Author photoRED 26.07.2022 15:49

Dúbravská Villa Rustica - Terasy získava podobu

Koniec Dúbravky sa črtá ako perspektívny smer ďalšej expanzie rezidenčného developmentu severozápadne od Bratislavy. Vzniká tu aj projekt Villa Rustica - Terasy od developera Archikód. Ide o súčasť širšieho konceptu, nazvaného Záhradné mesto, teda malej obytnej zóny s výraznou prítomnosťou zelene. Najnovší projekt má byť príkladom nadštandardného prístupu k architektúre aj spojenia mestského života s prírodným prostredím.

Rezidenčný komplex Villa Rustica – Terasy s prívlastkom „nadštandardný“, ktorý vyrastá v urbanisticky relatívne stabilizovanej mestskej časti Bratislava-Dúbravka, prináša do kontextu hlavného mesta Slovenska niečo, čo sa vymyká bežnému stereotypu. Developer Archikód – asi v snahe vyvolať záujem niečím netradičným – dal novej mestskej štvrti poetický názov „Záhradné mesto“.

Jeho objaviteľom však nie je on. Architektonický, urbanistický a sociálny koncept záhradného mesta sa zrodil už na prelome 19. a 20 storočia. Malo ísť o mestečko či zónu, kde sa mestský a vidiecky život spája s hodnotami komunitného bývania, prevláda nízka zástavba s polyfunkciou a vo verejnom priestore sa uplatňuje zeleň. Autorom tejto vízie bol známy anglický mysliteľ Ebenezer Howard. 

„Nechceli sme postaviť len ďalší pekný projekt s komfortným bývaním, so zeleňou a lesom za domom. Villa Rustica – Terasy sú súčasťou väčšieho urbanistického riešenia Záhradné mesto,“ odhaľuje svoj zámer generálny projektant Vavrica Architekti. Pôvodným cieľom. stojacim pri vzniku Záhradného mesta, malo byť vytvorenie esteticky hodnotného obývaného priestoru s množstvom zelene, ktoré zníži závislosť od centra metropoly a vytvorí životný priestor so silnými sociálnymi väzbami medzi jeho obyvateľmi. 

To má byť aj základom filozofie Villa Rustica – Terasy. Podľa developera sa tu spája kvalitný dizajn s použitím ľudskej mierky a s citlivým začlenením do prírodného rámca. Ako sa na webovej stránke projektu konštatuje, hlavným architektonickým motívom sú priebežné mäkké a oblé horizontálne línie vinúce sa okolo domov v podobe ríms a subtílnych balkónov s elegantným zábradlím z pásovej ocele. Zelené strechy domov sú riešené ako pochôdzne pobytové terasy. Stabilizáciou vlhkosti a teploty zároveň prispievajú k lepšej mikroklíme bezprostredného životného prostredia obyvateľov. Ďalšou pridanou hodnotou má byť landscaping (krajinotvorba), vďaka ktorej má viacero bytov „obrovské privátne záhradné terasy, vďaka ktorým získali kvalitu rodinného domu“

Špecifická konfigurácia -  teda fakt, že okolitý terén aj hmoty nových objektov sú upravené do stupňovitých terás - vedie k tomu, že štyri byty v každej z dvoch etáp majú na prízemí terasy v zelenom átriu, spočívajúcom na streche garáží. To by malo byť v zime prirodzene chránené pred vetrom a v lete pred slnkom. Do svahu exponovaná južná strana átria nabáda zase k výsadbe vzrastlej zelene. Projekt je celkovo tvorený štvoricou terasových mestských domov so štyrmi alebo piatimi podlažiami. Prvá z etáp obsahuje 26 bytov a 44 parkovacích miest, druhá 27 bytových jednotiek a 56 stojísk. Prakticky všetky parkovacie miesta sú situované v suterénnej časti, čo podľa architektov „umožňuje vytvoriť tiché okolie domu s množstvom zelene a oddychových plôch“.

Rôznorodá skladba bytov je tvorená klasickými dvoj- a trojizbovými, ako aj luxusnejšími štvor- až päťizbovými s veľkorysými predzáhradkami či panoramatickými terasami. Developer pripomína, že každá bytová jednotka je orientovaná na minimálne dve svetové strany. Kupujúci mali zároveň možnosť prispôsobiť si ju na svoju mieru ešte počas výstavby prostredníctvom klientskych zmien.

Galéria

  • Zdroj: Archikód
  • Zdroj: Archikód
  • Zdroj: Archikód

Ako na webovej stránke projektu informuje jeho developer, so situáciou v dôsledku opatrení na boj proti pandémii koronavírusu sa úspešne vyrovnal a práce na projekte Villa Rustica – Terasy napredujú. Výstavba podľa stavebníka postupuje podľa stanoveného harmonogramu. Hoci je projekt rozdelený na dve etapy, oboje sa realizujú súbežne. Ich dokončenie sa očakáva v polovici roka 2023. Generálnym dodávateľom je STRABAG. 

Projekt sa bude vyznačovať špecifickou, no zaujímavou a atraktívnou architektúrou. Nepopierateľnou výhodou je dostupnosť prírodného prostredia. Vďaka umiestneniu na miernej vyvýšenine získajú obyvatelia komplexu pekný výhľad na Devínsku Kobylu, Malé Karpaty i Záhorskú nížinu. Tesný dotyk s borovicovým lesom vo výbežku masívu národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla im zase dáva zriedkavo sa vyskytujúcu istotu, že v tesnej blízkosti sa už stavať nebude takmer nič. 

Development pod taktovkou Archikódu sa bude po dokončení tohto projektu pravdepodobne zameriavať najmä na dobudovanie Záhradného mesta v podobe tretej etapy Peknej Vyhliadky, ktorá sa pridá k ostatným dokončeným obytným súborom (vrátane oceňovaných Záhradných víl). Ďalším krokom v rozvoji jeho investičných aktivít bude premena územia, dnes známeho ako Dúbravka Sever - Dúbravčice Stred. Dnes ide o prakticky nezastavané územie medzi severným okrajom sídliska a areálom Penati. V dohľadnej budúcnosti by však mohlo ísť o polyfunkčnú mestskú štvrť, ktorá Dúbravku prepojí s novourbanizovanými územiami v Boroch

Záhradné mesto tak môže čakať expanzia. Ak si udrží vysoký štandard architektúry, spojený s doterajším realizáciami Vavrica Architekti a Archikódu, môže ísť o veľmi peknú časť Bratislavy, ktorá sa - prekvapivo - nemusí ani veľmi odlišovať od názvu. Platiť dokonca môžu rozličné tradičné heslá a floskule, ktoré developeri so svojimi projektami spájajú. Nová štvrť by sa tak mohla vyznačovať nadčasovým dizajnom, spojením výhod bývania v meste a na vidieku, skvelou dopravnou dostupnosťou, občianskou vybavenosťou, zelenými parkami, dotykom s borovicovým lesom alebo rodinným bývaním. Dnes však ide viac o želanie ako o realitu. 

 

Fotografie z 10.7.2022. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube