Author photoAdrian Gubčo 14.05.2018 08:15

Ešte raz o Živom námestí

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Zdroj: Živé námestie

Zdroj: Živé námestie

Organizátori iniciatívy, organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI, spoločne s architektami 2021 a LABAK, teraz rozbiehajú informačnú kampaň, ktorá má prispieť k lepšiemu spoznaniu procesu a záverov projektu a pomôcť k jeho skoršej realizácii. Popritom spodrobňujú informácie o jednotlivých aspektoch iniciatívy a vysvetľujú princípy navrhovaných riešení.

Ako prvú podstatnú vec pripomínajú, že Živé námestie je z 80% o dátach, ktoré poslúžia ako podklad pre vypracovanie rozsiahlej a komplexnej architektonickej súťaže. Ich kvalita je závislá od vstupných podkladov, preto treba pochváliť šírku a kvalitu toho, čo iniciatíva pripravila. Ak naozaj dôjde v blízkej budúcnosti k súťaži, súťažné kolektívy budú mať v rukách všetky potrebné informácie k tomu, aby vedeli zhotoviť skutočne dobré návrhy.

Experti zo zmienených organizácii však nechcú čakať, kým prebehne súťaž a možno o päť rokov sa dočkáme realizácie. Námestie SNP aj Kamenné námestie sú v zúfalom stave, čo je s ohľadom na ich polohu neprijateľné. Preto navrhli súbor rýchlych, malých a realizovateľných krokov, ktoré rozdelili do dvoch etáp a ktoré možno dokončiť ešte v priebehu tohto roka. Nešlo sa tak do dlhodobejších riešení, ale len do zásahov, pri ktorých je isté, že im nebudú brániť zložité problémy. Mnoho z nich nemusí byť ani trvalých.

Aj preto do tejto fázy projektu nepatria obavy z nízkeho podielu zelene, kritika stromov v kochlíkoch, požiadavky na realizáciu podzemných garáží, nespokojnosť so zvoleným typom povrchov, otázky na kvalitu a umiestnenie Pamätníka SNP či žiadosti o komplexné riešenie zástavby v oblasti. Pri všetkých týchto otázkach ide o vážne zásahy, na ktoré odpovie až budúca architektonická súťaž. Tá môže definovať, kde a ako má vyzerať zeleň, aký typ dlažby sa zvolí, ako sa bude trvalo riešiť parkovanie, či bude mať Pamätník SNP súčasnú podobu a polohu alebo či by sa mala doplniť zástavba na Kamennom námestí. Ich riešenie v tejto, predsúťažnej fáze, by znemožnilo realizáciu zásahov, ktoré možno dokončiť čím skôr.

Ich realizácia je totiž skutočne možná. Financie v princípe nie sú problém - náklady na prvú fázu projektu, ktorej súčasťou je nové osvetlenie, mobiliár (lavičky, stĺpiky, kvetináče, koše, cyklostojany), zeleň, riešenie mobility a informačný systém, autori odhadujú na necelých 600-tisíc eur, kým v druhej fáze zahŕňajúcej ďalší mobiliár, rozšírenie spevnených plôch a nové kiosky, by sa investovalo niečo vyše 300-tisíc euro. Zhrnutím, ide o zhruba 900-tisíc eur, čo je suma, ktorú má k dispozícii nielen Bratislava - hlavné mesto SR, ktoré prevzalo nad celou iniciatívou záštitu, ale aj ďalší partneri, ku ktorým patrí Fond na podporu umenia a predovšetkým Európska komisia, ktorá už projekt čiastočne kofinancovala zo svojich operačných programov. Zásahy, ktoré sú navrhované, si nevyžadujú zložité projekčné práce ani stavebné konania, takže sú naozaj uskutočniteľné už tento rok.

Mnohé z požiadaviek, ktoré zazneli v debate aj na tejto stránke pod posledným príspevkom k téme, sú relevantné. Odpoveď na ne dá však až komplexná, rozsiahla a dobre zastúpená súťaž, ktorá snáď v blízkej dobe prebehne a pretvorí Námestie SNP a Kamenné na špičkové verejné priestranstvá. Dovtedy sa však môžu tieto plochy stať minimálne príjemnými a navštevovanými miestami, ktoré už nebudú hanbou, ale rozšírením historického jadra mesta, k čomu stačia aj elementárne zásahy. A práve tie navrhuje iniciatíva Živé námestie, ktorá práve teraz potrebuje najväčšiu podporu.

Záverom, možno len odporučiť štúdium stránky iniciatívy, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie
  • Zdroj: Živé námestie

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube