Author photoAdrian Gubčo 08.10.2018 09:00

Staromestské rekonštrukcie, október 2018

S príchodom konca roka sa ukončujú aj viaceré rekonštrukcie pamiatok, ktoré sa realizovali v priebehu teplejších mesiacov. Ďalšie sa však práve teraz zároveň spúšťajú.

Každá z podobných rekonštrukcií je potešiteľná, zvlášť pokiaľ ide o pamiatky, ktoré boli dlhodobo v zanedbanom stave. Bezpečne možno konštatovať, že počet takých budov v centrálnej časti mesta každoročne klesá, napriek tomu ešte niekoľko výrazne zanedbaných budov alebo stavebných súborov v jadre Bratislavy zostáva.

K najvýznamnejším z nich patrí komplex neskororenesančného Esterházyho paláca na Kapitulskej, neskorobarokový Habermayerov palác na Panenskej spoločne s vedľajším nájomným domom s rovnakým štýlom, súbor stavieb na Františkánskom námestí 8, 9, 10, ktorého súčasťou je aj vežový gotický dom z 13. storočia (tzv. Himmelreich), jedna z najvzácnejších pamiatok mesta, alebo novobarokový dom z roku 1904 na Panskej 35, v ktorého prízemí sa nachádzala známa Lekáreň u Salvátora.

Až po rekonštrukcii týchto budov bude možné konštatovať, že stav historického jadra Bratislavy je naozaj dobrý. Samospráve tak ostane druhá výzva - sekundovať vizuálne atraktívnej historickej architektúre formou špičkovej kvality verejných priestranstiev v okolí.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Ukončená revitalizácia priečelia Kláštora sv. Alžbety, ktorá nasleduje po nedávnej rekonštrukcii fasády Kostola sv. Alžbety.
 • Kostol bol dokončený v roku 1743 (interiér v r. 1745) v barokovom štýle, autorom je Franz Anton Pilgram.
 • Pôvodný kláštor alžbetínok bol narušený počas Druhej svetovej vojny. V roku 1963 bol vyhlásený za NKP., spoločne s kostolom.
 • Jeden z obnovených detailov kláštora.
 • Rekonštrukcia paláca niekdajšej Obchodnej a priemyselnej komory, dnes projekt Gorkého 4 Offices od AMW Development, je už tiež tiež pred dokončením.
 • Práce prebiehajú už pomerne dlho, zvlášť na jednej z vyvýšených častí budovy. NKP sa stala v roku 1985.
 • Moja obľúbená rekonštrukcia tohto roka, o ktorej som už viackát písal - secesný bytový dom na nároží Štúrovej a Tallerovej ulice.
 • Dom patrí k pokladom uhorskej secesie v Bratislave.
 • Vchod do Štúrovej - v čase vzniku domu najmodernejšej triedy mesta, vedúcej k jedinému mostu cez Dunaj, ktorého výstavba priniesla lokalite masívny rozvoj.
 • Dom krásne doplní sériu secesných pamiatok v okolí, najmä na Šafárikovom námestí či na Grösslingovej, ale aj na Štúrovej - napríklad naproti stojaci hotel Roset (nikdajší Tulip alebo Tulipán)
 • V obnove je dom na ulici Palisády 59. Dom v eklektickom štýle vznikol v posledných rokoch 19. storočia ako dom grófky Irmy Erdődyovej. Neskôr sa stal známy prítomnosťou slávnej kaviarne Štefánka. Za NKP bol vyhlásený v roku 1980.
 • Veľmi vydarená obnova eklektického domu na Sládkovičovej 1 (s jednou z fasád obrátenou do Palisád), ktorý vznikol ako nájomný dom po roku 1895. Za NKP bol vyhlásený v roku 1980.
 • Detaily domu, ktorý ešte viac okrášlil lokalitu a ulicu Palisády.
 • Okolie Palisád je jednou z najkrajších štvrtí Bratislavy, jednou z mála príkladov regulovanej veľkomestskej zástavby z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré vznikali v blízkych metropolách, ale v Bratislave len v obmedzenej miere.
 • Lešenie sa objavilo na eklektickom nájomnom dome z roku 1900 na Sládkovičovej ulici č. 7. Dom sa stal NKP v roku 1980.
 • Do rekonštrukcie ide fasáda Bohosloveckého semináru, resp. Jezuitského kolégia, najstaršej budovy v rámci tohto update. Neskororenesančná budova vznikla v rokoch 1628-1635. Dnes v budove sídli Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. Za
 • Na Nedbalovej ulici sa ukončuje obnova fasády mohutného novobarokového nájomného domu z roku 1893. Rekonštrukcia prebieha na tri fázy, najprv bola zrevitalizovaná časť fasády od Klobučníckej, potom fasáda od Nedbalovej. Poslednou fázou bude fasáda na Klob

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube