Author photoAdrian Gubčo 28.11.2023 18:56

Dokončenie takmer po storočí. Obľúbený kostol sa konečne dočká obnovy a dobudovania

Niektoré budovy sa v minulosti postavili v provizórnom stave s očakávaním, že neskôr, po získaní dostatku prostriedkov, sa plne dobudujú. Toto čakanie však niekedy trvá desaťročia. K takýmto budovám patrí Saleziánsky kostol sv. Dona Bosca v Trnávke, ktorý mal byť pôvodne omnoho mohutnejšou stavbou. K jej dokončeniu však dôjde až v najbližších rokoch.

Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo

Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo

Ružinovská štvrť Trnávka vznikla ako osada chudoby. Jej pôvodný názov, Dornkappel, sa odvíja od starej kaplnky uprostred polí. V jej blízkosti sa neskôr vybudovala tehelňa, na ktorú sa začala viazať zástavba rodinných domov. Za Prvej republiky počet obyvateľov dosiahol približne osemtisíc, čo prinieslo potrebu vybudovať tu občiansku vybavenosť – vrátane kostola. Saleziánom bol zverený veľký pozemok v blízkosti dnešnej Staničnej ulice, kde mal vzniknúť chrám aj oratórium.

Pod vedením architekta Gabriela Schreibera vznikla koncepcia trojloďového kostola bazilikálneho typu vo funkcionalistickom duchu. Zároveň však bolo zrejmé, že farnosť nemá dostatok prostriedkov na výstavbu v plnom rozsahu, preto sa na realizáciu pripravila asi dvojtretinová verzia kostola. Z projektu bola vyčiarknutá veža, vstup aj chór, v menšej podobe sa pripravilo aj oratórium.

V roku 1937 tak bol položený základný kameň, pred koncom roka 1938 bol kostol daný do užívania a v roku 1939 bol vysvätený. V tom čase sa očakávalo, že celkové dokončenie príde o 10-15 rokov. Tieto plány však zahatali spoločenské zmeny. K čiastočnej dostavbe došlo síce v rokoch 1968-1970, keďže existujúci vstup nespĺňal bezpečnostné predpisy, veža však dokončená nebola. V tom čase dostal kostol atraktívnu sgrafitovú výzdobu.

Galéria

  • Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo
  • Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo
  • Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo
  • Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo
  • Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo
  • Pôvodný projekt kostola. Zdroj: Trnávka - Saleziánske dielo

V súčasnosti je kostol dôležitým miestom pre lokálnu komunitu, pričom saleziáni naďalej pracujú s miestnou mládežou. Už dlhodobo hľadajú spôsob, ako dobudovať kostol, do čoho sa pridáva požiadavka na rekonštrukciu, keďže budova už má svoj vek. Preto farnosť spoločne so zástupcami miestnych veriacich ohlasuje plán realizácie komplexnej obnovy, ale aj dostavby chýbajúcich prvkov kostola.

Ako uvádzajú saleziáni, plánovaná rekonštrukcia zohľadňuje požiadavky rozličných skupín veriacich, vrátane rodičov s malými deťmi, mladých, seniorov, modlitbových spoločenstiev aj hudobníkov. „Dôležitou súčasťou sú liturgické otázky,“ upozorňuje farnosť. „Kostol má za roky používania viaceré nedostatky a interiér kostola treba liturgicky zjednotiť a zladiť.“ Okrem toho chce adresovať potreby ľudí so zhoršenými možnosťami pohybu, energetickej udržateľnosti či technologického vybavenia.

Rekonštrukcia tak bude zahŕňať úpravu interiéru, prebudovanie priestoru pred kostolom, vybudovanie veže a bezbariérového prístupu. Okrem toho pribudne bezbariérové sociálne zariadenie pod vstupom do kostola. Počet miest v kostole má ostať zachovaný, nezvýšia sa požiadavky na parkovanie a priestor pred budovou sa má lepšie spojiť s farskou záhradou. Autorom obnovy má byť architekt Klement Trizuljak, skúsený tvorca viacerých kostolov.

Farnosť pripúšťa, že realizácia obnovy nebude lacná. „Predpokladané náklady presiahnu 1 milión eur. Na financovanie sa použijú zbierky a počíta sa aj s možnosťou úveru,“ naznačujú saleziáni. V prvej etape sa má dokončiť vstupná alej, úprava vstupu, vonkajšie sociálne zariadenia, veža, zvony a úprava parkovania. Náklady budú okolo 600-tisíc eur. Rekonštrukcia ako celok má trvať niekoľko rokov.

Po jej dokončení však bude kostol po takmer storočí konečne dokončený. Nebude sa síce zhodovať s originálnou víziou G. Schreibera, napriek tomu vznikne kvalitný stánok, napĺňajúci potreby miestnych veriacich. Kostol, ktorý je už dnes ružinovskou pamätihodnosťou, sa v ešte väčšej miere stane aj lokálnou architektonickou dominantou.

 

Saleziáni kedysi plánovali ambiciózne oratórium na Miletičovej, realita dopadla tristnejšie. Zdroj: GRAU

 

Saleziáni patria k najaktívnejším kresťanským spoločenstvám. Ako bolo zmienené, k ich hlavným činnostiam patrí práca s mládežou. V minulosti sa na Trnávke usilovali o zlepšenie postavenia miestnych obyvateľov, ktorí patrili najchudobnejším ľuďom v meste. Okrem náboženských aktivít tak organizovali aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia, na čo slúžili podzemné priestory pod loďou kostola.

Na túto tradíciu sa snažia nadviazať aj dnes, čo je dôvod, prečo boli v rokoch 2018-2019 tieto priestory opravené. Projekt od kancelárie Lang Benedek Architects si vyslúžil uznanie odbornej aj laickej verejnosti.

Architektonické ambície a vkus mala odzrkadľovať aj podoba Nového oratória na Miletičovej ulici. Saleziáni dokonca zorganizovali súťaž, v ktorej sa presadila kancelária N/A. Neskôr sa investor rozhodol pre spoluprácu s kanceláriou GRAU a dlhšie sa zdalo, že práve projekt od mladého bratislavského štúdia bude aj realizovaný. Napokon sa však dokončili úpravy, ktoré neboli v súlade s atraktívnym konceptom od dnes už renomovaných architektov.

V prípade Trnávky snáď k takejto zmene nepríde. Zmeny projektu na Miletičovej urobili zo sľubného zámeru úplne banálnu opravu. Desaťročia nedokončený kostol je však v princípe ešte významnejším symbolom pre miestnych veriacich aj celú štvrť. Po toľkom čakaní je kvalitné riešenie rekonštrukcie adekvátnym zadosťučinením.  

 

Pozrite si rkeonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube