Author photoAndrej Sárközi 14.09.2022 17:42

Z jedného z najstarších divadiel sa stáva najmodernejšie: Divadlo Aréna začína meniť panorámu nábrežia

Historický objekt na pravobežnom nábreží Dunaja sa mení na jeden z najmodernejších kultúrnych stánkov v Bratislave. Získava pritom pôvodnú podobu, ktorá bola naposledy viditeľná pred Druhou svetovou vojnou. Výrazne tak zmení panorámu tejto časti dunajskej promenády. Jej budúci výzor už začína byť viditeľný, keďže stavebné práce rýchlo postupujú.

Divadlo slúžilo vo svojich začiatkoch medzi rokmi 1828 až 1898 ako letné divadlo v podobe nekrytého amfiteátra na okraji Sadu Janka Kráľa. Po roku 1898 sa vybudovala krytá budova a ako divadlo fungovala do roku 1939. Po Druhej svetovej vojne mala Aréna veľmi chabé využitie – používala sa ako sklad, čo trvalo až do roku 1994. Aj vtedy prešiel objekt len čiastočnou obnovou. Problémovým sa stalo taktiež zázemie – prístup do malej sály (loftu) pre menšie javiskové formy bol bariérový, dostupný len cez technické časti budovy. Nedostatočné bolo aj technické či skladovacie zázemie. 

Na odstránenie zanedbaného stavu potrebovalo Divadlo Aréna dlhé roky. Pristúpilo sa k tomu len nedávno, keď sa Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom budovy, rozhodol podrobiť divadlo generálnej rekonštrukcii. Ako v minulosti uviedol predseda BSK Juraj Droba, „...naším zámerom je nielen obnoviť túto unikátnu divadelnú budovu, ale aj vytvoriť jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku.” Počíta sa s obnovením javiskovej technológie, zvukovej, osvetľovacej či projekčnej techniky a opravená bude aj vodná veža. 

Práce na rekonštrukcii dnes postupujú pomerne rýchlo. Zhotoviteľ ešte v júli tohto roka vybúral stavebné konštrukcie budovy, odstránil technológie budovy, vybavenie ako sedadlá či tribúnu, ale aj podlahy hľadiska a javiska. Vyhotovené boli nové základy so základovou doskou pod javiskom a hľadiskom, nové priečky, rozvody kanalizácie v objekte aj mimo a demontáž okien. Prebiehali betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce či výmena krytiny. 

Aktuálne sa práce opäť posunuli. Vybudovaná je nová konštrukcia nad hľadiskom v strede divadla, buduje sa nová strecha a viditeľne sa pracuje aj na obnove fasády. Charakteristické veže pri vstupe do budove sú zahalené lešením, pod ktorým sa intenzívne realizujú reštaurátorské a ďalšie exteriérové práce. Ťažké mechanizmy sa nachádzajú aj priamo pod novou konštrukciou vo vnútri divadla. Krytina strechy sa aktuálne vymieňa na opačnom konci budovy. Dá sa tak očakávať, že rekonštrukcia sa onedlho výraznejšie presunie aj do interiéru. Presun prác je naplánovaný na druhú polovicu tohto roka. Pozitívom je očakávaná rekonštrukcia zmieňovanej tehlovej vodnej veže, ktorá je už dlhodobo súčasťou panorámy tejto časti nábrežia.

 

Rekonštrukcia Divadla Aréna výrazne pokročila 

 

Intenzívne práce na celom objekte prinesú už čoskoro jeho komplexnú modernizáciu a rozšírenie. Budova sa totiž zväčší o plochy po stranách divadla. Z nábrežnej strany bude umiestnený sklad kostýmov a vstup návštevníkov do malej sály – Loftu. Na poschodí bude vstupná hala do malej sály so schodiskom a výťahom, toaletami pre návštevníkov a malým barom. Zo strany Viedenskej cesty vznikne v prístavku na prvom podlaží nakladacia rampa s nákladným výťahom. Prítomná bude aj denná miestnosť divadelných technikov, sklad rekvizít, maskérňa a šatňa pre hosťujúcich umelcov. Na druhom podlaží vznikne nákladný výťah, sklad kulís a fundusu experimentálnej scény, maskérňa a šatne hercov. 

Dôležitými novinkami budú nové divadelné technológie ako povraziská, prevádzkové zázemie a modernizáciou prejdú aj vstupné priestory vo foyer. Tie musia zodpovedať súčasným nárokom a štandardom. Kapacita divadla bude 327 divákov pri klasickom rozpoložení, čo znamená 225 miest na prízemí a 102 na balkóne. Po novom sa bude môcť javisko vysúvať, čo znamená, že stojacich divákov sa do tohto kultúrneho stánku po novom zmestí až 400 (vrátane balkónov). Rovnako by po rekonštrukcií malo byť divadlo schopné umožniť realizáciu oveľa zložitejších produkcií. Celá premena je finančne náročná, hovorí sa o sume približne 9 miliónov eur – rekonštrukcia budovy bude stáť 5.880.000 eur a technológie zas 3,4 milióna eur. 

Divadlo Aréna má blízko k tomu, aby sa stalo príťažlivejším doplnkom bratislavského nábrežia. Funkčnejší a reprezentatívnejší kultúrny stánok prospeje Bratislave, a rovnako aj bezprostrednému okoliu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. To len nedávno prešlo skrášlením a zanedbané plochy, často využívané na parkovanie, nahradila zeleň. Kultúrna identita tejto časti Bratislavy by mohla byť v budúcnosti ešte silnejšia. Hlavné mesto by chcelo výraznejšie obnoviť aj Sad Janka Kráľa, na čo pripravuje architektonicko-krajinársku súťaž. Súčasťou budúcej veľkej zmeny v tomto území bude už onedlho aj Divadlo Aréna, ktoré konečne získa podobu, akú malo vždy mať. 

 

Fotografie z 8.9.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube