Author photoSimona Schreinerová 21.11.2023 15:15

Rázsochy sa blížia k prestavbe. Súkromný projekt predbehne nemocnicu, získava prvé povolenia

Lamač sa čoraz viac začleňuje do mesta. Jeho okrajové časti sa môžu čoskoro začať podobať mestským oblastiam, pokiaľ sa podarí developerom rozostavať pripravované polyfunkčné schémy. Významnú úlohu v tejto premene zohrá aj pripravovaný zámer Rázsochy Residence, plánovaný v susedstve areálu neslávne známej nemocnice Rázsochy.

Zdroj: RULES Architekti

Zdroj: RULES Architekti

Lamač je súčasťou Bratislavy od roku 1946 a jeho bohatá história siaha až do 16. storočia, keď ho založili chorvátski kolonisti. V minulosti bol Lamač známy ako vinohradnícka oblasť a slúžil ako poľnohospodársky a ovocinársky dodávateľ pre bratislavské trhy. Historické jadro pôvodného Lamača predstavuje Vrančovičova ulica, zatiaľ čo obytná zástavba sa sústreďuje na severe na uliciach ako Studenohorská, Bakošova, Heyrovského a Na barine. Súčasťou Lamača sú aj miestne časti Podháj a Rázsochy. Práve na Rázsochách sa plánuje nová zástavba.

Polyfunkčný súbor Rázsochy Residence má vzniknúť na južnom okraji mestskej časti, v dotyku s hlavnou kompozičnou osou Lamačská cesta - Segnáre - Hodonínska. Lokalitu ohraničuje železničný koridor Bratislava - Brno na juhozápade, zjazd z mosta Valentína Matrku v pokračovaní Harmincovej na severozápade, ulica Pod Zečákom a areál nemocnice Rázsochy na severovýchode. Z juhovýchodu susedí so záhradkárskou kolóniou.

Developer Rázsochy Residence má v úmysle vybudovať súbor obytných a polyfunkčných stavieb. Podľa dokumentácie, predloženej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), pôjde o komplex s prevládajúcou funkciou bývania. V rámci neho sú navrhované i obchodné a administratívne priestory, penzión a materská škola.

Galéria

  • Zdroj: RULES Architekti
  • Zdroj: RULES Architekti
  • Zdroj: RULES Architekti / EIA
  • Zdroj: RULES Architekti / EIA

Urbanistické a priestorovo – funkčné riešenie má dotvoriť aktuálne nevyužitý pozemok, na ktorom sa nachádzajú pozostatky stavieb v havarijnom stave a nefunkčné spevnené plochy. Tieto bude potrebné pred výstavbou odstrániť. Zámer pozostáva zo siedmich nadzemných objektov so spoločným suterénom, slúžiacim na parkovanie a umiestnenie skladových priestorov a kotolní. Naplánovaných je celkovo 430 parkovacích stojísk, pričom 406 bude umiestnených v podzemnej hromadnej garáži a 24 na teréne.

Podľa dokumentácie EIA budú nadzemné časti slúžiť na prenájom alebo ako kombinácia bytov a nájomných retailových jednotiek na úrovni terénu. Naplánovaných je tu približne 210 bytov. Stropné konštrukcie ustúpených podlaží budú slúžiť na umiestnenie terás alebo zelene.

Samotné objekty sú riešené ako sekciové bytové domy so šiestimi, resp. siedmimi nadzemnými podlažiami (NP) a tromi podzemnými podlažiami (PP). Tri stavby sú navrhnuté ako bytové domy (SO 101 až SO 103), bytové domy s polyfunkciou v parteri budú dva (SO 105 a SO 106) a komplex doplnia dva polyfunkčné domy. V prvom bude zdravotné stredisko a administratíva (SO 104). Od prvého PP po prvé NP bude objekt využívaný pre gastro, druhé až štvrté NP sú vyčlenené pre zdravotné stredisko, na piatom až siedmom NP sa navrhujú kancelárie.

V druhom polyfunkčnom dome sa má nachádzať prechodné ubytovanie (penzión) a materská škola s dvoma triedami s celkovou kapacitou 30 detí (SO 107). Strechy objektov by sa mali v maximálnej možnej miere realizovať ako vegetačné. Cieľom je vytvorenie pobytových priestorov pre budúcich obyvateľov. Zároveň pôjde o prvok napomáhajúci retencii dažďových vôd v území.

Samozrejmosťou sú aj sadové a parkové úpravy, napríklad stromoradia v pešej zóne, poloverejné oddychové priestory vo vnútroblokoch, uličná alejová zeleň a verejný priestor s námestiami. V pláne je tiež realizácia zatrávnených plôch na rastlom teréne, doplnených o drevenú terasu, mestský mobiliár či vodné prvky vo verejnom priestore.

Okresný úrad už vydal rozhodnutie pre navrhovanú činnosť. Zámer sa nebude ďalej posudzovať, teda nepôjde do tzv. veľkej EIA. V marci tohto roka získal development súhlasné záväzné stanovisko mesta. Výstavba sa predpokladá medzi prvým štvrťorokom 2024 a prvým štvrťrokom 2027, čo je azda trochu odvážne. V priebehu budúceho roka by sa ale výstavba mohla teoreticky naštartovať. 

Autorom projektu je známa kancelária Rules Architekti. To naznačuje, že development môže vyzerať vcelku atraktívne a vhodne doplniť lokalitu. Obyvatelia či návštevníci budú čerpať z dobrej dostupnosti na diaľnicu a blízkosti Bratislavského lesoparku - najpopulárnejšia časť lesoparku, Partizánska lúka, je v podstate v pešom dosahu. Nedostatkom je absencia lepšieho napojenia na verejnú dopravu, ktorá je dostupná na Lamačskej ceste, z pohľadu chodca veľmi nepríjemnej komunikácii. 

 

Zdroj: RULES Architekti

 

Lamač sa v čoraz väčšej miere integruje s mestom, k čomu do značnej miery prispieva rozvoj v zóne Bory. Developer projektu Penta Real Estate nedávno ohlásil dokončenie ďalšej etapy obytnej časti – Bory Na Hrádzi, ktoré by mali vítať nových obyvateľov v prvom polroku 2024. Z obytných projektov je už dokončená prvá etapa Bory Prvé Domy, v podstate obe časti druhej etapy Bory Nový Dvor, finišuje sa tretia etapa Bory Promenáda.

Veľkou udalosťou bolo aj otvorenie nemocnice na Boroch, ktorá spĺňa kritériá, kladené na modernú nemocnicu 21. storočia. Ide o privátne zariadenie, ktoré sa zameriava na niekoľko základných medicínskych odborov. Nejde teda o komplexnú koncovú nemocnicu národného významu. Napriek tomu ju verejnosť nezriedka označuje za zhmotnenie neschopnosti štátu, ktorý už 30 rokov nie je schopný vyriešiť kauzu nemocnice na Rázsochách.

Realizácia nového nemocničného komplexu Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy mala byť jedným z kľúčových projektov rozvoja zdravotníckej infraštruktúry v krajine. Financovanie z Plán obnovy a odolnosti napokon nevyšlo a jej osud je stále neistý.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo začiatkom tohto roka zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Aktuálne bola zverejnená správa o hodnotení. Spracovaná bola aj na základe doručených pripomienok k zámeru, rozsahu hodnotenia a analýz dát z hľadiska štruktúry nemocnice. Projekt síce stále žije, ale z programového vyhlásenia vlády sa nezdá, že by výstavba Národnej univerzitnej nemocnice patrila medzi najvyššie priority.

Medzi krátkodobé priority vlády má patriť prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave, čo ale priamo neznamená, že by sa mala nachádzať na Rázsochách. Podľa Denníka N ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce, aby vláda vydala stanovisko aspoň v tom, kde bude nemocnica v Bratislave stáť. 

Nad roky plánovanou nemocnicou stále visí veľký otáznik. V ideálnom prípade bude nemocnica postavená najskôr na začiatku budúcej dekády. Aj tento odhad však môže byť prehnane optimistický, najmä ak prihliadneme na históriu projektu.

Rázsochy tak budú najskôr pretvárať súkromné developmenty ako Rázsochy Residence. Vytvoria nástup do územia, ktorému bude možno jedného dňa dominovať aj nová nemocnica. Ak by ale napokon padlo rozhodnutie, že sa na Rázsochách veľké zdravotnícke zariadenie stavať nebude, potom môže ísť o začiatok veľkej prestavby lokality. Netreba si asi robiť ilúzie, že náhradou za nemocnicu bude rozšírenie lesoparku, zeleň alebo rodinné domy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube