Author photoAdrian Gubčo 29.09.2022 18:34

Nové centrum Ružinova sa blíži, Hlavné mesto mu dáva zelenú

Najznámejšie zbúranisko v Bratislave, ktoré si vyslúžilo prezývku Hirošima, sa blíži k totálnej transformácii na aktívnu súčasť mesta. Magistrát totiž konečne udelil zelenú výstavbe projektu Nové centrum Ružinova od developera MiddleCap Group. Obyvatelia druhého najväčšieho bratislavského sídliska tak môžu čoskoro prísť o nešťastnú dominantu svojej mestskej časti.

Zdroj: MiddleCap Group

Zdroj: MiddleCap Group

Keď bol na začiatku 21. storočia predstavený zámer nákupného centra Yosaria Plaza, investor nešetril superlatívmi. Malo ísť o najväčšie centrum v Bratislave, ktoré by prinieslo nielen množstvo obchodov, ale aj početné rekreačné možnosti. Developer si pre svoj projekt vybral miesto, ktoré malo v tej dobe rolu akéhosi centra Ružinova – prestavbou mal prejsť Obchodný dom Ružinov, prezývaný aj ružinovský Prior. V roku 2005 získala firma príslušné povolenia a pôvodný objekt „oholila“ na konštrukciu.

Práce sa však potom zastavili a už sa nerozbehli. V strede inak vcelku vydareného sídliska vzniklo rozľahlé mŕtve stavenisko, ktoré začalo rýchlo zarastať náletovými drevinami a byť navštevované neprispôsobivými občanmi. Sľuby developera sa ukázali ako plané a problém nedokázali vyriešiť ani miestni politici. Konečne sa na začiatku roka 2019 potvrdilo, že pozemok aj s povoleným projektom získal pomerne silného majiteľa, schopného pripraviť nový zámer - spoločnosť MiddleCap Group, ktorá v Bratislave zrealizovala už niekoľko aj pomerne náročných projektov.

Nový developer zorganizoval architektonickú súťaž za účasti viacerých skúsených medzinárodných architektonických kancelárií. Napokon však stavil na „domáceho“ architekta Jakuba Ciglera, ktorý dobre pozná bratislavské prostredie a podmienky. Podoba zámeru bola predstavená na začiatku roka 2020, tesne pred začiatkom pandémie koronavírusu COVID-19. Povoľovací proces sa spustil na jeseň toho istého roka, posudzovanie EIA na jar 2021.

Nové centrum Ružinova, ako bol projekt neskromne, no vcelku presne označený, má priniesť odstránenie skeletu pôvodného OD Ružinov a jeho nahradenie mohutným polyfunkčným komplexom. Tvorené má byť mestským blokom s občianskou vybavenosťou, bývaním a so zeleným vnútroblokom, ktorý bude verejne prístupný. Na upravený verejný priestor by sa premenilo aj Papánkovo námestie medzi projektom a Domom kultúry Ružinov. Výhľadovo sa uvažovalo aj nad druhou etapou, ktorá by premenila plochy medzi domom kultúry, Tomášikovou a Ružinovskou. Vzniknúť by tu mohli administratívne objekty, námestie a nová miestna radnica.

Galéria

  • Zdroj: MiddleCap Group
  • Zdroj: MiddleCap Group
  • Zdroj: MiddleCap Group / EIA
  • Výsledný súťažný návrh. Zdroj: MiddleCap Group
  • Výsledný súťažný návrh. Zdroj: MiddleCap Group
  • Výsledný súťažný návrh. Zdroj: MiddleCap Group
  • Výsledný súťažný návrh. Zdroj: MiddleCap Group

Od prvotnej vízie prešiel projekt určitými úpravami, ale aj spodrobnením. Developer získal už na začiatku roka 2021 od Hlavného mesta stanovisko k investičnému zámeru (ide o nezáväzné stanovisko, v rámci ktorého mesto prvotne vyhodnotí zámer a dodá odporučenia k dopracovaniu projektu), na základe ktorých svoj návrh prispôsobil. Základná schéma sa však nezmenila.  

Nové centrum Ružinova tak bude tvorené štyrmi horizontálnymi úrovňami. Prvou je štvorica hmôt prízemia s občianskou vybavenosťou a obslužnými priestormi. Od druhého po piate podlažie bude budova rozdelená na osem blokov (A-H), ktoré tvoria druhú úroveň. Bloky A, B, D, F a G obsahujú malo-priestorové kancelárie, menšie byty sú riešené v blokoch C a E na druhom a treťom podlaží a v blokoch A, C a E na štvrtom a piatom. K bytom a nebytovým priestorom na druhom orientovaným do vnútrobloku prislúcha strešná terasa a extenzívna strešná zeleň – strecha nad časťou prvého podlažia.

Od šiesteho podlažia, kde začína tretia úroveň, sú v zámere navrhované prevažne väčšie byty. Bloky A, B, C a bloky E, F, G sú na úrovni tohto podlažia navzájom prepojené priebežnou betónovou doskou, plniacou funkciu visutej záhrady. Blok H bude ukončený zelenou strechou nad šiestym nadzemným podlažím. V bloku D na šiestom až deviatom a v bloku H na šiestom sa okrem bytov majú nachádzať aj priestory, využívané ako malopriestorové kancelárie. 

Posledná, štvrtá úroveň je tvorená ustupujúcou hmotou 10. podlažia, ktoré obsahuje nadštandardné byty. Ich súčasťou sú veľké strešné terasy, tienené rámovými konštrukciami s výsuvnými roletami.

Výsledkom bude súbor so 198 bytmi na takmer 23,5-tisícoch metroch štvorcových. Na nebytovú funkciu bude pripadať 22,5-tisíc metrov štvorcových. Nie je pravdepodobné, že väčšinu z toho tvorí retail, z veľkej časti pôjde skôr o zmieňované „malopriestorové kancelárie“. Možno pôjde o podobný model ako v Zwirne, kde sa tiež v tretej etape realizujú kancelárie, v praxi však budú využiteľné podobne ako menšie byty. Súčasťou projektu je 624 parkovacích miest, z toho 618 bude v dvojpodlažnej podzemnej garáži.

Vznik súboru prinesie aj úpravy priľahlej dopravnej infraštruktúry. Tomášikova sa tak napríklad čiastočne rozšíri o bsupruh v smere na Ružinovskú. Developer taktiež posunie zastávky MHD DK Ružinov čo najbližšie ku križovatke Ružinovská – Tomášikova, aby sa skrátili prestupy na električky. K vyvolaným nákladom ďalej patrí vybudovanie obojsmernej segregovanej cyklotrasy v šírke 3,5 metra spoločne so súvisiacim cyklopriechodom na Tomášikovej a súbežným chodníkom, ako aj rozšírenie Obilnej po vjazd do garáží súboru a vznik svetelnej križovatky s Tomášikovou.

Za daných okolností Magistrát súhlasil s vydaním kladného záväzného stanoviska. Publikované bolo až teraz, hoci vydané bolo ešte v priebehu júna. V stanovisku si ešte navyše vyžiadal ďalšie zmeny v prospech pešej a cyklistickej dopravy, doplnenie zelene na plných fasádach vnútrobloku alebo vytvorenie živého parteru vo vnútrobloku.

Developer tak môže konečne pokračovať v ďalších stupňoch povoľovania. Nasledovať bude územné konanie na úrovni stavebného úradu v mestskej časti Ružinov. Miestna samospráva už deklarovala záujem zlepšiť územie čo najskôr, takže pravdepodobne netreba očakávať výraznejšie obštrukcie. Výstavba by sa teoreticky mohla spustiť už v druhej polovici budúceho roka.

 

Výsledný súťažný návrh počítal aj s teoretickou výstavbou druhej etapy. Zdroj: MiddleCap Group

 

Nové centrum Ružinova je významný projekt, ktorý ovplyvní život blízkeho a širšieho okolia. Najviditeľnejšou zmenou bude samozrejme zánik dlhoročnej ruiny, ktorá radikálne znižovala úroveň tejto časti inak pekného sídliska – hoci práve naopak, tu mala byť najvyššia. Nahradený bude mestotvornou štruktúrou, ktorá by bola možno celkom vhodná aj v centrálnejšej lokalite. V aktuálnom kontexte však môže pomôcť vytvoriť skutočný kúsok mestského centra. Po zániku pôvodného OD Ružinov takéto miesto mestskej časti citeľne chýba.

Fakt, že nedôjde k výstavbe Yosaria Plaza, nie je žiadnou škodou. Nákupné potreby obyvateľov sú medzičasom saturované v rámci miestnej vybavenosti alebo série obrovských nákupných centier inde v Bratislave. To však neznamená, že kvalitu života nezlepšia početné prevádzky a služby, ktoré by mali s novým developmentom prísť. Pokiaľ budú životaschopné, môžu aktivovať priľahlé verejné priestory a prispieť aj k rýchlejšej revitalizácii domu kultúry a ďalších priľahlých plôch.

V každom prípade, projekt nebude kompletný, kým nebude dobudovaná aj druhá fáza – teda pôvodne plánované administratívne objekty pri križovatke Tomášikovej a Ružinovskej. V rámci výstupov z architektonickej súťaže boli prezentované len rámcovo, viac vo forme hmotovej štúdie ako konkrétneho riešenia. S ohľadom na situáciu na trhu nemožno ani potvrdiť, že pôjde naozaj kancelárie – developer by určite uprednostnil byty, ktoré prinášajú väčší ziskový potenciál. Skôr či neskôr je ale vhodné plochu, kde boli navrhované, zastavať.

Na sídlisku Ružinov je totiž len málo vhodnejších plôch pre výstavbu väčších objektov. Kde inde, ako na krížení dvoch veľkých kompozičných a dopravných osí, v dotyku s existujúcou aj teoretickou električkovou traťou a v susedstve uvažovaného spoločenského srdca veľkej štvrte, by mali väčšie budovy vznikať? Okolie Ružinovskej je dnes zväčša nezastavané v duchu modernistického uvažovania o bývaní „v parku“, pretnutom kapacitnými dopravnými líniami. Súčasný urbanizmus sa však vracia k tradícii, kedy sú práve takéto silné dopravné osi najhustejšie obstavané.

To neznamená zástavbu existujúcich parkov, ale skôr prázdnych trávnikov, ktorých je pozdĺž Ružinovskej ešte dosť. Takmer celá jej južná strana, s výnimkou Parku Andreja Hlinku, je vhodná na prestavbu. A práve v priestore pri Kerametale, Dome kultúry a križovatke s Tomášikovou je najlepšie miesto pre vznik centra, čo predpokladá spojenie kvalitnej zástavby s verejným zhromažďovacím priestorom.

Aktuálny projekt Nového centra Ružinova je tak snáď len prvou časťou rozsiahlej transformácie územia. Od „Hirošimy“ po kvalitné mestské prostredie je dlhá cesta. Skrátiť sa dá proaktívnym prístupom, ktorý nepripúšťa zbytočné zdržania, neaktivitu a obštrukcie. Po rokoch susedstva so zrúcaninou si obyvatelia okolia zaslúžia, aby žili v upravenej, bezpečnej, príťažlivej a živej štvrti, ktorá bude skutočne lokálnym centrom pre desiatky tisíc Ružinovčanov a Ružinovčaniek.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube