Author photoSimona Schreinerová 31.08.2023 16:40

Tragická strata alebo veľký zisk? Projekt v račianskych vinohradoch sa odhaľuje, priniesť má vysokú úroveň

Viaceré mestské časti čelia prudkému stavebnému rozmachu. Medzi ne patrí aj Rača, kde je výstavba nezriedka spojená s expanziou do nezastavaných plôch po bývalých vinohradoch. Nový polyfunkčný komplex od spoločnosti Rinzle Rača s.r.o. však chce túto stratu vynahradiť dôrazom na architektúru a prospešné funkcie.

Zdroj: Rinzle Rača

Zdroj: Rinzle Rača

Komplex Rinzle Rača v rovnomennej lokalite Rinzle má vzniknúť v prostredí transformujúcej sa lokality, kde sídlisko a zóny novej výstavby prechádzajú do otvorenej poľnohospodárskej krajiny. Samotné Rinzle majú vyplniť nevyužitý pozemok v dotyku s ulicou Úžiny. Projekt je zasadený vo svahovitom teréne, kde sa v minulosti nachádzali vinohrady. 

O zámere sa v Rači hovorí dlhšiu dobu. Už pred časom získal od Magistrátu záväzné stanovisko, čím bol posúdený jeho súlad s Územným plánom. Teraz Rinzle Rača vstúpili do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa dokumentácie je navrhovateľom Rinzle Rača s.r.o., firma blízka menšiemu developerovi s realizáciami v zázemí Bratislavy.

Development má vytvoriť nové obytné územie so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami s detskými ihriskami. Primárne pôjde o funkciu bývania, doplnenú o občiansku vybavenosť a administratívu. Rezidenčný komplex bude tvoriť celkovo šesť objektov - polyfunkčný dom (F) a bytové domy (A, B, C, D, E). Projekt je rozdelený na dva stavebné objekty (SO), SO 01 tvorí objekt A a F, zvyšok spadá pod objekt SO 02. Prístup k pozemku nového bytového komplexu bude zabezpečený prostredníctvom miestnej komunikácie z ulice Úžiny.

Galéria

  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Zdroj: Rinzle Rača
  • Situácia stavby. Zdroj: Rinzle Rača / EIA

Objekty A, B, C, D, E sú navrhované ako bytové objekty s piatimi nadzemnými podlažiami (NP), z toho jedným ustúpeným. Celkovo by sa v objektoch malo nachádzať 165 bytov (vrátane troch podlaží objektu F). Podľa EIA bude najviac trojizbových bytov – 80. Dvojizbových je navrhovaných 41, jednoizbových 33 a štvor- a päťizbových spolu 11.

Polyfunkčný objekt F bude pozostávať z piatich NP a disponovať občianskou vybavenosťou. Slúžiť bude aj ako pobytové centrum pre seniorov a jeho súčasťou budú aj administratívne priestory. Vzniknúť tu môžu prevádzky ako kaviarne, malé potraviny, kultúrne centrum, centrum voľného času a podobne, avšak na konkretizovanie je podľa navrhovateľa dnes ešte priskoro. Občianska vybavenosť je navrhovaná na prvom NP a na časti druhého NP. 

Rinzle majú vniesť do lokality ekologické trendy. Investor chce klásť dôraz na trvalo udržateľný rozvoj. Podľa dokumentácie EIA sa venovala zvýšená pozornosť úspore energií a vyššej hospodárnosti stavby. V rámci environmentálnej optimalizácie sa uvažuje s retenčnou nádržou, plochami zelene na rastlom teréne, strešnou zeleňou či dažďovými záhradami.

Rezidenti budú parkovať predovšetkým v podzemných podlažiach. Celkovo vznikne 276 parkovacích miest, z toho 250 v garáži a 26 na teréne. Na prízemí bude miestnosť vyhradená na odkladanie bicyklov a kočíkov. Súčasťou spodnej stavby budú aj priestory pivničných kobiek a prvkov technologického zabezpečenia stavby.

Projektovú dokumentáciu a architektonický návrh zabezpečil Superatelier, ktorý patrí medzi renomované slovenské ateliéry. Aktuálne sa, okrem iného, podieľa na projektoch Palma či Pri Mýte, ktoré patria k popredným developmentom v meste. Architektonický koncept novej schémy v Rači je podľa všetkého v dobrých rukách. Zverejnené vizualizácie naznačujú, že pôjde o príjemný súbor s triezvou mierkou, základnými službami a zeleným charakterom.  

Ak pôjde posudzovanie zámeru EIA hladko, k povoľovacím procesom by sa mohol dostať už začiatkom budúceho roka. V takom prípade by sa výstavba mohla začať v roku 2025 a trvať by mala tri roky. Náklady na realizáciu projektu sú odhadované na 25 miliónov eur.

 

Zdroj: Rinzle Rača

 

Rinzle vzniknú v blízkosti známych projektov Rínok Rača severovýchodne od neďalekej Sadmelijskej ulice a plánovaného zámeru Hroznový Sad v priamom susedstve. V dotyku s projektom je aj obytný súbor Zlaté Krídlo či prvá realizácia Corwinu, ktorá sa taktiež nazýva Rinzle. 

Niektoré z týchto developmentov boli predmetom vášnivých diskusií. Príkladom je Rínok Rača od developera Bencont Group, ktorý je aktuálne tesne pred dokončením. Ide o rozsiahly polyfunkčný projekt s prevahou bývania, bezprostredne prepojený s areálom tzv. Nemeckého domu. Za posledné obdobie je to jeden z najväčších projektov v Rači. 

Na odpor verejnosti stihol naraziť aj Hroznový Sad, ktorý je stále iba v etape prípravy. Ide totiž o zásah do vinohradov, hoci nevyužívaných. Projekt z dielne architektov Morocz_Tacovsky pripravuje spoločnosť Hroznový sad s.r.o. Polyfunkčný komplex bude obsahovať okrem funkcie bývania aj občiansku vybavenosť. Má ísť o osempodlažné objekty, osadené vo svahu a s parkovou úpravou v blízkosti objektov. 

Mestská časť Rača sa v poslednom období vo všeobecnosti výrazne mení. Vďaka aktivite samosprávy sa to týka aj zanedbaných či doteraz prehliadaných častí. Mestská časť sa venuje skvalitňovaniu verejných priestorov, z ktorých možno spomenúť napríklad obnovu parku na Strelkovejrevitalizáciu námestia v Rendezi, obnovu školy na Plickovej alebo výstavbu škôlky na Kadárovej. Aktivity investorov odrážajú stúpajúci záujem o bývanie v tejto lokalite v dôsledku rastu kvality života. 

Úroveň ale zvyšujú i súkromní developeri, ktorí sa v rámci svojich projektov vo väčšej miere venujú verejným priestorom. Tie v konečnom dôsledku neslúžia iba rezidentom, ale aj obyvateľom z okolia. Spojením súkromných a verejných investícií sa môže stať Rača ešte krajším a príjemnejším miestom na život pre široké spektrum obyvateľov.

Prispieť k tomu môžu teoreticky aj Rinzle Rača. Benefitom môže byť najmä vybavenosť, predovšetkým centrum pre seniorov. Projekt bude spojený so zástavbou priestoru, ktoré bolo kedysi využívané pre vinohradníctvo. V kontexte kultúrnej tradície Bratislavy aj Rače preto ide o stratu. Nové funkcie v komornom a príťažlivom prostredí sú však vcelku prijateľnou kompenzáciou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube