Author photoAdrian Gubčo 21.09.2021 17:48

Rekonštrukcia Michalskej veže napreduje, zreštaurovaná bude aj socha sv. Michala

V priebehu júla sa po dlhom čakaní spustila generálna rekonštrukcia Michalskej veže, teda jednej z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy. Hlavné mesto plánuje vežu obnoviť zvonka i zvnútra, pričom reštaurované budú aj jednotlivé výzdobné prvky a artefakty. K nim patrí aj socha sv. Michala Archanjela, ktorá bola včera z veže sňatá po 175 rokoch.

Fotografia z 1.8.2021

Fotografia z 1.8.2021

Baroková Michalská veža je súčasťou komplexu Michalskej brány, poslednej zachovanej brány v rámci pôvodného opevnenia stredovekej Bratislavy. Vybudovaná bola už v 14. storočí, v priebehu dejín však bola opakovane prestavovaná. Súčasnú podobu dostala v rokoch 1753-1758, kedy získala charakteristickú cibuľovitú vežu, zakončenú sochou sv. Michala. Jej autorom bol bratislavský sochár Peter Eller. S výškou 51 metrov bola Michalská veža dlhodobo jednou z najvyšších dominánt mesta.

Socha sv. Michala Archanjela je dnes jednou z najvýznamnejších sochárskych pamiatok Bratislavy. Napriek tomu nebola na nej od roku 1845 vykonaná obnova. V dôsledku toho je výrazne poškodená. Ako uvádza Hlavné mesto, okrem početných drobných defektov chýba aj predlaktie pravej ruky a ľavé krídlo archanjela, jeho plamenný meč, ako aj ľavé ucho draka. V zlom stave sú aj iné artefakty – najmä dvojica zvonov, z ktorých jeden nebol sňatý a opravený od roku 1679 (!), kým druhý má na sebe doteraz jazvy z Druhej svetovej vojny.

Predmetom aktuálneho projektu je však komplexná obnova objektu veže, vrátane exteriéru aj interiéru, spoločne s umelecko-remeselnou obnovou kamenosochárskych a výzdobných prvkov. Socha prejde generálnou obnovou, ktorá jej má prinavrátiť podobu z 18. storočia, kým starší zvon bude zreštaurovaný a druhý odliaty nanovo. K ďalším zmenám má patriť reštaurovanie ciferníkov hodín, olovenej tabule nad bránovým vchodom a všetkých kamenných a reliéfnych prvkov. Vymenené budú aj okná a obnovou prejdú fasády.

V interiéri chce mesto opraviť podlahy, omietky, vymeniť teplovodné kúrenie za elektrické a nainštalovať kompletne nové osvetlenie. Novú podobu má získať Múzeum zbraní – jedna z expozícií Múzea mesta Bratislavy (MMB). Magistrát avizuje, že chce novou úpravou dosiahnuť zvýšenie atraktivity expozície a veže nielen pre turistov, ale aj obyvateľov Bratislavy. Preto sa pravdepodobne zmení spôsob prezentácie, obsah aj forma komunikácie s mestom – aspoň tak sa vyjadrila poverená riaditeľka MMB Zuzana Palicová. Súčasťou opraveného múzea bude aj vyhliadková ochodza nad Michalskou ulicou.

Okrem toho sa od rekonštrukcie a súvisiaceho pamiatkového prieskumu očakáva zistenie nových skutočností, ktoré prispejú k zlepšeniu poznania histórie a vývoja Michalskej veže. Teoreticky je možné, že tieto objavy prispejú aj k úprave projektu. V každom prípade budú nové informácie v rámci expozície určitým spôsobom zahrnuté.

Nové informácie by malo priniesť aj aktuálne sňatie a následná obnova sochy sv. Michala Archanjela. V jej vnútri by sa totiž podľa dochovaných dokumentov mala nachádzať časová schránka s artefaktmi z roku 1845. Mesto by chcelo obsah sochy odhaliť pred verejnosťou. Samotná socha je už dnes na niekoľko dní prístupná k nahliadnutiu pre návštevníkov v priestoroch MMB v Starej radnici na Hlavnom námestí. Potom sa začne reštaurovanie, ktoré potrvá niekoľko mesiacov. Reštaurovaním bol poverený akademický sochár Stanislav Kožela.

Celková cena rekonštrukcie Michalskej veže by sa s ohľadom na jej komplexnosť mala vyšplhať až na 1,6 milióna eur. Takmer 600-tisíc eur tvorí dotácia od Ministerstva kultúry, zvyšok pochádza z mestského rozpočtu. Pokiaľ sa celková dĺžka trvania obnovy nepredĺži, ukončená by mala byť na začiatku roka 2023. Zhotoviteľom je spoločnosť Pamarch.

 

Fotografia z 1.8.2021

 

Oprava Michalskej veže a zreštaurovanie vzácneho sochárskeho diela po nesmierne dlhom čase nie je jedinou novinkou, v rámci ktorej získa dlhodobo zanedbaný monument pôvodnú podobu. K podobnej úprave došlo nedávno aj na Rudnayovom námestí. Po dlhom chátraní a čiastočnom zániku sa podarilo konečne opraviť historické lucerny na schodisku, spájajúcom jednotlivé úrovne námestia. Aj v tomto prípade išlo o projekt Hlavného mesta SR Bratislavy.

Rudnayovo námestie, kedysi nazývané aj Dómske, bolo pôvodne cintorínom, významne však súviselo aj bratislavskými korunováciami. Pred korunovačnou ceremóniou tadiaľto prichádzali sprievody, aby vstúpili do Dómu, resp. Katedrály sv. Martina. Po roku 1830, kedy prebehla posledná bratislavská korunovácia, sa však otvoril priestor pre úpravu plochy. Reálne sa k nej začalo schyľovať až ku koncu 19. storočia z iniciatívy vtedajšieho Bratislavského okrášľovacieho spolku. Zrealizovaná bola napokon v rokoch 1909-1911.

Architekt Franz Wimmer premenil jednoduchú šikmú plochu na dvojicu výškovo oddelených úrovní, prepojených schodiskom. Kým horná úroveň ostala vydláždená, spodná dostala zelenú úpravu a novú výsadbu. Osadená tu bola aj busta skladateľa Franza Liszta a sochára Georga Raffaela Donnera. Najveľkorysejším prvkom však bolo elegantné, dvojramenné schodisko v strede námestia, na vrchole ktorého boli umiestnené ozdobné lucerny.

Rudnayovo námestie neskôr prešlo ďalšími menšími úpravami v podobe osadenia nových sôch alebo výsadby nevhodných ihličnanov pri bustách významných umelcov, čím ich prekryli. Kamenné prvky schodiska zatiaľ chátrali, rovnako ako lucerny, ktoré postupne úplne zhrdzaveli. Snahy o ich rozsvietenie v 90. rokoch 20. storočia neboli úspešné. Až v priebehu roka 2020 sa konečne rozbehli aktivity, smerujúce k ich obnove. Slávnostne rozsvietené boli v priebehu minulého týždňa.

Magistrát upozorňuje, že reštaurovanie bolo mimoriadne náročné, odhalilo však viacero nových poznatkov. V čase vzniku boli lampy pozlátené a neskôr premaľovávané. Nakoniec boli celkom čierne, až kým nezhrdzaveli. Pôvodne bol na ich svietenie využívaný svietiplyn a takisto sa zistilo, že vyrobené boli pravdepodobne v zámočníctve Reimann. Historicky sú zachytené ako svietiace pravdepodobne len na jednej jedinej známej fotografii, ktorá pochádza z roku 1928.

Bratislava takto získala obnovený ďalší prvok, ktorý patrí k jej historickému dedičstvu a charakteru. Nanešťastie, celková rekonštrukcia Rudnayovho námestia zatiaľ neprebehla. Priestor je v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nie je však známe, že by bola v tomto smere vyvíjaná nejaká aktivita. Konceptuálne je pritom priestor pravdepodobne už ujasnený aj do budúcna, preto by prípadná rekonštrukcia spočívala skôr v menších zásahoch, ako je oprava dlažby, úprava zelene alebo sadenie závlahy. Význam priestoru sa každopádne zvýši vďaka napredujúcej rekonštrukcii objektov v správe cirkvi, najmä domu pri Katedrále sv. Martina, slúžiacim ako jeho zázemie.

 

Fotografia z 21.9.2021

 

Drobné prvky a artefakty, súvisiace s históriou Bratislavy a jej identitou, sú dôležitou súčasťou celkového charakteru mesta. Oprava sôch, osádzanie pamätných tabúľ, pripomínanie si významných osobností v dejinách metropoly alebo sprístupňovanie neznámych faktov vo verejnom priestore môže obohatiť zážitok z mestského prostredia, prehĺbiť vzťah k Bratislave a prispieť k rozvoju znalostí a kultúrnosti. Preto je správne realizovať aj takéto projekty.

Potenciálnych nápadov na nové zásahy je mnoho. Zaujímavé by mohlo byť napríklad obnovenie trojjazyčných uličných tabúľ, typických pre Bratislavu v čase, kedy bolo mesto výrazne multikultúrnejšie. Dodnes sa ich niekoľko zachovalo (na Kapucínskej alebo Sasinkovej). Iným príkladom je zreštaurovanie pôvodných označení budov alebo prevádzok. Na Nedbalovej napríklad len nedávno zaniklo medzivojnové označenie tu sídliacej čistiarne. Pozitívnym krokom zas bolo osadenie nápisu Avion na tento pozoruhodný obytný blok na Americkom námestí.

To všetko musí ísť ruka v ruke s vytláčaním a reguláciou vizuálneho smogu. Aj kvalitná architektúra, historická, moderná či súčasná, spoločne s umením a vzácnymi dielami, totiž dokáže byť zničená alebo prekrytá reklamou a zlým dizajnom. Bohužiaľ, aj v prípade historického jadra Bratislavy ide o široko rozšírenú chorobu, ktorá niekedy prekrýva radosť z pekných rekonštrukcií a úprav.

Bratislava sa vďaka obnovám v historickom jadre aj mimo neho stáva krajším a bohatším mestom. Pomaličky sa reštaurujú mnohé prvky, ktoré sú súčasťou jeho dedičstva. K úplnej dokonalosti však ešte čosi chýba – a pritom riešenie by pri dostatku vôle nemuselo byť tak náročné.

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Fotografia z 1.8.2021
  • Fotografia z 1.8.2021
  • Fotografia z 21.9.2021
  • Fotografia z 21.9.2021
  • Fotografia z 21.9.2021

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube