Author photoAdrian Gubčo 25.01.2024 16:51

Od špinavej ulice k atraktívnej triede? Šancovú čakajú zmeny a významné investície

Šancová ulica nemá veľmi dobrý imidž. Do rušnej staromestskej ulice sa obracia kompaktná zástavba s viacerými atraktívnymi budovami na vysokej architektonickej úrovni. Napriek tomu sa spája predovšetkým s hlukom a špinou. Pripravované projekty by mohli aspoň čiastočne napraviť jej reputáciu a pozdvihnúť úroveň tejto dôležitej mestskej triedy.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Názov ulice sa viaže k šancom, teda vonkajšiemu opevneniu s priekopou, ktoré chránilo Bratislavu pred útokmi nepriateľov. Pochádzali z roku 1775 a vytýčili líniu budúcej Šancovej ulice. V 19. storočí opevnenie stratilo zmysel a postupne zaniklo, ku koncu storočia bola zasypaná aj priekopa. To ulicu v ešte väčšej miere otvorilo výstavbe, ktorá sa tu v tom čase už rozvíjala.

Keďže si postupne budovala pozíciu významnej spojnice Štefániinej (Štefánikovej) a Trnavskej cesty, časť novej zástavby tomu začala zodpovedať. K prvým jedno- a dvojpodlažným domom, ktoré sa sčasti zachovali na južnej strane západnej časti ulice, sa začali pridávať mohutnejšie mestské nájomné domy. V prípade budov na severnej strane ulice začali zároveň zodpovedať nárokom na rozšírenie uličného priestoru.

Jedným z takýchto objektov je aj dom na Jelenej 1 – Murgašovej 2. Ide o pomerne mohutnú päťpodlažnú budovu s dvojicou charakteristických arkierov, obrátených do Šancovej. S ohľadom na historizujúce prvky aj pohľady do starých máp možno jej vznik datovať do rokov 1924-1925, keď sa ešte len začínal prechod k modernej architektúre. V čase vzniku bol dom od stavebnej čiary odstúpený. Medzičasom však bola väčšina susednej zástavby odstránená.

Storočie bez výraznejšej údržby aj kontakt s hlučnou a znečistenou ulicou si vyžiadalo svoju daň. Fasáda je výrazne poškodená, na viacerých miestach je odhalené murivo. Ak mala budova živšiu farebnosť, do dneška sa z nej nedochovalo nič. Z vizuálneho hľadiska ide o jeden z najviac zanedbaných domov na celej Šancovej – a to je už čo povedať.

Našťastie sa ale zdá, že sa to môže čoskoro zmeniť. Na úradnej tabuli stavebného úradu v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa objavilo upovedomenie o začatí stavebného konania. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Jelenej 1 – Murgašovej 2 žiadajú o vydanie stavebného povolenia pre obnovu svojho bytového domu.

Predmetom stavby je oprava strechy, zateplenie časti podzemného podlažia, oprava uličnej časti obvodového plášťa, výmena spoločných ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody a kanalizácie, výmena vodovodnej prípojky a obnova interiérov bytového domu vrátane výmeny vchodových dverí. V preklade, pôjde o komplexnú rekonštrukciu starého a zanedbaného domu. Obnovený bude navonok aj zvnútra.

Hoci budova nie je chránená, je súčasťou Pamiatkovej zóny, takže pamiatkari sa budú vyjadrovať k architektonickému riešeniu rekonštrukcie. Malo by to zabrániť strate pôvodných hodnôt minimálne z exteriéru. V prípade interiéru ostáva len dúfať, že sa vlastníci budú správať k originálnym riešeniam s rešpektom. Mnohokrát sú to práve nerekonštruované staršie domy, ktoré si zachovali najviac výnimočných prvkov z čias vzniku, ktoré majú dnes obrovskú hodnotu.

Vydanie stavebného povolenia možno očakávať v priebehu tohto roka. Či sa práce spustia okamžite po jeho správoplatnení, nie je známe. V každom prípade, čoskoro prestane byť budova hanbou Šancovej.

 

Šancovú majú zmeniť rekonštrukcie aj nové projekty. Zdroj: Expoline

 

Ulica sa tak, čo sa týka kvality zástavby, postupne vzmáha. Z ostatných rekonštrukcií možno spomenúť nedávnu obnovu domu na Šancovej 36 alebo opravu domov na Šancovej 18 a 20. Veľmi pekne bol zrekonštruovaný nárožný dom medzi Šancovou a Mýtnou, ktorý sa pôvodne označoval ako Obchodný dom Trojan&Švarc. Z nadchádzajúcich zámerov možno spomenúť dokončenie obnovy posledného z domov v súbore Unitas alebo budovy na Šancovej 32.

Okrem toho sa tu aktuálne pripravuje minimálne trojica nových developmentov. Najväčším je Polyfunkčný dom Šancová, marketingovo Schanz. Mestotvorne pôsobiaca osempodlažná budova od skupiny Proxenta a architektonickej kancelárie Expoline je naplánovaná na mieste parkoviska a opusteného objektu obchodu medzi Jeleňou a Karpatskou. Vzniknúť tu má 64 bytov a takmer 4-tisíc metrov občianskej vybavenosti v podobe obchodov i kancelárií.

V dotyku s kontroverzným Première zas jeho developer FINEP plánuje dobudovať jeho pokračovať v podobe projektu Endlicher House. Kým Première je oprávnene vnímaný v kontexte ulice ako jazva, Endlicher je pomerne komorný. V prípade, že by bol celý development navrhnutý obdobne, odporu by voči nemu bolo minimum. Dnes však zlá povesť projektu spôsobuje, že Endlicher House čaká na stavebné povolenie kvôli nesúhlasu miestnych.

Napokon tretím zámerom, ktorý ostatné prevyšuje v architektonickej úrovni, je Mýtna 37 od Occam Real Estate. Má ísť o príťažlivý polyfunkčný dom od kancelárie Kuklica-Smerek Architekti, ktorý nahradí niekoľko starších domov a v podstate vyplní prieluku. Vzniknúť by tu malo 60 bytov a retail na prízemí. Harmonogram realizácie zatiaľ známy nie je.

Kombinácia rekonštrukcií a nových projektov každopádne posilnia veľkomestský charakter Šancovej. Vyriešiť tak ostane kľúčový problém – dopravnú záťaž a nízku kvalitu verejného priestoru. Tá je taká katastrofálna, až sa stala terčom pomerne rozsiahlej petície, zameranej na zlepšenie stavu a bezpečnosti ulice prostredníctvom utlmenia dopravy.

Samotné Hlavné mesto naznačilo, že je ochotné splniť niektoré z požiadaviek petície (najmä zriadenie nového priechodu pre chodcov pri vyústení Beskydskej), zatiaľ ju však neprerokovalo. Určité zásahy každopádne na Šancovej pripravuje. Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva vyplýva, že do modernizácie ulice pôjde 3,5 milióna eur z úveru. Detaily nie sú známe, ide však o pozoruhodný balík peňazí, za ktorý sa dajú dosiahnuť viditeľné a pozitívne zmeny.

Daná oprava neprinesie riešenie problému s dopravnou záťažou. To sa očakáva až od omnoho väčších projektov, najmä tzv. Severnej tangenty, ktorá je dnes hudbou vzdialenej budúcnosti. Napriek tomu sa nemožno ubrániť miernemu optimizmu – ulica sa dostáva do pozornosti verejnosti. Jedného dňa by sa skutočne mohla stať príťažlivým bulvárom. Predispozície na to má.

 

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube