hál, futbalových ihrísk a v neposlednom rade aj štrkoviska – jazera Kuchajda, ktoré sa stalo obľúbeným rekreačným areálom. Napriek určitým zmenám a zásahom si Pasienky udržujú svoj športový význam dodnes. Platí to aj napriek požiadavke po vyššej polyfunkčnosti, skloňovanej už od začiatku 90-tych rokov 20. storočia.

V súčasnosti sú viac-menej známe úvahy investorov o rozsiahlejšej transformácii územia. Dnes nezastavané plochy medzi nákupným centrom Vivo! a pásom športových hál či komerčných objektov pri Trnavskej ceste (vrátane atletického štadióna) sa majú premeniť na mestskú zástavbu s bývaním a občianskou vybavenosťou. Nateraz týmto víziám bráni Územný plán. Z dlhodobého hľadiska ale k prestavbe nepochybne dôjde.

Galéria

  • Activity House. Zdroj: Koneval Architekti
  • Activity House. Zdroj: Koneval Architekti
  • Sport House. Zdroj: A3 Architekti
  • Sport House. Zdroj: A3 Architekti
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Preto sú do istej miery prirodzené obavy verejnosti zo straty významnej funkcie a priestorov pre pohyb. Faktom však je, že sa postupom času ukazujú ako neopodstatnené. Možností pre športovanie tu totiž v poslednom období pribúda.

Dôkazom je aj rozostavaný projekt, resp. dvojica projektov Activity House a Sport House od spoločností HOLLEX Slovakia (Activity House) a BEMAK Real (Sport House). Development vzniká v dotyku so Športovou halou Pasienky, jednou z ikonických stavieb v tejto časti mesta. Realizácia prebieha na pozemku, kde sa donedávna nachádzala budova kolkárne z roku 1962. Mestská časť tvarovo výraznú budovu viedla ako pamätihodnosť. To však neznamená, že objekt bol aj pamiatkovo chránený.

Po novom tu bude dvojica budov, Activity House a Sport House. Prvá menovaná bude určená na komplexné športové vyžitie a rôzne formy pohybových aktivít s doplnkovými funkciami, druhá bude kombinovať šport s kanceláriami či služobným bývaním. Oba objekty majú mať kubický charakter a materiálovo spolu komunikovať.

Activity House bude pozostávať z jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží so štvrtým ustúpeným. Na prvom nadzemnom podlaží sú navrhnuté lobby bar, športový priestor, detský kútik, dve predajne športových potrieb, multifunkčný športový priestor, šatne a toalety. Na druhom podlaží sú riešené trenažéry, stolný tenis, biliard, recepcia, relaxačný priestor alebo seminárna miestnosť. Na treťom nájdu svoje priestory telocvičňa pre bojové športy, sociálno-hygienické zázemie (šatne) a dve relaxačné miestnosti. Na štvrtom sa budú nachádzať recepcia, športový priestor, sauny, dve miestnosti pre maséra, sociálno-hygienické zázemie, multifunkčný priestor pre skupinové cvičenia, jeden služobný byt (43,9 m2), otvorená terasa a jej čiastočne krytá časť s bazénom. Strechy sú riešené ako zelené – v kombinácii s pochôdznymi drevenými terasami.

V prípade Sport House vzniká taktiež budova s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami, pričom najvyššie bude ustúpené. Na prízemí sa ráta so vznikom fitnesscentra s priľahlým fitness barom, ako aj obchodnými priestormi. Pri druhom a treťom podlaží sa taktiež hovorí o fitness, ale aj o administratívnych priestoroch. Na štvrtom podlaží bude šestica bytov na prenájom (z toho tri dvojizbové a tri trojizbové). Na streche sa uvažuje s fotovoltaickými panelmi.

Oba objekty sa prezentujú atraktívnou súčasnou architektúrou. Activity House od kancelárie Koneval Architekti bude mať väčší rozsah plných fasád s keramickým (tehličkovým) obkladom a integrovanými plochami pre veľkoplošné bannery. Sport House od A3 Architekti bude transparentný a celopresklený, aby pôsobil ako protiváha druhého projektu. Tehly však budú použité aj tu, v parteri a na ustúpenom podlaží.

Obe budovy sú v pokročilom štádiu výstavby – dokončujú sa hrubé stavby. Podľa A3 Architekti sú dokončené všetky železobetónové konštrukcie a začína sa s osadzovaním fasádnych profilov. Na základe toho predpokladajú, že Sport House (a s ním aj Acitivity House) by tak mohlo byť zrealizované do konca tohto roka.

 

V tomto momente sú už obe budovy v štádiu hrubej stavby. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Ani spoločne nejde o zvlášť veľký development. Prostredie vhodne dotvorí funkciou aj architektúrou. Kolkárne je nepochybne škoda, na druhej strane ale treba pripustiť, že novostavby lepšie zodpovedajú predstave o atraktívnej štvrti pre trávenie voľného času, prácu a v neposlednom rade aj pre život.

Športová náplň sa tak z Pasienkov nevytratí. Okrem tohto projektu sa priamo v susedstve realizuje rozsiahla rekonštrukcia Športovej haly Pasienky, kde vznikne Národné basketbalové centrum. Aj v prípade tejto v čase výstavby takmer jedinečnej stavby (na celom svete bola len jedna podobná v USA) sa hovorilo o možnom zániku. Namiesto toho ale došlo k obnove a modernizácii – hoci o architektonickej úrovni sa oprávnene vedú diskusie.

Čo sa týka zvyšku štvrte, do budúcna treba očakávať, že súčasné futbalové ihriská sa pravdepodobne transformujú. Vyššie zmieňovaný development predpokladá zachovanie existujúcich hál a novostavby na mieste voľných plôch. Smerom ku Kuchajde by mohli vzniknúť vyššie budovy, kým samotné štrkovisko sa stane srdcom veľkého parku s promenádami a exteriérovými športoviskami.

Z monofunkčného „športového mesta“ sa stane polyfunkčná mestská štvrť so silným športovým nádychom. O jej vhodnosti sa budú na verejnosti pravdepodobne ešte viesť diskusie. Nemožno však poprieť, že z hľadiska súčasných očakávaní od mesta a mestského prostredia ide o vhodnejšie riešenie. Pasienky sa zmenia, mala by to ale byť zmena k lepšiemu.

 

Fotografie z 16.4.2023. Pozrite si výstavbu Activity a Sport House vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube