Author photoAdrian Gubčo 10.11.2022 16:56

Bratislava dostane nový veľký park. Dokončená bola jeho prvá časť

Slovenská metropola je mimoriadne zelené mesto, pričom jeho veľká časť je doslova utopená v zeleni. Zvlášť sa to týka sídlisk, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka. Napriek tomu získa ďalší park, ktorý je už dokonca v realizácii. Dokončená bola jeho prvá časť, po celkovom dobudovaní ho v tejto mestskej časti predčí jedine Sad Janka Kráľa.

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Nový zelený areál vzniká v projekte Slnečnice a jeho Zóne Mesto. Ide o líniový park, ktorý sa nachádza južne od už vybudovaných častí zóny a severne od pripravovanej časti Nad mestom. Aktuálne dokončená časť má rozlohu 14-tisíc metrov štvorcových, plánovaná rozloha je však až 29-tisíc metrov štvorcových. Z petržalských parkov ho predčí jedine Sad Janka Kráľa. Keďže Sad patrí k najväčším parkom v celomestskom kontexte, bude nová zelená os Slnečníc významná aj v kontexte Bratislavy.

Developerom parku, tak ako celých Slnečníc, je spoločnosť Cresco Real Estate. Ako uvádza, priestor bol v plánoch už od počiatku prípravy celej mestskej štvrte, teda od roku 2007. S realizáciou sa však čakalo až na rozvoj okolia. „Už čoskoro sprístupníme verejnosti jeho prvú časť,“ hovorí o parku Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. „Po dokončení tých zvyšných pôjde o druhý najväčší park v Petržalke. Túto unikátnu príležitosť zadefinovať na desaťročia miesto, kde sa budú stretávať ľudia a aktívne tráviť voľný čas vonku, sme chceli uchopiť čo najlepšie.“ Developer pripomína, že park ešte rozšíria vnútrobloky časti Nad Mestom o 5-tisíc metrov štvorcových.

Priestor má ponúknuť rozličné voľnočasové a zelené plochy, zábavné prvky pre deti, tínedžerov aj dospelých, oplotený výbeh pre psy a mobiliár pre rôznorodé komunitné aktivity. „Pôjde o centrálnu časť novej štvrte, ktorá bude ponúkať viacero funkcií,“ približuje Ladislav Hoffmann, riaditeľ výstavby Cresco Real Estate. „Aj preto bolo pre nás dôležité vytvoriť vybalansovaný a kvalitný živý priestor, a to nielen v podobe mobiliáru či zelene. Už v prvej časti sme vybudovali množstvo funkčných, ale aj esteticky unikátnych prvkov, napríklad bludisko zo živého plota.“

Okrem bludiska tu je aj fitness a workout zónu s prvkami pre seniorov. Výbeh pre psy obsahuje agility prvky, umiestnené tu je petangové ihrisko, grilovacia a pikniková zóna a zriadené bolo detské ihrisko s hracími prvkami, využiteľnými pre deti s pohybovým obmedzením. Park má reflektovať potreby rozličných demografických skupín, keďže podľa úvah architektov z AWE Atelieru, ktorý stojí za koncepciou parku, slúžiť bude po desaťročia. Takisto má vzniknúť bohatá komunita jeho užívateľov.

Pri tvorbe vízie sa pracovalo aj so starostlivým výberom zelene tak, aby bol park príťažlivý počas celého roka. „Rastliny v parku sme vyberali tak, aby boli zaujímavé celoročne, teda nielen počas teplejších mesiacov, a zároveň aby boli jednoduché na údržbu. Dominantou parku budú stromy ako platany alebo duby, ale budú sa tu nachádzať aj lipy, javory, borovice, čerešne či jelše, ginko a ambrovník,“ hovorí Zuzana Isteníková, krajinná architektka a spoluautorka parku zo spoločnosti AWE Atelier.

Park teraz vstupuje do kolaudačného procesu, čo znamená, že otvorenie príde až o niekoľko mesiacov – pravdepodobne na jar 2023. Ide o dostatočný čas nielen na ukončenie administratívnych procesov, ale aj zachytenie sa zelene, najmä trávnikov. „Do právoplatnej kolaudácie sme povinní park oplotiť, prosíme preto širokú verejnosť o strpenie. Bez ukončenej kolaudácie nemôžeme park sprístupniť, hoci je už hotový. To zároveň umožní, aby vysadené rastliny dobre zakorenili a po otvorení parku sme nemuseli riešiť opakovanú výsadbu,“ vysvetľuje L. Hoffmann. S otvorením má byť predstavený aj oficiálny názov parku.

Developer avizuje, že po dokončení kolaudácie plánuje oficiálne požiadať mestskú časť Petržalka o prevzatie parku do svojej správy. Týkať sa to má aj ďalšieho v Zóne Viladomy (ktorý má taktiež 14-tisíc m2). Dnes za ich údržbu platia rezidenti. Cresco Real Estate v tom vidí prinavrátenie časti z poplatku za rozvoj, ktorý samospráva od neho doteraz inkasovala. „Už počas dizajnovania parku sme s mestskou časťou rokovali a zapracovali sme všetky návrhy a pripomienky, ktoré k parku a jeho vybaveniu mali. Výsledkom týchto rokovaní je napríklad aj umiestnenie bludiska zo živého plota v parku,“ dodáva J. Krnáč.

Doterajšie investície do parku dosiahli výšku 3,4 milióna eur. V budúcnosti by malo pribudnúť ďalšie pokračovanie, ktoré pretne novú električkovú trať a vyplní priestor medzi rozostavanou časťou Slnečnice POP a pripravovanou etapou, pracovne označovanou ako Južné Mesto A3+A5. Vo výsledku vznikne dlhá zelená línia, ktorá prepojí väčšiu časť novej mestskej štvrte.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: Cresco Real Estate

Vybudovanie nového parku je určite vítanou správou pre súčasných aj budúcich obyvateľov Slnečníc. Plán na jeho vznik nepochybne zavážil u mnohých klientov, keď si vyberali svoj byt a jeho umiestnenie v rámci projektu. K dispozícii budú mať verejný priestor, ktorý je vybavený lepšie ako drvivá väčšina bratislavských parkov. Na kvalite života v mestskom prostredí sa to môže odraziť veľmi pozitívne.

Rovnako vítanou je aj informácia, že správu má prebrať mestská časť (ak sa potvrdí). Pôjde tak o skutočne verejný priestor, otvorený pre všetkých. Pre samosprávu pôjde o nemalý náklad, na druhej strane však ide o prirodzený dôsledok dopytu po zelených plochách. Pokiaľ verejný sektor a obyvatelia žiadajú viac zelene, musia sa pripraviť na to, že to bude čosi stáť.

Práve v tomto leží dôvod, prečo má chudobná Bratislava veľa zelene, ale nízkej kvality. V mnohých mestách sa preferuje skôr koncepcia hustej zástavby s menším počtom parkov, na druhej strane sú však tieto väčšie, kvalitnejšie a lepšie vybavené. Ich správa je efektívnejšia a mesto má viac zdrojov na to, aby ich naďalej zlepšovalo. Alternatívu k nim tvoria vnútrobloky, spravované priamo obyvateľmi. Vízia miest v parku bola vyhodnotená ako omyl a v súčasnom urbanizme sa od nej upúšťa.

Bratislava je tradične v mnohých veciach pozadu a toto je jedna z nich. Investori sú tak nútení zachovávať na svojich pozemkoch rozsiahle zelené plochy, k čomu ich nútia indexy zelene. Tieto majú čisto kvantitatívny charakter a o kvalite nič nehovoria. Započítateľná je len zeleň na rastlom teréne, pričom alternatívy – zelené plochy na strechách garáží, zelené strechy a vertikálna zeleň – sa neuznávajú. Výsledkom je výstavba do výšky, preferencia bodovej alebo riadkovej zástavby a v podstate pokračovanie vo výstavbe sídlisk. Namiesto riešenia problémov sa tieto ďalej upevňujú.  

Týka sa to do veľkej miery aj Slnečníc, ktoré musia takéto indexy rešpektovať. Viladomy tak majú veľmi rozvoľnený charakter, čo viedlo k vysokým nákladom na správu. Obyvatelia sami pocítili, ako sa v praxi prejavuje túžba po enormnom rozsahu zelene. Čoskoro to pocítia všetci obyvatelia Petržalky.

Rozvoj mesta je spojený s rozličnými nuansami, pričom platí, že nič nie je zadarmo. Požiadavka po rozširovaní zelene a zriaďovaní nových parkov zo strany verejnosti je legitímna. To však prináša určité dôsledky – a nie všetky budú vnímané pozitívne. Ak má byť Bratislava mestom s väčším množstvom zelene a parkov vysokej kvality, treba sa pripraviť na to, že nebude mestom pre chudobných.

 

Pozrite si výstavbu Slnečníc - Mesta vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube