YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.05.2018 08:15

Ešte raz o Živom námestí

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Zdroj: Živé námestie

Zdroj: Živé námestie

Organizátori iniciatívy, organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI, spoločne s architektami 2021 a LABAK, teraz rozbiehajú informačnú kampaň, ktorá má prispieť k lepšiemu spoznaniu procesu a záverov projektu a pomôcť k jeho skoršej realizácii. Popritom spodrobňujú informácie o jednotlivých aspektoch iniciatívy a vysvetľujú princípy navrhovaných riešení.

Ako prvú podstatnú vec pripomínajú, že Živé námestie je z 80% o dátach, ktoré poslúžia ako podklad pre vypracovanie rozsiahlej a komplexnej architektonickej súťaže. Ich kvalita je závislá od vstupných podkladov, preto treba pochváliť šírku a kvalitu toho, čo iniciatíva pripravila. Ak naozaj dôjde v blízkej budúcnosti k súťaži, súťažné kolektívy budú mať v rukách všetky potrebné informácie k tomu, aby vedeli zhotoviť skutočne dobré návrhy.

Experti zo zmienených organizácii však nechcú čakať, kým prebehne súťaž a možno o päť rokov sa dočkáme realizácie. Námestie SNP aj Kamenné námestie sú v zúfalom stave, čo je s ohľadom na ich polohu neprijateľné. Preto navrhli súbor rýchlych, malých a realizovateľných krokov, ktoré rozdelili do dvoch etáp a ktoré možno dokončiť ešte v priebehu tohto roka. Nešlo sa tak do dlhodobejších riešení, ale len do zásahov, pri ktorých je isté, že im nebudú brániť zložité problémy. Mnoho z nich nemusí byť ani trvalých.

Aj preto do tejto fázy projektu nepatria obavy z nízkeho podielu zelene, kritika stromov v kochlíkoch, požiadavky na realizáciu podzemných garáží, nespokojnosť so zvoleným typom povrchov, otázky na kvalitu a umiestnenie Pamätníka SNP či žiadosti o komplexné riešenie zástavby v oblasti. Pri všetkých týchto otázkach ide o vážne zásahy, na ktoré odpovie až budúca architektonická súťaž. Tá môže definovať, kde a ako má vyzerať zeleň, aký typ dlažby sa zvolí, ako sa bude trvalo riešiť parkovanie, či bude mať Pamätník SNP súčasnú podobu a polohu alebo či by sa mala doplniť zástavba na Kamennom námestí. Ich riešenie v tejto, predsúťažnej fáze, by znemožnilo realizáciu zásahov, ktoré možno dokončiť čím skôr.

Ich realizácia je totiž skutočne možná. Financie v princípe nie sú problém - náklady na prvú fázu projektu, ktorej súčasťou je nové osvetlenie, mobiliár (lavičky, stĺpiky, kvetináče, koše, cyklostojany), zeleň, riešenie mobility a informačný systém, autori odhadujú na necelých 600-tisíc eur, kým v druhej fáze zahŕňajúcej ďalší mobiliár, rozšírenie spevnených plôch a nové kiosky, by sa investovalo niečo vyše 300-tisíc euro. Zhrnutím, ide o zhruba 900-tisíc eur, čo je suma, ktorú má k dispozícii nielen Bratislava - hlavné mesto SR, ktoré prevzalo nad celou iniciatívou záštitu, ale aj ďalší partneri, ku ktorým patrí Fond na podporu umenia a predovšetkým Európska komisia, ktorá už projekt čiastočne kofinancovala zo svojich operačných programov. Zásahy, ktoré sú navrhované, si nevyžadujú zložité projekčné práce ani stavebné konania, takže sú naozaj uskutočniteľné už tento rok.

Mnohé z požiadaviek, ktoré zazneli v debate aj na tejto stránke pod posledným príspevkom k téme, sú relevantné. Odpoveď na ne dá však až komplexná, rozsiahla a dobre zastúpená súťaž, ktorá snáď v blízkej dobe prebehne a pretvorí Námestie SNP a Kamenné na špičkové verejné priestranstvá. Dovtedy sa však môžu tieto plochy stať minimálne príjemnými a navštevovanými miestami, ktoré už nebudú hanbou, ale rozšírením historického jadra mesta, k čomu stačia aj elementárne zásahy. A práve tie navrhuje iniciatíva Živé námestie, ktorá práve teraz potrebuje najväčšiu podporu.

Záverom, možno len odporučiť štúdium stránky iniciatívy, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube