YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.09.2022 14:41

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Výstavba Vydrice 7.5.2022

Výstavba Vydrice 7.5.2022

Problémy sa vyskytli po spustení prípravných prác na projekte Vydrica. Tie sa naštartovali v roku 2019 rozsiahlymi zemnými úpravami, ktoré odstránili pôvodnú vegetáciu a odhalili Hradné bralo. Súčasťou vedút Bratislavského hradu je tak v posledných rokoch aj pohľad na mohutné stavenisko, nie až tak vzdialene pripomínajúce kameňolom. Pre developera Vydrica Development však ide o nevyhnutnú súčasť zabezpečenia jeho projektu.

Nebývalý rozsah a dĺžka prác už dlhšie vyvolávajú diskusie o celkovej stabilite Hradného kopca. So zosuvmi boli problémy už v minulosti – zhoršila ho prevádzka niekdajšieho kameňolomu s ťažbou vo forme odstrelov. Čiastočne sa kopec zosúval aj v oblasti Zámockej ulice, kde svah spevňovala pôvodná zástavba. Po jej odstránení v 60-tych rokoch 20. storočia sa odhalil jej skrytý význam. Až výstavba na prelome 20. a 21. storočia, spojená so vznikom mohutných oporných múrov, priniesla zvýšenie stability severnej časti návršia, na ktorom sa nachádza Bratislavský hrad.

V prípade Vydrice išlo o omnoho náročnejšiu úlohu. Ako píše developer, zabezpečiť vysokú stabilitu kopca bolo preňho zásadné. „Profesionálne zabezpečenie hradného brala je pre náš projekt kľúčové. K jeho stabilizácii sme pristúpili s plnou vážnosťou, a preto sa na nej podieľajú špičkoví odborníci z oblasti geotechniky, inžinierskej geológie a statiky zo Slovenska a Rakúska, s desiatkami rokov skúseností v daných oblastiach,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development. „Vďaka angažovaniu tých najlepších sa podarilo zabezpečiť a zlepšiť stabilitu brala nad prvou etapou výstavby, ako aj okolitého územia a objektov.“

Napriek tomuto tvrdeniu sa podľa zistení Hospodárskych novín objavili v priestoroch Národnej rady SR trhliny v podlahe poslaneckej ubytovne aj praskliny v stenách a sadrokartónových konštrukciách. Vidia za tým práve súvis so stavbou, pričom tento názor nevylúčil ani oslovený odborník z Prírodovedeckej fakulty UK.

Vydrica Development však odporuje. „Prípravu, audit, realizáciu, aj priebežný monitoring spevňovania hradného brala zabezpečujú špičkoví slovenskí, aj svetoví odborníci v odbore geotechniky, inžinierskej geológie a statiky z komerčného aj akademického prostredia,“ píše investor v stanovisku.

Spoločnosť Keller špeciálne zakladanie, ktorá stabilizáciu zastrešuje, deklaruje, že kopec je teraz už bezpečný. „Stabilizáciu hradného brala považujeme za významné technické dielo a sme radi, že môžeme zúročiť naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Projektové riešenie sme spracovali v spolupráci s kolegami z viedenskej materskej firmy a nechali sme si tiež spracovať dva nezávislé audity,“ konštatuje Igor Filo, konateľ vo firme Keller špeciálne zakladanie. Ukončená je stabilizácia nad prvou etapou Vydrice, pričom boli využité trvalé horninové kotvy a zemné klince v kombinácii so železobetónovými kotevnými nosníkmi a hlavicami a s vystuženým striekaným betónom. Práce sa preniesli ponad druhú a tretiu etapu.

Aby mohol developer zaručiť trvalú bezpečnosť, svah bude priebežne monitorovať sústavou silomerov, inklinometrov, extenzometrov, inklinodeformetrov a desiatkami geodetických meracích bodov. Zároveň bola inštalovaná totálna stanica s permanentným monitoringom referenčných bodov, ktoré sú umiestnené na okolitých objektoch aj hradnom vrchu. Údaje z meraní sa podľa stanoviska denne vyhodnocujú.

„Monitorovací systém na projekte Vydrica bol navrhnutý tak, aby zachytil aj minimálne deformácie skalného masívu v okolí stavebnej jamy,“ približuje Vladimír Greif, konateľ firmy ROCK engineering a docent na Katedre inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý koordinuje tieto merania a vyhodnocuje získané údaje. „Cieľom monitorovacieho systému je prípadné deformácie včas zachytiť, aby mohol zodpovedný projektant zabezpečenia stavebnej jamy adekvátne reagovať v záujme bezpečnosti  stavby, ale aj okolitých objektov.“ Zriadená bola aj Rada monitoringu, ktorá bude do dokončenia výstavby kontrolovať priebeh realizácie a všetky technologické postupy.

Developer tak uzatvára, že bezpečnosť projektu aj okolitých stavieb je zaručená. Pasportizácia okolia prebehla ešte pred začiatkom výstavby. Aj medializované informácie o prasklinách v NR SR sú prehnané – má ísť len o drobné vady estetického charakteru bez preukázaného vzťahu k výstavbe Vydrice. Napriek tomu Vydrica Development zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Developer v každom prípade realizuje obrovské zásahy do Hradného kopca, ktoré sa na vizualizáciách snaží zjemniť zeleňou alebo estetickou kamennou stenou neveľkej výšky. V realite to pravdepodobne tak harmonicky vyzerať nebude. Rozsah potrebných zásahov bol pravdepodobne prekvapením, čo sa neprejaví len na celkovej podobe projektu, ale aj jeho cene – a spolu s tým aj cene bytov a komerčných priestorov.

Ide o jeden z objektívnych dôvodov, prečo je Vydrica jedným z najdrahších, ak nie najdrahším rezidenčným projektom v Bratislave. Investor sa zaviazal k špičkovej kvalite architektúry, štandardu, materiálov či verejných priestorov. Zároveň musí zabezpečiť kopec a splniť prísne súčasné normy, vrátane noriem na parkovanie. Preto musel zrealizovať zásahy do podložia, aby tu bolo možné umiestniť všetky požadované funkcie v rozsahu, ktoré požaduje norma aj trh. Ide o jednu z odpovedí na otázku, prečo tu nebolo možné vybudovať nič, čo by mierkou aspoň vzdialene pripomínalo historickú Vydricu a Zuckermandel – všetko totiž treba zaplatiť.  

Projekt je ešte ďaleko od dokončenia a prekonania všetkých problémov. Developer musí len dúfať, že zabezpečovacie práce naozaj priniesli zastabilizovanie kopca, keďže nie je nijakým tajomstvom, že tento sa aj naďalej vyvíja. V minulosti k jeho udržaniu prispievala okrem pôvodnej zástavby aj vegetácia, ktorej korene spevňovali svah. Preto je možno namieste zaoberať sa možnosťami zazelenenia Hradného kopca v takej podobe, ktorá bude pozitívne pôsobiť na panorámu mesta a zároveň brániť pôdnej erózii.

Relatívne nedávno, v roku 2015, takáto iniciatíva vznikla – na kopci sa uvažovalo so založením vinohradu, čo odkazuje na historickú situáciu, kedy tu podľa Hogenbergovej rytiny z konca 16. storočia vinič naozaj vysadený bol. Predstavená bola v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Odvtedy sa však od nej nehovorilo.

Výstavba Vydrice prinesie do centra metropoly obrovské zmeny. Okrem tých hlavných, ktorým je oživenie mŕtvej časti jadra mesta a jeho rozšírenie, prepojenie oddelených častí Podhradia, spojenie Hradu s nábrežím, vznik nových komerčných priestorov a obchodných ulíc, vytvorenie atraktívnych verejných priestorov a kultúrneho objektu Vodnej veže alebo vybudovanie nadštandardnej mestskej mikroštvrte, je to aj ďalekosiahla zmena panorámy Bratislavy. Ostáva len dúfať, že tak vznikne nová atraktívna veduta a nie desivý pohľad na obrovskú stenu, ktorá bude výsledkom prekvapenia v podobe nestabilného Hradného kopca.

 

Pozrite si prípravu a výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube