Author photoAdrian Gubčo 13.04.2024 17:42

Optimistická budúcnosť netypickej stavby. Posádkový klub prejde obnovou

Dulovo námestie v Ružinove je čoraz populárnejším miestom, kde sa postupne rozvíja mestský život. Jeho tvár udáva zástavba z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. Jedinú výnimku tvorí pomerne netypický objekt v severnej časti námestia. Ide o Posádkový dom hudby, ktorý by mal v dohľadnej dobe prejsť obnovou. Investorom je Ministerstvo obrany SR.

Zdroj: Google Maps, TASR

Zdroj: Google Maps, TASR

Štvrť Nivy v Ružinove je tvorená dvomi časťami. V južnej sa vyformovali veľké priemyselné areály, kde v 90-tych rokoch 20. storočia ustala aktivita a dnes sa postupne menia na polyfunkčnú lokalitu. V severnej časti však bola vybudovaná prevažne obytná zástavba, ktorá zažila najvýraznejší rozvoj tesne po druhej svetovej vojne. Dnes ide o veľmi obľúbené miesto pre život, čo je dané príjemnou mierkou a štruktúrou zástavby, dostatkom vybavenosti, množstvom zelene a výbornou dostupnosťou do centra.

Pomyselným jadrom Nív je Dulovo námestie. Keďže v 50-tych rokoch sa ešte urbanisti a architekti do istej miery držali tradičných vzorov výstavby (čo bolo dané vplyvom socialistického realizmu), „Dulák“ je v podstate klasické mestské námestie, ktoré je jasne vymedzené zástavbou, je do neho orientovaná vybavenosť v parteri a je logickým vyústením hlavných ulíc v lokalite.

Do urbanisticky inak veľmi zreteľne organizovaného priestoru vstupuje len jeden „cudzí“ prvok – trojpodlažný objekt s charakteristickými arkiermi, vežičkou a oblúkovými prízemnými oknami, pripomínajúci zámoček. Je očividné, že jeho vznik prechádzal výstavbe celého námestia a nadväzuje na odlišnú urbanistickú situáciu. Mierne odlišná je aj architektúra budovy.

Objekt je dnes známy ako Posádkový klub ozbrojených síl. Pôvodne vznikol v 20-tych rokoch 20. storočia ako jedáleň pre zamestnancov neďalekej Cvernovky. Počet pracovníkov bol totiž priveľký a existujúca jedáleň nezvládala nápor stravníkov. Po vojne ho však zabrala armáda, ktorá si ho ponechala dodnes.

Jeho užívateľom je predovšetkým Vojenská hudba Ozbrojených síl SR, ktorá tu má svoje skúšobne. Okrem toho sa tu schádzajú aj rozličné vojenské kluby, napríklad klub generálov, klub veteránov, klub vojenskej histórie a i. Posádkový klub Bratislava sa zároveň podieľa na organizovaní kultúrneho života či spoločenskej zábavy. Slúži najmä aktívnym a bývalým vojakom a ich rodinám. Priestory sa využívajú napríklad pri oslavách životných jubileí.

Napriek veľkému významu pre bratislavských vojakov už stav budovy nie je ideálny. Z tohto dôvodu sa pripravuje pomerne rozsiahla rekonštrukcia, ktorá ovplyvní vonkajšiu aj vnútornú podobu domu. Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien, stropu a strechy, výmena výplňových konštrukcií, ako sú okná alebo dvere, ďalej drobné zmeny dispozície vo vnútorných priestoroch a s tým súvisiace práce vrátane obnovy a výmeny vnútorných inštalácií (napr. vodovod, kanalizácia, vykurovanie, elektroinštalácia a pod.). Okrem toho sa zmodernizuje hudobná skúšobňa a vytvorí nahrávacie štúdio.

Vizualizácie zámeru zverejnené neboli, nie je tak známe, do akej miery sa bude zachovávať pôvodný výraz objektu. Niektoré historické fotky naznačujú, že v minulosti mal o na fasáde o čosi viac výzdobných prvkov. Projektovú dokumentáciu pripravuje projekčná kancelária A-STUDIO.

Zámer má k dispozícii kladné záväzné stanovisko Magistrátu, ktorý potvrdil súlad zámeru s Územným plánom. Keďže budova nie je pamiatkovo chránená, k výrazu sa mesto nijako nevyjadrilo. Investor teraz bude pokračovať v ďalších stupňoch povoľovania. Práce sa spustia pravdepodobne najskôr v priebehu budúceho roka.

Obnova Posádkového domu hudby, resp. Posádkového klubu prispeje k okrášleniu Dulovho námestia. Nanešťastie, jeho život vo väčšej miere neovplyvní, čo vyplýva z určitej uzavretosti danej užívateľom objektu. Na strane druhej, námestie má aj bez toho pred sebou perspektívnu budúcnosť – k jeho vyššej atraktivite dopomôže vznik Zwirnu, ktorého prvá etapa postupne začína ožívať, a perspektívny vznik električkovej trate na Košickej ulici, ktorá tu bude mať zastávku.

Netypická stavba, ktorú mnohí označujú za zámoček, tak bude atraktívnou súčasťou tohto čoraz mestskejšie pôsobiaceho námestia. Prispeje tým aj k celkovému rozvoju Nív, ktoré sú právom považované za jednu z najpríjemnejších bratislavských obytných štvrtí.

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských pamaitok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube